tyt dni otwarteW dniach 16, 17 maja 2019r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się dla gimnazjalistów.

Gorzycką placówkę odwiedziło ponad 600 uczniów. Gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych zobaczyli pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, laboratorium do nauki języków obcych, bazę sportową, sale lekcyjne i nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego, na wyposażenie którego placówka pozyskała kwotę przekraczającą siedem milionów złotych. Mogli również zobaczyć warunki mieszkaniowe w funkcjonującym od trzech lat przy szkole internacie.

- Cieszy mnie bardzo, że do organizacji dni otwartych Zespołu Szkół w Gorzycach włączają się również wyższe uczelnie i zakłady z którymi współpracujemy – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz. Okazuje się że kierunki kształcenia naszej szkoły oraz Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego są bardzo podobne – dodaje dyrektor. Przypomnijmy, iż Zespół Szkół w Gorzycach kształci swoich uczniów w następujących kierunkach.

Technikum mechaniczne, mechatroniczne, informatyczne, ekonomiczne, logistyczne.

Szkoła Branżowa kształci w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, również funkcjonuje oddział wielozawodowy w którym naukę pobierają fryzjerzy, kelnerzy, sprzedawcy, stolarze, …..)

Nowości, które proponuje szkoła z Gorzyc to: technik automatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik robotyki i technik rachunkowości.

Od tego roku szkolnego w gorzyckiej placówce będzie również funkcjonowało świetnie wyposażone Liceum Ogólnokształcące

W dniach otwartych Zespołu Szkół w Gorzycach uczestniczy również zakład Federal Mogul. To właśnie dzięki bardzo dobrej współpracy szkoły z zakładem każdy zwiedzające szkołę uczeń mógł zobaczyć, jak wygląda produkcja w największym zakładzie w powiecie tarnobrzeskim.

Zainteresowanie uczniów gorzycką szkołą było ogromne, podpisane umowy o współpracy
z największymi pracodawcami, obecność uczelni wyższych, wyposażenie, wyniki egzaminów zewnętrznych robiły wrażenie na odwiedzających. A o tym, że jest to bardzo dobra szkoła może świadczyć fakt, iż Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch uznała Zespół Szkół w Gorzycach za najlepszą szkołę w województwie podkarpackim w 2018r.

e-max.it: your social media marketing partner