nagroda literacja„Gałązkę Sosny” nagrodę literacką Miasta Stalowa Wola otrzymał Waldemar Prarat – pasjonat i miłośnik historii, regionalista i współautor nagrodzonej książki „I wojna światowa nad Sanem”.

 

„Gałązka Sosny” nagroda Miasta Stalowa Wola przyznawana jest w dziedzinie kultury w trzech kategoriach: literatura, wydarzenie kulturalne oraz szczególne osiągniecia w dziedzinie kultury i sztuki.

W tym roku w kategorii literatura statuetkę otrzymali: Waldemar Prarat, Adam Pankowski, Roman Wydra, Aneta Garanty, Tomasz Sudoł, Marek Florek, Sławomir Kułacz, Dominik Kurek, Joanna Rogóż, Aneta Jonaszek, Anna Szlązak, Tomasz Łysiak – autorzy książki pt. „I wojna światowa nad Sanem”. 

Publikacja została wydana jesienią ubiegłego roku przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Opracowany przez wrzawskiego regionalistę – Waldemara Prarata rozdział obejmuje przebieg wydarzeń wojennych na obszarze od Wrzaw po Rozwadów i Tarnobrzeg.

– W ostatnich latach historia regionalna i lokalna przeżywa swoisty renesans, czego niewątpliwym potwierdzeniem jest przyznane wyróżnienie dla publikacji, której jestem współautorem – powiedział laureat. – W tym kontekście trudno ustrzec się refleksji, że nic tak nie pomaga w poszukiwaniu własnej tożsamości historycznej, jak uświadomienie sobie emocjonalnego związku z miejscem zamieszkania i rozgrywającymi się tu niegdyś wydarzeniami. Bezpośredni kontakt z lokalnymi zabytkami, różnorodnymi źródłami historycznymi, często pozostawionymi przez znanych z nazwiska ludzi, pozwala zrozumieć specyfikę miejscowego dziedzictwa kulturowego w wielu jego wymiarach. Pozwala czynnie angażować się na rzecz swojej „małej Ojczyzny” – podkreśla Waldemar Prarat.

Książka, za którą autorzy zostali uhonorowani „Gałązką sosny” odkrywa nieznaną do tej pory kartę historii naszego regionu – wydarzenia związane z I wojną światową na terenach nadsańskich. Autorzy opierając się na rzetelnych materiałach źródłowych opisują ludzkie losy w burzliwych czasach zawieruchy wojennej okolic Rudnika, Niska, Rozwadowa, Radomyśla nad Sanem. Redaktorzy publikacji dotarli do archiwalnych materiałów i udokumentowali miejsca pochówku żołnierzy na zapomnianych często cmentarzach wojennych. Książka zawiera bogatą dokumentację fotograficzną oraz ilustracje Alfonsa Karpińskiego, znanego malarza urodzonego w Rozwadowie.