podsumowaliprojekt2403Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Osetka podsumowało projekt „Dać szansę”.

Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku. – Głównym jego celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie uczących się w Szkole Podstawowej nr 1 – podkreśla Justyna Tuderek, dyrektor gorzyckiej „Jedynki”. – 10 lat temu dostosowaliśmy naszą szkołę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasza szkoła jest jedną ze szkół w gminie, która kształci osoby z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Obecnie pracujemy z 10 dzieci, zaś projektem objętych było 8 uczniów – wyjaśnia. Zależało nam, aby nasze zajęcia były realizowane na najwyższym poziomie, dlatego napisaliśmy projekt i sięgnęliśmy po unijną dotację opowiada dyrektor Justyna Tuderek.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego wartość to ponad 46 tys. zł. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, a także uspołeczniających szczególnie dedykowanych uczniom z autyzmem.

Oprócz nauki była też zabawa – uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczce do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, ale także nabywali lekcje nauki pływania na basenie. – Nieocenionym wsparciem dla naszej szkoły była możliwość zakupu wielu nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy do prowadzenia zajęć specjalistycznych – opowiada Katarzyna Piebiak, pomysłodawczyni projektu. – Za otrzymaną dotację kupiliśmy m.in. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, klawiaturę interaktywną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zwłaszcza z porażeniem mózgowym. Specjalistyczne programy komputerowe do prowadzenia terapii logopedycznej oraz zajęć rewalidacyjnych, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych m. in. piłki, bieżnie, steper. Ponadto różnorodne gry i układanki dydaktyczne, książki i karty pracy dla uczniów.

W połowie marca br. podsumowano realizację projektu, wszyscy jego uczestnicy otrzymali nagrody książkowe za udział w zajęciach projektowych, a także wytrwałość w pokonywaniu swoich ograniczeń i trudności. Książki wręczyła Lucyna Matyka, zastępca wójta Gorzyc.

Dzięki realizacji projektu „Dać Szansę” uczniowie gorzyckiej „Jedynki” mieli możliwość rozwinięcia zdolności komunikacyjnych, sprawności ruchowej czy umiejętności społecznych.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

e-max.it: your social media marketing partner