plakat ZAUWAŻENI baner Młodzież Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach postanowiła włączyć się w Ogólnopolską Kampanię Społeczną ,,Zauważeni’’, której patronami są redakcja UWAGA !TVN i Fundacja ZACZYN.

Uczniowie zbierali materiały , spotykali się z seniorami , prowadzili rozmowy i atrakcyjne spotkania, wspólnie stworzyli ,, Informator dla seniora’’ ,a wszystko po to , aby zwrócić uwagę na seniorów i ich potrzeby .Podsumowaniem tych działań trwających od września 2016r.jest przygotowana praca konkursowa ,,Ten chłopak. Ta dziewczyna ‘’,w której ukazana została sylwetka seniora sprzed lat i teraz. Bo przecież w każdej osobie pomimo podeszłego wieku wciąż jest ,,Ten chłopak. Ta dziewczyna’’. Możemy już dzisiaj powiedzieć ,że ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń. Dzięki nim mogą uniknąć wielu błędów życiowych. Jan Paweł II mówił, że „Starość jest takim czasem, w którym wszystko zmierza ku temu, żeby lepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca”. To w jesieni życia zdobywamy mądrość życiową i możemy stać się człowiekiem prawdziwie spełnionym. Mówiąc wprost słowami Papieża: „Bez zniechęcenia kontynuujcie waszą drogę i niech radość będzie w sercach waszych”.                                                                                                  

24 listopada 2016r.odbyło się spotkanie podsumowujące pracę naszej grupy ,,Zauważeni z Gorzyc’’. Mieliśmy możliwość pobyć przez chwilę z p.Janem Pukiem –twórcą ludowym z Trześni , który dzięki swoim opowieściom przeniósł nas w czasy swojego dzieciństwa i młodości .Była to niezwykła lekcja pełna wzruszeń , czasami niedowierzania , to sentymentalna podróż do innego świata .Pan Jan kilkakrotnie podkreślał jak ważna jest praca , dążenie do wytyczonego celu , samorealizacja, nauka , a także patriotyzm ,miłość i szacunek do drugiego człowieka. Dzięki udziałowi w projekcie , mogliśmy na chwilę się zatrzymać , zastanowić ,to także był czas na refleksję nad naszym życiem. Niezwykle pouczające i kształcące nasze wnętrze były lekcje wychowawcze , gdzie głównym tematem był Senior-jaki on jest? Dzięki pracy w naszym zespole poznaliśmy bliżej Seniorów, ich problemy , oczekiwania , a także pozytywne aspekty bycia osobą starszą. To ogromny bagaż nowych doświadczeń ,tych pozytywnych. Mamy nadzieję ,że udało nam się zrealizować oczekiwania organizatorów konkursu, gdyż my jesteśmy z siebie dumni i zadowoleni ze swojej pracy.A bohaterem pracy konkursowej jest ,,Ten chłopak-Jan Puk’’.Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu , który nastąpi 31marca 2017r.                                                          

Wszelkie nasze działania zostały zamieszczone na stronie www.zauwazeni.tvn.pl                

         Grupa młodych ludzi ,,Zauważeni z Gorzyc” oraz koordynator Magdalena Motas-Korzonek.    plakat ZAUWAŻENI                                                                                               

e-max.it: your social media marketing partner