27022015wielkikoncertcharytatywnyStowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach i młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II, zaangażowana w projekt„Przystanek ku dorosłości”  zapraszają na Wielki Koncert Charytatywny, który odbędzie się 7 marca br. o godz. 17.30.

 

Szkoła od lat współpracuje z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, współpraca ta opiera się na realizacji różnorodnych projektów obejmujących m.in. aktywizację dzieci i młodzieży, a także wyrównywanie szans młodych ludzi pochodzących z małych miejscowości.

W tym roku w ramach realizacji projektu „Przystanek ku dorosłości”, uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali koncert. Ideą koncertu jest umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich talentów artystycznych, ale także organizacyjnych i prospołecznych.

Dlatego podczas wydarzenia będą zbierane pieniądze na rzez gorzyckiego Domu Samotnych Kobiet im. Św.Brata Alberta w Gorzycach. Zebrane fundusze będą przekazane na zakup żywności i środków chemicznych. Na to niezwykłe wydarzenie uczniowie szkoły przygotowali bogaty program artystyczny.

Koncert już 7 marca br. o godz. 17.30, aula Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach.

e-max.it: your social media marketing partner