SPFSZ2019Szkoła Podstawowa w Furmanach ma swój sztandar. Podczas uroczystości 10-lecia nadania imienia szkole Stanisława Jachowicza uroczyście poświęcono i przekazano sztandar społeczności szkolnej.

 

Uroczystości rozpoczęła msza św., podczas której proboszcz trześniowskiej parafii ks. Wiesław Piś poświęcił sztandar. Główne uroczystości odbyły się w szkole.

Zgodnie z ceremoniałem aktu przekazania sztandaru, dyrektor szkoły Jolancie Rękas dokonali przedstawiciele rady rodziców – Katarzyna Walska, Agnieszka Walska oraz Paweł Kwietniewski.

Dyrektor szkoły sztandar złożyła na ręce uczniów prosząc ich, aby o niego dbali i szanowali. Z rąk Jolanty Rękas sztandar odebrał chorąży Bartosz Florek w asyście Katarzyny Wilk i Julii Jaworskiej. Następnie delegacje z poszczególnych klas złożyli ślubowanie.

Wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy swoje słowa skierował głownie do dzieci i młodzieży. - Chciałbym abyście dbali i szanowali sztandar, bo jest on wyrazem wierności, honoru i męstwa. Dzisiaj nie musicie stawać na polu walki, ale wymaga się od was szacunku do szkoły, małej ojczyzny, a w końcu kraju. Chciałbym, aby ten sztandar zawsze wam przypominał o tych najwyższych wartościach, ale też chciałbym, abyście go z dumą prezentowali podczas ważnych dla waszej szkoły, naszej gminy, ale też Polski uroczystości.

Słowa uznania i życzenia na ręce dyrektor szkoły oraz całej społeczności skierowali również Stanisław Fundakowski wicekurator podkarpackiej oświaty wraz z Wiolettą Durdą – starszym wizytatorem, Jerzy Sudoł – starosta tarnobrzeski wraz z radnymi powiatowymi Teresą Lipińską i Tadeuszem Rękasem, przewodniczący rady gminy Gorzyce – Krzysztof Maruszak oraz zastępca wójta gminy Gorzyce – Lucyna Matyka.

Zwieńczeniem uroczystości był bogaty program artystyczny, którego myślą przewodnią była twórczość Stanisława Jachowicza – patrona szkoły. Akademię poprowadziły i przygotowały panie Jolanta Tokarska, Marzena Sławek i Ewa Mikula.

 

e-max.it: your social media marketing partner