BCJbaner

Tarnobrzeg, dnia      20 . 02 .2017r.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

OGŁOSZENIE

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej pn.:

„Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Gorzyce – Etap I”

(dotyczy: ul. Szkolna, Kwiatowa, Zielona, Pańska, Sandomierska, Odlewników)

Przedsiębiorstwo Instalacyjno–Budowlane „BCJ” Spółka Jawna;                  39–400 Tarnobrzeg; ul. Piekarska 12, w imieniu Inwestora, tj. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, informuje, iż:

od dnia 20.02.2017r. przez miesiąc w terenie pracować będą projektanci Naszej firmy, celem ustalenia trasy przebudowy istniejącego gazociągu na nieruchomościach.

Wykonanie przebudowy istniejącego gazociągu podyktowane jest jego złym stanem technicznym i troską o bezpieczeństwo użytkowników tego gazociągu.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nowego gazociągu dla w/w ulic (sieci i przyłączy wraz z podejściem do skrzynki gazowej skrzynka gazowa z układem redukcyjno – nie są objęte zakresem przebudowy) z tworzywa sztucznego (Polietylen) układanego obok istniejącego w odległości do ok 0.50m z jednej bądź drugiej strony. Nie przewiduje się likwidacji istniejącego przewodu.

Projekt nie przewiduje znacznych odstępstw od istniejącej trasy, jedynie takie, które wynikają z istniejącego zagospodarowania działki lub uzbrojenia.

Właściciel nie ponosi żadnych kosztów, przebudowa wykonywana będzie na koszt Inwestora.

e-max.it: your social media marketing partner