Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Filtr
 •  

  Gminny Óśrodek Kultury w Gorzycach zaprasza  do wzięcia udziału  w I Edycji  Festiwalu Piosenki Dowcipnej.

  .
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
  - Małe projekty
  Termin składania wniosków:
  od 17 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.

  .
 • Informujemy, że od dnia 27.02.2014 r. rozpoczęła się wypłata należności za nieruchomości położone przy ul. Działkowców w Gorzycach, które stały się własnością Gminy Gorzyce na podstawie decyzji nr AB.6740.3.2013 z dnia 16.09.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach”.

  Osoby uprawnione do odbioru przysługującego odszkodowania ustalonego w decyzji wydanej przez Starostę Tarnobrzeskiego, proszone są  o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gorzyce – pok. nr 11 (w godz. 8.00 – 14.30) w celu odbioru dokumentu KW na podstawie, którego możliwy będzie odbiór przysługującego odszkodowania w kasie Banku Spółdzielczego Oddział Gorzyce lub do wskazania numeru konta bankowego na które ma zostać przekazane odszkodowanie.

  .
 • W niedzielę (23 lutego 2014 r.) w gorzyckim kościele zapowiedziana została msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.

  Msza odbędzie się 1 marca, w sobotę w Dzień Pamięci Żołnierza Wyklętego, a intencję zamówili kibice gorzyckiego klubu.

  Wielka to sprawa pamiętać o historii Polski, wielka to rzecz modlić się za bohaterów wyklętych przez władzę komunistyczną - i niestety często zapomnianych.

  W obecnych czasach, kiedy jako Polacy cieszymy się niepodległością i demokracją oraz gdy budujemy wspólnotę europejską, niezmiernie ważne jest kultywowanie pamięci narodowej i zachowanie polskiej tożsamości. Dobrze, że młodzi ludzie chcą pamiętać o takich sprawach.

  Przypominamy …

  W Gorzycach, w dniu 17 lutego 2009 roku, po 64 latach od śmierci, odbył się uroczysty pogrzeb Żołnierza Wyklętego Stanisława Dziubka.

  Pisaliśmy wtedy o tym na naszej www:

  http://www.gorzyce.itl.pl/pn/index.php?name=News&file=article&sid=162

  .
 •  

  Pierwszego marca w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się Zimowa Scena Młodych Talentów. Więcej informacji na załączonym plakacie. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

  .
 •  

  Tekst ten jest odpowiedzią na komentarz umieszczony na profilu Gminy Gorzyce, który znajduje się na portalu społecznościowym Facebook. Dziękujemy za przypomnienie nazwisk osób, które zostały założycielami GKS „Tłoki" Gorzyce. My doskonale wiemy kto był zaproszony przez wójta Mariana Grzegorzka i kierownika GOSiR Zbigniewa Kuduka na pierwsze spotkanie dotyczące utworzenia nowego klubu.

  .
 • Chcieliśmy wszystkim przypomnieć, a szczególnie niektórym tzw. „fanom’’ piłki nożnej historię powstania klubu GKS „Tłoki” Gorzyce. Dzisiaj wielu sobie przypisuje jakieś zasługi i szczególne prawa do głosu lub decydowania.

  Przypomnijmy tylko niektóre tytuły z prasy lokalnej z roku 2006: „ Były sponsor wystawił rachunek Tłokom", „ Koniec piłki w Gorzycach’’, „Tłoki do prokuratury… gdzie są miliony’’, „W Gorzycach wrze’’.

  W ZKS „Tłoki’’ Gorzyce wtedy całość dokumentacji była zabezpieczona przez prokuratora, który sprawdzał w jaki sposób powstały tak duże zaległości. W dokumentach finansowych było zadłużenie wykazane na kwotę 38 tys. zł, natomiast w rzeczywistości po sprawdzeniu przez biegłego okazało się, że zobowiązania sięgają aż ponad 2 miliony złotych!!! Kiedy klubem zaczął interesować się prokurator, dotychczasowi działacze w pośpiechu opuścili klub, nie interesowali się dalszymi losami klubu. Loża VIP’ów na stadionie opustoszała, nikt już nie pozował do zdjęć w gazetach. A klub, pomimo tego, że nowym prezesem został ówczesny wójt, upadał coraz niżej - z II ligi spadł aż do klasy okręgowej. Próbowano jeszcze doprowadzić do ugody z głównym wierzycielem, tj. Federal Mogul Gorzyce S.A.. Okazało się to nieskuteczne i niemożliwe. Praktycznie bezpowrotnie utracono w Gorzycach szansę na duże wsparcie sponsorskie ze strony tak poważnej firmy. Nie pojawiły się nowe źródła dochodów, nie pozyskano nowych sponsorów; pojawił się natomiast komornik by zająć majątek klubu.

  .
 • Już w tym roku wramach realizacji projektu współpracy pomiędzyLGD „Sanłęg”, a LGD „Leśny Krąg” na terenie Gminy Gorzyce pojawi się 10 tablic informacyjnych oraz altana wyposażona w stół i ławki. Tablice zostaną umieszczone w miejscach ciekawych historycznie lub przyrodniczo. Wykaz tych miejsc zawiera załączone tabelaryczne zestawienie.Altana zostanie postawiona w Osiedlu Gorzyce przy ul. 3 Maja – obok budynku administracyjno-biurowego. Opisy na tablicach zostały opracowane, na zlecenie Gminy Gorzyce, przez Panią dr Lucynę Kosowską - Łysiak.

   

  Poniżej link do strony internetowej gdzie przedstawione są projekty tablic:

  http://www.sanleg.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=150&strona=1

  .
 • Gazeta codzienna „Rzeczpospolita" oraz czasopismo „Perspektywy" przeprowadziły już po raz kolejny bardzo szerokie badania dotyczące szkolnictwa zawodowego. W badaniach tych brano pod uwagę między innymi: zdawalność na egzaminach zewnętrznych (maturalnym i zawodowym), udział uczniów w konkursach, olimpiadach; ilu absolwentów podjęło dalszą naukę na wyższych uczelniach; wzięto również pod uwagę egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

  .
 •  

  „Miłość  niejedno ma imię” taki tytuł nosił sobotni koncert walentynkowy, który odbył się  w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach.  Zgromadzona publiczność wysłuchała piosenek i fragmentów poezji miłosnej w  wykonaniu młodzieżowych zespołów artystycznych.

  .

 • Informujemy, że Gmina Gorzyce dokonywać będzie sukcesywnej sprzedaży drewna z działek gminnych wydzielonych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na realizację zadania: „Rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000 – 7+580 w miejscowości Orliska i Kępie Zaleszańskie, prawego wału rzeki Łęg w km 5+200 – 11+000 w miejscowości Gorzyce, Orliska Kępie Zaleszańskie i Kotowa Wola, budowa obiektów związanych z nimi funkcjonalnie oraz obiektów towarzyszących”.

  O miejscach i terminach sprzedaży informować będziemy bezpośrednio po dokonaniu przez leśniczego obmiaru i wyceny ściętych drzew.

  Odpowiednie ogłoszenia zamieszczane będą na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gorzyce http:/www.gminagorzyce.pl/biporaz w sposób zwyczajowo przyjęty.

  .
 • WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GORZYCACH

  prowadzi rekrutację do nowo powstających pracowni.

   

  Warunki przyjęcia uczestników:

  - podstawą przyjęcia na zajęcia w WTZ jest posiadanie aktualnego orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej;

  - uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba niepełnosprawna, która ukończyła 18 rok życia z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby z dysfunkcją narządów ruchu, chorobami neurologicznymi, zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  .
 • Gorąca wiosna 1989 roku po obradach okrągłego stołu zawitała także do Gorzyc. Nie przez przypadek oczywiście. Stłumiony stanem wojennym i represjami NSZZ Solidarność zaczął się szybko odradzać. W ówczesnej WSK Gorzyce od kilku już miesięcy działał komitet, którego zadaniem było odtworzenie zdelegalizowanej organizacji zakładowej Solidarności. Członkowie tego komitetu aktywnie wspierali rozpoczętą właśnie kampanię polityczną związaną z wyborami do sejmu i reaktywowanego senatu. Jak pamiętamy, wybory do sejmu odbywały się wg ustalonego przy okrągłym stole parytetu, gdzie opozycja mogła zdobyć co najwyżej 161 mandatów z 460. Natomiast do senatu takiego parytetu nie ustalono, opozycja mogła więc ubiegać się o wszystkie 100 miejsc.

   

  .
 • t

  Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach zaprasza na zajęcia dla dzieci i młodzieży w Trześni. Rodziców dzieci, które chcą uczestniczyć w zajęciach prosimy o zgłoszenie w placówce - Bilbioteka w Trześni do dnia 28.02.2014.

   

  Więcej informacji na załączonym plakacie.

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach informuje, iż prowadzi zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.

   

  Więcej informacji w rozwinięciu tej wiadomości.

  .
 • Udany Jubileuszowy Rok pod względem poprawy świadczonych usług w nowodębskim szpitalu.

   

  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od kilku lat intensywnie się rozwija inwestując w infrastrukturę, sprzęt medyczny i kadrę lekarską, co stale podnosi poziom świadczonych usług medycznych.

  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie poszerzył grono specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa, anestezjologii, chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1 stycznia 2013 r. w ramach rezydentury podjął pracę lekarz w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Priorytetem jest również wspieranie lekarzy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W ostatnim czasie tytuł specjalisty uzyskało dwóch lekarzy chirurgii ogólnej.

  .
 • Czy aby tylko igrzysk potrzeba? Bo chleb już jest czymś oczywistym?!

  W atmosferze igrzysk zimowych i w zawrocie głowy od pokazu na pokaz, trzeba kilka słów powiedzieć o sporcie w gminie – w takiej małej, średniej.

  Ale zanim o tym …

  .
 • OGŁOSZENIE

  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XLIII/247/13 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  .
 • OGŁOSZENIE

  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

   

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XLIII/247/13 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  .
 • tydzien pomocy 2013 miniKOMUNIKAT

   

  W dniach 24 do 28 lutego 2014r. w godzinach 10.00 - 14.00 w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu prokuratorzy udzielać będą osobom pokrzywdzonym przestępstwami porad prawnych w zakresie przysługujących im uprawnień w toku postępowania karnego, możliwości uzyskania odszkodowania od sprawcy, a także w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez instytucje państwowe, samorządowe i inne.

  .
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu

  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

              W ogłoszeniu o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, zwanego dalej „ogłoszeniem”, które zostało opublikowane w dniu 30 stycznia 2014 r., wprowadza się zmianę dotyczącą wydłużenia terminu składania ofert: z dnia 21 lutego 2014 r. - na dzień 28 lutego 2014 r.

  .
 • plakatzk2014

  Fundacja Akademia Obywatelska zaprasza kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie ZAWÓD KIEROWCA - SZANSA DLA FIRMY skierowanego do 70 Przedsiębiorców i ich 220 Pracowników z obszaru woj. podkarpackiego.

   

  Więcej informacji na załączonym plakacie oraz na www.akademiaobywatelska.eu.

  .

 • W dniu wczorajszym o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gorzycach rozpoczęły się treningi w piłce nożnej dla najmłodszych dzieci z Gminy Gorzyce pod okiem znakomitego piłkarza i obecnie trenera Mariusza Kukiełki. Na pierwszy trening przybyła liczna grupa dzieci wraz z swoimi rodzicami. Zainteresowanie jest bardzo duże, ponieważ rodzice dobrze wiedzą, że zajęcia sportowe u małego dziecka kształtują zmysł równowagi oraz pomagają pracować nad odpowiednią koordynacją ruchową. Jak wiadomo ruch jest niezbędnym elementem wpływającym na rozwój psychofizyczny dziecka oraz na jego zdrowie. Dlatego też trenować w piłkę nożną można zacząć w bardzo wczesnym wieku.

  .
 • w14

   

  Środowiskowy Dom Kultury zaprasza na koncert "Miłość nie jedno ma imię" który odbędzie się 15 lutego br. o godzinie 17:00 na sali widowiskowej ŚDK Gorzyce. Wystąpią młodzieżowe zespoły artystyczne GOK Gorzyce. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 • plakat tarr

   W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Kobiety sukcesu” Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach akcji promocyjnej planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie serii spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Celem spotkań będzie prezentacja zasad uczestnictwa oraz udzielenie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości wynikających z projektu.

   

  Projekt „Kobiety sukcesu” polega na możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgłoszenia do udziału będą mogły składać bezrobotne kobiety w wieku do 30 lat zamieszkałe na terenie powiatów: jasielskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego (bez miasta Tarnobrzega) lub mieleckiego. W ramach projektu uczestniczki będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 40 000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze.

  .

 • W dniu 6 lutego 2014 r., z inicjatywy wójta Mariana Grzegorzka i z jego udziałem, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne przedstawicieli naszych seniorek i seniorów działających w stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) Jolantą Śpiewak. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy urzędu gminy: Monika Iwaszko i Jan Czech.

  .
 • Na mały spacer, na zajęcia na świeżym powietrzu i na chwile odpoczynku w sąsiedztwie pomników przyrody zaprosimy już w tym roku małych i dorosłych mieszkańców Trześni.

  Trześniowski park sąsiadujący z obiektami szkolnymi, zabytkowym spichlerzem i także zabytkowym podupadłym (niestety) dworkiem stanie się przyjazną, zagospodarowaną przestrzenią publiczną. Pomiędzy drzewami powstanie alejka utwardzona naturalnym zagęszczonym kruszywem, zamontowane zostaną ławki, kilka elementów zabawowych dla dzieci oraz zadaszenie.

  .
 •  

  Wczoraj (5 lutego 2014 r.) w świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbyło się spotkanie konsultacyjne połączone z prezentacją rozwiązań projektowych dotyczących rozbudowy prawego wału Wisły na długości 14 km i prawego wału Sanu na długości 2 km. Przedstawiciele Biura Projektowego KV Projekty Architektoniczne i Inżynieryjne z Warszawy, działający na rzecz inwestora, tj. Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (PZMiUW), przedstawili zakres opracowywanego projektu, omówili szczegółowo sposób podwyższania wałów oraz sposób wbudowania przesłony antyfiltracyjnej.

   

  .
 •  

  W mijającym okresie programowania Gmina Gorzyce nie miała możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzawy. O tej problematyce już wcześniej informowaliśmy w naszym internetowym dzienniku tj:

   -artykuł:"120 osób na kilometr sieci"

   -artykuł: "O ważnych sprawach rozmowy na Wrzawach"

   

  Problem budowy kanalizacji na terenach o rozproszonej zabudowie był wielokrotnie podnoszony przez wójta Mariana Grzegorzka, zarówno w formie wystąpień pisemnych, jak również przy okazji wielu spotkań i konferencji z władzami samorządowymi naszego województwa. Być może dzięki i tej aktywności w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 znalazły się zapisy dotyczące budowy systemów gospodarki ściekowej z uwzględnieniem oczyszczalni ścieków (grupowych lub indywidualnych) w terenach zabudowy rozproszonej nie znajdujących się w aglomeracji.

   

  .
 • W Sokolnikach przy ul. Zastawie w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego znajduje się spory, bo trzyhektarowy niezagospodarowany plac. Wójt gminy Marian Grzegorzek na jednym z zebrań wiejskich w ubiegłym roku zaproponował mieszkańcom, aby ten teren powoli zagospodarowywać w kierunku parkowym z elementami przeznaczonymi do rekreacji i turystyki. Mieszkańcy poparli tę inicjatywę i w uchwalonym funduszu sołeckim przeznaczyli na ten cel 18 tys. złotych.

  W roku bieżącym planuje się wykonanie pierwszego etapu zagospodarowania tego terenu i wydatkowanie na ten cel kwoty 43 tys. zł. Wójt planuje pozyskanie 25 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, poprzez Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalną Grupę Działania.

  .
 • OGŁOSZENIE

  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

   

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XLIII/247/13 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,

  pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach"

  .
 • Urząd Gminy w Gorzycach uprzejmie informuje, że naliczenie zwrotu podatku akcyzowego w roku 2014 dla gruntów z obrębu Wrzawy,będzie naliczane według stanu przed modernizacją.

  Informujemy, że operat ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wrzawy, po modernizacji, stanie się obowiązujący z dniem 25 lutego 2014 r. tj. w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Informacji Starosty Tarnobrzeskiego o powyższym (Dz.U.Woj.P. z dnia 24.01.2014r. poz.365).

  .
 •  

  W dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach odbyło się spotkanie organizacyjne z Panem Mariuszem Kukiełką, który będzie prowadził zajęcia w ramach Akademii "Mariusz Kukiełka-futbol naszą pasją".

   

  Pierwsze zajęcia treningowe odbędą się 10 lutego o godz. 17:00

  .
 • Dlaczego połamane są niektóre paliki podtrzymujące sadzonki klonów przy ul. Działkowców w Gorzycach?

  Czy to mróz sprawił, czy głupota czyjaś?

   

   

  .
 • ZAPISY DO KLASY ZEROWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

  Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci 5 i 6 letnich na zapisy do klasy zerowej na rok szkolny 2013/2014 do Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach.

   

  Zapisy trwają do 15 marca 2013r w sekretariacie szkoły.

   

  Drodzy Rodzice! pamiętajcie, że:

  Istnienie „zerówki” w szkole pozwala zaoszczędzić dodatkowego stresu związanego z adaptacją dziecka po raz pierwszy w przedszkolu, a po roku w szkole, do której trafi. Pozwala łagodniej wejść w szkolną rzeczywistość. Pozytywne wrażenia z pierwszych kontaktów ze szkołą sprawią, że dzieci chętnie do niej idą już jako uczniowie klasy pierwszej!!!

  Równocześnie trwają zapisy dzieci do klas I.

   

   

                                                    Dyrekcja SP2 w Gorzycach

  .
 • Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że w dniach 25 lutego -1 marca 2013 r. w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, piętro IX w godzinach od 10:00 do 14:00 przyjmowane będą osoby pokrzywdzone przestępstwem.

   

  Prokuratorzy udzielać będą pomocy ofiarom przestępstw poprzez poradnictwo prawne oraz informowanie pokrzywdzonych o możliwości uzyskania pomocy finansowej, psychologicznej i prawnej przez instytucje państwowe,pozarządowe, samorządowe i inne.

   

  Szczegółowy harmonogram przyjęć znajduje sie na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Rejonowej.

  .
 • Tegoroczne ferie zimowe dzieci i młodzież z Gorzyckiego Klubu Karate spędziły na obozie sportowym w Górkach Wielkich koło Brennej. W zimowisku wzięło udział 75 osób z czterech klubów karate tj. z Sanoka, Dębicy, Gorzyc i Tarnobrzega. Dzieci wspólnie brały udział w nauce tańca prowadzonej przez instruktora tańca ze szkoły Salsy w Rzeszowie, laureata programu YOU CAN DANCE Mieszko Nogaja. Atrakcją wypoczynku był także wyjazd do muzeum ADAMA MAŁYSZA w Wiśle, wyjazd na basen i spotkanie z historią w  postaci projekcji filmu o Cichociemnych oraz pogadanką z majorem GROMU - Jackiem Kowalikiem. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat misji z udziałem żołnierzy Gromu, uzbrojenia i wyposażenia. Pytaniom nie było końca.

   

  .
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu zainicjowało cykl spotkań z pracownikami lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. W dniu 12 lutego br. doradcy zawodowi spotkali się z przedstawicielami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz Grębowie.  Celem przedsięwzięcia jest  nawiązanie ścisłej  i długotrwałej współpracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   

   

   

  .
 • Dobra wola w Wilczej Woli

   

  Dnia 14 lutego w Wilczej Woli odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Gorzycach i Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w sprawie wypracowania zasad wzajemnej współpracy w celu zminimalizowania skutków zrzutu wody za zbiornika w Wilczej Woli na wezbrania wody w międzywalu rzeki Łęg na terenie Gminy Gorzyce. 

  Urząd Gminy w Gorzycach reprezentowali: Zastępca Wójta – Jan Czech oraz Tomasz Słowiński i Marian Urbaniak.  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych reprezentowali: Kierownik Inspektoratu w Rzeszowie – Marek Porębski i Andrzej Wiernik.

  .
 • OGŁOSZENIE

  o konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu

  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

   

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 18 ust 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 135 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXX/164/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXX/165/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs na zadania:

   

  .
 • Zmienne warunki atmosferyczne po okresie zimowym, a szczególnie odwilż panująca na przełomie stycznia i lutego wpłynęła niekorzystnie  na stan nawierzchni dróg.

  Uszkodzenia nawierzchni powstały przede wszystkim na kilku drogach wybudowanych przed kilkunastu laty.

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach zajmujący się utrzymaniem dróg gminnych został zobowiązany do bieżącego monitorowania stanu nawierzchni dróg i pilnego usuwania stwierdzonych uszkodzeń, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

  .
 • OGŁOSZENIE

  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce

   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

   

   

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXX/164/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

   

  .
 •                                        

  Kolejna inwestycja dofinansowana z Unii Europejskiej staje się faktem. W dniu 8.02.2013 r. na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego została opublikowana lista wniosków, które w wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową uzyskały pozytywną ocenę pod względem kryteriów dopuszczających (wykonalności technologicznej oraz finansowej i ekonomicznej), i które przechodzą do dalszej oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

  Gmina Gorzyce znalazła się na 31 miejscu ze 145pozytywnie ocenionych projektów zdobywając w wyniku oceny merytorycznej 69,69 pkt.

  .
 •  

   

   

  Blisko 70 dzieci bawiło się w ostatnią niedzielę  /10.02.2013/ na zabawie karnawałowej w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach. Oprócz tanecznych  pląsów dzieci aktywnie uczestniczyły  w licznych konkursach i zabawach.  Jak przystało na prawdziwy bal wybrano również  Królową i Króla Balu. Dla wszystkich  dzieci przygotowano słodki poczęstunek pozwalający zregenerować siły przed dalszą zabawą.  Po czterech godzinach , gdy czas zabawy dobiegł końca, najmłodsi zapytani o wrażenia odpowiadali „było fajnie, szkoda że już koniec”.

   

   

  .
 • Wyróżenie w kampanii "Samorząd z przyszłością"

   

                                Szanowni Państwo, Informujemy, iż  Krajowa Organizacja Handlu i Usług wyróżniła Urząd Gminy Gorzyce  za dynamiczny rozwój oraz realizowane inwestycje.

  .
 • ZAPRASZAMY NA DYŻUR KONSULTANTA PK KSU

   

  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, zaprasza na kolejny dyżur Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się 13.02.2013 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75.

  Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-15), Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat m.in.: zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z różnych źródeł.

   

   

  .
 • INFORMACJA

   

  INFORMUJEMY, ŻE DNIA 11.02.2013 r. ZOSTAŁA PRZYWRÓCONA PRZEJEZDNOŚĆ NA ODCINKU DROGI GMINNEJ GORZYCE-ORLISKA, POŁOŻONEJ W MIĘDZYWALU RZEKI ŁĘG.

   

  Utrudnienia w przejeździe drogą spowodowane były wystąpieniem wody z koryta rzeki Łęg, w związku z zrzutem wody ze zbiornika Wilcza Wola.

  .
 •  7 lutego br. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach zorganizował VI  Karnawałowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych. W tym roku  tematem przewodnim  było disco lat 60-80. Wydarzenie miało miejsce w Środowiskowym Domu Kultury  w Gorzycach. W turnieju wzięli udział uczestnicy  Warsztatów Terapii  Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, sandomierskiego łącznie w imprezie wzięło udział 120 osób. Poszczególne placówki zaprezentowały ciekawe układy taneczne, oryginalne stroje. Oprócz części artystycznej dla uczestników spotkania przygotowana była zabawa karnawałowa w rytmach disco oraz słodki poczęstunek.

  .
 •  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie rekrutacjido projektu „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”.

  Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 25.02.2013 r. do 14.03.2013r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

   

   

  .
 •  

   Rekordowa liczba pacjentów w 2012 r.

   

  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od kilku lat prężnie się rozwija inwestując w infrastrukturę, sprzęt medyczny i kadrę lekarską. Rok 2012 pod tym względem był bardzo udany. Zakończono przebudowę dolnej części budynku nr 2 (Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc), w ramach, której została zmodernizowana bakteriologia oraz pracownia RTG. Utworzono pracownię tomografii komputerowej wyposażając ją w specjalistyczny sprzęt, na którym wykonywane są badania pacjentów nowodębskiego szpitala. Wcześniej, aby wykonać takie badanie pacjent był przewożony do innych placówek wyposażonych w tomograf komputerowy.

  .
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Osetka w Gorzycach uczestniczyli w X Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym „Mój ulubiony wierszyk logopedyczny” organizowany przez Wydawnictwo KOMLOGO i Zespół Szkół w Szymanach, który zakończył się 14.01.2013.

  Do konkursu uczniów przygotowały mgr Kinga Roszuk i mgr Justyna Tuderek.
  Komisja konkursowa spośród  2535  nadesłanych prac z całej Polski, wyłoniła zwycięzców konkursu wśród, których znalazła się uczennica naszej szkoły Patrycja Kruk zajmując II miejsce.

  .
 • W Gminie Gorzyce w ramach projektu  systemowego pn.

  „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

  klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce”

   

  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

   

  .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • OGŁOSZENIE

  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

   

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXX/164/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, pn.:

   

  „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach”

  .
 • „ WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”w Szkole Podstawowej w Furmanach

  Uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Furmanach przystąpili do projektu UNICEF, którego celem jest:

  ● kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

  ● pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożądane, ale i przyjemne,

  ● zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Czadzie.                                                           

  Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.W ramach akcji dzieci, przy pomocy rodziców lub dziadków, wykonywały według specjalnego szablonu charytatywną laleczkę – symbol pomocy. Uczniowie sami decydowali z jakiego kraju pochodzi laleczka, jak ma na imię, jaki kolor skóry, jakie hobby. Tymi informacjami uzupełniali „akt urodzenia” laleczki.

   

  .
 • Szanowni Państwo,

  Redakcja Magazynu Nadsańskiego "Nasz Czas" zachęca organizacje pożytku publicznego działające na terenie gminy Gorzyce i całego regionu dolnosańskiego do publikacji na naszych łamach ogłoszeń o możliwości przekazywania 1 proc. podatku na rzecz danej organizacji.
  Odpłatność do uzgodnienia - w zależności od powierzchni ogłoszenia.

  Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 885-859-847, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Z poważaniem
  Piotr Jackowski
  red. naczelny "Naszego Czasu"

  .
 • Gazeta codzienna „Rzeczpospolita” oraz czasopismo „Perspektywy” przeprowadziły bardzo obszerne badania dotyczące szkolnictwa zawodowego. W badaniach tych brano pod uwagę między innymi: zdawalność na egzaminach zewnętrznych (maturalnym i zawodowym), udział uczniów w konkursach, olimpiadach; ilu absolwentów podjęło dalszą naukę na wyższych uczelniach, wzięto również pod uwagę egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.
  W rankingu tym Zespół Szkół w Gorzycach uplasował się na bardzo wysokim 122 miejscu w kraju, 13 na podkarpaciu. Biorąc pod uwagą tylko szkoły z powiatów: tarnobrzeskiego i stalowowolskiego zajęliśmy 3 miejsce wyprzedzając wiele „renomowanych” szkół.
  Dwa najważniejsze egzaminy zdawane przez ucznia kończącego Technikum to egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy). Powyższe gazety (Rzeczpospolita, Perspektywy) opracowały również ranking szkolnictwa zawodowego, w którym brano pod uwagę tylko zdawalność na egzaminie zawodowym. W tym rankingu nasza szkoła zajęła rewelacyjne 5 miejsce w kraju. Najlepsze spośród wszystkich Techników na Podkarpaciu!!!

   

  .
 • Informujemy, że w związku z trwającą odwilżą Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dokonał zrzutu wody ze zbiornika w Wilczej Woli ,  wskutek czego doszło do wystąpienia wody z koryta rzeki Łęg.

  W związku z powyższym okresowo jest nieprzejezdna droga gminna Gorzyce-Orliska.

  Z informacji uzyskanych w PZMiUW wynika, że obecnie zrzut wody został zmniejszony z 20 m3/sek. do 10 m3/sek.

  Ograniczenie zrzutu wody powinno skutkować normalizacją sytuacji w międzywalu rzeki Łęg w godzinach wieczornych dnia dzisiejszego.

  .
 • W dniu 31.01.2013r. zakończono II etap realizacji zadania pn.: „Remont i modernizacja świetlicy w Domu Kultury we Wrzawach”.

  W ramach zakończonych prac wymieniono podłogę deskową, odnowiono podłogę sceniczną, odnowiono okładziny ścienne oraz zmodernizowano instalację grzewczą poprzez wymianę grzejników.

  .

 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERTNA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

   WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

  Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

  .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  na wsparcie realizacji zadania z zakresupomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach”

  Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach” dokonano wyboru następującej oferty:

  .
 •  
  II OGŁOSZENIE
  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresuGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XVI/71/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XVI/72/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs na zadanie:

  Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich

  .
 •  W nocy z soboty na niedzielę wandale wybili szyby w wiatach przystankowych ustawionych przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach. W ostatnich miesiącach wandale coraz częściej niszczą przystanki, za których naprawy płacą wszyscy podatnicy. Naprawy dokonanych zniszczeń przez wandali są bardzo kosztowne.

   

  .
 • Dzieci i młodzież z Gorzyckiego klubu karate wzięły udział w zimowym obozie sportowym,organizowanym wspólnie z sanockim klubem karate,który odbył się w Murzasichlu pod Zakopanym. Grupa pod opieką instruktorów Krzysztofa Ostrowskiego i Henryka Orzechowskiego z Sanockiego klubu karate liczyła ok. 40 osób. 

   

  .
 •  W dniu 28 stycznia 2012 roku odbyło się seminarium MMA zorganizowane przez Dębicki Klub MMA. Seminarium 

  poprowadził pierwszy Polak który walczy w najbardziej prestiżowej federacji mma , UFC. Trening składał się z dwóch sesji. Z naszego klubu wzięło w seminarium wzięło udział 3 zawodników, Krzysztof Ostrowski, Grzegorz Dul oraz Krystian Ostrowski. Ponadto uprzejmie informujemy iż GORZYCKI KLUB KARATE KYOKUSHIN poszerzył swoją oferte o formacje MMA(Mixed Martial Arts)

  .
 •  

  „BOGU WSZECHMOCNEMU
  ZA CUDOWNE URATOWANIE
  OD WYLEWU WODY W ROKU
  7/5  [1]837 I W ROKU 22/7  [1] 848
  WDZIĘCZNI MIESZKAŃCY WRZAW”
   

  Tak brzmi napis na krzyżu kamiennym wzniesionym przy dro­dze biegną­cej z centrum wsi Wrzawy w kierunku Sanu, na przysiółku zwanym Czekaj.

  .
 • Informacja Zarzadu Osiedla Gorzyce

  Podatki lokalne za 2012 rok zbierane będa w biurze Zarządu Osiedla Gorzyce ul.3 Maja 4 (stare przedszkole) pokój nr 12 w dniach 12,13,14,15 marca w godzinach 11:00-16:30.

  Przewodniczący Zarządu Osiedla

  Andrzej Polasz

   

  .
 •  Urząd Gminy Gorzyce informuje, że odbiorcami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Gorzyce, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

  elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.4)) są: Zakład Gospodarki  Komunalnej w Gorzycach (ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce) i Santa-Eko, 27-600 Sandomierz, ul. Holownicza 1.

  Ponadto informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny  można oddać również w Sklepie Elektrycznym AGD Szul Ryszard, ul. Żwirki I Wigury 1, 39-432 Gorzyce w ramach wymiany przy zakupie nowego sprzętu AGD.

  .
 •  W miniony piątek 3.02.2012r. zespół tańca estradowego Fokus wystąpił w Zespole Szkół w Gorzycach. Zespół został zaproszony z ok. międzynarodowego spotkania młodzieży z 7 krajów Unii Europejskiej w ramach projektu „Comenius”.

  Fokus, który był ambasadorem polskiej kultury został gorąco przyjęty, a z rąk dyrektora szkoły Pana Krzysztofa Komórkiewicza tancerze i choreograf pani Barbara Deville otrzymali dyplomy z podziękowaniem.

   

   

  .
 •  W ubiegłym tygodniu w ŚDK Gorzyce zakończony został zimowy kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych. Przez ponad dwa miesiące uczestnicy zmagali się z samba, rumbą,salsą, walcem, foxtrotem, tangiem. Pomimo wysiłku kursantom dopisywało poczucie humoru, a nabyte umiejętności pozwolą im na uprawianie i upowszechnianie radosnej twórczości, jaką jest taniec. Wszystkich chętnych zapraszamy na wiosenną edycje.

   

  .
 • II OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy w Gorzycach oferuje do sprzedaży służbowy samochód osobowy marki:

  DEAWOO Nubira 1.6, rok produkcji 1999 (benzyna) stan licznika 197 000 km, cena minimalna 1 500 zł.
  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie UG Gorzyce, ul. Sandomierska 75 do dnia 13.02.2012 do godz. 12.00.

  .
 • FERIE 2012

  Środowiskowy  Dom Kultury w Gorzycach  zaprasza na zajęcia od wtorku do piątku

  Zajęcia będą odbywać się w ŚDK Gorzyce

  Szczegółowy plan zajęć na plakacie poniżej.

   

  .
 • Informujemy, że w dniu 10 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach odbędzie się turniej gry w grę Country Strikę 1.6.

  Do wygrania będzie wiele bardzo ciekawych nagród. Między innymi monitory, zewnętrzne dyski twarde, pendrive i wiele, wiele innych.Więcej szczegółów o turnieju na stronie: www.game.dignetmedia.pl.

  Organizatorzy zapewniają miejsce dla 16 drużyn, tak więc trzeba się spieszyć!

  .
 • OGŁOSZENIEo konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XVI/71/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.:

  „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach”

  .
 • OGŁOSZENIEo konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzycez zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XVI/71/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  .

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.