logotyp21

RDKWs

 

Remont Domu Kultury we Wrzawach dobiega końca. Na realizację inwestycji założono ponad 330 tys. zł.

Remont Domu Kultury we Wrzawach realizowany jest w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg”.

Zakres robót obejmował m.in. wykonanie izolacji fundamentów wraz z odtworzeniem elewacji budynku, wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych, wymianę części dachu, drzwi i instalacji elektrycznej a także przebudowę i malowanie pomieszczeń.

Budynek winien zostać dopuszczony do codziennego użytku w połowie maja br.

e-max.it: your social media marketing partner