Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Filtr
 • 5 i 6 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach zaprasza Wszystkich do uczestnictwa w dwudniowej imprezie pt. Dni Gorzyc. To już XVII raz będziemy bawić się wspólnie podczas tego typu wydarzenia. Gwiazdami tegorocznych Dni Gorzyc będą zespoły takie jak MeGustar, Sumptuastic, The Postman oraz Mr Pollack. Więcej informacji na załączonym plakacie, a my już teraz Wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału!

 • 2515 czerwca 2014 roku na boisku sportowym w Trześni odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze. Licznie  zgromadzona publiczność  podziwiała sprawność  bojową strażaków ochotników.

  Pierwsze miejsce  w grupie „A” zajęła drużyna OSP Furmany. Wynik sztafety pożarniczej to 68,3 sekundy, a w ćwiczeniu bojowym 45 sekund-łącznie 113,3 punktów. Wynik drugiej drużyny OSP Trześń to 113,7 punkty. Na podium znaleźli się również strażacy z OSP Sokolniki.

 • DSC0104117 czerwca 2014 roku odbył się w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach Gminny Konkurs Matematyczny. O tytuł „Mistrza matematyki 2014 ” ubiegało się 24 uczniów klas III z terenu Gminy Gorzyce. Tytuł „Mistrza matematyki 2014” zdobył uczeń SP w Sokolnikach Karol Łysiak, uzyskując maksymalną liczbę punktów ( 34pkt).

  II miejsce zajął uczeń SP nr 1w Gorzycach – Aleksander Matyka ( 31 pkt)

  III miejsce (z liczbą 27 punktów) zajęli : Gabriel Podgórski, uczeń SP nr 2 w Gorzycach i Darren Koppa, uczeń SP w Sokolnikach.

  Gratulujemy!

  Wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu składamy serdeczne podziękowania.

 • W dniu 23 czerwca 2014 r. w miejscowości Trześń miało miejsce niecodzienne wydarzenie.

  Na terenie dębiny, będącej pozostałością dawnej Puszczy Sandomierskiej odbyło się oznakowanie czterech najokazalszych i najstarszych, bo około 150- letnich dębów, które po  2 latach starań wielu osób zostały oficjalnie uznane za pomniki przyrody.

  W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy- Marian Grzegorzek, sołtys Trześni - Augustyn Drzymała, radny Gminy Gorzyce -Józef Turbiarz, specjalista do spraw ochrony przyrody ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu - Andrzej Sycz, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Gorzyce-Mieczysława Wicińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Trześni-Anna Sośniak wraz z uczniami i nauczycielami.

 • W dniu 20 czerwca br. na zaproszenie wójta Mariana Grzegorzka przybyli do Urzędu Gminy kupcy prowadzący działalność na Placu Handlowym w Gorzycach. Tematem spotkania była sprawa rewitalizacji tej części Gorzyc, która jak wiemy, położona jest w granicach osiedla Gorzyce i sąsiaduje z terenami przemysłowymi po dawnej WSK. W trakcie spotkania dyskutowano o ewentualnej możliwości budowy obiektu handlowo-usługowego typu „galeria” i likwidacji obecnej tymczasowej zabudowy. Przedsiębiorcy wyrażali wiele obaw i wątpliwości , ale obiecali się nad tym zastanowić. W załączeniu zakres rzeczowy z karty przedsięwzięcia zintegrowanego złożonego jako propozycja do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz galeria zdjęć placu handlowego.

  Prosimy o składanie uwag i komentarzy do tej sprawy.

 • kolos czekaNa zdjęciach elementy turbiny, które czekają na możliwość transportu.

  Firmy transportowe, które mają przewozić elementy turbiny czekają na kolejne badania nośności drogi na wale przy przystani promowej na Wrzawach.

 • fasola konkurs"Fasola wrzawska”, która uprawiana jest na obszarze Gminy Gorzyce, Radomyśl i Zaleszany, bierze udział w konkursie, organizowanym w ramach kampanii promocyjnej "Trzy znaki smaku".

   

  Konkurs polega na głosowaniu na 36 produktów ze znakiem jakości ChNP, ChOG i GTS. Konkurs trwa od 9.06 do 4.08 i w tym czasie internauci mają możliwość oddania głosu i dodania recenzji wybranego produktu.
  Produkt, który zdobędzie największą liczbę głosów wygra voucher na kampanię promocyjną, który może być ewentualnie wymieniony na warsztaty kulinarne z Grzegorzem Łapanowskim zorganizowane w celu promocji zwycięskiego produktu. Voucher zostanie przekazany grupie producenckiej zwycięskiego produktu do wykorzystania w wybranej agencji reklamowej/domu mediowym.
   
  Stąd też serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony, gdzie można głosować i oddania swego głosu na "fasolę wrzawską" (poniżej link do tej strony).
   
  Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej Piękny Jaś we Wrzawach
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach wystąpiło do Gminy Gorzyce o wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Pozyskana została ze środków publicznych kwota w wysokości 28 500 zł. Została ona przeznaczona na prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami Gminy Gorzyce, profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

 • CAM04549Nagrody dla dwóch uczennic SP nr 1 Gorzyce w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Świat w kolorach tęczy" organizowanym przez SOK Nowa Dęba

  W dniu 14 maja 2014 roku dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach: Patrycja Kruk i Magdalena Zasadni uczestniczyły w rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Świat w kolorach tęczy" organizowanym przez SOK Nowa Dęba.

 • W związku z zakończeniem serii spotkań roboczych związanych z budowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020 we wszystkich jednostkach pomocniczych gminy zapraszamy mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w tych spotkaniach do wyrażania swoich postulatów dotyczących Strategii za pośrednictwem sieci Internet.

  Aby wziąć udział w w tym etapie prac nad strategią należy wypełnić poniższe formularze, które otwierają się po kliknięciu myszką.

  FORMULARZ 1     - Ankieta sondażowa

  FORMULARZ 2 -   Propozycje zapisów do programu rozwoju

  FORMULARZ - 3Zgłoszenie zadania do bazy projektów  

  Analiza uzyskanych wyników pozwoli uwzględnić rzeczywiste potrzeby mieszkańców w opisie wizji przyszłości gminy oraz uwzględnić ich propozycje przy określeniu sposobów osiągania celów do roku 2020.

  Państwa udział w tym sondażu będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego stanowiącego podstawę aplikowania o dotacje Unii Europejskiej w okresie do 2020 roku.

  Aby umożliwić wszystkim mieszkańcom jednakowe szanse wyrażenia swoich postulatów termin składania ankiet został wydłużony i upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku.

 • W ramach współpracy PSP im. Marii Konopnickiej w Trześni z Gorzyckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych, Radą Rodziców, sołtysem – panem Augustynem Drzymałą, Radą Sołecką, i DK w Sokolnikach dnia 8.06.2014r. odbył się Festyn Rodzinny, którego mottem i przesłaniem było „Zapomnij o stresie, niech Cię muzyka niesie”.

 • Czy oświata ciągnie gminy w dół ograniczając ich możliwości rozwojowe?

  Niepokojące informacje dotyczące dynamiki wzrostu w samorządach wydatków oświatowych ostatnio były przedmiotem obszernego artykułu „Oświata coraz droższa” [1] w dzienniku Rzeczpospolita. W roku 2013 wydatki te osiągnęły poziom 61,1 mld zł. W tym okresie samorządy uzyskały subwencje w wysokości 39,5 mld zł oraz dotacje w kwocie 0,5 mld zł.

 • Już od kilkunastu dni trwają spotkania warsztatowe wójta z mieszkańcami poszczególnych miejscowości naszej gminy. Zasadniczym tematem spotkań są rozmowy o przyszłości. Potrzeba opracowania strategii rozwoju gminy na najbliższych kilka lat nie wynika tylko z wymogów rozpoczynającej się unijnej siedmiolatki 2014-2020. Przecież, kierunki działań jakie samorząd gminny będzie podejmować, powinny wynikać z potrzeb lokalnej społeczności; potrzeb autentycznych, wyrażonych w otwartej dyskusji.

 • Konk. star.W Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu ogłoszono wyniki konkursu historycznego pn: „Powiat Tarnobrzeg podczas wojen światowych”. Konkurs zorganizował Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach oraz Towarzystwo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce. Konkurs adresowano do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Okazją do jego zorganizowania były przypadające na ten rok dwie rocznice. To 100. rocznica wybuchu I wojny światowej oraz 70. rocznica wyzwolenie Powiatu Tarnobrzeskiego spod okupacji hitlerowskiej.

 • Dnia 30.05.2014r. w naszej szkole odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Do zorganizowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia włączyli się: dyrekcja, nauczyciele, przedszkolaki z klas zerowych, dzieci z klas 1-3 oraz najstarsi uczniowie z klas 4-6.

 • DSC 9385Niedziela, 8 czerwca 2014 r. godz. 16.

   

  Na rozległej równinie pomiędzy Gorzycami i Wrzawami, obok obelisku upamiętniającego wydarzenia bitewne sprzed 205 lat, zgromadzili się okoliczni mieszkańcy aby uczcić modlitwą pamięć poległych i prosić Boga o dobrą przyszłość dla Ojczyzny.

 • W związku z trwającymi pracami nad budowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020 zachęcamy mieszkańców Gminy do wypełniania niniejszej ankiety. Analiza zbiorczych wyników pozwoli lepiej uwzględnić w analizach rzeczywiste potrzeby mieszkańców oraz poznać oddolne spojrzenie na sprawę rozwoju gminy.

  Państwa udział w tym sondażu będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego stanowiącego podstawę aplikowania o dotacje Unii Europejskiej w okresie do 2020 roku.

  Ankieta jest dostępna po kliknięciu poniższego odnośnika.

  FORMULARZ ANKIETY

  Ankietę można wypełnić również w wersji papierowej pobierając wydrukowane formularze w Urzędzie Gminy.

  Termin składania wypełnionej ankiety upływa w dniu 23 czerwca 2014 roku.

 •  

  W czerwcu 1909 r. przypadała 100. Rocznica bitwy pod Wrzawami.

  Galicja ówczesnej doby posiadała szeroką autonomię polityczną. Fakt ten pozwalał na organizowanie się różnych partii politycznych, stowarzyszeń i związków o polskim charakterze. Ten gwałtowny rozwój różnorodnych inicjatyw m.in. w dziedzinie spółdzielczości, ochrony przeciwpożarowej, oświatowej itd. był możliwy przede wszystkim dzięki oddolnej pracy wielu działaczy społecznych, w tym nauczycieli.

  Stąd też przypadająca w 1909 r. okrągła rocznica bitwy pod Wrzawami mogła nie tylko odbyć się, lecz także uzyskać ciekawą jak na ówczesne warunki oprawę.

  Zorganizowanie poniżej opisanej uroczystości nie byłoby możliwe bez zaangażowania parafii, zwierzchności gminnej i szkoły. Były to ówcześnie ważne instytucje życia społecznego na wsi. Od jesieni 1904 r. nowym proboszczem Parafii we Wrzawach był ks. Jan Jayko; wójtem Jan Prarat, zaś kierownikiem szkoły ludowej Wincenty Siemek. Poza nimi do przygotowań włączyło się szereg innych, bezimiennych dzisiaj osób, którym należy się uznanie oraz pamięć.

 • DSC00816W sobotę 31.05.2014 roku w Szkole Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego odbył się drugi piknik rodzinny pod hasłem: „Ruch receptą na zdrowie” połączony z obchodami Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Dzięki aurze, która była łaskawa i wstrzymała padający od kilku dni deszcz, piknik odbył się na placu szkolnym i przyległych boiskach sportowych.

 • 31 maja 2009 roku z okazji przypadającej 200 rocznicy Bitwy Wrzawskiej (12 czerwca 1809 r.) przy pomniku kopcu usypanym w 70 rocznicę bitwy przez okolicznych mieszkańców, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Za nim jednak wrócimy do uroczystości warto wspomnieć, że uroczystości poprzedzono przeprowadzeniem prac remontowych polegających na odrestaurowaniu pomnika i zagospodarowaniu terenu wokół pomnika.

   

  Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną z udziałem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego. Honorową wartę trzymali żołnierze III Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i JW. 3527 w Nisku. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach.

   

  Po Mszy okolicznościowy program pt. „Ojczyzna moja jest wysoką górą” przedstawili uczniowie Gimnazjum w Gorzycach. Były tam wiersze Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Cypriana Godebskiego, Zbigniewa Bieńkowskiego oraz utwory „Ojczyzna” i „Wolność „Marka Grechuty.

 • DSC00717„Wielka wyprawa” uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach do Magurskiego Parku Narodowego odbyła się w ramach projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”.

 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Trześni, Radą Rodziców, Sołtysem, Radą Sołecką i DK w Sokolnikach Zapraszają dzieci, młodzież, rodziców oraz całe rodziny z miejscowości Trześń i okolic na Festyn Rodzinny pod hasłem "Zapomnij o stresie niech Cię muzyka niesie" który odbędzie się dnia 8 czerwca 2014r. od godz. 1300 na placu przy remizie OSP w Trześni.

 • Informujemy, że w dniu dzisiejszym w lasach na terenie miejscowości Sokolniki ( na powierzchni ok. 65 ha) trwa akcja mająca na celu ograniczenie liczebności szkodliwego owada - osnui gwiaździstej.

  W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu w strefie zagrożenia zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie) zbioru runa leśnego( przez okres 14 dni od wykonania zabiegu),
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem ,
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych   zlokalizowanych   w   pobliżu strefy objętej opryskiem 

  Szczegóły na temat akcji zwalczania można uzyskać na stronie internetowej nadleśnictwa: www.rozwadow.lublin.lasy.gov.pl lub pod numerem telefonu 15 842 17 55 w. 17

 • Liczna grupa dzieci i rodziców wypełniła  w niedzielne popołudnie plac przy scenie plenerowej GOK. Doroczne spotkanie z okazji Dnia Dziecka rozpoczął konkurs plastyczny organizowany przez Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych  w ramach realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologom społecznym”.

 • Kiedyś, dawno temu …

  Grupa studentów w pewnym akademiku powzięła inicjatywę, że klub studencki założą. Pomieszczenie jest. Proste meble się znajdą, coś się wymyśli dla wystroju.

  Potrzebna będzie także nazwa rodzącego się klubu. Więc ktoś rzucił: ZYGZAK. Z tą nazwą teraz do władz uczelni trzeba się udać aby wnioskować i prosić o jej zatwierdzenie. JM (nomenklaturowy) Rektor się zastanawia, ocenia:

  „Brzmi dwuznacznie” – odpowiada i dodaje – „Nie zgadzam się”.

  Więc ZYGZAK szybko na ELEKTRON zostaje przemianowany i dalej niech sprawy idą! Studenci, chociaż nieco skorygowani, kontynuują przygotowania do otwarcia klubu.

  Zaproszenia! Trzeba wydrukować zaproszenia! Na uczelni jest poligrafia. I na pewno bez pieniędzy da się to załatwić. Jest projekt … .

 • WÓJT GMINY GORZYCE

  zaprasza na

   OBCHODY UPAMIĘTNIAJĄCE

  205 ROCZNICĘ BITWY WRZAWSKIEJ 

  8 CZERWCA 2014

  GODZ.16:00

  Teren przy pomniku

 • 927 maja 2014r. odbyły się uroczystości jubileuszowe 15-lecia powstania szkoły i 10-lecia nadania im. ks. Jana Twardowskiego Gimnazjum w Sokolnikach ( z udziałem władz gminy, księży, dyrektorów sąsiednich szkół, sponsorów, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz zaproszonych gości).

 •  

  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczył w VI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich, w dniach 17 – 23 maja 2014 r. Z tej okazji w naszej gminie Gorzyce odbyło się szereg imprez okolicznościowych o charakterze sportowym.

   

  Sprawozdanie z Europejskiego Tygodnia Sportu

 • Sobota, 31 maja 2014 r. godz. 19.15 …

  W połowie drogi pomiędzy Sokolnikami i Orliskami, przy odnowionej kapliczce i przed wizerunkiem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zgromadziła się dość liczna grupa wiernych na ostatnim tegorocznym nabożeństwie majowym. Nabożeństwo poprowadził proboszcz parafii trześniowskiej – ks. prałat Marian Kondysar. W nabożeństwie uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych: wójt Marian Grzegorzek, sekretarz Jan Czech, sołtys Sokolnik - Stanisław Duma, radni z Sokolnik: Małgorzata Turek i Józef Turbiarz. Obecna była także poetka Władysława (Sława) Czarnecka – mieszkanka Sokolnik.

 • Forum Mieszkańców Wsi "SANŁĘG" Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

  - Małe projekty
  Termin składania wniosków:
  od 28 czerwca 2013 r. do 26 lipca 2013 r.
  Więcej informacji na stronie www.sanleg.pl
  .
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działanie ˝Odnowa i rozwój wsi˝ objętego PROW
  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
  - Odnowa i rozwój wsi
  Termin składania wniosków:
  od 28 czerwca 2013 r. do 26 lipca 2013 r.
   
  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

  ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

  Temat: ASERTYWNOŚĆ – UMIEJĘTNOŚĆ ODMAWIANIA, RADZENIA SOBIE Z PRESJĄ GRUPY

  Zajęcia odbędą się w dniu 28 CZERWCA 2013 o godz. 14:00  ul. 3 Maja 4/15

  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

  ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

  Temat: STRES I SYTUACJE TRUDNE – JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ.

  Zajęcia odbędą się w dniu 28 CZERWCA 2013,godz. 15:00,ul. 3 Maja 4/15

  .
 •  

   

   

  Informujemy, że odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierać  Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, tel. (15) 842 34 11 lub  (15) 842 16 91, www.mzk.stalowa-wola.pl.

   

  Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Gorzyce.

   

  HARMONOGRAM

  .
 •  

  13 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Matki i Ojca. Dzieci zaprosiły z tej okazji swoich rodziców, którzy nie zawiedli i licznie przybyli do szkoły. Przed rodzicami zaprezentowali się wszyscy uczniowie, począwszy od oddziału przedszkolnego do klasy VI.

  Goście mogli podziwiać między innymi tańce różnych narodów,  którym towarzyszył śpiew charakterystyczny dla danego kraju. Najważniejszym punktem imprezy były życzenia dla rodziców i okolicznościowy tort. Oprócz występów dzieci były także wspólne tańce w rytm muzyki disco. Cała sala wspaniale się bawiła: dzieci, rodzice i nauczyciele.

  .

 • OSTRZEŻENIE!BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – BURZE Z GRADEM (prawdopodobieństwo 80%)

  STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 1

  Ważność:OD GODZ. 11:00 DNIA 25.06.2013 DO GODZ. 20:00 DNIA 25.06.2013

  Przebieg:Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów burzowych od 20 mm

  do 30 mm. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach
  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

  .
 • OSTRZEŻENIE!BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – BURZE Z GRADEM (prawdopodobieństwo 80%)

  STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 1

  WażnośćOD GODZ. 12:00 DNIA 24.06.2013 DO GODZ. 22:00 DNIA 24.06.2013

  Przebieg:Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów burzowych od 20 mm do 30 mm. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

  .
 •  

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 czerwca 2013 r.

  zmarła w wieku 101 lat

  Genowefa Dziubek,

  najstarsza mieszkanka gminy Gorzyce.

  Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. .

 • Czy można opierać się na fałszywych wnioskach Komisji Rewizyjnej i podejmować uchwałę absolutoryjną odrzucając wyjaśnienia i przedstawione wcześniej dokumenty. Otóż okazuje się, że można przemilczeć, nie skorygować fałszywego wniosku i twierdzić, że wójt podpisał umowę bez przetargu, mimo posiadania dokumentów takich jak: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń, wydruku z Biuletynu Informacji Publicznej dotyczącego wykazu gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy w lipcu 2012 r., wydruku z Biuletynu Informacji Publicznej o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej celem wydobycia piasku i żwiru w dniu 25.07.2012 r.

   

  .
 • OSTRZEŻENIE!

  BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

   

  ZJAWISKO – BURZE Z GRADEM (prawdopodobieństwo 80%)

   

  STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 1

  Ważność:

  OD GODZ. 15:00 DNIA 21.06.2013 DO GODZ. 06:00 DNIA 22.06.2013

  Przebieg

  Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów burzowych od 20 mm do 30 mm. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

   

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach
  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

  .
 • INFORMACJA WÓJTA GMINY GORZYCE

   W odpowiedzi na zarzuty odnośnie „złego przygotowania wniosków unijnych” określone w protokole nr 21/91/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce z dnia 10.06.2013 r. oraz na sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 14 i 18 czerwca br. informuję, że wszystkie projekty jakie zostały złożone przez Gminę Gorzyce w latach 2007-2013 w ramach możliwości aplikowania o środki zewnętrzne zostały złożone prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Świadczą o tym  podpisane umowy o ich dofinansowanie oraz akceptacja  końcowych wniosków o  płatności końcowe.

  .
 • wg pieczecsU W A G A  

  WÓJT GMINY GORZYCE   INFORMUJE  O   TERMINIE  SKŁADANIA  WNIOSKÓW 

  O  ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO

   

  Rada Ministrów w dniu 29 listopada 2012 roku  określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2013 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95zł  na 1litr oleju.

   W 2013 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta w dwóch  terminach tj.:

   -od 1 lutego 2013 roku do 28 lutego 2013 roku – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie  od 1 sierpnia 2012 rok do 31 stycznia 2013 roku.

   -od 1 sierpnia 2013 roku do 31 sierpniu 2013 roku – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego  do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 lipca 2013r.

    Należność wypłacana będzie w terminach:

   Od 2-30 kwietnia 2013 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

   Od 1-31 października 2013 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

   Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych w 2013 roku wynosi 81,70zł.

   Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach  w pokoju nr 16,telefon (0-15) 8362075 wew. 14.

  .
 • wg pieczecsOświadczenie

   W związku z przypadkami rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących inwestycji realizowanych na terenie Gminy Gorzyce – oświadczam:

   Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1093R w Furmanach przy ul. Tarnobrzeskiej jest inwestycją realizowaną przez powiat tarnobrzeski i jest zadaniem własnym powiatu, którego realizacja nie powinna być uzależniana od wysokości wkładu finansowego Gminy Gorzyce.

  Gmina może jedynie uczestniczyć w finansowaniu zadania, ale jest to uzależnione od zasobności budżetu gminy. W roku bieżącym w budżecie gminy na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości  20 000 zł.

  .
 • Oświadczenie

   

  W związku z przypadkami rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących inwestycji realizowanych na terenie Gminy Gorzyce – oświadczam:

   

  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1093R w Furmanach przy ul. Tarnobrzeskiej jest inwestycją realizowaną przez powiat tarnobrzeski i jest zadaniem własnym powiatu, którego realizacja nie powinna być uzależniana od wysokości wkładu finansowego Gminy Gorzyce.

  Gmina może jedynie uczestniczyć w finansowaniu zadania, ale jest to uzależnione od zasobności budżetu gminy. W roku bieżącym w budżecie gminy na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości  20 000 zł.

  Nadmieniam, że przed wystąpieniem powodzi w naszej gminie w 2010 roku, w okresie lepszej sytuacji finansowej gminy uczestniczyliśmy w finansowaniu większości zadań z zakresu remontu dróg i budowy chodników realizowanych przez powiat  tarnobrzeski na terenie naszej gminy, choć trzeba przyznać, że odbywało się to kosztem zmniejszenia zakresu robót  na drogach gminnych.

  .
 • KONKURS ORTOGRAFICZNY „ O PIÓRO DYREKTORA”

   

   

   

  W maju br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w  Gorzycach odbył się Konkurs Ortograficzny „O Pióro Dyrektora”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI. Zmagali się oni   z zadaniami o różnym stopniu trudności, by zdobyć honorowe tytuły „Szkolnych Mistrzów Ortografii”. Laureaci podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2012/2013 otrzymają dyplomy za udział w konkursie i nagrody rzeczowe - oczywiście: pióra.

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu ojczystej gramatyki.

   

  .
 • Mistrz Ortografii – Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas III

   

  6 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny pod nazwą „Mistrz Ortografii”. Wzięło w nim udział 19 uczniów klas trzecich szkół podstawowych  z terenu naszej gminy.  Ideą konkursu było uświadomienie młodym ludziom, jak ważna jest ortografia w życiu każdego człowieka. Pisząc poprawnie szanujemy nie tylko nasz ojczysty język, ale również osobę, która czyta nasze teksty. Dzięki udziałowi w takim przedsięwzięciu dziecko ma szansę sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, a więc wykorzystać znajomość zasad ortograficznych,  pisząc dyktando czy rozwiązując łamigłówki.

  .
 •  

  Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy 2013 r.

   

  Dnia 29 kwietnia 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach z klas  II „a”, III „a”, III „b”, III „c” wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym.

  Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zagadnień związanych z ekologią i zwiększenie świadomości ekologicznej.Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zajęli od 1 do 11 miejsca w Polsce.

   

   

  .
 •  

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

   To już 12. rok akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanej przez Fundację ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Impreza ta jest elementem kampanii społecznej na rzecz popularyzacji czytelnictwa i głośnego czytania dzieciom jako niezbędnego elementu wychowania. W tym roku hasło przewodnie akcji brzmi: „Czytanie dzieciom – najlepsza inwestycja!”

  .
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE  2013 r.

  W ostatnią niedzielę 16 czerwca  na boisku sportowym w Furmanach, przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy.

  W zawodach startowały jednostki OSP z  Furman, Gorzyc, Motycza Poduchownego, Orlisk, Sokolnik, Trześni i Wrzaw.

  Nagrody dla zwycięzców i uczestników zawodów  wręczyli  Wójt Gminy  P. Marian Grzegorzek,  Komendant Miejski PSP  bryg. Andrzej Babiec, Prezes Zarządu  Związku Gminnego OSP  dh. Ryszard Nowocień.

  Podsumowania zawodów dokonał Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu  bryg. Andrzej Babiec  oraz gospodarz terenu Wójt Gminy Gorzyce  P. Marian Grzegorzek .

  .
 •  

  Dnia 16 czerwca 2013 roku, na placu obok Domu Kultury we Wrzawach odbył się I Plener Malarski dla uzdolnionej młodzieży i dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do DK Wrzawy.

  Uczestnicy pleneru malowali farbami olejnymi i akrylowymi na płótnie oraz deskach.Młodzi artyści pod okiem plastyka-Małgorzaty Jonaszek szkicowali i malowali krajobrazy,pejzaże Wrzaw.

   

  W plenerze wzieli udział: Weronika Rybak, Magdalena Laskowska, Emila Bryła, Agnieszka Terembuła, Julia Jazownik, Natalia Kozyra, Karolina Piotrowska, Gabrysia Złotek, Martyna Małachowska, Julia Madej, Natalia Madej, Julia Wróbel.

  Na zakończenie pleneru odbył się dla wszystkich uczestników grill.

  .
 • OSTRZEŻENIE! BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

   

  ZJAWISKO – BURZE Z GRADEM (prawdopodobieństwo 80%) STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 1 

  WażnośćOD GODZ. 09:00 DNIA 18.06.2013 DO GODZ. 02:00 DNIA 19.06.2013

  Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów burzowych od 20 mm do 30 mm. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach

  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

   

  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

   Zaprasza na  BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA Spotkanie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 od godziny 12 do godziny 15 Przy ul. 3 Maja 4/15

  Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

   

  .
 • Gminny Konkurs Matematyczny

   „Mistrz Matematyki”

   

  Dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnych konkursach międzyszkolnych, gdyż sprawdzając swoje możliwości rywalizują nie tylko w swojej klasie i w klasach równoległych, ale także wśród rówieśników z innych szkół. Konkursy wyzwalają aktywność uczniów, rozbudzają większe zainteresowanie proponowaną problematyką, mobilizują nauczycieli do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków.

  Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, sprawdzenie swoich umiejętności matematycznych w oparciu o rozwiązywanie zadań zamieszczonych w teście, dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej.

  .
 •  

   

   

  11 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach odbyło się spotkanie autorskie transmitowane przez internet z Panem Mariuszem Urbankiem – autorem  kilkunastu książek, m.in. biografii generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego – Wieniawa. Szwoleżer na Pegazie (1991), Leopolda Tyrmanda – Zły Tyrmand (1992), Stefana Kisielewskiego –Kisiel (1997),  Juliana Tuwima – Tuwim (2004), Władysława Broniewskiego - Broniewski. Miłość, wódka, polityka (2011) oraz wyboru felietonów publikowanych w miesięczniku “Odra” - Przecieki niekontrolowane (2001). Jest także autorem dwóch tomów bajek – Mostek czarownic. Baśnie wrocławskie (1996) i Baśnie dolnośląskie (2005), satyrycznej historii Wrocławia – Zrób sobie Wrocław (1997, z ilustracjami Tomasza Brody) oraz subiektywnego przewodnika – Dolny Śląsk. Siedem stron świata.

   

  .
 • PLENER MALARSKI Wrzawy 16.06.2013 godz.15:00

  Plener organizowany przez Dom Kultury  we Wrzawach dla młodzieży i dzieci uczęszczajacych na zajecia plastyczne do DK Wrzawy

   

   

   

  .
 • W dniu 12.06 br. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Gorzyce.

  Inicjatorem nagradzania najzdolniejszych uczniów był Pan Paweł Adamowicz prezydent Miasta Gdańska, który aktywnie wspierał naszą gminę w okresie powodzi w 2010 r.

  Obecne stypendia zostały ufundowane przez Federal Mogul Bimet S.A. Gdańsk, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach oraz osobiście przez Pana Mariana Grzegorzka - wójta naszej gminy.

  Nagrody wręczali: Pani Paulina Kowal, która reprezentowała sponsora - Federal Mogul Bimet S.A. Gdańsk, Marian Grzegorzek Wójt Gminy Gorzyce oraz Jan Czech Sekretarz Gminy Gorzyce.

   

  .
 • MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Gorzyce zapraszają na Mobilny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich, który  odbędzie się 14 czerwca 2013 r. (piątek)w godzinach 10.00-13.00 w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w sali  USC (ul. Sandomierska 75).

  Spotkanie poprowadzi konsultant Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

  .
 • Sportowy Festyn Rodzinny „ W zdrowym ciele – zdrowy duch’’

   

   9 czerwca 2013 roku przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Trześni odbył się Sportowy Festyn Rodzinny pod hasłem przewodnim ,, W zdrowym ciele zdrowy duch”.   Tegoroczny festyn, to juz druga edycja festynu rodzinnego cieszącego się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców.Podczas imprezy promowany był zdrowy styl życia, ruch, rodzinne zabawy i sporty oraz zdrowe żywienie. Pokazano, że sport może być dobrą alternatywą dla różnych uzależnień, wspaniałym sposobem na spędzanie czasu wolnego, dobrą rozrywką rodzinną która łączy pokolenia,  a sukcesy w sporcie budują poczucie wartości i świetnie motywują do dalszej pracy nad sobą.  

   

   

  .
 •  

  Dzień Dziecka w Bibliotece

   

   

   

  W ramach akcji „Dzień Dziecka w Bibliotece” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach został wyświetlony film „Sekret Eleonory”, który otrzymaliśmy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Odbyły się cztery projekcje filmowe w dnia 03 - 06.06.2013 r. Na projekcję  filmu zaproszono dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z Samorządowego Przedszkola w Gorzycach. Podczas projekcji dzieci reagowały bardzo żywo na przygody Nathaniela i jego siostry Andżeliki.   

   

   

  .
 •  

  Plac przy scenie plenerowej GOK w sobotnie słoneczne i ciepłe popołudnie wypełnił się liczną  gromadą  roześmianych dzieci.  Niektórym z nich towarzyszyli również rodzice.
  Spotkanie z okazji Dnia Dziecka rozpoczął konkurs plastyczny pod hasłem „Alkohol -  droga do nikąd„ organizowany przez Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w ramach realizacji zadania  publicznego „Przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym”.

   Każdy z uczestników  konkursu otrzymał upominek  a osiem najlepszych prac nagrodzono indywidualnie. Nagrody współfinansowane  ze środków  Urzędu Gminy w Gorzycach,  wręczyli Wójt Gminy P. Marian Grzegorzek oraz Prezes Gorzyckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych P. Paweł  Kęcik.

   

  .
 • ZAPRASZAMY NA DYŻUR KONSULTANTA PK KSU


  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, zaprasza na kolejny dyżur Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się 12.06.2013 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75.

  Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-15), Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat m.in.: zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z różnych źródeł.

   

  .
 • Agencja ochrony SOLID SECURITY poszukuje osób do pracy na stanowiska:

  - pracownik ochrony fizycznej - posiadający licencję I lub II stopnia,

  - konwojentów - posiadający licencję I lub II stopnia,

  - pracownik ochrony,

  - portier(ka),

  - recepcjonista(ka),

  - dozorca.

   

  Więcej informacji-pracownik ochrony fizycznej, konwojent.

   

  Więcej informacji-portier, recepcjonista, dozorca.

   

  .
 • Gimnazjaliści grali w Gorzycach

   7 czerwca 2013 r. odbył się w Zespole Szkół w Gorzycach trzeci turniej dla gimnazjalistów o puchar Dyrektora Szkoły. Turniej odbył się w dwóch dyscyplinach; piłka nożna – chłopcy i piłka siatkowa – dziewczęta. Mecze odbywały się na boiskach ze sztuczną nawierzchnią wybudowanych w ramach programu ministerialnego ORLIK 2012.

  .
 • GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH

  zaprasza na spotkanie autorskie "pod tytułem" poświęcone najnowszej książce M.Urbanka

   "Brzechwa nie dla dzieci"  11.06 br. (wtorek) o godz.14:00

  Spotkanie będzie transmitowane  w bibliotece przez internet

  .
 • .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

  przy współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Trześni , Sołtysem wsi Trześń,Radą Sołecką, Domem Kultury w Sokolnikach

  Zapraszają dzieci, młodzież, rodziców oraz całe rodziny z miejscowości Trześń i okolic  naFestyn Rodzinny pod hasłem,,W zdrowym ciele - zdrowy duch”,który odbędzie się dnia 9 czerwca 2013r. ( niedziela) od godz. 1430 na terenach rekreacyjnych i boisku szkolnym przy  Szkole Podstawowej w Trześni

  .
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, prowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa
  Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m. in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

  W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa obejmujący sferę obronną,

  społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami.

  .
 • I PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOLNIKACH

   

  W sobotę  25.05.2013 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego odbył się pierwszy piknik rodzinny połączony z obchodami  Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca.  Dzięki aurze, która była tak łaskawa i w tym dniu nieśmiało wyjrzało zza chmur słońce, by potem świecić do końca dnia, piknik odbył się na placu szkolnym i przyległych  boiskach sportowych.

  Impreza rozpoczęła się w Domu Kultury  przedstawieniem  teatralnym w języku angielskim pt.: „Drzewko Aby Baby”. Następnie chętni uczniowie wzięli udział w konkursie  karaoke.

  Dalsza część zabawy odbywała się na placu szkolnym i na boiskach sportowych.

  .
 • ZJAWISKO – Upał – stopień zagrożenia 3

  Ważność:
  Od 2012-06-30 11:00:00 do 2012-07-06  19:00:00

  Przebieg: Przewiduje się temperaturę maksymalną od 30 do 34°C. Temperatura minimalna od 18 do 20°C.

  Prawdopodobieństwo: 80%

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach
  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

  .
 • Degustacje regionalnych potraw, stoiska informacyjno-promocyjne, konkursy i zabawy dla dzieci, to tylko część atrakcji niedzielnego pikniku w Grębowie, przygotowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej imienia księdza Adama Osetka w Gorzycach.

  W ubiegłą niedzielę 24 czerwca w Grębowie odbył się II Zielony Piknik Podkarpacki. Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.Idea pikniku, jest prosta. – Powiat tarnobrzeski jest naszą mała ojczyzną, często nie do końca wszystkim znaną, dlatego organizując konkurs, chcemy podkreślić walory naszego regionu, a także pokazać, z czego możemy być dumni i co nas wyróżnia na tle województwa podkarpackiego – tłumaczy Leszek Surdy, organizator pikniku. - Chodzi nam także o prezentację sołectw i gmin z naszego regionu. Stąd konkurs na najlepszą propozycję wystawienniczą.

  .
 • U W A G A  

  WÓJT GMINY GORZYCE   INFORMUJE  O NOWYM  TERMINIE  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO

  Rada Ministrów w dniu 20 grudnia 2011 roku  określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej  w wysokości 0,95zł na 1litr oleju.

  W 2012 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta w dwóch nowych terminach tj.:

  • od 1 lutego 2012 roku do 29 lutego 2012 roku – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie  od 1 września 2011 rok do 31 stycznia 2012 roku.
  • od 1 sierpnia 2012 roku do 31 sierpniu 2012 roku – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego  do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 lipca 2012 roku.

   

  .
 •  

  Dnia 23.06.2012r w "Dzień Ojca"odbył się Powiatowy Turniej Karate IKO w Nowej Sarzynie.Udział w nim wzięło 111 zawodników z kilku podkarpackich Klubów Karate-Gorzyce,Tarnobrzeg,Leżajsk,Nowa Sarzyna,Rudnik i Grodzisko Dolne.  Z  gorzyckiego klubu startowało 19-stu zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Dla niektórych zawodników był to pierwszy start w zawodach. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - Jerzy Paula, który wręczył młodym zawodnikom puchary i pogratulował osiągnięć. Dzieci rywalizowały ze sobą w kategorii Kumite, Kata i Walka na tarczach.

  .
 • DiGnet Media  zaprasza Wszystkich, których pasjonują gry oraz komputery na turniej DiGnet Game Counter-Strike. Oprócz samych rozgrywek na widzów czekać będzie sporo atrakcji! Ciekawe konkursy z nagrodami, ekstremalne podkręcanie podzespołów z wykorzystaniem ciekłego azotu i wiele, wiele innych. Już dziś zarezerwuj lipcowy dzień na przybycie do nas!

  Dla wszystkich widzów wstęp wolny!

  Więcej szczegółów na stronie internetowej www.dignetgame.pl

  .
 •  II ZIELONY PIKNIK PODKARPACKI

  Degustacje regionalnych potraw, stoiska informacyjno-promocyjne, konkursy i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, występy lokalnych zespołów, a na zakończenie „Koncert Pokoleń” – to tylko nieliczne atrakcje jakie zostały przygotowane dla wszystkich, którzy w najbliższą niedziele 24 czerwca wezmą udział w II ZIELONYM PIKNIKU PODKARPACKIMorganizowanym w Grębowie, przy stadionie LZS „Słowianin”. Start o godz. 16.00.

   

  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnychzaprasza na bezpłatne szkolenie na temat; 

  ALKOHOLIZM, JAKO CHOROBA 

  Zapraszamy, osoby uzależnione od alkoholu. Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi oraz wszystkich innych mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy oraz wsparcia.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2012 o godz. 17 ul. 3 Maja 4/15

  Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego:

  PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

  Szkolenie jest współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Gorzyce.

   

   

  .
 • OGŁOSZENIE 

  Wójt Gminy Gorzyce ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego -pożarniczego:
  -        marki STAR model A29,
  -        rok produkcji 1972,
  -        stan licznika ok. 24 000 km,
  -        poj. silnika 4,7 l,
  -        rodzaj paliwa: benzyna

  Cena minimalna 6 000,00 zł. Za najkorzystniejszą ofertą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę.Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75 do dnia 29.06.2012 do godz. 09.00.

  Na kopertach proszę umieścić dopisek „Oferta na zakup samochodu specjalnego - pożarniczego, nie otwierać do dnia 29.06.2012 r. do godziny 9:00.”

  Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania.

                                                                                                          Wójt Gminy Gorzyce

  Marian Grzegorzek

  .
 •  Na zaproszenie Pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska w dniach 18-19 czerwca bieżącego roku przebywał w Gdańsku Wójt Gminy Gorzyce Marian Grzegorzek.

   Podczas spotkania omawiano m. in. program dalszej współpracy zapoczątkowany w 2010 r., a szczególnie dotyczący pomocy dla grup dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gorzyce przebywających na zorganizowanych przez nasze szkoły wyjazdach (zielone szkoły, wycieczki) na Pomorze Gdańskie oraz kontynuacji wsparcia przez Pana Prezydenta Pawła Adamowicza funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Gorzyce.

  .
 • W dniu 19 czerwca 2012 roku, w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu zostały wręczone nagrody oraz dyplomy laureatom VI Międzypowiatowego Konkursu Informatycznego „GIGABAJT 2012”.

  Do tegorocznej edycji Międzypowiatowego konkursu informatycznego dla uczniów szkół podstawowych „Gigabajt 2012” przystąpiło 115 uczniów szkół podstawowych z powiatów tarnobrzeskiego, mieleckiego i stalowowolskiego, spośród których w pierwszym etapie wyłoniono 80 uczestników, następnie w eliminacjach półfinałowych wyłoniono 30 uczniów, spośród których, podczas zmagań finałowych, wybranych zostało 15 laureatów.

  .
 • Zarząd Województwa Podkarpackiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyw ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresiemałych projektówtj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocyw ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osiza pośrednictwemForum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działaniaw Zaleszanach, działającej na terenie gmin:

  Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Pysznica, Gorzyce i Grębów

  .
 • Zarząd Województwa Podkarpackiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyw ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocyw ramach działaniaRóżnicowanie w kierunku działalności nierolniczejza pośrednictwemForum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działaniaw Zaleszanach, działającej na terenie gmin:

  Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Pysznica, Gorzyce i Grębów

  .
 • Zarząd Województwa Podkarpackiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyw ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocyw ramach działaniaOdnowa i rozwój wsiza pośrednictwemForum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działaniaw Zaleszanach, działającej na terenie gmin:

  Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Pysznica, Gorzyce i Grębów

  .
 • Zarząd Województwa Podkarpackiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działaniaTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwza pośrednictwemForum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania w Zaleszanach, działającej na terenie gmin:

  Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Pysznica, Gorzyce i Grębów

  .
 •   Dzieci z Gorzyckiego Klubu Karate Kyokushin pod opieką trenera Ostrowskiego Krzysztofa, wzięły udział w pokazach zorganizowanych przez Przedszkole Samorządowe dla swoich podopiecznych, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach, Szkołę Podstawową w Trześni oraz na "Pikniku rodzinnym" w Tarnobrzegu zorganizowanym przez Tarnobrzeski Zespół Szkół Gimnazjalnych nr 2. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności zdobyte podczas treningów.Był to pokaz podstawowych technik karate, jak również technik niedozwolonych zaprezentowanych przez trenera Krzysztofa Ostrowskiego i Daniela Topolskiego.

  .
 • Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach

  Dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone przez mgr Kingę Roszuk wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie na plakat pn.„Ptaki w naszym sąsiedztwie" organizowanym przez portal edukacji ekologicznej „Zielona Lekcja”.  Wspólną pracę przygotowały: Milena Szałaj, Weronika Warzycka, Wiktoria Brzezińska, Tosia Wolak, Julka Korczak, Patrycja Kruk, Paulina Bednarczyk, Madzia Zasadni, Ola Bednarczyk i Izabela Kuszaj.

  Jury spośród prac nadesłanych z całej Polski  wyłoniło 12 laureatów w kategorii grup wczesnoszkolnych wśród, których  na V miejscu znalazła się grupa z Świetlicy SP1 w Gorzycach

  .
 • W dniu dzisiejszym mieszkanka naszej gminy Pani Genowefa Dziubek obchodzi setne urodziny. Pani Genowefa urodziła się 13 czerwca 1912 r. w Sokolnikach. Jej rodzicami byli Helena i Jacenty Pulikowski, który   zginął w Zakopanym podczas I wojny światowej. Mężem Pani Genowefy był Stanisław Dziubek z Kępia. Stanisław Dziubek  od 1943 r. był członkiem Armii Krajowej. 12 lipca 1945 r. na rynku w Janowie Lubelskim Stanisław Dziubek  został rozstrzelany z rąk oprawców komunistycznej Polski.

 •  Z okazji Dnia Ziemi uczniowie Gimnazjum w Sokolnikach brali udział w Ogólnopolskim Konkursie “EKOTEST”. Organizatorem konkursu  jest Ogólnopolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Warszawie

  Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.

  .
 • Pomnik upamiętniający żołnierzy polskich poległych 12 czerwca 1809 r. w bitwie pod Wrzawami, widać już z daleka.  Stanowi on symboliczny punkt na rozległej równinie położonej między Wisłą a Sanem, u podnóża Góry Plebańskiej; szczególnie porą wiosenną, kiedy jeszcze zieloność drzew i pól uprawnych nie przysłania go przed naszymi oczyma.

  W okresie zaborów, w r. 1909 u podnóża pomnika miały miejsce obchody 100. rocznicy bitwy. Zgromadziły one liczną publiczność, która przybyła nawet z odległych miejscowości.

  .
 •  3 czerwca w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach projektu „Zachowanie i promowanie dziedzictwa muzycznego kultywowanego przez Orkiestrę Dętą GOK Gorzyce (małe projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013), Orkiestra Dęta wyjechała na XIII Podkarpacką Paradę Orkiestr Dętych Tyczyn 2012.

  .
 •  Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że jak co roku, zostaną przeprowadzone na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. W województwie podkarpackim badania realizowane będą przez pracowników (ankieterów) Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

  .
 •  KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !

  Dnia 25 maja 2012 r. w GBP w Gorzycach odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono nagrody laureatom Konkursu na plakat promujący  czytelnictwo.

   

   Konkurs miał na celu wprowadzenie dzieci w świat książki i ilustracji, pomoc w rozwoju wyobraźni oraz twórczego myślenia, a także zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki. Nagrody zostały przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

  .
 • Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach w ramach programu edukacyjnego Jeżdżę z głową, realizowanego  w szkole od lutego b.r.,  pod okiem Marcina Krzemińskiego, Małgorzaty Kołeczek i Haliny Dyląg przeprowadzili w Gorzycach. diagnozę lokalną na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Jako eksperci Ruchu Drogowego sprawdzali wiedzę respondentów na temat znajomości przepisów ruchu drogowego oraz sondowali stan bezpieczeństwa gminnych dróg.

  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Zaprasza na:

  BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

  które udzielane będą dnia 5 czerwca 2012 roku, w godz. 17-18w budynku przy ulicy 3 Maja 4/15

  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Zaprasza na:

  BEZPŁATNE PORADY KURATORA SĄDOWEGO

  które udzielane będą dnia  6 czerwca 2012 roku, w godz. 17-18w budynku przy ulicy 3 Maja 4/15

  .
 • Świetlica SP1 Gorzyce - I miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach na zajęciach w Świetlicy Szkolnej przygotowywali prace plastyczne pod kierunkiem mgr Kingi Roszuk, na VII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Rysujemy rymy – słowem i kredką" organizowanym przez Wydawnictwo Komlogo z Gliwic i Szkołę Podstawową nr 17 w Rzeszowie pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. W konkursie udział wzięli : Adam Mączka, Julia Gąska, Dawid Chruściel Weronika Warzycka,  Antonina Wolak  i Wiktoria Brzezińska.

  Dnia 28.05.2012 komisja spośród 1926 prac plastycznych nadesłanych z całej Polski przyznała w kategorii od 7do 9 lat I miejsce ex aequo Julii Gąsce i Dawidowi Chruścielowi z I klasy SP1 Gorzyce.

   

  .
 •  W dniu 29.05.2012r. w Samorządowym Przedszkolu w Gorzycach odbył się Dzień Otwarty. Uczestniczyły w nim dzieci z rodzicami, które od 01.09.2012r. będą naszymi wychowankami.

  Pani Dyrektor zapoznała z ramowym rozkładem dnia, z wysokością opłat za przedszkole.Goście uczestniczyli w Teatrzyku " Na jagody", oglądały prezentacje umiejętności tanecznych 6-latków i  grupy 3,4-latków.

  Następnie autorki programu adaptacyjnego Pani Teresa Stasiak i Pani Elżbieta Kuchno zapoznały z procesem adaptacji dzieci nowo przyjetych do przedszkola. Po czym goście zwiedzali przedszkole i miały możliwość zabawy na placu przedszkolnym.

  .

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.