nops2018W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach rozpoczęły się prace adaptacyjno-modernizacyjne, których celem jest dostosowanie sali lekcyjnej i części korytarza szkolnego do potrzeb oddziału przedszkolnego.

Od 1 lipca Gmina Gorzyce rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego z środków unijnych. Tym razem dzięki staraniom Wójta i pracowników Gminy Gorzyce, gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020, z Priorytetu IX, Działania 9.1 na otworzenie nowego oddziału przedszkolnego  Sokolnikach. 

Projekt nosi tytuł „Słoneczny świat przedszkolaka”, będzie realizowany do 31 sierpnia 2019 r. W ramach projektu planowane jest utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w szkole i przyjęcie do niego dodatkowych 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie gminy Gorzyce, w szczególności w obwodzie szkoły w Sokolnikach.

Działania projektowe rozpoczęły się adaptacją pomieszczeń szkoły i przystosowaniem jednej z sal lekcyjnych i części holu szkoły na parterze budynku do potrzeb nowego oddziału. W ramach tych prac zostaną zbudowane szatnie i sanitariaty dla przedszkolaków. Następnie zakupione zostanie kompletne wyposażenie przedszkolne, w tym meble, dywany, stoły, krzesełka, sprzęt RTV oraz zabawki i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przedszkolnych. W ramach projektu zostanie sfinansowane wynagrodzenie 2 nauczycieli przedszkolnych. Pokryte też zostaną koszty wyżywienia dzieci przez czas trwania projektu.

Start nowej grupy przedszkolnej planowany jest na 1 września 2018r., zaś nabór do nowego oddziału rozpocznie się zgodnie z terminami rekrutacji do przedszkoli na terenie gminy tj. w marcu 2018r. Łączna wartość projektu wynosi 299 361,06 zł, z czego dofinansowanie wynosi 269 701, 61 zł. Gmina nie wnosi do projektu wkładu własnego pieniężnego.

e-max.it: your social media marketing partner