01 informacja herbInformacja o rekrutacji do  pierwszych klas szkół podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. UCHWAŁA Nr XXXIV/222/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
  2. UCHWAŁA Nr XXXIV/223/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
  3. ZARZĄDZENIE NR 34/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 marca 2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce
  4. ZARZĄDZENIE NR 34/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 marca 2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/18 prowadzonych przez Gminę Gorzyce

e-max.it: your social media marketing partner