StarostwoinfoStarostwo Powiatowe dopłaca uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych do zakupu biletów miesięcznych.  

 

Z pomocy korzystają od nowego roku szkolnego 2014/2015, uczniowie klas pierwszych dojeżdżający do szkół ponadgimnazjalnych w Nowej Dębie i Gorzycach. Refundacja wynosi 30 procent ceny biletu miesięcznego. 

Uchwałę w tej sprawie radni Powiatu Tarnobrzeskiego podjęli jednogłośnie jeszcze w lutym ubiegłego roku na wniosek Zarządu Powiatu.

Uchwała dotyczyła utworzenia Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnobrzeski. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc materialną sprzyjającą kontynuowaniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat oraz wspieranie edukacji młodzieży poprzez ułatwienie skorzystania z oferty oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat, oddalonych od miejsc zamieszkania uczniów.

Pomoc realizowana jest od września. Zespół Szkół w Gorzycach złożył zapotrzebowanie na kwotę 1.100 złotych. Jednak plan został zwiększony do kwoty 1.210 zł. Dzięki temu udało się pokryć 30 procentową refundację kosztów wszystkich biletów miesięcznych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowej Dębie złożył zapotrzebowanie na kwotę 556 zł. Plan zwiększono o 75 złotych. Ostatecznie placówka otrzymała 631 zł. Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie złożył zapotrzebowanie na kwotę 3.700 zł. Nie wykorzystano 66 zł, 63 gr. Nadwyżkę zwrócono do Starostwa. – Wprowadzając dopłaty, chcieliśmy zachęcić uczniów stojących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, aby skorzystali z oferty edukacyjnej naszych placówek w Nowej Dębie i Gorzycach. Przypominam, że jest to program pilotażowy, dlatego będziemy obserwować, jak i czy, bonifikata wpłynie na zwiększenie naboru do szkół. Dopłata do biletów miesięcznych jest kolejnym bonusem dla naszych uczniów. Przyznajemy już stypendia naukowe najzdolniejszej młodzieży – powiedział Paweł Bartoszek, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego. 

Z przeprowadzonego przez władze powiatu rozeznania wynika, że liczba dojeżdżających do szkół w Nowej Dębie i Gorzycach waha się od 23 do 50 % wszystkich uczniów. Koszt jednego biletu miesięcznego wynosi średnio od 30 do 100 zł.

Źródło:  Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu  

 

e-max.it: your social media marketing partner