NAwGNowa, piękna altana stanęła w Gorzycach (przy ul. O. Zagłoby). Budowa jej została w części sfinansowana z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

 

W ramach projektu „Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce” zaniedbany plac został przekształcony na ładne miejsce wypoczynku.

Zamontowano tam altanę ogrodową, ławki i stoły, przygotowane zostało miejsce na ognisko i grillowisko. O uporządkowanie terenu, posianie trawy i nowe nasadzenia zadbały panie z  koła gospodyń wiejskich, dzieci i młodzieży z Gorzyc.

Całkowity koszt zadania wyniósł 41 tys. zł. Pieniądze na inwestycje pochodzą głównie z Funduszu Sołeckiego, z budżetu gminy, 10 tys. zł to dofinansowanie.

e-max.it: your social media marketing partner