KNMGmina Gorzyce otrzyma dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń”.

W 2015 roku Gmina Gorzyce otrzyma dotację w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń” dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w zakresie dofinansowania zakupu książek niebędących podręcznikami do szkolnych bibliotek szkół podstawowych.

Gmina Gorzyce otrzyma dotację w kwocie 1 300 zł na doposażenie biblioteki szkolnej 
w książki niebędące podręcznikami, w Zespole Szkół we Wrzawach – Szkoły Podstawowej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie  1 625 zł, z czego wkład własny Gminy Gorzyce to 325 zł.

Program „Książki naszych marzeń” zakłada zakup książek, których tematyka będzie bliska współczesnym uczniom, książek, które mają zaciekawiać, rozwijać zainteresowania, zdolności, które są chętnie czytane.

 Formy realizacji programu:

  • podjęcie prze szkołę, która uzyskała wsparcie, współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi obejmującej: konsultowanie planowanych zakupów książek, wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
  • zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów;
  • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
  • zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole
    z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów,
    w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
e-max.it: your social media marketing partner