Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Filtr
 • Coroczną tradycją szkoły PSP im. Marii Konopnickiej w Trześni jest popularyzowanie języka angielskiego jako języka, który warto znać. W tym roku Dzień Języka Angielskiego składał się z dwóch części; pierwsza w wykonaniu uczniów klasy 5, którzy w zabawnej formie przedstawili ciekawostki turystyczne Wielkiej Brytanii, natomiast w drugiej części uczniowie klasy 3 i 4 zaprezentowali się w spektaklu ”Brzydkie kaczątko”.

  .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

  na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

  pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach"

  Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach”dokonano wyboru następującej oferty:

  Nazwa   zadania publicznego

  Wysokość   przyznanych środków publicznych

  Nazwa oferenta

  „Prowadzenie   schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach”

  95 000,00

  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta –   Koło Gorzyckie

  Gorzyce, dnia 27.03.2014r.

  .
 • BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – INTENSYWNE OPADY DESZCZU

  Stopień zagrożenia – 1

   

  Ważność:

  Od godziny 12:00 dnia 24.03.2014 do godziny 12:00 dnia 25.03.2014

  Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 30 mm.

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

  .
 • spimmariikonopnickiejwtrzesni

  Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5, 6 lat na 28 marca 2014 roku o godzinie 13.00 (sala nr 4).

  .

 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza na bezpłatne porady psychologa. Z porad można skorzystać w każdy czwartek miesiąca od 10:00 do 13:00 przy ulicy 3 Maja 4/15.

   

  Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego:

  PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

  Porady współfinansowane ze środków  Gminy Gorzyce.

   

   

  .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

  WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

   Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

  .
 •  

  Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem suchych traw na terenie całego kraju ginąludzie,  w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!

  Wypalanie suchych traw i pozostałości roślinnych jest bardzo niebezpieczne,ale też niedozwolone !

  Za tego typu przewinienia grożą surowe sankcje karne określone w kodeksie wykroczeń oraz kodeksie karnym. Osoba która dopuszcza się tego czynu podlega karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić do 5000 zł., a nawet karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

   Określa to m.in. ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach, w których zawarto zapisy dotyczące zakazu wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

  .
 •  

  umiem plywac15

  Bezpłatna nauka pływania dla uczniów klas III  szkół podstawowych z Gminy Gorzyce.

  Wmarcu rozpoczęły się zajęcia nauki pływania dla uczniów III klas szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce. Sprawy organizacyjne prowadzą pracownicy urzędu we współpracy z dyrektorami szkół. Koszty tych zajęć, przewozu i ubezpieczeń pokrywane są z budżetu gminy ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

  W zajęciach uczestniczy obecnie 149 dzieci, które podzielone są na 11 grup. Zaplanowano po 10 godzin (lekcji) nauki pływania dla każdej grupy.

  Zajęcia prowadzone są na Pływalni Krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania a dodatkową opiekę w czasie pobytu i przewozu sprawują nauczyciele i rodzice.

   

  .
 • OGŁOSZENIE

  o unieważnieniu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany”

              Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce unieważnia konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany”, z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 marca 2014r. do godziny 15.00 nie złożono żadnej oferty.

  .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok dokonano wyboru następujących ofert:

  .
 • Już po raz trzeci w Nałęczowie w dniach 28.02.14r. - 02.03.14r. odbyło się trzydniowe seminarium dla zawodników oraz trenerów i instruktorów Kyokushin karate - III POLISH FIGHTERS CAMP. Szkolenie przeprowadzili dwaj wirtuozi walki Sensei Ryu Narushima z Japonii i Sensei Lechi Kurbanov z Rosji. Obaj prowadzący mają za sobą niezwykle spektakularne kariery zawodnicze. W nałęczowskim szkoleniu wzięło udział blisko 300 zawodników z Polski, Niemiec, Holandii, Białorusi, Austrii, Ukrainy i Tunezji.

  .

 • biblioteka2

  Z okazji Dnia Kobiet Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach poleca książki, których głównymi bohaterkami są kobiety. Wśród nabytków biblioteki znalazły się m.in. publikacje : Balsam dla duszy kobiety, Kobiety władzy PRL i Kobiety nazistów II. Publikacje te stanowią uzupełnienie „bogatej" kolekcji książek, opiewających dzieje niepospolitych kobiet, które cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników.

   

   

  .

 • Realizacja grantu ,,Śniadanie daje moc’’ w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach

   

  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach wzięła udział w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym na Grant ,,Śniadanie daje moc’’ zorganizowanym przez Agencję Garden of Words działającą na zlecenie Partnerstwa dla Zdrowia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Pani Jolanta Tokarska, wychowawczyni klasy I, we współpracy z rodzicami i uczniami napisała projekt ,, Zdrowe odżywianie w zgodzie z naturą’’ i przesłała wniosek.  Projekt jako jedyny w województwie podkarpackim zdobył nagrodę w postaci grantu finansowego w wysokości 2 tysięcy złotych.

  .
 • W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Gmina Gorzyce otrzymała promesę w wysokości 190 000 złotych na dofinansowanie z budżetu państwa w 2014 roku zadania pn.: „Remont mostu  na rzece Trześniówce w ciągu drogi gminnej nr 100140R Sokolniki – Młynarska – Błonie w miejscowości Trześń w km 2+028”.
  Wręczenie promes odbyło się w dniu 27.02.2014 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Promesę z rąk Pana Zbigniewa Śwircza – Dyrektora Departamentu ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej – Wojewody Podkarpackiego odebrał Pan Marian Grzegorzek – Wójt Gminy Gorzyce.
  W ramach remontu uszkodzony pokład drewniany zostanie wymieniony na żelbetową płytę pomostu zespoloną z konstrukcją stalową wraz z wyposażeniem i wykonaniem robót zabezpieczających. Realizacja robót budowlanych planowana jest na III kwartał br.

  Zdjęcie:https://rzeszow.uw.gov.pl      

  .
 • Ostatnio w lokalnej prasie ukazała się informacja, jakoby Powiat Tarnobrzeski przekazał każdej z gmin po 500 tysięcy złotych na budowę dróg  i chodników.

  Informacja ta jest całkowitą nieprawdą, ponieważ Powiat ustalił kwoty w wysokości po 500 tysięcy złotych na realizację zadań inwestycyjnych  na drogach powiatowych na terenie poszczególnych gmin w 2014 roku. Oczywistą sprawą jest, że drogi powiatowe to zadanie własne powiatu.

  Tytuł artykułu i komentarz autora całkowicie wypacza sens ustaleń podjętych przez Powiat Tarnobrzeski.

   

   

  .
 • W sobotnie popołudnie 01.03.2014, na przekór panującym warunkom atmosferycznym, przy temperaturze dochodzącej do plus 15 stopni,  w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbył się koncert zatytułowany  „ Zimowa scena młodych talentów”.

  W programie wystąpiły : Zespól Tańca Estradowego „Fokus”  /ŚDK Gorzyce/, Teatr Tańca  „Alegria” / DK Wrzawy/ oraz soliści  DK Sokolniki i ŚDK Gorzyce. Tańce standardowe i latynoamerykańskie zaprezentowała para taneczna Julia Warchoł i Hubert Stopyra  / Szkoła Tańca  Just Dance  Stalowa Wola/. W ostatnim punkcie programu  Marta Kaczmarek z Klubu „Fitneska” z Tarnobrzega zaprosiła wszystkich wykonawców i widzów do uczestniczenia w ćwiczeniach zumby.

  http://www.cwiczenia.org/aerobic/zumba/

   

  .
 • Szanowni Rodzice,

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Trześni OGŁASZA zapisy dzieci na rok szkolny 2014/2015

   do klasy pierwszej

  • urodzone w  2007 roku
  • urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku
  • urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. (na wniosek rodziców)

  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówka szkolna):

  • dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku
  • dzieci urodzone w 2009 roku

   

  Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 14.30 od poniedziałku do piątku w okresie 4.03. – 31.03.2014r.

  Karty zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły: www.szkola_trzesn.republika.pl

  .
 • W dniu 3 marca (2014 r.) odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zakres tematyczny konsultacji skierowany był głównie do przedsiębiorców i samorządowców. Spotkanie zostało zorganizowane przez burmistrza Wiesława Ordona i posła Zbigniewa Chmielowca, a zakres RPO dotyczący celów i kierunków rozwoju województwa podkarpackiego przedstawił osobiście marszałek Władysław Ortyl.

  .
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Gorzyce zapraszają na Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, który odbędzie się 10 marca 2014 r. (poniedziałek)w godzinach 11.30-13.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach. Spotkanie poprowadzi konsultant Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

  .

 •  Wielkanoc- najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Jest czasem radości i nadziei, miłości i wiary oraz wiosny.Ma bogatą tradycję oraz wiele różnych przepięknych wielkanocnych obrzędów.

  Z tej okazji odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni uroczysta akademia wraz z różnymi atrakcjami.

  Koło wolontariatu Szkoły z okazji Świąt Wielkanocnych,  wychodząc naprzeciw zwyczajom, tradycjom wielkanocnym przygotowało program polegający na trosce o drugiego człowieka.

   

  .
 •  Choć za oknami śnieg w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach w Niedzielę Palmową zapachniało Świętami Wielkanocnymi.

  Na zorganizowany po raz pierwszy Jarmark Wielkanocny zaproszono Koła Gospodyń Wiejskich naszej gminy oraz lokalnych artystów.
  Swoje umiejętności artystyczne i kulinarne prezentowały Panie z KGW w Motyczu Poduchownym, KGW w Zalesiu Gorzyckim, KGW w Sokolnikach, KGW w Furmanach oraz KGW w Gorzycach.

  Podczas Jarmarku można było nie tylko zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne na wielkanocny stół, ale też posmakować wspaniałych potraw i ciast. Szukający niepowtarzalnych prezentów dla bliskich, właśnie tu mogli je znaleźć. Stoły uginały się pod ciężarem wielkanocnych ozdób, pisanek, wspaniałych ciast, potraw i przekąsek.

  .
 • W dniu  14 marca 2013 roku Szkoła Podstawowa w Furmanach zorganizowała Gminny Konkurs Gry w Warcaby. W zawodach  wzięli udział  przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach ,  Szkoły Podstawowej im. ks. Adama Osetka nr 1 w Gorzycach, Szkoły Podstawowej nr 2  im. Jana Pawła II w Gorzycach  i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach.  Z każdej  szkoły   przyjechało  po trzech reprezentantów.   Konkurs odbył się w  dwóch  etapach.  Po pierwszym etapie wszyscy  uczestnicy  mieli przerwę  na przekąski i napoje. 

  .
 • W tym dniu, jak co roku, zorganizowane były  w Szkole Podstawowej w Sokolnikach  zajęcia  w nieco inny sposób. Uczniowie nie wagarowali, tylko aktywnie pracowali  pod kierunkiem swoich wychowawców.Tegoroczny dzień wagarowicza rozpoczął się przedstawieniem pt.:„Przygody Emilki” w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych realizowanych w szkole w ramach projektu unijnego:„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce.”  Następnie uczniom przydzielono zadania konkursowe, które należało wykonać w określonym czasie. Uczniowie klasy II zgodnie z tradycją poszli utopić kukłę marzanny. Druga część zabawy odbyła się już na sali gimnastycznej. Uczniowie prezentowali Jury wytwory swojej pracy i uczestniczyli w przygotowanych konkursach ruchowych.   

  .
 • Krakowski okres życia Kaliksta Horocha, czyli lata 1880 – 1883, był jak do tej pory mało znany. Dopiero niedawno po usilnych kwerendach krakowskich archiwów, udało się natrafić na dokumenty, które na niego rzucają nieco więcej  światła.  Był to krótki, ale jakże ciekawy czas,  wypełniony intensywną pracą społeczną i pamiętnikarską.

  Do Krakowa - były już dziedzic wrzawski, przybył najpewniej w I połowie 1880 r. Wcześniej, bo 20 grudnia 1879 r., formalnie aktem notarialnym oddał we władanie majątek Wrzawy z przyległościami swemu bratankowi Tadeuszowi Horochowi. Sam zaś zamieszkał w cichej, piętrowej kamienicy przy ulicy Gołębiej nr 5, nieopodal krakowskiego Rynku. .

 •  

  Uczniowie z klasy II i III Publicznej Szkoły Podstawowej  im . Marii Konopnickiej w Trześni zajęli I miejsce w drużynowym Turnieju Wiedzy o Przepisach Ruchu Drogowego „Bezpieczna droga do szkoły” pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, przy współudziale Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej w Tarnobrzegu. Konkurs odbył się dnia 19.03.2013 r. w SP nr 8 w Tarnobrzegu. Jego celem było promowanie rozwagi i ostrożności na drodze. Szkołę Podstawową w Trześni reprezentowała drużyna w składzie: Dawid Siudy – kl. III, Krystian Żyła – kl. III, Kacper Kuraś - kl. II, Kacper Sołtys – kl. II.

  Chłopcy wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji komunikacyjno – drogowej  a także doskonałą umiejętnością sportowego współdziałania w grupie. Drużynę bardzo mocno i głośno dopingowali obecni na konkursie koledzy i koleżanki z klasy III z wych. mgr Sylwią Krajewską. 

  .
 • W ubiegłym  roku minęła 85. rocznica urodzin nieżyjącej już dzisiaj poetki ludowej Emilii Szczygieł z d. Świergul. Urodziła się w Gorzycach w 1927 r. Wczesna śmierć matki, później ojca w czasie okupacji niemieckiej, miały duży wpływ na jej dalsze życie. Wychowywała się u rodziny ojca we Wrzawach. Niemniej Gorzyce pozostały w jej pamięci do końca.

  Była autorką wielu wierszy i inscenizacji do widowisk opartych na tradycjach ludowych. Zachowana część jej dorobku została opublikowana w 2012 r. w zbiorze wierszy „Moja ścieżka pośród pól”.Poezja  Emilii Szczygieł  dotyka naszego codziennego życia. Towarzyszy nam w wielu prostych czynnościach.

  .
 •  W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ”STOP przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą postacią” oraz otwarcie wystawy z pracami wykonanymi przez uczestników konkursu.   

  Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia plastyczne do Domu Kultury we Wrzawach, prowadzone przez instruktora – Małgorzatę Jonaszek, zdobyły w tym konkursie cztery NAGRODY.

  Nagrody otrzymały: Klauda Piątek, Natalia Kozyra, Emili Bryła, Aleksandra Rojek. 

  .
 •  

  Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji"SOS ŻYCIE"

  zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

  MAMMOBUS  Gorzyce,obok Urzędu Gminy 4-9 kwietnia 2013 r.

  Obowiązkowa rejestracja 801 08 09 10

   

   

  .
 • Gratulacje dla Janka,  podwójnego finalisty wojewódzkiego!

   

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Adama Osetkaw Gorzycach może poszczycić się osiągnięciami swojego szóstoklasisty. Janek Kanty Trościński został podwójnym finalistą z przyrody i języka angielskiego w konkursach wojewódzkich.  Konkurs języka angielskiego organizował Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie. Patronat nad konkursem sprawuje British Council. Uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych uczący się języka angielskiego w szkole lub poza szkołą. Na szczeblu szkolnym należało się wykazać znajomością języka angielskiego (obejmującą i znacznie wykraczającą poza treści podstawy programowej dla szkół podstawowych).

  Etap szkolny odbył się 29 listopada 2012 r. w formie testu gramatyczno – leksykalnego. Janek potwierdził swoją dużą wiedzę i jako jedyny w gminie Gorzyce zakwalifikował się do ścisłej czołówki 183 najlepszych uczniów w województwie.

   

   

  .
 • O WAŻNYCH SPRAWACH ROZMOWY WE WRZAWACH

   

  W dniu 15 marca w nowo wyremontowanej Sali Domu Kultury we Wrzawach odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Wójta Gminy Gorzyce Pana Mariana Grzegorzka.

  W trakcie spotkania omówiono następujące problemy:

  -          możliwości zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków jako sposobu rozwiązania problemu kanalizacji w msc. Wrzawy,

  -          aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wrzawy w zakresie planowanych nowych przedsięwzięć tj.:

  • termomodernizacji sali gimnastycznej przy szkole we Wrzawach,
  • termomodernizacji budynku szatni na boisku sportowym (zakończenie budowy tego obiektu),
  • ścieżki przyrodniczo-historycznej.

  -          problemy związane z gospodarką śmieciową w nieruchomościach zamieszkałych.

  .
 • 10 marca 2013 r. w Domu Kultury we Wrzawach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.  W programie artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do domu kultury: solistki: Joanna Zasadni, Weronika Rybak, Ania Bartoszek, Zuzia Cieśla, Martyna Wójtowicz i solista; Mateusz Caputa oraz zespół wokalny „Małe nutki” przygotowany przez P. Marka Bartoszka.

  Licznie zgromadzona publiczność mogła również posłuchać wierszy i życzeń przygotowanych przez grupę teatralną Arlekin oraz obejrzeć teatralno –taneczne układy pt ”Lalki”, ”Duszki Leśne” oraz układ taneczny „Zumba” a przedstawiły je dziecięce młodzieżowe grupy –teatru tańca „Alegria”- działające w Domu Kultury we Wrzawach. Grupy zostały przygotowane przez instruktora P. Małgorzatę Jonaszek.

  Imprezie towarzyszyło także otwarcie wystawy P. Katarzyny Piwowar z Gorzyc pt.”Szydełkiem i igłą”.

  Podczas trwania uroczystości odbyła się również prezentacja najnowszej książki P. Waldemara Prarat pt.”Straty wojenne wsi Wrzawy w latach 1939-1945”.

  Na zakończenie uroczystości życzenia dla wszystkich Pań złożył sołtys Wrzaw – P. Marian Kopyto.

  .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

  na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

  .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

  na wsparcie realizacji zadania

  na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  .
 • W dniu 12 marca 2013 r. w ramach  współpracy  ze Stowarzyszeniem  Tarnobrzeski Bank  Żywności,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach  pobrał  i rozdysponował wśród najuboższych  mieszkańców  naszej gminy  6.301,87 kg żywności.

  Na asortyment dostarczonej żywności składało się 14 produktów: mąka pszenna, olej rzepakowy, makaron świderki, dżem wiśniowy, cukier biały, koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym, kasza gryczana, ryż biały, herbatniki, groszek z marchewką, mleko UHT, ser topiony.

   Dystrybucję żywności w miejscowościach Sokolniki, Orliska, Furmany, Trześń prowadzili Sołtysi, natomiast żywność mieszkańcom Gorzyc, Wrzaw, Motycza Poduchownego, Zalesia Gorzyckiego wydawali pracownicy socjalni OPS. Powyższą pomocą objęto 139 rodzin (  461 osób ).

   

  .
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu zaprasza na

  Dzień Otwarty

   16 marca 2013 r.(sobota) w godzinach od 9:00-13:00

   

  ZAPRASZAMY

   

  .
 • Język Angielski Jednoczy Ludzi!

  Dnia 5 lutego 2013 r. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni odbył się Szkolny Dzień Języka Angielskiego pod hasłem „English brings people together”„Język Angielski jednoczy ludzi”. Celem tej inicjatywy było uświadomienie społeczności szkolnej jak ważna jest znajomość języków obcych oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej. Z tej okazji uczniowie klas 4-6 przygotowali piosenki, zabawy i przedstawienia. Wcielając się w role Romea, Julii, Szekspira czy też Robin Hooda dzieci w przyjazny sposób odkrywały ciekawostki dotyczące Wielkiej Brytanii. Zaprezentowane  scenki pomogły zrozumieć, że bez języka angielskiego trudno o dobrą pracę, niełatwo podróżować oraz poznawać ludzi z innych krajów. Pomysłodawczynią imprezy i autorką scenariusza była nauczycielka języka angielskiego mgr Joanna Wiśniewska przy współudziale mgr Renaty Tambor i mgr Zuzanny Florek. Wielkie zainteresowanie wzbudziły wspaniałe makiety, które przygotował nauczyciel plastyki mgr Krzysztof Nowak. 

  Cieszymy się, że powstała taka inicjatywa, ponieważ mogliśmy dowiedzieć się jak pięknym krajem jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, pochwalić się swoimi umiejętnościami, a przy okazji spędzić wspólnie kilka naprawdę zabawnych chwil.

   

  .
 • Szanowni Państwo,

   

  naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej.

   

  Do odbioru naziemnej telewziji cyfrowej potrzebny jest:

   

  -nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujacy kodowanie MPEG-4),lub

  -zewnętrzny dekoder DVB-T,MPEG-4 w formie przystawki (tzw.set-top-box) podłączony do telewizora,oraz

  -tak jak dotychczas antena naziemna.

  .
 • ZAPRASZAMY NA DYŻUR KONSULTANTA PK KSU

   Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, zaprasza na kolejny dyżur Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się 13.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75.

   

  Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-15), Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat m.in.: zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z różnych źródeł.

   

   

  .
 • Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych" kłopotów. Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa.

  .
 • Zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podsumowującą zadania zrealizowane w 2012 r. w ramach programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami  innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  70 ze 160 gmin w województwie podkarpackim  złożyło wnioski o dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu.

   

  Zgodnie z zestawieniem  WFOŚiGW  Gmina Gorzyce znalazła się na 6 miejscu wśród gmin biorących udział w programie pod względem wielkości osiągniętego efektu ekologicznego tj. ilości usuniętych wyrobów azbestowych, który wyniósł w naszej gminie 237,18 Mg.

   

  Łącznie w latach 2011-2012 w ramach wymienionego wyżej programu z terenu Gminy Gorzyce usunięto 470,68 Mgwyrobów azbestowych.

  .
 • .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

  na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.

  "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach"

   

   

  .
 •  

  .
 •   "OTWARTE DRZWI "

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2  im.Jana Pawła II w Gorzycach 

   

  Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły dzieci

  5 i 6 letnie oraz ich rodziców w ramachOTWARTYCH DRZWI

  Spotkanie odbędzie się dnia

  13 marca 2013 roku o godzinie 1630

  na auli szkolnej.

   

  .
 • Zajęcia grupowe dla podopiecznych

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

   W dniu 28 lutego 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach odbyły się warsztatowe zajęcia grupowe  dla 13 podopiecznych Ośrodka, które przeprowadzili doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu.

  Na zajęciach zostały poruszone m.in.  zagadnienia dotyczące poszukiwania pracy w kraju i  za granicą, w tym w ramach sieci EURES oraz zasad redagowania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Doradcy zawodowi zaprezentowali także uczestnikom zajęć  ofertę tarnobrzeskiego Centrum skierowaną do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

  .
 •  

  OGŁOSZENIE

  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce

   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

   

   

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXX/164/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  .
 •  Na murach gorzyckich budynków coraz częściej można zauważyć przeróżne graffiti. Jedne są godne uwagi, pochwały, a niektóre ostrej krytyki.

  .
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE ,„MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O ŚRODKI W RAMACH PROGRAMU

   

  OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI – projekty realizowane w ramach poddziałania 9.1.2”

  .
 • W pierwszą niedzielę tegorocznej wiosny w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbyła się impreza pn.  „Powitanie wiosny czyli  Eko-start”. Celem organizatorów  było zwrócenie uwagi na problem ochrony środowiska i  związanym z tą problematyką zagrożeniem dla przyszłych pokoleń.

  W pierwszej części spotkania młodzież Zespołu Szkół w Gorzycach zaprezentowała kolekcję mody, jak sami to nazwali „ pokaz mody śmieciowej ‘’ , w którym elementy ubiorów wykonane zostały z worków na śmieci, reklamówek, zakrętek po napojach, itp.

   

  .
 • Wójt Gminy Gorzyce informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn: „Budowa infrastruktury dla komunikacji publicznej na Osiedlu Gorzyce".

  W ramach postępowania przetargowego wpłynęło 6 ofert na wykonanie tego zadania.

   

  Cena najtańszej oferty brutto złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk, ul. Wiśniowa 5 A, 27-600 Sandomierz  wynosi: 566.091,26 zł.

  .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERTna wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na 2012 rok

  Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok dokonano wyboru następujących ofert:

   

  .
 • OGŁOSZENIE
  Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Trześni zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5, 6 lat na "DZIEŃ OTWARTY"29 marca 2012 roku o godzinie 13.00 ( sala nr 3)

  Do pobrania PLAKAT

   

  .
 • 23 marca 2012 roku w Domu Kultury we Wrzawach odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży, które uczęszczają na zajęcia do grupy teatru tańca „Alegria”.

  Warsztaty prowadził P. Jacek Wojciechowski (Graduado Marinheiro ) wraz ze kilkoma osobami ze swojej grupy Companhia Pernas Pro Ar ze Stalowej Woli (Monitor Brazuca,  Brasil, Saque, Balancado).

  Uczestnicy warsztatów mieli okazję spróbować swoich sił w tańcu Maculele - tradycyjnej formie tańca z pałkami wywodzącej się z tańców rodem z Afryki jak również posłuchali ciekawych opowieści i legend afrobrazylijskich. Poznawali oraz ćwiczyli tradycyjnej formę sztuki teatralnej - inscenizującej wyciągania sieci przez rybaków- Puxada de Rede ,jak również uczyli się piosenek do przedstawienia."

  .
 • Szanowni Rodzice
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2012/2013
  Z rocznika 2005  do klasy pierwszej
  Z rocznika 2006 do klasy pierwszej

  Z rocznika 2006 do klasy zerowej
  Z rocznika 2007 do klasy zerowej
  Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku.
  29 marca 2012r. o godz.16.00 odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły    

                  
  Zapraszamy Rodziców i Dzieci

  .
 • Od stycznia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele zbierali dary dla Domu Dziecka w Skopaniu. Były to m. in. środki czystości, pościel, ręczniki, ubrania, kosmetyki oraz żywność o długim terminie ważności.

  W zbiórkę zaangażowała się znaczna liczba uczniów gimnazjum, a efektem był bus wypełniony darami.

  .
 • W ostatnich dniach Towarzystwo Kulturalno-Historycznego Gminy Gorzyce wydało publikację „Z dziejów regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem”. Jej autorem jest Waldemar Prarat.

  W książce dominują dwa zasadnicze wątki tematyczne: regulacje wodne na Wiśle, Sanie, Łęgu i Trześniówce na przełomie wieków XIX i XX, oraz I wojna światowa na obszarze ówczesnego powiatu tarnobrzeskiego.

  .
 • Tradycyjnie Pierwszy Dzień Wiosny kojarzy się wszystkim uczniom z wagarami. Tak być nie musi! Wystarczy połączyć naukę  z określonym edukacyjnym przedsięwzięciem, by cała szkoła w tym dniu uczyła się  i jednocześnie wspaniale bawiła. Tak było w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Sokolnikach, kiedy to uczniowie wraz z nauczycielami w interesujący sposób promowali zdrowy styl życia poprzez właściwe odżywianie, uprawianie sportu i mądre postępowanie w codziennym życiu bez szkody dla organizmu. 

  .
 •  W dniu 10.03.2012 r. zorganizowany został IV Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin w Gorzycach. W turnieju wzięło udział 50 zawodników z pięciu ośrodków: Brzostka, Dębicy, Leżajska, Połańca oraz Gorzyc. Zgodnie z harmonogramem Turniej rozpoczął się o godzinie 11.30 a zakończył dekoracją zwycięzców o godzinie 15.30. Jako pierwsza została przeprowadzona konkurencja KATA, następnie po krótkiej przerwie udało się przeprowadzić konkurencję KUMITE semi kontakt chłopców i dziewcząt.

   

  .
 • Szanowni Mieszkańcy,

  Zapraszamy Mieszkańców Osiedla Gorzyce na spotkanie w dniu 26.03.2012 r. o  godz. 17:00 r. dotyczące zbycia działek (działki za blokiem Samotnej Matki) oraz omówienia spraw bieżących.

  Miejsce spotkania: Sala widowiskowa ŚDK w Gorzycach.

  W rozszerzeniu do pobrania  mapka z terenami przeznaczonymi pod sprzedaż.

  Wójt Gminy Gorzyce

  Zarząd Osiedla Gorzyce

  .
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach zaprasza na POWITANIE WIOSNY CZYLI  "EKO-START"

  w dniu 25.03.2012 r. godz.17:00 Sala widowiskowa ŚDK Gorzyce

  .
 • 14 marca 2012r. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II uczestniczące  w projekcie „Sukces w zasięgu ręki – II edycja” po raz pierwszy miały możliwość oglądać taneczną opowieść. Współczesny spektakl pt.: „Tajemnice wirtualnego świata”opowiada o szkolnych perypetiach młodych uczniów. Przedstawione przedmioty: wychowania fizycznego, przyrody i informatyki w żadnej mierze nie przypominały tradycyjnych lekcji. Spektakl ubogacony elementami muzyki, tańca współczesnego i baletu wywarł na młodych widzach niezatarte wrażenie.

  .
 • Dnia 1 marca 2012 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach w ramach realizacji projektu „ Sukces w zasięgu ręki – II edycja” byli w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektaklu pt. „ Pan Tadeusz”. Reżyserem przedstawienia jest Irena Jun, scenografię i kostiumy opracował Aleksander Semenowicz, choreografię Dariusz Brojek, a muzykę Bartosz Blachura.

  .
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza praca”.

  Jaki zawód wybrać, gdzie szukać pracy, jakie zawody są najbardziej popularne w województwie podkarpackim? Co może zaoferować ci urząd pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi już we wtorek, 27 marca br. o godz. 12.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego  w Tarnobrzegu, przy ul. Wyszyńskiego 10.

  Spotkanie kierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób młodych, które wkraczają na rynek pracy.

  .
 • W ramach akcji „Mobilny Punkt Informacyjny” konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu, odwiedzą gminę Gorzyce.
  Serdecznie zapraszamy mieszkańców na indywidualne konsultacje nt. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.
  Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 23 marca br. (piątek) w godzinach od 9.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy.
  Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom gminy dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

  .
 • MILIONY NA REMONTY DRÓG W GMINIE GORZYCE

  W roku bieżącym i następnym na terenie Gminy Gorzyce wykonany zostanie duży zakres remontów dróg gminnych na kwotę ponad 4mln 430 tys. zł przy obowiązkowym wkładzie gminy wynoszącym zaledwie 133 tys. zł.

  Długotrwałe starania Wójta Gminy oraz pracowników  Urzędu Gminy przyniosą więc konkretne wyniki.

  .
 •  

  Dom Kultury we Wrzawach zaprasza na wystawę prac Pani Magdy Antonowicz.

  Magda Antonowicz mieszka i pracuje w Stalowej Woli. Zawodowo związana jest z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1. Absolwentka  Instytutu Wychowania plastycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w 1991 roku w pracowni prof. Maksymiliana Snocha. 
   Wystawy indywidualne i zbiorowe:
  -Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli,
  -Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli,
  -Muzeum Regionalne w Stalowej  Woli.
   
  Obecnie tworzy w technice pastelu.

  .
 • Dnia 24 lutego 2012 roku o godz. 10.00 w Samorządowym Przedszkolu w Gorzycach odbyła się premiera sztuki pt.: „Czerwony Kapturek szuka księcia”.

  Humorystyczna inscenizacja uczy, że znajomości przez Internet trzeba zawierać ostrożnie.

  .
 • Wójt Gminy Gorzyce Pan Marian Grzegorzek otrzymał w dniu dzisiejszym z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego kolejną promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

  Promesa został przyznana w wysokości 630.000 zł na remont dróg w rejonie ul Szkolnej w Trześni oraz na remont kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Gorzycach.

  Kanalizacja na Osiedlu w Gorzycach uległa poważnym uszkodzeniom w wyniku wysokich stanów wód gruntowych w czasie powodzi,w wyniku prowadzonej akcji ratowniczej oraz na skutek wystąpienia intensywnych opadów deszczu w dniach 26-27.07.2011 r.  

  .
 • INTERPRETACJA PRZEPISÓW W SPRAWIE NAZEWNICTWA OBIEKTÓW HOTELARSKICH

  Informuję, że wiele obiektów wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej - zgodnie z art. 38 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach turystycznych - przez wójta (prezydenta, burmistrza) -w rzeczywistości na budynku, reklamie przy drodze oraz stronach internetowych, używa oznakowania m.in.: hotel, motel, pensjonat - bez prawa do tych nazw. Wiele obiektów nie zostało zarejestrowanych do ww. ewidencji innych obiektów.

  .
 • 11 marca 2012 r. w Domu Kultury we Wrzawach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. W programie artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do domu kultury: solistki –Weronika Rybak i Aleksandra Buchnat,zespół wokalny „Małe nutki” przygotowany przez P. Marka Bartoszka.

  Licznie zgromadzona publiczność mogła również obejrzeć fragmenty tanecznego spektaklu, w tym taniec z kijkami, który przedstawiła dziecięca i młodzieżowa grupa –teatr tańca „Alegria”

  .
 • Szanowni Rodzice Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Trześni  OGŁASZA Zapisy dzieci na rok szkolny 2012/2013

  • Z rocznika 2005 i 2006 do klasy pierwszej ( dzieci z rocznika 2006 mogą być zapisane do kl.I.  lub pozostać w zerówce zgodnie z wolą rodziców)
  • Z rocznika 2007 do klasy zerowej w związku z obowiązkiem uczestnictwa dzieci   5-letnich w wychowaniu przedszkolnym.
 • KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOBRZEGU

  INFORMUJE

  Wypalanie traw jest wykroczeniem z art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność tego, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobieganiu i zwalczaniu pożarów oraz wykroczeniem z art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, który brzmi: „Kto,., wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary...- podlega karze aresztu albo grzywny ".

  .
 • Krajowy System Usług – usługi dla firm i osób pragnących je założyć

   W dniu 8 marca Wójt Gminy Gorzyce podpisał porozumienie o współpracy z Mielecką Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach prowadzenia w Urzędzie Gminy  Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU świadczącego bezpłatne usługi informacyjne oraz usługi doradcze dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

   

  USŁUGI INFORMACYJNE ORAZ DORADCZE

  BĘDĄ ŚWIADCZONO  W URZĘDZIE GMINY GORZYCE JUŻ

                           OD 14 MARCA w godz. od 9:00 do 15:00

  .
 • Szanowni mieszkańcy Gminy Gorzyce!

  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach postanowiło wznowić wydanie  ALBUMU GMINY GORZYCE. Album jest wspaniałą  promocją Gminy i cieszy się dużym zainteresowaniem. Jako Stowarzyszenie, wychodząc naprzeciw potrzebom,  zwracamy się do Państwa

  Z  PROŚBĄ O WSPARCIE NASZEGO ZAMIERZENIA które chcielibyśmy zrealizować do połowy roku  2012.

  .
 •  „Moja ścieżka pośród pól” – to najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Kulturalno-Historycznego Gminy Gorzyce.

   

  .
 • KONCERT DLA PAŃ Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

  8 marca (czwartek) 2012 r. o godz. 18:00.
   
   

   

  .
 • Uroczystość z okazji Dnia Kobiet

  Dom Kultury we Wrzawach.11 marca (niedziela) 2012 r. o godz. 17:30.

  W programie wystąpią zespoły działające na co dzień w Domu Kultury we Wrzawach: dziecięcy zespól teatralny "Arlekin", młodzieżowy i dziecięcy zespół -teatr tańca "Alegria" oraz zespół wokalny  "Małe Nutki" i solistki.
  Imprezie towarzyszyć będzie również wystawa prac malarskich Pani Magdy Antonowicz ze Stalowej Woli a także odbędzie się prezentacja tomika wierszy Pani Emilii Szczygieł pt. "Moja ścieżka pośród pól"

   

  .

 • Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania

  SERDECZNIE ZAPRASZA ROLNIKÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH ZAINTERESOWANYCH  NA BEZPŁATNE SZKOLENIE nt. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań

  • „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”
  • „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”
  .
 •  W dniu 2 marca br. w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli:

  1. Marian Grzegorzek - Wójt Gminy Gorzyce
  2. Ireneusz Dyrda – kierownik oddziału Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział Tarnobrzeg
  3. Tadeusz Blacha – główny specjalista ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
  4. Andrzej Swatek – Komendant Komisariatu Policji w Gorzycach 5. Barbara Surowiecka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

   

  .
 •  


  Więcej pomocy dla  firm oraz osób zakładających działalność gospodarczą

  Dzięki swojej nowej formule oraz usługom „szytym na miarę”, ośrodki KSU staną się prawdziwymi lokalnymi centrami obsługi obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Punkty Konsultacyjne KSU nadal świadczyć będą usługi informacyjne dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Prawdziwą jednak nowością, stają się nowe usługi doradcze: asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz opieka nad klientem.

  .
 • Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania

  SERDECZNIE ZAPRASZA ROLNIKÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH ZAINTERESOWANYCH  NA BEZPŁATNE SZKOLENIE nt. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań

  • „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

  „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

  .

 • 20 lutego 2012 roku w Państwowej Szkole Muzycznej odbyła się piąta gala wręczenia statuetek "Człowiek Naszego Czasu 2011" pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.


  - "Człowiek Naszego Czasu" to święto nas wszystkich bo mieszkamy tu na naszej nadsańskiej ziemi. Mieszkamy tutaj teraz, w tych czasach. Czasach trudnych ale jednocześnie pięknych. Dzieje się wokół nas wiele wspaniałych rzeczy. Chcemy o nich mówić. Chcemy się nimi cieszyć, pokazywać, że warto poprzez wszystkie nasze działania łączyć się, integrować. Cieszyć się tym wszystkim co nas otacza" - mówił Piotr Jackowski, redaktor naczelny "Naszego Czasu". 

  Honorowy tytuł „Człowiek Naszego Czasu”wraz z symboliczną statuetką przyznawany jest przez redakcję pisma regionu nadsańskiego „Nasz Czas” ludziom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym czyniąc wspaniałe rzeczy, służąc innym.

  .

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.