Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Filtr
 • W hołdzie Konstytucji 3 Maja

   Społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego uczciła kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji trzeciego maja oraz Święto Flagi państwowej przygotowując uroczysty apel.

  Uczniowie klas 0a i IV-VI zaprezentowali wydarzenia z przeszłości, wcielając się w role: króla, szlachty, mieszczan i włościan. Narrator oraz występujący w rolach babci i dziadka opowiadali o sytuacji Polski przed uchwaleniem konstytucji i doniosłości tamtych chwil, które zdecydowały o dalszych losach Polski.

   

  .
 • "MOJA ROCKOWA ODYSEJA"

  Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach zaprasza na wystawę w dn. 30.04.-28.05.14 r. autorstwa Pani Barbary Deville pt. ”Moja rockowa Odyseja”.

   

  Zapraszamy!!!

  .

 •     W ostatnią niedzielę 27.04. w Kościele Parafialnym pw. Świętej Rodziny w Trześni licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć widowisko  muzyczne zatytułowane JESTEM Z WAMI, poświęcone pamięci kanonizowanego w tym dniu JANA PAWŁA II.

      Autorem koncertu był Pan Krzysztof Kapała, a wystąpiły w nim  Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, Kameralny  Zespół Chóralny, Zespoły Primo z Domu Kultury w Sokolnikach. W  finale publiczność  wraz z wykonawcami koncertu zaśpiewała bliską  sercu Św. Jana Pawła II pieśń zatytułowaną „Barka".

  .
 •  

  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

   

  Urząd Gminy w Gorzycach informuje, że w dniu 2 maja 2014 r. będzie pełniony dyżur w pok. Nr 8 od godz. 7:30 do godz. 15:30 w związku z przyjmowaniem zgłoszeń członków do obwodowych komisji wyborczych od Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.

  .
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  Do pobrania:

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 ROK

  .
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach zapraszają do udziału w VII Gminnym Biegu Rodzinnym organizowanym w ramach akcji "Polska Biega 2014" w Gorzycach.

  Bieg odbędzie się w dniu 10 maja o godzinie 9:00.

  Zgłoszenia przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Piłsudskiego 30 do dnia 07.05.2014.

  Zachęcamy dzieci, młodzież, rodziny do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

  Dla wszystkich uczestników przewidziane są okolicznościowe medale i inne atrakcje.

  Więcej informacji na temat wydarzenia w rozwinięciu tej wiadomości. 

  .
 • W Urzędzie Gminy w Gorzycach uruchomiony został Infomat - multimedialny kiosk informacyjny. Urządzenie to pozwala skorzystać z poczty elektronicznej, umożliwia dostęp do wybranych stron internetowych, a docelowo ma umożliwić załatwianie spraw droga elektroniczną, sprawdzanie stanu realizacji sprawy .

  Korzystanie z Infomatu jest bezpłatne i dostępne w godzinach pracy urzędu. Instalacja infomatu tu kolejny etap realizacji projektu w ramach Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej. Dotychczas dostarczone zostały zestawy komputerowe z oprogramowaniem, serwer, sprzęt sieciowy oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wkrótce wdrożony zostanie elektroniczny obieg dokumentów oraz uruchomione e-usługi dla mieszkańców, a tym samym możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

  .
 • „ Chrystus zmartwychwstał jest,

  Nam na przykład dań jest.

  Iż mamy zmartwychpowstać,

  Z Panem Bogiem królować.

  Alleluja"

   

  Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,

  czas odradzania się mary w siłę Chrystusa

  i drugiego człowieka.

   

  Życzymy, aby Święta Wielkanocne

  przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość oraz

  by stały się źródłem wzmacniania ducha.

  Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

  Napełni Wszystkich pokojem i wiarą,

  niech da siłę w pokonywaniu trudności

  i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

  Niech te święta, spędzane z najbliższymi,

  niosą ze sobą spokój, radość i optymizm.

   

  W imieniu władz samorządowych

  Wójt Gminy Gorzyce Marian Grzegorzek

  wraz z pracownikami Urzędu

   

   

  {simplepopup}

  .
 •                      16 kwietnia 2014 r. został rozstrzygnięty Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach. W konkursie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego w Gorzycach. Na konkurs wpłynęło 13  prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Jury po zapoznaniu się z pracami przyznało I miejsca oraz nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie dzieci oraz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Prace konkursowe można oglądać na wystawie w Bibliotece.

  Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

  Iga Snopek , Oliwier Sułek, Kacper Ziemian, Amelka Nowak, Ania Makieła, Dominika Żak, Oliwier Stańczak, Tosia Wolak, Michał Mielnik, Nikola Góral, Julia Bednarczyk, Julia Gąska, Julia Lorenz.

  .
 • Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z licznymi obowiązkami i należą do nich także ubezpieczenia.

   

  Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia:

  1) OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;

  2) budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - od ognia i innych zdarzeń losowych;

  3) upraw - od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne – gdy rolnik uzyskał płatności (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

  .
 •  

  Na początku maja br. odbędzie się VII BIEG RODZINNY ulicami Gorzyc.

  Zachęcamy dzieci, młodzież, rodziny do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

  Dla wszystkich uczestników przewidziane są okolicznościowe medale i inne atrakcje.

   

  Dokładny termin biegu zostanie podany w późniejszym terminie.

  .
 • URZĄD GMINY GORZYCE INFORMUJE, IŻ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 1/14 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 14 KWIETNIA 2014 ROKU DZIEŃ 2 MAJA 2014 R. (PIĄTEK) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACYDLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY, W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W DNIU 3 MAJA 2014 R. (SOBOTA).

  UWAGA

  W ZWIĄZKU Z UPŁYWEM 2 MAJA 2014 R. TERMINU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W TYM DNIU W GODZ. 730- 1530DYZUR PEŁNI PRACOWNIK DS. OBSŁUGI ORGANÓW KOLEGIALNYCH.

   mgr inż. Marian Grzegorzek

  Wójt Gminy Gorzyce

                                                                                                                          

   

  .
 • INFORMACJA

  W  roku szkolnym 2014/2015 w ramach Ochotniczego Hufca Pracy prowadzony jest  nabór do 3 - letniego Gimnazjum w Tarnobrzegu:

  -        w klasie I-wszej odbywają się tylko zajęcia lekcyjne / 4 x w tygodniu/

  -        w klasach II-giej i III-ciej zajęcia lekcyjne odbywają się 3 dni w tygodniu, w pozostałe dwa dni uczestnicy realizują praktyki zawodowe. Uczestnicy tych klas otrzymują comiesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 200 zł. i okres ten jest im zaliczany do stażu pracy .

  -         kształcenie praktyczne przyuczające do pracy w zawodach - mechanik pojazdów samocho­dowych, murarz, kucharz, piekarz, sprzedawca - zapewnia OHP /w wyjątkowych przypad­kach dopuszcza się indywidualną realizację praktyki w wybranym zawodzie/.

  .
 • Polska w centrum Europy, w centrum interesów potężnych sąsiadów … . Te i wiele innych uwarunkowań kształtowały bogatą, dumną i zarazem tragiczną historię Polski.

  A teraz … ?

  Zachwyciliśmy się nowymi czasami: wolnością, demokracją i Wspólną Europą. Konsumujemy, jak kromkę chleba, tak po prostu, te wszystkie zdobycze, jakoby oczywiste i bezwarunkowo nam należne.

  A tu nagle Kijowski Majdan we krwi i dymie spowity … .

  .
 • Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że zjawiska pogodowe pojawiające się gdzieś u wybrzeży Ameryki Południowej i Środkowej mają bezpośredni wpływ na pogodę w naszej części Europy. W roku bieżącym pojawiły się liczne informacje, że w tym roku istnieje około pięćdziesięcioprocentowe prawdopodobieństwo wystąpienia anomalii El Nino. Może ona wystąpić już latem lub w okresie początku zimy. Wielu badaczy klimatu wiąże to zjawisko z globalnym ociepleniem. Zaczynamy więc żyć w epoce coraz bardziej dynamicznych zjawisk pogodowych, to może powodować dużo poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu wielu dziedzin naszego życia. Skrajne zjawiska: latem - powodzie, susze, huragany, a zimą – śnieżyce, przyczyniać się będą do osłabienia poczucia naszego bezpieczeństwa oraz powodować mogą ujemne skutki dla naszej ekonomii.

  .
 • W dniu 11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks Adama Osetka w Gorzycach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do eliminacji gminnych przystąpiło łącznie 27 uczniów ze szkół podstawowych (grupa I) , gimnazjów (grupa II) oraz 1 osoba z grupy szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół w Gorzycach).

  W jury konkursu zasiedli: mł. bryg. Bogusław Opala, st. kap. Jacek Widuch oraz Wójt gminy Gorzyce – Marian Grzegorzek.

  O godzinie 9:00 rozpoczęła się część pisemna eliminacji dla wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy otrzymali arkusze zawierające 30 zadań zamkniętych ( test jednokrotnego wyboru ), arkusze dostosowane były do grup wiekowych.

   

  .
 •  

  W niedzielę, 27 kwietnia 2014 o godzinie 19:00 w Kościele Parafialnym w Trześni odbędzie się koncert dla św. Jana Pawła II pt. "JESTEM Z WAMI". W koncercie wystąpią: Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, Kameralny Zespół Chóralny oraz Małe Primo i Primo Domu Kultury w Sokolnikach.

   

  Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

  .
 • DSC 7047Zespół  tańca estradowego Fokus  jak co roku przywitał radośnie i spontanicznie wiosnę brazylijskimi rytmami. Na scenie ŚDK Gorzyce w dn. 6.04.14r. w barwnym i widowiskowym koncercie zespół zaprezentował swoje nowe i nieco starsze układy autorstwa Pani Barbary Deville. Gościnnie i przy dużym aplauzie widowni wystąpili także BBOY Factory z ŚDK Gorzyce, którego instruktorem jest Pan Jakub Osuch oraz para taneczna klasy E Szkoły Tańca Samba w Tarnobrzegu – Justyna Cieślak i Jakub Bartyzel.

  .

 •  

  W dniu dzisiejszym w czwartą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem wójt Gminy Gorzyce wraz z pracownikami urzędu złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tą tragedię. 

  Chwilą zadumy i modlitwy oddano cześć zmarłemu prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce Marii Kaczyńskiej oraz pozostałym ofiarom.

   

   

  „…pokój wieczny daj im Panie...”

  .

 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Trześni Zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z miejscowości Trześń które dysponują odrobiną wolnego czasu oraz pragną twórczo się rozwijać, poznawać nowych i ciekawych ludzi, wzmacniać swoje kompetencje społeczne jak również podnosić swoją świadomość na temat zdrowego stylu życia wolnego od stresu, uzależnień i przemocy na realizację programu profilaktycznego i terapeutycznego który realizowany będzie w budynku Szkoły Podstawowej w Trześni ul. Szkolna 2 w miesiącach kwiecień – grudzień 2014r.  

  .
 • Szanowni Państwo,

  Mieszkańcy Trześni, Sandomierza, Gorzyc i okolic !

  Drodzy Rodzice, Babcie i Dziadkowie, Rodzeństwo

  i wszyscy zainteresowani…!

  Dzieci, Nauczyciele, Pedagodzy oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Trześni

  serdecznie zapraszają Państwa do udziału w tegorocznym

  KIERMASZU WIELKANOCNYM

  który odbędzie się

  w dniu 10 kwietnia 2014 rokuw godzinach 8.00- 14.00 w holu szkoły. 

   

  .
 • W czerwcu 2008 r., przy okazji spotkania na konferencji w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Czudcu, zaprosiliśmy Panią Poseł dr Grażynę Gęsicką do odwiedzenia Gminy Gorzyce. Pani Poseł przyjęła zaproszenie z zadowoleniem. W związku z tym, że problemy samorządów gminnych i powiatowych były w centrum Jej zainteresowań, na spotkanie w Urzędzie Gminy Gorzyce dniu 25 lutego 2009 r. zaprosiliśmy starostę naszego powiatu oraz burmistrzów i wójtów z sąsiednich gmin. Po raz drugi Grażyna Gęsicka odwiedziła naszą gminę w dniu 12 stycznia 2010 r. Wtedy także odwiedziła kościół w Gorzycach, gdzie ks. Władysław Drewniak opowiadał o historii rozbudowy świątyni.

  .
 • Na terenie naszej gminy obserwuje się coraz częstsze występowanie Barszczu Sosnowskiego. Z nazwy nie brzmi ta roślina groźnie ale stwierdzono kilka przypadków oparzeń Barszczem Sosnowskiego.

  .
 • W związku z wnioskiem rodziców zaniepokojonych faktem odrzucenia przez Radę Gminy projektu uchwały włączającej Przybyłów do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2,

  zapraszam

  zainteresowanych Państwa Rodziców i Opiekunów na spotkanie w tej sprawie,

  które odbędzie się we wtorek 8 kwietnia o godz. 16.00

  w pokoju nauczycielskim w Szkole Podstawowej Nr 2.


  Marian Grzegorzek

  .
 • Wójt Gminy Gorzyce wraz z Zarządem Osiedla zapraszają Mieszkańców Osiedla na spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące bieżących spraw Osiedla oraz w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce.

   

  Sala Domu Kultury-Osiedle Gorzyce

  Wtorek 8 kwietnia 2014 godz. 18:45

  .
 • Przepadł na sesji (w dniu 31 marca) projekt uchwały w sprawie obwodów szkół podstawowych w naszej gminie. Wójt przygotował projekt włączający do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 (SP2) ulice gorzyckiego Przybyłowa. Zamiar ten wynikał z dwóch zasadniczych powodów: Przybyłów sąsiaduje „przez płot” z tą szkołą oraz nowelizacja ustawy o systemie oświaty regulująca szczegółowo sprawy przyjęć uczniów.

  .
 • Wójt Gminy Gorzyce ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę Ośrodka Rekreacyjnego i zbiornika wodnego w Gorzycach „Przybyłów”

  Przedmiot dzierżawy:

  1. Ośrodek rekreacyjny znajdujący się na działce nr ewid. 2701 o powierzchni 1,53 ha.
  2. Zbiornik wodny znajdujący się na działkach nr ewid. 2702, 2265/3, 2230/2, 2231/2, 2232/2, 2233/2, 2234/4, 2234/2, 2235/2, 2235/4, 2236/2, 2237/2, 2238/2 o pow. około 12.50 ha.
  3. Plac pod pole namiotowe 0.50 ha
  4. Budowle wraz z wyposażeniem
  5. Teren pod parking

   

  Więcej szczegółów w ogłoszeniu o przetargu - do pobrania

  .
 •  

  W nawiązaniu do informacji medialnych jakoby stała się niedopuszczalna rzecz, że dwóch właścicieli nieruchomości w Sokolnikach uzyskało zezwolenie na wycinkę drzew, poniżej publikujemy zdjęcia niektórych pni. Zdaniem części naszych radnych drzewa te można było uznać za pomniki przyrody – z uwagi na wiek i rozmiary.

  Zaznaczamy, że właściciel nieruchomości ma prawo do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew na swój uzasadniony wniosek: bez względu na wiek i stan zdrowotny drzew. Przesłanki dotyczące stanu zdrowotnego stanowią jedynie pomocniczy element w wydawaniu decyzji. Pamiętajmy także, że właściciel nieruchomości ponoszący ciężary jej utrzymania ma prawo do uzyskiwania korzyści z tego tytułu – czyli również pozyskiwać drewno.

   

  .
 • 28 marca 2014r. w PSP im. Marii Konopnickiej w Trześni odbył się Dzień Otwarty dla dzieci, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną zajęcia w oddziale przedszkolnym.

  .
 •  

  OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU

  PRZEDŁUŻA NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

  DO PROJEKTUWłasna firma zamiast bezrobocia

  Projekt jest adresowany do mieszkańców powiatów: niżańskiego, tarnobrzeskiego oraz Miasta Tarnobrzega i realizowany w terminie:1.01.2014 r. – 30.06.2015 r.

  Uczestnikami projektu mogą byćosoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia.

  .
 • Deklaracje opłat za odpady dodatkowo przyjmowane będą:

  dzisiaj - 29  kwietnia: w godz. 11.00 – 15.00,

  jutro - 30 kwietnia: w godz. 9.00 – 14.30

  w Domu Kultury we Wrzawach

  w Domu Kultury w Sokolnikach

  w świetlicy w Remizie OSP w Trześni

  .
 • Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Furmanach

   

  24 kwietnia 2013 r. nasza szkoła uroczyście obchodziła Dzień Lasu i Dzień Ziemi. Dzieci spotkały się z leśniczym, panem Dariuszem Tworkiem z Nadleśnictwa Rozwadów, który przeprowadził pogadankęto temat Zagrożenia dla lasu a działalność człowieka. Wszyscy mieli również okazję poczęstować się ekologiczną żywnością – kanapką z dżemem jagodowym. Przedstawiciele wszystkich klas ( łącznie z zerówką ) wzięli udział w  prezentacji  mody  ekologicznej Eco Fashion,a także Eco Rap - rapowania haseł ekologicznych. Uczniowie wykonali i zaprezentowali plakaty  Jak przeciwdziałać niszczeniu Ziemi. Ukoronowaniem obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole  była praca w ogródkach klasowych.

   

   

  .

 • W minioną niedzielę 21 kwietnia na scenie ŚDK Gorzyce zespół tańca estradowego Fokus prezentował swój nowy program na corocznej imprezie autorskiej "Wiosna w Tanecznych rytmach". W jedenastu barwnych i dynamicznych układach tanecznych wystąpiło ponad 60 tancerzy: Fokus I, II, III i Mini Fokus. Choreografia, projekty kostiumów i pomysły sceniczne są autorstwa Barbary Deville. W koncercie gościnnie wystąpił Teatr Tańca Alegria z DK Wrzawy, którego instruktorem jest Pani Małgorzata Jonaszek, grupa break dance BBOY Factory przygotowana przez Jakuba Osucha.

  Na scenie gościła także grupa capoeira Companhia Pernas Pro AR ze Stalowej Woli, której opiekunem jest Pan Jacek Wojciechowski. Imprezie towarzyszyła wystawa malarstwa Pani Magdaleny Antonowicz za Stalowej Woli.
  Prezentacje młodych artystów przyciągnęły tłumy wielbicieli tańca. Wszyscy tancerze otrzymali z rąk Dyrektor GOK-u pani Jolanty Śpiewak podziękowania i słodkie upominki.

   

  .
 •  22 kwietnia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach  odbyły się uroczyste obchody Światowego  Dnia  Ziemi. Tego dnia część zajęć lekcyjnych  została zastąpiona uroczystym apelem o losach naszej planety, wypełnionym piosenkami i wierszami przedstawionymi przez uczniów klasy czwartej. Młodzi artyści wcielili się w rolę zanieczyszczonej ziemi, zwierząt i ludzi, którzy ją zamieszkują. Swoim występem starali się uświadomić wszystkim uczniom szkoły ogromne zagrożenie dla ziemi, jakie niesie bezmyślna działalność człowieka. Uczniowie uczyli się także jak wykorzystać ulotki reklamowe  i gazety, zamiast wyrzucać je do kosza.

   

  Efekt tej ekologicznej edukacji to wyplatane kosze, które powstały z makulatury i papieru kolorowego. Uroczystości zakończyła multimedialna prezentacja prac konkursowych uczniów, przedstawiająca zanieczyszczone środowisko w naszej okolicy. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pokazały smutny obraz przyrody, niszczonej wypalaniem traw i zanieczyszczonej dzikimi wysypiskami śmieci oraz brudnymi sadzawkami.

  .
 •  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  to  ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

  Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés.  23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

   

  .
 • W tym roku przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, które było kolejnym zrywem Polaków na drodze ku „wybiciu się na Niepodległość”. Pochłonęło wiele ofiar:  poległych w walce, zamordowanych w publicznych egzekucjach, zesłanych na Sybir, uwięzionych w rosyjskich kazamatach. W ramach popowstaniowych represji Rosjanie zniszczyli lub przejęli znaczącą ilość majątków ziemskich będących własnością osób zamieszanych w powstańczą działalność.

  Ludność powiatu tarnobrzeskiego z racji jego nadgranicznego położenia z Królestwem Polskim, także wniosła swój znaczący wkład w pomoc dla walczących w zaborze rosyjskim powstańców. Ciekawą  kartę w tym dziele zapisali także mieszkańcy Gminy Gorzyce.

  .
 • .
 • Człowiek najlepsza inwestycja

  REKRUTACJA

  uczestników zarówno kobiet i mężczyzn do Projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim” na 2013 rok 

  Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy, jesteś w wieku aktywności zawodowej i nie pracujesz –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie systemowym Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.2).

  .
 • GSILmGorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat:

  ALKOHOL – TAJEMNICZA SUBSTANCJA(OD NIEPAMIĘTNYCH LAT I CODZIENNIE…)

  Zapraszamy, osoby uzależnione od alkoholu. Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi oraz wszystkich innych mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia oraz wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 22 KWIETNIA 2013 o godz. 14: 00 ul. 3 Maja 4/15

  Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego:PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

  Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Gorzyce.

   

  .
 • GSILmGorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

  zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat:ZAGROŻENIA ŻYCIA PUBLICZNEGO SPOWODOWANE ALKOHOLEM.

  Zapraszamy, osoby uzależnione od alkoholu. Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi oraz wszystkich innych mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia oraz wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień.
  Szkolenie odbędzie się w dniu 22 KWIETNIA 2013 o godz. 15:00  ul. 3 Maja 4/15
  Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego:PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Gorzyce.

  .
 • 12 kwietnia 2013r w Centrum Kultury w Nowej Dębie odbył się finał powiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

  Główną nagrodą w konkursie było otrzymanie biletu do Europarlamentu w Brukseli, a organizatorem konkursu był europoseł Tomasz Poręba. Do finału zostało zakwalifikowanych 12 uczniów ze Szkół Powiatu Tarnobrzeskiego, wśród nich trójka z Zespołu Szkół w Gorzycach : Paweł Nienajadły (II TM), Anita Nowosielska (III TE), Klaudia Laskowska (II LO). Po 60 minutowym teście finałowym uczniowie mieli okazję spotkać się z europosłem Tomaszem Porębą, który przekazał im wiele interesujących informacji dotyczących jego pracy, Unii Europejskiej , a także odpowiadał na zadawane pytania. Następnie zostały ogłoszone wyniki, wśród pięciu najlepszych uczniów znalazła się uczennica klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Gorzycach Klaudia Laskowska, która w nagrodę wybierze się na wycieczkę do Brukseli.

    

  .
 • Na regionalnej półce pojawiła się ostatnio książka pt.: „Wojciech Sabat (1901-1943)”, której autorem jest Waldemar Prarat. Jest to przyczynek do biografii Wojciecha Sabata - urodzonego we Wrzawach harcerza, oficera rezerwy Wojska Polskiego, nauczyciela i wychowawcy, ochotnika w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r., żołnierza Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r., twórcy harcerstwa w Rumi, działacza polskiego Związku Zachodniego, Towarzystwa Powstańców i Wojaków oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

  Publikacja ta pojawiła się za przyczyną szczególnej, bo 70. rocznicy jego śmierci w niemieckim ciężkim więzieniu w Koronowie. Ukazuje jego losy począwszy od rodzinnych Wrzaw, poprzez naukę w Seminarium Nauczycielskim, udział w walkach pod Lwowem w 1919 r., wojnie 1920 r., działalność społeczno-oświatową na Pomorzu, po męczeńską śmierć w 1943 roku.

  .
 • ,, W zdrowym ciele zdrowy duch,czyli sport jako alternatywa dla złych nawyków spędzania wolnego czasu"

  Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

  przy współpracy
  z Publiczną Szkołą Podstawową w Trześni

  Zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z miejscowości Trześń

  które  dysponują odrobiną wolnego czasu oraz pragną twórczo się rozwijać, poznawać nowych i ciekawych  ludzi, wzmacniać swoje kompetencje społeczne jak również podnosić swoją świadomość na temat zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy na  realizację programu profilaktycznego i terapeutycznego,który  realizowany będzie  w budynku Szkoły Podstawowej w Trześni ul. Szkolna 2 w miesiącach kwiecień – grudzień 2013.

  Zajęcia prowadzone będą dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin w konwencji tematycznej "W zdrowym ciele zdrowyduch, czyli sport jako alternatywa dla złych nawyków spędzania wolnego czasu."

  .
 • Podpisano umowę  na dofinansowanie inwestycji mającej na celu termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
  W dniu 11 kwietnia 2013 r., podpisano umowę o dofinansowanie  projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych”, co formalnie otworzyło drogę do uzyskania środków unijnych na realizację przedsięwzięcia.
  W sierpniu ubiegłego roku Gmina Gorzyce złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna). Po kilkumiesięcznym procesie oceny w dniu 19 lutego  2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał projekt do dofinansowania.

  Całkowity koszt inwestycji to ponad 2,4 mln zł, przy wartości dofinansowania ponad 1,6 mln zł.
  W dniu 4 kwietnia br. wójt gminy podpisał umowę na realizację robót budowlanych z firmą LS-BUD Jolanta Stopyra, ul. Podwisłocze 38A/57,35-309 Rzeszów. Wartość robót budowlanych po przetargu to 1.248.704,68 zł.

   

  .
 • 8 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poezji Juliana Tuwima.

  100 lat temu -  6 stycznia 1913 r.  w "Kurierze Warszawskim" ukazał się debiutancki wiersz poety "Prośba", a 27 grudnia 2013 roku minie 60. rocznica śmierci poety.To właśnie ta ostatnia data była powodem ustanowienia przez Sejm Roku Tuwima .   Obchody Roku Tuwima zainaugurowano 6 stycznia imprezą przy pomniku Ławeczce Tuwima przed łódzkim magistratem. Łodzianie mogli usłyszeć debiutancki wiersz poety "Prośba" i rockowe aranżacje jego utworów w wykonaniu zespołu Rambo Jet.

   

  .
 •  

  W dniu dzisiejszym w trzecią rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem wójt Gminy Gorzyce wraz z pracownikami urzędu złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tą tragedię.

   

  Chwilą zadumy i modlitwy oddano cześć zmarłemu prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce Marii Kaczyńskiej oraz pozostałym ofiarom.

   

  Przypominamy także, że śp. Grażyna Gęsicka wielokrotnie gościła na ziemi gorzyckiej, a także w kościele w Gorzycach gdzie wbudowana jest ta tablica.

  „…pokój wieczny daj im Panie...”

  .
 •  

  Maciej Wolak – Laureat Konkursu Historycznego -opiekun mgr Ewa Cepowska
  Olga Wdowiczak –Finalistka Konkursu Języka angielskiego – opiekun mgr Barbara Dąbrowska
    - Finalistka Konkursu Chemicznego – opiekun mgr Alina Mokrzak
  Michał Lasota
  – Finalista Konkursu Chemicznego – opiekun mgr Alina Mokrzak
  Mikołaj Jarosz – Finalista Konkursu Fizycznego – opiekun mgr Małgorzata Kołeczek
   
  .
 • Maciej Wolakkl. III c.

  Zdobył tytułLaureata Wojewódzkiego Konkursu z historii.

  Interesuję się historią i lubi podróżować.

  Chętnie słucha muzyki i uprawia sporty – piłkę nożna i siatkówkę.

  Uczestniczył w projekcie ITVG realizowanym w naszym Gimnazjum.

  Po ukończeniu szkoły zamierza kontynuować naukę w liceum. W przyszłości planuje podjąć studia na kierunku technicznym.

  .
 • Olga Wdowiczakkl. IIIc


  Jestfinalistką Wojewódzkiego Konkursu z chemii i języka angielskiego.

  Interesuje się chemią i onkologią.

  Lubi muzykę, uczy się gry na wiolonczeli w szkole muzycznej i  śpiewa w zespole wokalnym.

  Interesuje się również teatrem i lubi czytać książki.

  Po ukończeniu gimnazjum zamierza podjąć naukę w LO w klasie o profilu biologiczno-chemiczno-fizycznym.

  W przyszłości chce zostać lekarzem onkologiem.

  .
 • Michał Lasotakl. III a

  Zdobył tytułLaureata w Wojewódzkim Konkursie z geografii w roku szkolnym 2011/12.

  W bieżącym roku zostałfinalistą konkursu z chemii.

  Interesuje się techniką wojskową, motoryzacyjną oraz informatyką.

  Lubi wyprawy w góry.

  Po ukończeniu naszego Gimnazjum będzie kontynuował naukę w liceum na kierunku matematyczno-fizycznym.

  Zamierza w przyszłości studiować na politechnice lub AGH.

  .
 • Mikołaj Jaroszkl.III b

  Interesuje się fizyką , matematyką i sportem.

  Lubi podróżować i poznawać inne kultury.

  Zostałfinalistą konkursu kuratoryjnego z fizyki.

  Uczestniczył w projekcie „Feniks” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

  Po ukończeniu naszej szkoły będzie kontynuował naukę w liceum.

  W przyszłości chciałby zostać architektem

  .
 • Ewa Cepowska– nauczyciel dyplomowany z I stopniem specjalizacji zawodowej, Egzaminator OKE w Krakowie.

  Ukończyła historię na WSP (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, oraz studia podyplomowe: z historii najnowszej na UMCS w Lublinie i wiedza o społeczeństwie i rodzinie na Uniwersytecie Rzeszowskim.

  Od lat przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych z historii organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uczniowie uzyskują tytuły Laureata i Finalisty w konkursach wojewódzkich.

  Przygotowuje uczniów do Ogólnopolskich Konkursów z historii i wos. Uczniowie uzyskują tytuły Laureata, wyróżnienia, nagrody i dyplomy. Uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Projekcie zorganizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

  .
 • Małgorzata Kołeczek– nauczyciel dyplomowany. Ukończyła fizykę na WSP w Kielcach. Jest egzaminatorem OKE w Krakowie.

  Od lat przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych z fizyki organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

  W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach tytuł laureata zdobyło 3 uczniów a finalisty 7 uczniów.

  Współpracowała z Uniwersytetem Rzeszowskim w ramach projektu „Feniks”, uczniowie brali udział w wykładach i zajęciach pracowni fizycznych, brali udział w Konkursach Wojewódzkich w ramach projektu.

  Tytuł laureata zdobyło 2 uczniów, a 11 tytuł finalisty. Uczniowie zdobyli również dwa wyróżnienia i I miejsce na plakat projekty fizycznego.

  W Konkursie Wojewódzkim „Fuzja jądrowa” uczniowie zdobyli III miejsce.

  .
 • Alina Mokrzak– Nauczyciel dyplomowany, posiada I Stopień specjalizacji zawodowej. Jest egzaminatorem OKE w Krakowie.

  Ukończyła chemię o kierunku pedagogicznym na UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe w zakresie chemii i ekologii na UMCS.

  W każdym roku szkolnym przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych z chemii organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i ogólnopolskich konkursów chemicznych.

  Uczniowie odnoszą sukcesy zdobywając tytuły Laureatów i Finalistów oraz nagrody i dyplomy.

  .
 • Katarzyna Kieliszek- nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE w Krakowie.

  Ukończyła matematykę na UMCS w Lublinie ora studia podyplomowe z informatyki i techniki.

  Od lat przygotowuje uczniów do do konkursów przedmiotowych matematyki organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz „Kangura Matematycznego”  i „Edi”.

  Uczniowie zdobywają wyróżnienia w konkursach.  Brali udział w „Czar Par” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu.

  .
 • Małgorzata Surdy– mgr wychowania fizycznego (AWF Biała Podlaska), trener II klasy w akrobatyce sportowej(AWF w Warszawie), sędzia Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej,

  dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w zakresie filologii angielskiej(NKJO) w Kielcach,

  dyplom licencjata w zakresie filologii angielskiej (UMCS w Lublinie),

  Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z języka angielskiego.

  Przygotowuje uczniów do Konkursów Kuratoryjnych z języka angielskiego i Konkursu FOX.

  W ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w roku szkolnym 2009/10 12 uczniów zdało egzamin PET Cambridge ESOL, który sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  .
 • Barbara Dąbrowska– nauczyciel dyplomowany.

  Ukończyła Kolegium Języków Obcych w Kielcach i Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalność nauczanie języka angielskiego.

  Przygotowuje uczniów do Konkursów Kuratoryjnych z języka angielskiego i Konkursu FOX.

  .
 • ZAPRASZAMY NA DYŻUR KONSULTANTA PK KSU

   

  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, zaprasza na kolejny dyżur Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się 10.04.2013 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75.

   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-15), Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat m.in.: zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z różnych źródeł.

   

  .
 •  

  Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Trześni

  zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5, 6 lat na

  Dzień Otwarty

   

  11 kwietnia 2013 roku o godzinie 13.00 ( sala nr 1)

   

  PSP im. Marii Konopnickiej to najlepszy wybór dla Twojego dziecka!
  Rodzicu przyjdź i przekonaj się sam!

   

  .
 • Dzisiaj rano we mgle zaobserwowaliśmy takie oto zjawisko.

  .
 • PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE  informuję, że w czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 14:00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach pokój nr 16

   

  Pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego będą wypełniali WNIOSKI O DOPŁATY OBSZAROWE

   Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wypelnia wnioski ODPŁATNIE  

  Koszt wypełnienia wniosku wynosi: 25 zł - do dzisięciu działek ewidencyjnych+1 zł za każdą następną działkę ewidencyjną użytkowaną rolniczo.

  .
 • Już po raz szósty młodzież z Zespołu Szkół w Gorzycach uczestniczyła w międzynarodowej wymianie w ramach programu Comenius. Po Francji, Słowenii, Szwecji, Portugalii i Hiszpanii, tym razem przyszła kolej na Bułgarię.

  Siedmioosobowa delegacja uczniów i nauczycieli w niedzielę 24 marca 2013 r. wyruszyła do Warszawy, aby tam z lotniska Okęcie na pokładzie samolotu „Embraer 170” udać się do Sofii. Lot był bardzo przyjemny. Na pokładzie samolotu poczęstowano nas kanapką i batonikiem, można było też wypić kawę oraz zimny napój – mówi Elwira Czerwińska.

  Głównym celem podróży buła Vratsa – 72 tysięczne miasto położone w zachodniej części Bułgarii, oddalone o 120 km od Sofii. W czasie kilkudniowego pobytu zwiedziliśmy Vratsę, Sofię oraz Veliko Tarnovo.

  .
 • 6 maja 2012 (niedziela) na scenie plenerowej GOK w Gorzycach przy ul. przy ulicy 3 Maja odbędzie się MUZYCZNA MAJÓWKA.

  Na program Majówki złożą się między innymi bieg uliczny, koncerty zespołów  muzycznych i dyskoteka.

  Szczegóły na plakacie

  .
 • galplogoGALP - Gorzycka Amatorska Liga Piłkarska

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY IŻ TRWAJĄ ZAPISY DRUŻYN DO II EDYCJI ROZGRYWEK GORZYCKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ.

  GWARANCJĄ UDZIAŁU W LIDZE JEST UISZCZENIE OPŁATY STARTOWEJ W KWOCIE 400 ZŁ.(OD DRUŻYNY) ORAZ ZAAKCEPTOWANIA REGULAMINU LIGI PRZEZ KAPITANA DRUŻYNY.

  .
 • Gmina Gorzyce pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

   

  Dzięki dotacji Świetlica Wiejska w Gorzycach została wyposażona w 60 nowych krzeseł i 15 stołów 3 szafy oraz 4 wieszaki. Ponadto wykonano remont połączony z modernizacją instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.  Całkowity koszt inwestycji to około 33.000 zł z czego około 18.000 złotych stanowi pozyskana dotacja. Pozostałe środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy Gorzyce.

  .
 •  Dalsze sukcesy uczniów Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w  Sokolnikach  w  kolejnych etapach  turniejów

   

   20 kwietnia 2012r. w Tarnobrzegu  przeprowadzono  Tarnobrzeski finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  którego opiekunem w Gimnazjum w Sokolnikach  jest również  nauczyciel Pan  Robert Materkowski.  Turniej zorganizowany został  wspólnie  z Wydziałem Ruchu Drogowego  Powiatowej Komendy  Policji  i  Wojewódzkim Ośrodkiem  Ruchu Drogowego  w Tarnobrzegu.
   

  .
 •  20 kwietnia 2012r. w Gorzycach przeprowadzone zostały XIV eliminacje powiatowe OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom". W II grupie uczniów szkół gimnazjalnych 3  miejsce zdobyła  uczennica  kl. II Weronika  BARAN   z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego  w Sokolnikach.

  Opiekunem konkursu OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" od lat jest nauczyciel Pan Robert Materkowski

   

  .
 •  PIOSENKI JACKA KACZMARSKIEGO

  Apolinary POLEK

  29.04.2012 r., godz. 19:00

  Sala widowiskowa Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach

  WSTĘP WOLNY

  .
 • 15 LECIE ZESPOŁU FOKUS

  W niedzielę 22 kwietnia w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbył się koncert jubileuszowy z okazji 15 lecia działalności Zespołu tańca Estradowego Fokus.W tym okresie edukacją artystyczną objętych zostało ponad 800 osób, zespół przygotował i zaprezentował na różnych scenach ponad 60 układów tanecznych, występując gościnnie na wielu imprezach.

  .

 •   W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikachw piątek obchodzono Światowy Dzień Ziemi.

  W dniu 20 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach obchodzili Światowy Dzień Ziemi.Zainaugurowano go spektaklem teatralnym w wykonaniu klas IV – VI o wymownym tytule    ,,Ziemia ożywiona i nieożywiona potęga”

   

  .
 •  22 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach, uczestnicy zajęć teatralnych i wyrównawczych z języka polskiego  w ramach projektu „ Sukces w zasięgu ręki – II edycja „ - wzięli udział  w kolejnym wyjeździe edukacyjnym . Tym razem do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Obejrzeli spektakl  „Przygody Koziołka Matołka”  zagrany przez artystów w tzw. „żywym planie” bez wykorzystania lalek.

  .
 • 4 kwietnia 2012 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach, biorący udział w projekcie „Sukces w zasięgu ręki - II edycja” mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „O dwóch takich, co ukradli księżyc” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Adaptacja utworu Kornela Makuszyńskiego wzbudziła wiele pozytywnych emocji.

  .
 • V GMINNY BIEG DLA ZDROWIA W RAMACH AKCJI "POLSKA BIEGA" 6 MAJA 2012 r., Start o godz.14:00

  Do uczestnictwa w biegu organizatorzy  zapraszają dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny, mile widziani bedą uczestnicy spoza naszej gminy.

  Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziano atrakcyjne nagrody. Każdy z uczestników po zakończeniu biegu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Utracone podczas biegu kalorie i "kilogram" uzupełni porcja kiłebasy z grilla. Więcej informacji w rozszerzeniu na plakacie.

  .
 •  W eliminacjach szkolnych VI Regionalnego Konkursu Informatycznego dla uczniów Szkół Podstawowych „Gigabajt 2012”startowało 22 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. Z tego grona 14 uczniów zakwalifikowało się do finału powiatowego, który odbył się 4 kwietnia 2012r w ośrodku PCEN w Tarnobrzegu.

   W finale powiatowym została wyłoniona dziesiątka najlepszych do konkursu międzypowiatowego. Wśród  finalistów jest trójka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach: Oskar Iwaszko, Oliwia Iwaszko i Katarzyna Grzywacz. Uczniów do konkursu przygotowywał pan Krzysztof Nowak.

  .
 •  W piątek 30 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach odbył się po raz kolejny Gminny Konkurs „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012" .

  W konkursie udział wzięły trzyosobowe zespoły uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Gorzyce.
  Konkurs przygotowany został we współpracy z Referatem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Sprawdzian w formie testu przeprowadzony został przez pana aspiranta Romana Szaro.

   

  .
 • W roku bieżącym kontynuujemy odbiór i unieszkodliwianie azbestu w terenu naszej gminy.

  Gmina Gorzyce otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 27.533,64 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 39.333,73 zł.

  .
 • TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE PRZY BUDOWIE MOSTU NA RZECE ŁĘG W CIĄGU DROGI GMINNEJ GORZYCE - ORLISKA

  W pierwszym etapie realizacji inwestycji wykonany został most stały o długości 29,4 m. Natomiast w chwili obecnej realizowany jest drugi etap projektu, którego celem jest wykonanie drogi gminnej łączącej msc. Gorzyce z  Orliskami o łącznej długości 617,6 m (od strony Gorzyc 335,6 m, od strony Orlisk 282 m) i szerokości 6 m (dwa pasy o szer. 3,0 m). Jezdnie będą posiadały nawierzchnię bitumiczną, pobocza obustronne dróg dojazdowych będzie gruntowe z utwardzeniem kruszywem kamiennym.

  .
 • Artystyczne sukcesy uczniów uczęszczających na Świetlicę Szkoły Podstawowej nr 1 im ks. Adama Osetka w Gorzycach

  Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne prowadzone przez wychowawcę świetlicy szkolnej mgr Kingę Roszuk, biorą udział w wielu konkursach plastycznych; wojewódzkich oraz ogólnopolskich i mogą pochwalić się swoimi kolejnymi artystycznymi sukcesami!

  .
 • KONCERT GALOWY Z OKAZJI 15-LECIA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU TAŃCA ESTRADOWEGO "FOKUS"

  22.04.2012 r. GODZ.17:00

  fokusPatronat nad jubileuszem objął Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego

  .
 • GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH OGŁASZA

  KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

  Rozwiązanie konkursu 25.05.2012 r.

   

   

  .
 • VI PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW TANECZNYCHART-MAJ 2012

  Dzień Teatru 16 maja 2012 r.,
  Dzień Muzyki 17 maja 2012 r.,
  Dzień Tańca 18 maja 2012 r.

  godz. 9:00 , sala widowiskowa Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach

   

   

  .
 • W  środę  11.03.2012r. odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” tradycyjnie  w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.

  Do zmagań przystąpiło 26 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Gminy Gorzyce.  Rywalizacja odbywała się jak co roku  z podziałem na trzy grupy wiekowe, zależne od typów szkół. .

  .
 • Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  W piątek  30.03.2012r.  drużyna Gimnazjum im. ks, J. Twardowskiego  w Sokolnikach w składzie: Piotr Dul, Marcin Dul i Bartosz Korga zdobyła  I miejsce w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Drużyna będzie reprezentować naszą gminę w powiatowych eliminacjach 20 kwietnia w Tarnobrzegu.

  WIELKIE GRATULACJE DLA NASZYCH ZWYCIĘZCÓW!!!

  .
 • Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia plastyczne w Domu Kultury we Wrzawach, prowadzone przez instruktora – Małgorzatę Jonaszek wzięły udział w konkursie plastycznym pt.” TRADYCYJNE OBRZĘDY POLSKIE WIELKANOCY”, który został został zorganizowany przez Tarnobrzeski Dom Kultury i swoim zasięgiem obejmował Sandomierz, Tarnobrzeg, ziemski powiat tarnobrzeski i powiat kolbuszowski
   
  4 kwietnia 2012 roku, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy i przyznanie nagród w Galerii Debiut w TDK Tarnobrzeg.
   
  NAGRODĘ zdobyła NATALIA MADEJ za wykonanie "Projektu kartki wielkanocnej"
   
  Serdecznie gratulujemy Natalce i życzymy kolejnych artystycznych sukcesów.

  .
 • TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

  Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

  Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer  (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  .
 • Rok temu na murze kościoła parafialnego w Gorzycach tuż przy głównym wejściu  zawisła tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej

  Dokładnie dwa lata temu cała Polska pogrążyła się w żałobie. W katastrofie lotniczej w drodzena uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką, posłowie, ministrowie, członkowie rodzin katyńskich. Łącznie 96 osób.

  By oddać im hołd w 2 rocznicę katastrofy w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Franciszka Salezego i Świętego Andrzeja Boboli w Gorzycach w dniu 10 kwietnia br. została odprawiona  uroczysta msza święta.

  Tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej ufundowały władze samorządowe Gminy Gorzyce w 1 rocznicę katastrofy.

   

  .
 •  W dniu 4 kwietnia  w Urzędzie Gminy Gorzyce odbyło się spotkanie przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu. Tematyka spotkania poświęcona była sprawie aplikowania o środki finansowe na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach programu Kapitał Ludzki.

  .

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Maj 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.