IwsnsW ostatnich dniach 2014 roku ukazała się nakładem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli pierwsza tego typu publikacja, obrazująca przebieg działań I wojny światowej nad dolnym i środkowym Sanem pt. „I wojna światowa nad Sanem”.  Jest to praca zbiorowa, a jej redakcji ze znakomitym skutkiem podjęła się Aneta Garanty – z działu historycznego Muzeum. We wstępie do książki Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum, napisała:

 

„Chociaż I wojna światowa przyniosła niezwykle istotne zmiany w dziejach Europy, to jej szczegółowa historia dość szybko zatarła się w zbiorowej pamięci, przyćmiona kolejną światową zawieruchą. Setna rocznica wybuchu tamtej Wielkiej Wojny stała się dobrą okazją do pogłębionych badań i popularyzacji wiedzy o jej różnych aspektach.

 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli podjęło się tego zadania w odniesieniu do regionu nad dolnym i środkowym Sanem. Efektem prac historyków, archeologów, regionalistów jest niniejsza publikacja. Po raz pierwszy przedstawiamy w jednej książce szczegółowe opisy tego, co działo się w latach 1914-18 na terenach nadsańskich począwszy od Leżajska po Wrzawy i Gorzyce. (…).

Zaprosiliśmy do współpracy wielu autorów, specjalizujących się w badaniach konkretnego obszaru, zgromadziliśmy przekazy źródłowe, dotarliśmy do archiwów zawierających dane o żołnierzach pochowanych na zapomnianych często cmentarzach wojennych z tamtych lat. (…).

Mamy nadzieję, że książka, którą oddajemy w ręce Czytelników, pozwoli lepiej poznać lokalną historię i tradycję wszystkim, którym przeszłość miejsca zamieszkania nie jest obojętna”.

Autorem jednego z rozdziałów książki pt. „Działania wojenne w okolicy Wrzaw i Gorzyc” jest Waldemar Prarat. Omawia on całokształt sytuacji militarnej, gospodarczej i społecznej na terenie obecnej gminy Gorzyce i okolic od wybuchu wojny - po czerwiec 1915 roku, oraz dalszą odbudowę zniszczeń wojennych aż do odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 r.

Spis treści:

PRZEBIEG DZIAŁAŃ I SKUTKI WOJNY

Waldemar Prarat, Działania militarne w okolicach Wrzaw i Gorzyc

Adam Pankowski, Przebieg działań militarnych w Radomyślu nad Sanem i okolicach

Adam Pankowski, Ochotnicy z okolic Radomyśla nad Sanem w polskich formacjach zbrojnych z lat 1914-18

Aneta Garanty, Rozwadów 1914-1918. Raport ze zniszczonego miasta

Roman Wydra, Wielka Wojna na ziemi rozwadowskiej

Tomasz Sudoł, Działania wojenne na ziemi niżańskiej i rudnickiej w latach 1914-1915

Marek Florek, Zniszczenia Rudnika w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918

WOJENNE NEKROPOLIE

Sławomir Kułacz, Groby żołnierskie z okresu I wojny światowej w Leżajsku i okolicy – krótka historia (nie)pamięci

Dominik Kurek, Joanna Rogóż, Ekshumacja mogiły zbiorowej z czasów I wojny światowej w Zdziarach (pow. Nisko)

Aneta Garanty, Nekropolia wojenna w Rozwadowie; historia powstania, wykaz zmarłych

Aneta Jonaszek, Cmentarz wojenny w Kępiu Zaleszańskim (pow. Stalowa Wola); historia powstania, wykaz zmarłych

VARIA

Anna Szlązak, Alfons Karpiński – malarski „korespondent" wojenny

Tomasz Łysiak, Dwa pierścionki, rzecz o Władysławie Leśniaku

RELACJE I OPISY

oprac. Marek Florek, Aneta Garanty.