10W Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu ogłoszono wyniki konkursu historycznego pn.: „Powiat Tarnobrzeg w latach powojennych” organizowanego przez Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach oraz Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych : Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek, Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy, Sekretarza Starostwa Kazimierz Błasiak oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz.

Inicjatorem oraz pomysłodawcą Konkursu jest dr Lucyna Łysiak-Kosowska, nauczyciel historii w Zespole Szkół w Gorzycach oraz prezes Towarzystwa Kulturalno-Historycznego Gminy Gorzyce.

W tegorocznej edycji Konkursu uczestniczyli zarówno uczniowie szkół powiatu tarnobrzeskiego, jak i osoby dorosłe. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy opartej na niepublikowanych źródłach historycznych lub przeprowadzeniu wywiadu ukazującego życie społeczeństwa „Małej Ojczyzny” w czasach powojennych.

Uczestnicy Konkursu wywiązali się z powierzonego im zadania celująco, za co otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez władze samorządu powiatowego i lokalnego.

Nagrodzonym i wyróżnionym pogratulowali starosta Paweł Bartoszek oraz wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy życząc młodym badaczom dalszych sukcesów w odkrywaniu nieznanej historii. Słowa uznania i podziękowania skierowano także w stronę organizatorów konkursu.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się spotkanie władz samorządowych ze zgromadzonymi. Przebiegało ono w luźnej i przyjaznej atmosferze, wzbogaconej wymianą wiedzy historycznej. Z dyskusji wyłonił się temat do kolejnej, III już edycji konkursu - zaproponowany przez wójta Leszka Surdego - który zostanie ogłoszony w nowym roku szkolnym 2015/2016. Już dzisiaj organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału wszystkich miłośników historii regionu, a w szczególności uczniów szkół gimnazjalnych i zapewniają, że nagrody będą równie atrakcyjne jak w roku bieżącym.

 

Nagrodzone i wyróżnione prace Towarzystwo Kulturalno-Historyczne opublikuje w specjalnym wydaniu Rocznika „Chata”.

I miejsce       

Paulina Wilk - nagroda: tablet multimedialny

Tytuł pracy: Zabrnie w latach powojennych

 

I miejsce w kategorii „Wywiad”

Aleksandra Grzech – nagroda: tablet multimedialny

Tytuł pracy: Wspomnienia powojenne Marii Jaskowskiej ( Tarnobrzeg - Wielowieś)

II miejsce      

Magdalena Dec – nagroda: smartwatch

Tytuł pracy: Życie społeczności w okresie powojennym w Gminie Grębów

III miejsce

Dawid Baltyzar –nagroda: głośnik do smartfona

Tytuł pracy: Czasy PRL-u oczami mieszkańca Grębowa

 

Wyróżnienie:

Damian Lorenc – nagroda: słuchawki  stereofoniczne 3 D

Tytuł pracy: Powiat Tarnobrzeg w okresie powojennym – Sobów

 

Nagrody książkowe otrzymały następujące uczennice:

Jagoda Bałda, Barbara Czerwonka, Agnieszka Justyniarska, Joanna Malec oraz Karolina Wujek.

 

Wyróżnieni nauczyciele:

Izabela Pędziwiatr

 

Sponsorzy nagród:

Starostwo Powiatu Tarnobrzeskiego

Wójt Gminy Gorzyce

Wójt Gminy Grębów

Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach

 

Źródło: Zespół Szkół w Gorzycach

e-max.it: your social media marketing partner