Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Filtr
 • lekcja historii0223 października uczniowie klasy V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni mieli okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji historii na temat I wojny światowej na terenie Trześni w związku z 100 rocznicą jej wybuchu. Zajęcia poprowadził miejscowy artysta rzeźbiarz i pasjonat historii regionu Jan Puk.

 • niewypal07W dniu dzisiejszym podczas prac przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej na granicy Trześni i Furman zostały znalezione niewybuchy. Miejsce robót zostało zabezpieczone przez policjantów z Komisariatu Policji w Gorzycach. Na miejsce również dojechali żołnierze z 16 Batalionu Saperskiego z Niska, którzy wydobędą a następnie zabierą do detonacji znalezione pociski.

   

 •  

  W załączeniu przedstawiamy informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu dotycząca wskazań bezpieczeństwa podczas ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym oraz zagrożeń powodowanych pzrez tlenek wegla.

   

  Do pobrania:

  INFORMACJA DOTYCZĄCA WSKAZAŃ BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ

  .
 • edukacjaElementarna 03 400x280Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia wprost wychowania przedszkolnego jako zadania własnego gminy. Rozstrzyga to jednak ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w treści art. 5 ust. 5. W przepisie tym czytamy, m. in., że zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gminy.

 • 11front27 października 2014 r. w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach odbyły się wybory „wójta” oraz „radnych” szkoły. Reguły wyborcze były podobne do procedur obowiązujących w wyborach samorządowych; były więc okręgi czyli klasy, listy kandydatów potwierdzające kompetencje wyborcze, specjalna tablica służąca do promowania swojej kandydatury oraz czas na ten cel poświęcony.

  Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, bowiem nie obowiązywała zasada dotycząca wieku wyborczego czyli ukończonych 18. lat.

 • 01in

   

   

   

  W dniu 30 października 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja V Roku Akademickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzycach.

  Program uroczystości był następujący:

 • DSCN2560Jakość dróg ma ścisły związek z warunkami naszego życia.

  Dzisiaj potrzebujemy możliwości szybkiego przemieszczania się i w frustrację wprawia nas każda sytuacja kiedy musimy przejechać jakiś odcinek drogi o złej nawierzchni.

  Samorząd gminny dobrze rozumie te sprawy i podejmuje duże wysiłki w celu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w tym chodników i parkingów.

   

 • wyboryO G Ł O S Z E N I E

   

  W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada  2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   na podst. art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r., poz.21, poz. 112, z późn.zm.) – informuję, że spis wyborców Gminy Gorzyce  będzie udostępniony do wglądu w dniach od 27 października  do 8 listopada  2014 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75  - na stanowisku ds. ewidencji ludności – piętro I pok. 20   w godzinach pracy Urzędu  tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.

   

  Wójt Gminy Gorzyce

  Marian Grzegorzek

 • wywiadW dniu dzisiejszym (28 października 2014 r.) uczniowie Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gorzycach: Oliwia, Mikołaj i Kuba, przeprowadzili wywiad z wójtem Marianem Grzegorzkiem.

  Uczniowie drugich klas gimnazjum uczestniczą w projekcie „Przystanek ku dorosłości”. W utworzonym na okoliczność projektu zespole „Vox Populi-czek” działają grupy kronikarzy i dziennikarzy.

  A pytania zadawane wójtowi?

  Pytania dotyczyły bardzo wielu spraw jakimi zajmuje się samorząd gminny, w tym możliwości i kierunków rozwoju Gminy Gorzyce.

   

 • perfectPani Joanna wspomina, że pierwszy swój wniosek o środki na rozwój firmy złożyła jeszcze przed powodzią w 2010 r. Częściowo zrealizowany projekt pochłonęła woda. Nie poddała się jednak i kolejny wniosek do programu PROW złożyła w listopadzie 2011 r. Umowa na dofinansowanie została podpisana dopiero w marcu 2013 r. Zgodnie z tą umową projekt miał być zakończony do końca roku 2013.

  Jak widać na załączonych fotografiach rezultat jest znakomity. Każdy kto przejeżdża przez Trześń drogą krajową nr 77 zauważy ładny budynek ze srebrzącymi się balustradami balkonów i z szyldem: „PERFEKT, Biuro Usług Rachunkowych”. Pracuje już tutaj cztery osoby i szefowa.

 • odpadyUtrzymanie czystości i porządku na terenie gminy jest jej zadaniem własnym. Wynika to z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) – art. 7 ust. 1 pkt. 3, gdzie sprawy czystości i porządku są wymienione w jednym zdaniu wśród wielu innych zagadnień, ale w jakiejś mierze łączących się ze sobą. Tak jak w większości przypadków i tą kwestię regulują szczegółowo inne przepisy, w tym przypadku głównie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

 •  

  DSCN9638URZĄD GMINY GORZYCE INFORMUJE, IŻ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 4/14 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA  14 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DZIEŃ 10 LISTOPADA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY, W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W DNIU 1 LISTOPADA 2014 R. (SOBOTA).

                                                                                                                           

 • 4W Gorzycach w Środowiskowym Domu Kultury rozpoczęło się właśnie spotkanie radnych rady powiatu i radnych rad gmin z terenu powiatu tarnobrzeskiego, które nazywane jest Sejmikiem Powiatu Tarnobrzeskiego.

 • kpluwdlapsptW celu propagowania idei proekologicznego stylu życia oraz wtórnego wykorzystywania odpadów jako tworzywa artystycznego uczniowie uczęszczający na świetlicę „Słoneczna kraina” w PSP im. Marii Konopnickiej w Trześni wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Eko-zakręceni” organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury.

 •  sprawy spoleczne„Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu.”

  Św. Jan Paweł II

  Czy w zakresie zadań gminy można wymienić takie, które dotyczą solidarności i sprawiedliwości społecznej? W jakim zakresie samorząd gminny realizuje, z obowiązku lub jako element własnej polityki, konstytucyjną zasadę, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.)?

 • film2014ROZWÓJ GMINY GORZYCE

   Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego główne inwestycje zrealizowane na terenie naszej Gminy w latach 2010- 2014

 •  

  turniej03W dniu 19 października 2014 r. (niedziela) na obiektach sportowych „Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Gorzycach odbył się już po raz trzeci Turniej Samorządowy w piłkę nożną o puchar Przewodniczącego Powiatu Tarnobrzeskiego.

 • 6frontDnia 20 października 2014 r. w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny  w Gorzycach odbyło się uroczyste wręczenie Chaty Nr 7 uczestnikom Konkursu historycznego pt. Powiat tarnobrzeski podczas wojen światowych”, organizowanego przez Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce oraz Zespół Szkół  im. por. J. Sarny w Gorzycach.

  Konkurs odbywał się w roku szkolnym 2013/2014, wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tarnobrzeskiego.

 • 01frpgW ostatnią sobotę 18.10.2014 r. w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach 44 par małżeńskich z terenu gminy Gorzyce, które przeszło 50, 55 i 60 lat temu połączyli swój los węzłem małżeństwa, kiedy, wiedzieni głębokim uczuciem i wzajemną ufnością ślubowali sobie miłość.

 • wodkanDobra woda w kranie i sprawnie działający system kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków – i to wszystko w przystępnej cenie.

  Tak w sposób nieco dalece uproszczony można opisać jedno z podstawowych zadań gminy. Zadanie to wymienione jest w art. 7 ust. pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Kwestie szczegółowe związane z ta sprawą regulują przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. poz. 858 z późn. zm.).

 • obecnie07Estetyka przestrzeni, w której żyjemy zależy od każdej i każdego z nas.

  Składa się na to głównie architektura obiektów i sposób zagospodarowania przestrzeni. Często trudno te rzeczy radykalnie zmienić. Przyczyn jest wiele, czasem stan obecny jest rodzajem spadku po czyimś braku wizji i przyzwyczajenia się do tymczasowości.

 • kultura27Kiedy sięgniemy do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury znajdziemy wypływający wprost z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zapis, dotyczący przedmiotu działania instytucji kultury na terenie naszej Gminy.

 • dscn3843Na samym szczycie piramidy potrzeb znajdują się potrzeby „wyższego rzędu”. Powszechnie uważa się, że są nimi: potrzeba samorealizacji oraz potrzeby estetyczne i poznawcze.

   Sprawy kultury i bibliotek należą do takich właśnie potrzeb i są zadaniami własnymi gminy. Mówią o tym art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz przepisy innych ustaw, które regulują wiele kwestii związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz bibliotek. Jednakże ustawodawca nie krępuje tutaj samorządu co do treści i zakresu tej działalności.

 • zespol04W dniu 9 października br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście min.: pan Ireneusz Dyrda – kierownik Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział Tarnobrzeg, z ramienia Starosty Tarnobrzeskiego – pan Tadeusz Blacha – główny specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciel Federal Mogul Gorzyce – pan Wiesław Barnaś.

 • mammografia bus

  Po raz kolejny w tym roku mieszkanki naszej gminy moga skorzystać z badań mammograficznych wykonywanych w MAMMOBUSIE  zaparkowanym przy Urzędzie  Gminy w Gorzycach.

   Zbadałaś się już? Zachęć przyjaciółkę!

  Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś –przyjdźcie na badanie razem!

 •  

  czadW związku ze zbliżającym się okresem grzewczym, oraz mając na uwadze często występujące przypadki zatruć tlenkiem węgla Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art.62 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz.1409 z późn.zm), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

 • koncertmetalsŚrodowiskowy Dom Kultury w Gorzycach
  zaprasza na koncert METAL TREATMENT vol.2
  Wystąpia:
  SLAUGHTER OF THE SOULS
  SNAUT
  OUTSET
  18.10.2014 (sobota) godz. 19.00 bilet 10 PLN Więcej informacji na www.gokgorzyce.pl

 • e9c724eeb5636d1c1c1a2c2e85d40377 LW dniach 17-23 Listopada, po raz siódmy  będzie odbywać się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości . Jeśli prowadzisz firmę, działasz w organizacji pozarządowej, szkole, uczelni lub instytucji państwowej - włącz się w to największe na świecie święto przedsiębiorczości! Nawiązuj kontakty, dziel się wiedzą i doświadczeniem, promuj swoją działalność i pokaż, jak wspierasz rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju.

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego jako koordynator w woj. Podkarpackim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tym światowym przedsięwzięciu.

 • porozumienie 1W dniu 14 października (2014 r.) odbyło się spotkanie wójta i radnych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w pawilonach na Placu Handlowym w Gorzycach. Celem spotkania było zapoznanie się radnych z projektem wykonania przesłony architektonicznej ( przebudowy elewacji zewnętrznych) pawilonów oraz uzgodnienia okresu dzierżawy terenu pod pawilonami.

 • strategia 201401 14 października odbyło się, wcześniej już zapowiadane, spotkanie wójta, radnych, sołtysów i przewodniczącego zarządu Osiedla Gorzyce będące jednym z ważnych etapów prac nad strategią Gmina Gorzyce 2020. Prezentację prowadził dr Witold Pycior z Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 • 0wdzW dniach 2 -3  października  2014 r. odbyła się wycieczka do Zakopanego dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach. Brali w niej udział uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen (co najmniej 4,2) oraz wykazali się największą aktywnością w pracach organizacji uczniowskich.  Wycieczka była nagrodą za pracę w roku szkolnym 2013/2014 i była w całości sfinansowana przez szkołę oraz sponsorów, uczestnicy nie ponieśli żadnych kosztów. W wycieczce wzięło udział 14 uczniów i dwóch nauczycieli.

 • dach01W roku bieżącym na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach wykonano modernizację istniejącego pokrycia dachowego stropodachu z papy.

 • dzialkowcowZadaniem własnym gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) – art. 7 ust. 1 pkt. 2, są sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

 • 1413184629 dzien edukacji narodowejSzanowni Dyrektorzy,

  Szanowne Grono Pedagogiczne

  i Pracownicy przedszkoli i szkół na obszarze Gminy Gorzyce!

   

  W Dniu Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania za Waszą pracę. Wysiłek wychowywania i kształcenia dzieci i młodzieży to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. To odpowiedzialność przed rodzicami, przed całymi społecznościami, to odpowiedzialność przed Narodem i historią.

  Drodzy Wychowawcy i Pedagodzy!

  Wasza praca najczęściej jest doceniana dopiero po latach i rozumiem, że może to czasem być trudne do zaakceptowania. Wtedy jednak odczuwacie zapewne największą satysfakcję i to jest ta prawdziwa i największa nagroda.

 • kaweczyn06Jest taka droga we Wrzawach na Kawęczynie, która biegnie po granicy gmin: Gorzyce i Zaleszany. Długość jej wynosi ponad 0,6 km – od skrzyżowania z drogą powiatową Wrzawy-Skowierzyn, do rozwidlenia blisko pastwiska w Motyczu Poduchownym. Przy tej drodze, po jej prawej stronie, jadąc na południe, znajduje się 10 domostw (punktów adresowych). Zabudowa jest więc znacznie rozproszona jak na warunki naszej gminy. Są to jednak stare siedziby i mieszkańcy od dłuższego czasu domagają się od wójta poprawy stanu nawierzchni tej drogi. Droga ta ma nawierzchnię z kruszywa kamiennego i żużla. Jednak i tędy przejeżdżają ciężkie pojazdy powodując szybkie jej uszkadzanie.

 • 3Kilka dni temu zakończona została w Gorzycach duża inwestycja gminna: budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Działkowców wraz z parkingami i odwodnieniem terenu. Wzdłuż trasy ustawiono cztery ławki parkowe: dla wypoczynku i pogawędek.

  Po ostatnim weekendzie ze zdumieniem zauważyliśmy brak jednej z nich. Została wyrwana z podłoża i porzucona. Obecnie jest w naprawie.

 • medycynaSzlachetne zdrowie,

  Nikt się nie dowie,

  Jako smakujesz, aż się zepsujesz.

  Jan Kochanowski

   

  Ochrona zdrowia jako zadanie własne gminy jest zapisana w ustawie o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 5 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Jednak w ust. 2 tego samego artykułu ustawy przeczytamy, że to ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

 •  

  1trzW czasie przygotowywania krótkiej informacji o trasie rowerowej Gorzyce – Wrzawy (Rowerem z Gorzyc do Wrzaw), na Górze Plebańskiej spotkaliśmy dziko rosnące krzewy z różowymi czterograniastymi torebkami nasiennymi, z których wysupływały się owoce w pomarańczowej, prawie złotej otoczce. Widok niesamowity, szczególnie w nisko kładących się promieniach jesiennego słońca.

 • fot5Jest taka jedna znamienna rzecz. Sprawy oświaty i wychowania w naszym budżecie to prawie połowa wydatków (z kwoty 35 mln zł.) a w treści licznych wniosków do strategii generalnie ten temat nie był obecny.

  Można by szybko i pochopnie powiedzieć, że to jakieś niedopatrzenie, czy jakiś błąd. Jednak myślę, że sprawa wygląda zupełnie inaczej. Nasze wieloletnie starania o poziom opieki i edukacji przyniosły efekt. W naszej oświacie nastąpił istotny postęp. Wszystkie budynki przedszkolne i szkolne są zadbane, w ostatnich kilku latach wydatkowano duże pieniądze na poprawę stanu technicznego obiektów. Ponadto praca przedszkoli i szkół jest dobrze i efektywnie  zorganizowana. Te i wiele innych elementów składają się na obraz całości jako dobrze funkcjonującego systemu. A jeśli coś dobrze działa to nie należy tego psuć lub próbować jakichś pseudo-reform.

 • sandomierska03W pasie drogowym ulicy Sandomierskiej w Gorzycach rozpoczęła się budowa ciągu pieszo-rowerowego. Budowany odcinek jest brakującym elementem ciągu, który rozpoczyna się na Osiedlu Gorzyce w sąsiedztwie Placu Handlowego i dworca autobusowego, a kończy się przy skrzyżowaniu Sandomierskiej z Piłsudskiego – obok kościoła i urzędu gminy.

  O potrzebie budowy ciągów pieszo-rowerowych w obszarach dużego natężenia ruchu nikogo nie trzeba przekonywać. Dodatkowym atutem tej budowy jest także ułatwienie naszym mieszkańcom komunikacji pomiędzy osiedlem a sołectwem. Łatwiej i bezpieczniej będzie mieszkańcom osiedla dotrzeć do kościoła, urzędu i popularnego marketu.

   

 •  

  strategia 2020Prace nad strategią naszej gminy rozpoczęły się w maju br. Do realizacji tego zadania przystąpiłem z założeniem aby dokument ten był odzwierciedleniem planów i oczekiwań naszych mieszkańców. Hasło: Strategia Gminy Gorzyce – strategią jej mieszkańców została wypełniona konkretnymi działaniami. We wszystkich naszych jednostkach pomocniczych –sołectwach i osiedlu, odbyły się spotkania konsultacyjno-warsztatowe. Dyskutowaliśmy o przyszłości także z młodzieżą gimnazjalną. Dodatkowo stworzyliśmy możliwość internetowego przesyłania ankiet i propozycji oraz przyjmowaliśmy je w wersji tradycyjnej. Mogę dziś powiedzieć, że wszystkie wymienione formy gromadzenia wniosków i opinii sprawdziły się.

   

 • uggPrace nad strategią naszej gminy rozpoczęły się w maju br. Do realizacji tego zadania przystąpiłem z założeniem aby dokument ten był odzwierciedleniem planów i oczekiwań naszych mieszkańców. Hasło: Strategia Gminy Gorzyce – strategią jej mieszkańców została wypełniona konkretnymi działaniami. We wszystkich naszych jednostkach pomocniczych –sołectwach i osiedlu, odbyły się spotkania konsultacyjno-warsztatowe.

 • W wielu miejscach na terenie naszej gminy spotkać można brygady pracowników w żółtych kamizelkach, którzy zakopują, najczęściej  w poboczach dróg, jakieś plastikowe węże. Prace te są wykonywane w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”  finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 • Julian KawalecPrzed kilkoma dniami, 30 września zmarł w Krakowie poeta i prozaik Julian Kawalec. Urodził się we Wrzawach w powiecie tarnobrzeskim i to miejsce niewątpliwie wywarło duży wpływ na jego późniejsze życie.

  Jako chłopski syn wywodzący się z ubogiej rodziny, nie miał łatwego startu na drodze edukacji.

 • przejazd03W Gorzycach przy skrzyżowaniu ulicy Działkowców z ulicą Fantazja pojawił się znak drogowy (D-6b) oznaczający miejsce przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa miejsce przejścia, oprócz tradycyjnych białych pasów dla pieszych i pasa „azylu” dla rowerzystów, zostało pomalowane na kolor czerwony.

 • centrum03Odpowiedź na to tytułowe pytanie jest bardzo prosta. Planowany plac zabaw na Pączku Gorzyckim będzie tam gdzie życzą sobie tego mieszkańcy!

  Jednak, jak zwykle sprawa jest troszeczkę zawiła. Pani sołtys przekonuje, że najlepszą lokalizacją planowanego placu będzie fragment pastwiska przy skrzyżowaniu na Dąbrowę Wrzawską. Wielu mieszkańców wskazuje na inne miejsce. Mówią o terenie w centrum Pączka – obok małego sklepu. Ich zdaniem ten centralny placyk jest wystarczający jeśli chodzi o jego wielkość, oraz ma tą istotną zaletę: jest tam wszystkim bliżej – „po drodze” jak się potocznie mówi.

 •  

  plac04Pośród wiekowych drzew, wśród których są pomniki przyrody usytuowane zostało przytulne miejsce wypoczynku.

  Jest tam altanka, ławeczki, szachownica, miejsce na ognisko, elementy zabawowe dla dzieci i żwirowa ścieżka. Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów szkolnych.

  Przypominamy także, że park stanowi fragment dawnego większego obszaru dworskiego o czym przypominają zabytkowy spichlerz i dworek.

 • bprjslSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Debie zaprasza na BEZPŁATNE badanie z zakresu Profilaktyki Raka Jelita Grubego. Program finansowany jest przez Ministra Zdrowia w ramach Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej

 • zastawie03 Przy ul. Zastawie w Sokolnikach powstał nowy plac zabaw.

  Inwestycja ta zagospodarowuje część stosunkowo obszernego terenu, który zgodnie z wolą mieszkańców ma pełnić funkcję publiczne i sukcesywnie na nim będzie urządzana zieleń parkowa.

   

  Pierwsze drzewa już posadzono. Plac zabaw tętni życiem jak pokazują załączone fotografie.

 • trasa35Wykorzystajmy piękne słoneczne dni początku października na odrobinę rekreacji.

  Proponujemy przejażdżkę rowerową z centrum Gorzyc do Wrzaw - do ujścia Sanu.

  Trasa jest oznaczona strzałkami kierunkowymi i tablicami informacyjnymi. W trzech miejscach zamontowano także ławki i stojaki rowerowe, a przy pomniku upamiętniającym bitwę z 1809 r. wybudowano altanę.

  Staraniem Wójta Gminy projekt ten pn. „Turystyczna trasa rowerowa w Widłach Wisły i Sanu” uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4. Leader.

 • bioeco2Czy spółka „Bioeco” z siedzibą w Zalesiu Gorzyckim przerwie rekultywację terenu o powierzchni ok. 4 ha? Na tym terenie (działki o numerach 411 i 412 położone przy drodze krajowej DK77) funkcjonowała wiele lat temu cegielnia.

  Marszałek naszego województwa cofnął swoje zezwolenie na rekultywację polegającą na zasypaniu zdegradowanego terenu odpadami, które są – zgodnie z przepisami – możliwe do takiego wykorzystania. Cofnięcie decyzji nastąpiło po przeprowadzeniu kontroli i badaniu próbek zgromadzonych odpadów.

  O sprawie obszernie informowaliśmy w naszych wcześniejszych artykułach:

  Wszystko jest eco i legal: pismo spółki Bioeco z Zalesia Gorzyckiego

  W Zalesiu Gorzyckim: rekultywacja terenu czy składowisko odpadów?

 • Obchody Święta Niepodległości 11 listopada

  - godz. 9:00  VI Bieg Niepodległościowy
   
  Zbiórka o godzinie 8:30 plac przy Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach, Plac Mieszczańskiego 10

  Trasa:
  GOK, ul .Żwirki i Wigury,3-go Maja, ul. Por. J Sarny, ul. Działkowców, ul. Piłsudskiego i stadion GOSIR

  - godz. 11:00-Msza św. za Ojczyznę

  ( po Mszy przemarsz na Cmentarz Parafialny w Gorzycach-złożenie kwiatów przez władze samorządowe,następnie przemarsz pod kaplicę błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki)

  - godz. 17:30 -Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach - " W LISTOPADZIE.."  - koncert okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach,Kameralnego Zespołu Chóralnego i Zespołu "PRIMO" z Domu Kultury w Sokolnikach

   

  Organizatorzy:

  Gminny Ośrodek Sporty i Rekreacji w Gorzycach

  Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach

   

  .
 • Mieszkańcy Gminy Gorzyce od kilku lat korzystają z możliwości darmowego demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest.

  Do 2010 rokumieszkańcy mogli uzyskać 70 % zwrotu kosztów poniesionych za demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę.

  Od 2011 r. mieszkańcy mają możliwość demontażu i odbioru demontażu zawierających azbest za darmo. Koszty ponosi częściowo Gmina, a reszta to środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

  .
 • Informujemy, że zmiana godziny wyłączenia oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gorzyce z godz. 23:00 na godz. 24:00 nastąpi od dnia 2 listopada 2013 r.

  Powyższe niedogodności spowodowane są zmianą czasu z letniego na zimowy i koniecznością wprowadzenia korekty czasu świecenia przez Rejon Energetyczny.

  .
 • Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. W związku powyższym zachęcamy do włączenia się w realizację projektu.

  Projekt zakłada szerokie wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, wsparcie prawne dla członków rodzin/ osób z najbliższego otoczenia, zamieszkujących tereny wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców (informacje na temat form wsparcia w projekcie w załączniku nr 2).

  Dodatkowo wszystkie informacje istotne w procesie rekrutacji dostępne są na stronie http://www.aktywizacja.org.pl/aktualnosci/687-rozpoczynamy-rekrutacje.
   
  .
 • Przedwczoraj, tj. w dniu 29 października, w urzędzie gminy odbyło się spotkanie zarządu Gorzyckiego Klubu Sportowego „Tłoki” z wójtem Marianem Grzegorzkiem. W trakcie spotkania omówiono sprawy dotyczące możliwości finansowania zadań z zakresu sportu. Rozmawiano także na temat współzawodnictwa sportowego i osiąganych wyników przez klub „Tłoki”.

  W dniu wczorajszym, około godziny dziesiątej, w urzędzie gminy pojawiła się liczna grupa kibiców (i być może także zawodników) klubu „Tłoki”, w liczbie około dwudziestu osób i zażądała spotkania z wójtem. Wójt przyjął ich w Sali USC. Ze strony kibiców pojawiły się zarzuty pod adresem kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zarzuty słabych wyników sportowych tego klubu oraz inne związane z pracą GOSiR-u. Wójt omówił zasady finansowania klubu przez gminę oraz zwrócił uwagę na fakt, że GOSiR jest jednostką organizacyjną gminy zajmującą się utrzymaniem obiektów sportowych i organizacją okolicznościowych zawodów i imprez dla wszystkich. Przypomniał także, że klub „Tłoki” uzyskał dotację z budżetu w wysokości 129 tys. zł.

  .
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zadaniem własnym gminy. Gmina Gorzyce w ostatnich latach dokonała wielkiego wysiłku inwestycyjnego w tej dziedzinie. Wybudowano kanalizację w Gorzycach (bez ul. Pączek Gorzycki), Sokolnikach, Trześni, Furmanach, Orliskach, Motyczu Poduchownym i Zalesiu Gorzyckim. Zakupiono od spółki Federal Mogul oczyszczalnię ścieków sanitarnych i sieci na terenie przemysłowym. Wartość tych wysiłków inwestycyjnych to kwota 20 milionów złotych.

  .
 • Publikujemy skan niepokojących informacji dotyczących funduszy unijnych na rozwój wsi w nowej perspektywie na lata 2014-2020 r.

   Źródło: Rzeczpospolita z dnia 28 października 2013 r.

  samorzad.rp.pl

  .
 • Co mogę powiedzieć w pierwszy dzień po referendum gminnym?
  Czy mogę zapytać sam siebie: Kto wygrał?
  Jeżeli mogę tak zapytać, to i odpowiem:
  Zwycięzca jest tylko jeden!
  Tym Zwycięzcą są Mieszkańcy Gminy Gorzyce.
  Najbliższy czas trzeba poświęcić na dobre przygotowanie gminy do nowej unijnej perspektywy budżetowej. Trzeba pracować nad strategią gminy do roku 2020. Liczę na wsparcie mieszkańców a także na ich aktywny udział w tych działaniach i na wspólne określenie głównych celów na ten okres. Nie wyobrażam sobie także tej pracy bez aktywności rady gminy w tym obszarze.
  Szkoda tylko pieniędzy wydanych na to referendum oraz ludzkiej aktywności skierowanej na manowce. 

  Dziękuję Państwu za wsparcie w tym trudnym okresie! 

  Marian Grzegorzek

  .
 • WYNIKI REFERENDUM GMINNEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY GORZYCE PANA MARIANA GRZEGORZKA PRZED UPŁYWEM KADENCJI W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

   

  http://www.gminagorzyce.pl/dokument/protokol_GKDSR_27.10.2013.pdf

  .
 • Jak donoszą niektóre media, Pan Eugeniusz Pikus prowadzący rozliczne interesy przedsiębiorca, skarży się, że z tą władzą w gminie nie da się współpracować i on nie startuje w przetargach, a za „pomoc nie wziął ani grosza”. Na załączonym zdjęciu, najprawdopodobniej zrobionym w lokalu Pana Dariusza Bukowskiego, zaczytuje się w „poropagandowej” ulotce wójta. A zaiste jest tam co poczytać, ponieważ dużo w Gminie Gorzyce się działo, dużo dobrego ze strony wójta, w tym również dotyczy to Pana Eugeniusza.

  .
 • Wczoraj (24 października) w Osiedlowym Domu Kultury w Gorzycach odbyło się spotkanie pracowników kultury z wójtem, radnymi z komisji oświaty i kultury oraz dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach.

  Pracownicy GOK żądają zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki płac, ponieważ jak twierdzą, inne grupy pracowników, m.in. w gospodarce komunalnej i szkołach podwyżki otrzymali.

  .
 • Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce Pan Mirosław Kopyto złożył skargę do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu na moją odpowiedź w sprawie zarzutów ulotkowych sformułowanych przez niepodpisanych inicjatorów referendum.

  Pismo ze skargą zostało wystosowane dnia 22 października, czyli w dniu opublikowania ww. mojego artykułu.

  Poniżej w załączeniu odpowiedź na przedmiotowe pismo.

   

  Marian Grzegorzek

  Odpowiedź Komisarza Wyborczego z dn. 24.10.2013.pdf

   

  .
 • Na początku roku 2006 poprzedni wójt gminy określił granice aglomeracji gorzyckiej na potrzeby realizacji zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aglomeracja obejmowała cały obszar gminy. Zgodnie z przepisami aglomerację można utworzyć na obszarze gdzie z jednego kilometra sieci kanalizacyjnej (istniejącej lub planowanej) będzie korzystać co najmniej 120 osób (próg opłacalności inwestycji). Na terenie mieszkaniowym będą to stali mieszkańcy, na terenie przemysłowym – także zatrudnione osoby.

  .
 • 23 października br. w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia taktyczno – specjalnego pk. „RENEGADE-KAPER 13/II” na terenie powiatu tarnobrzeskiego przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

  W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

   Około godz. 10.00-10.15 – sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk

  syreny w okresie trzech minut

  Około godz. 11.00 – sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny
  w okresie trzech minut.

  .
 • W Gorzycach przy ul. 3 Maja dobiegają końca prace wzbogacające miejsce rekreacji i wypoczynku.

  Małe boisko ze sztuczną nawierzchnią wzbogaciło się o piłkochwyty. Nowe ławki pozwalają odpocząć po wysiłku. Zamontowano także oświetlenie parkowe.
  Zadanie wykonane zostało przez Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, który w ubiegłym roku złożył wniosek o wsparcie unijne za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „SanŁęg”. W roku bieżącym podpisano umowę i zrealizowano projekt. Kwota wsparcia to 20,8 tys. zł a wkład własny (dotacja celowa) z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12 tys. zł.
  Pozyskany unijny grosz do grosza … i kolejny fajny temat zrealizowany.

  .
 • Diety za pracę społeczną się należą. Tak zadecydował ustawodawca. Jednak to rada gminy decyduje o faktycznej ich wysokości.
  W naszej gminie stałą kwotę diety posiada przewodniczący rady:
  - 1324,85 zł miesięcznie (i jest to górna dopuszczalna granica dla gminy naszej wielkości).
  Pozostali radni, za jedno posiedzenie:
  - 225 zł wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji,
  - 201 zł pozostali radni.

  .
 • Ostatnio ukazały się jakieś niepodpisane, roznoszone po osłoną nocy, ulotki nawołujące do odwołania mnie z funkcji wójta w referendum.

  Co zdanie to spreparowane kłamliwe hasła, które są po prostu oszczerstwem i manipulacją.

  Czy autorzy podpisujący się jako „inicjatorzy referendum” aż w tak wielkim stopniu nie są zorientowani w sprawach gminy?
  W tej dezinformacyjnej ulotce pomieszane są tematy i pojęcia, pomieszane instytucje i organy odpowiedzialne za określone sprawy.
  Nieudzielenie mi absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2012 jest skutkiem nieuzasadnionych i niezgodnych z prawdą i prawem zarzutów, sformułowanych przez grupę radnych.
  Autorzy przytoczonego „paszkwilu” wychodzą daleko poza sprawę absolutorium, a ponieważ zarzuty z tym związane nie bronią się wcale, więc sięgają do tematów o których, albo nie mają pojęcia, albo manipulują nimi w dowolny sposób, np. pisząc o rzekomym naruszeniu przeze mnie przepisów ustawy o finansach.

  .
 •  

  Nazwa

  Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzycach

  Status prawny

  Stowarzyszenie

  Główny zakres

  działania ngo

  ,,BRANŻA”

  - edukacja

  - aktywizacja społeczna osób starszych

  - propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności członków

  Siedziba organizacji lub adres do korespondencji

  Budynek administracyjno-biurowy

  ul.3 maja 4, lokal 14

  39-432 Gorzyce

  Rok rejestracji

  11.06.2010 r.

  Osoby zarządzające

  organizacją/osoba do kontaktu

  Prezes Stowarzyszenia Krystyna Gozdyra

  Cele statutowe

  organizacji

  Celami Stowarzyszenia są:

  1. Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin, a w szczególności profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, technicznych i ekologii,

  2. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez rozwój ich zainteresowań oraz uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.

  3. Propagowanie i popieranie różnych form aktywności członków stowarzyszenia, odpowiedniej do ich wieku i zainteresowań

  4. Utrzymywanie, nawiązywanie i zacieśnienie więzi i kontaktów miedzy mieszkańcami Gorzyc i gminy Gorzyce

  5. Inicjowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym także niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych

  6. Upowszechnianie wiedzy o Gorzycach, prezentowanie walorów rekreacyjnych gminy Gorzyce

  7. Podtrzymywanie lokalnej tradycji, tradycji narodowej, pielęgnowanie piękności

  8. Współpraca i wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami i organizacjami na terenie Powiatu tarnobrzeskiego i poza nim, które podejmują takie same działania.

  Główne formy

  działalności

  organizacji:

   

  1. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej   w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych.
  2. Współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia
  3. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń, zwłaszcza dotyczącymi działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  4. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, tworzenia grup samopomocowych
  5. Działania profilaktyczne zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych
  6. Występowanie z wnioskiem do właściwych władz ,urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalności Stowarzyszenia

   

   

   

  .
 •         

  W dniu 17 października 2013 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach obchodziła swój kryształowy jubileusz, który jak podkreśliła w swoim przemówieniu pani dyrektor „wywołuje u wielu z nas wzruszenie, refleksję ale jednocześnie prowokuje też do podsumowań”, a „ 15 lat minęło niczym błysk flesza”. Po powitaniu gości pani dyrektor oddała głos uczniom oczekującym na swój występ.

     „Upływa szybko życie , jak potok płynie czas”- tymi słowami znanej piosenki rozpoczął się program artystyczny na który złożył się: jubileusz naszej szkoły, 10-ta rocznica nadania szkole imienia oraz 13-ty Dzień Papieski.

  .
 • Na przyszły rok planowane jest dokończenie budowy szatni sportowych przy boiskach piłkarskich w Furmanach, Trześni i Wrzawach. Na powyższe zadanie skutecznie został złożony wniosek o dotację z programu Leader za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „SanŁęg”. Całkowita wartość kosztorysowa zadania (wraz z budową zjazdu na boisko w Trześni) wynosi 200 tys. zł. Kwota dofinansowania to 130 tys. zł.

  Teraz tylko od decyzji rady gminy zależy wprowadzenie tego zadania do budżetu na rok 2014. Temat jest przygotowany, podany niejako na talerzu. Pamiętajmy, że rada gminy w zakresie każdej inwestycji ma ostateczną decyzję, może także samodzielnie wprowadzać inne zadania, które uzna za ważne. Wójt natomiast wykonuje zadania wykazane w budżecie.

  .
 • „… Z włościan znałem duży zastęp tych, którzy zaznaczyli się w pracy narodowej, obywatelskiej i politycznej w powiecie albo też byli znani z dobrego gospodarowania i wychowania swoich dzieci. Prócz wymienionych na różnych miejscach Pamiętnika zasługuje na wspomnienie: Michał Ciba z Trześni pod Sandomierzem, wierny przyjaciel ks. Stojałowskiego, gorący patriota, który zawsze pragnął doczekać się wolnej Polski. Gdy wybuchła wojna światowa, wyruszył na własnym koniu do Legionów, dosłużył się tam stopnia sierżanta.

  .
 • W roku bieżącym Pan Jan Puk obchodzi jubileusz 25-lecia pracy twórczej. Jak wielki dorobek artystyczny już stworzył, jak wielkie są jego zasługi w kultywowaniu tradycji i historii regionu - nie sposób w kilu słowach opowiedzieć.

  Dobrze, że ta szeroka działalność, skierowana również do dzieci i młodzieży, została doceniona wielokrotnie przez władze państwowe. Pięć lat temu, w dwudziestolecie pracy twórczej, Jan Puk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi na wniosek wójta Mariana Grzegorzka.

  .
 • ROZWÓJ GMINY GORZYCE

   Zapraszamy do oglądniecia filmu przedstawiającego główne inwestycje zrealizowane na terenie naszej Gminy.

   

   

  .
 • Nikt podatków nie lubi płacić, ale przecież każdy z nas wie, że wszystkie zadania państwa i samorządów muszą być realizowane. Jeździmy po drogach, dzieci chodzą do szkoły, … i tak moglibyśmy wymieniać i wymieniać kolejne zadania publiczne realizowane z podatków właśnie. Podatki zapewniają ich realizację a właściwe nimi gospodarowanie może rozwiązywać wiele trudnych problemów społecznych, wyrównywać szanse ludzi o skromniejszych dochodach, a także budować warunki do szeroko rozumianego rozwoju.

  .
 • Wójt Gminy Gorzyce 

  Sz. Państwo Przedsiębiorcy!

   Zapraszam na spotkanie w dniu 21 października 2013 r.o godz. 16.00 do Świetlicy Wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach w celu omówienia bieżących spraw: podatków i opłat lokalnych na rok 2014, oraz innych, związanych z planem przyszłorocznego budżetu.

   

  mgr inż. Marian Grzegorzek

  .
 • Sport i rekreacja, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo techniczne, przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowych i narkomanii, zapewnienie schronienia i opieki potrzebującym, wspieranie rodzin z przeżywających problemy wychowawcze, kultura i kultywowanie tradycji, działania na rzecz seniorów – to tradycyjne już obszary działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Gorzyce. Wszystkie wymienione sprawy należą do zadań publicznych gminy i w związku z tym potrzebne są systematyczne rozmowy i konsultacje, aby współpraca mogła się rozwijać i przynosić konkretne rezultaty.

  W dniu 16 października odbyło się z inicjatywy wójta spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Wymieniano się dotychczasowymi doświadczeniami oraz perspektywą współpracy w przyszłym roku.

  .
 • .
 • .
 • Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach Eryk Grzywacz z klasy II a otrzymał powołanie do reprezentacji FCB Escola Varsovia. We wrześniu chłopiec przeszedł eliminacje do oficjalnej szkółki piłkarskiej FC Barcelona  z siedzibą w Warszawie.

  Eryk od zawsze pasjonował się piłką nożną. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, w lipcu 2012 roku chłopiec został zapisany do Akademii Piłkarskiej w Stalowej Woli, prowadzonej przez p. Karola Wołoszyna i p. Michała Czubata oraz na zajęcia SKS-u z piłki nożnej dla uczniów klas I-III prowadzone przez pana Piotra Elżakowskiego w rodzimej szkole chłopca.

  .
 • Na ul. Wiejskiej 12 w Sokolnikach już działa salon fryzjerski „Anna”.

  Pani Anna Duma stworzyła w swoim domu dla siebie miejsce pracy i zaprasza do korzystania z jej usług. Salon nie ma „godzin otwarcia” – można przyjść o każdej porze, można umawiać się telefoniczne.

  Dzisiaj, już spokojniej i ze zrozumieniem, chociaż jeszcze z nutą złości, Pani Anna mówi o biurokratycznych wysokich wymaganiach jakie musiała spełnić, aby uzyskać wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę działania „SanŁęg”. To są przecież środki publiczne i każde przedsięwzięcie musi być zgodne z wieloma szczegółowymi przepisami: np. budowlanymi czy sanitarnymi.

  Gratulujemy Pani Annie i życzymy dużej liczby klientów!

  .
 • (Fragm. książki: Waldemar Prarat, Szkoła, która odeszła … – dzieje Szkoły Powszechnej we Wrzawach spisane w 125. rocznicę powstania, Wrzawy 2011) 

  W kwietniu 1943 r. w budynku Szkoły Powszechnej we Wrzawach utworzyli Niemcy po­sterunek policji, przeniesiony tutaj z Trześni. Miała to być - jak pisze Stanisław Zabierowski, silna placówka za­bezpie­czająca interesy niemieckie na tym terenie, przylegającym – dodajmy, do dużych kompleksów leśnych położonych za Sanem, a stanowiących natu­ralne zaplecze do rozwoju i działalności oddziałów par­tyzanckich. Pod kontrolą posterunku, także tego wcześniejszego z siedzibą w Trześni, znalazły się miejscowości: Trześń, Wielowieś, Sokolniki, Furmany, Orliska, Nadbrzezie, Skowierzyn i Wrzawy.

  .
 • ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego, w skład którego wchodzą: Miast i Gmina Baranów Sandomierski, Miasto i Gmina Nowa Dęba, Gmina Gorzyce, Gmina Grębów i Miasto Tarnobrzeg będą realizowane inwestycje wspólne dla tych samorządów. Aby było możliwe pozyskanie środków na wsparcie tych przedsięwzięć konieczne jest opracowanie wspólnej strategii oraz następnie zawarcie umowy z Województwem Podkarpackim, oczywiście po stosownych negocjacjach.

  .
 • Na jednym z wcześniejszych zebrań wiejskich w Sokolnikach wójt podniósł sprawę urządzenia placu zabaw i zieleni parkowej na terenie przy ul. Zastawie w sąsiedztwie stadionu.
  Mieszkańcy pozytywnie zareagowali na tą inicjatywę i w dniu 15 września podjęli uchwałę o wyodrębnieniu  z funduszu sołeckiego 18 tys. zł na powyższy cel. Te pieniądze będą niewystarczające do zrealizowania tego zadania w satysfakcjonującym zakresie. W związku z tym zostaną podjęte działania w celu pozyskania wsparcia środkami unijnymi, a konkretnie poprzez lokalną Grupę Działania „SanŁęg”.

  .
 • Na linii kolejowej nr 25, na odcinku Skarżysko Kamienna – Ocice, trwają intensywne prace modernizacyjne. Stworzone zostaną warunki do szybkiej komunikacji kolejowej z Rzeszowa do Warszawy. My też mamy nadzieję, że inwestycja ta będzie służyć naszym mieszkańcom. Na stacji w Sandomierzu lub w Tarnobrzegu będzie można wsiąść do dobrego i szybkiego pociągu i wysiąść w centrum stolicy.

  Przejazd kolejowy w Zalesiu Gorzyckim zostanie zmodernizowany i wyposażony w sygnalizację świetlną.

  .
 • Wójt Marian Grzegorzek konsekwentnie prowadzi rozmowy i konsultacje w sprawie rozstrzygnięcia problemu lokalizacji urzędu gminy. Budynek urzędu to nie tylko sprawa warunków pracy dla urzędników, ale przede wszystkim związana z tym jakość obsługi klientów – mieszkańców i innych osób. Ten temat omawiany był w dniu 3 października w trakcie ostatniego spotkania (konwentu) burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego ze Starostą Tarnobrzeskim. Także w dniu 7 października wójt omawiał ten problem z wicestarostą.

  .
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

  W dniu wczorajszym w Rzeszowie odbyła się konferencja konsultacyjna Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

  Prognozy dotyczące województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego zakładają w perspektywie do roku 2020 kontynuację obecnej dynamiki wzrostu PKB na jednego mieszkańca w stosunku do średniego poziomu w krajach Unii Europejskiej. Na Podkarpaciu poziom ten wynosi czterdzieści kilka procent a za siedem lat ma osiągnąć poziom 50%. Średni obecny poziom PKB na jednego mieszkańca w Polsce wynosi 65% i ma przekroczyć 75% w roku 2020. Jak z tego widać, województwa wschodnie odstają w tej statystyce. PO Polska Wschodnia ma przyczyniać się do tego aby sytuacja w tym makroregionie nie uległa pogorszeniu, a wręcz przeciwnie – ulegała poprawie.

  .

 • Fundacja Educare et Servire z Dębicy oraz firma EVACO Sp. z o.o. z Krakowa przygotowały cykl bezpłatnych szkoleń gastronomicznych w ramach projektu "Mistrzowie Kuchni" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na terenie województwa podkarpackiego oraz ich pracowników wykonujących pracę w
  strukturach organizacyjnych tych firm na stanowisku kucharz/ka, szef/owa kuchni, personel kuchenny zajmujący się przygotowaniem potraw.

  .
 • Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycachoraz Towarzystwo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce

  ogłaszają konkurs pt.

  „Powiat Tarnobrzeg podczas wojen światowych”

  W 2014 r. będziemy obchodzić dwie bardzo ważne rocznice związane z historią Polski i naszego regionu:

  100. rocznica wybuchu I wojny światowej oraz 70.rocznica wyzwolenia terenów powiatu tarnobrzeskiego spod okupacji hitlerowskiej.

  .
 •  

  Urzędnik wie wcześniej. Taki to wie gdzie będzie asfalt, gdzie w planie przestrzennym będzie droga lub działka pod biznes. Kupuje więc działki, najczęściej przez podstawionych „siedmiu” ludzi albo jego rodzina kupuje. Po co to wszystko? Żeby później dobrze zarobić!

  Nagle okazuje się: nie kupił! Ani on, ani podstawieni przez niego, ani nawet rodzina.
  Dlaczego nie kupił? Przecież prawie każdy by tak zrobił. Zabezpieczyłby siebie i swoich.
  Czy na pewno nie kupił?
  Dziwne, że aż się w głowie nie mieści!
  Więc jedno jest wytłumaczenie: nie kupił bo głupi!

  .
 • Gorzycka Amatorska Liga Piłkarska odbyła się już po raz trzeci i cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony zawodników oraz kibiców. Organizatorami ligi jest trzech nauczycieli wychowania fizycznego z naszej miejscowości Marcin Krzemiński, Robert Sanecki oraz Piotr Elżakowski.

  W zawodach mogły brać udział drużyny składające się z maksymalnie 15 zawodników, aby zachować charakter ligi amatorskiej drużyny mogły mieć 2 zawodników zrzeszonych, czyli takich, którzy grają w klubach sportowych. Mecze rozgrywane były na boisku „Orlik” w Gorzycach w przedziale czasowym 2 x 20 minut, a sędzią był pan Paweł Samołyk (Podokręg Stalowa Wola). W rozgrywkach obowiązywał system „każdy z każdym” + rewanż. I runda trwała od 13.05.2013r. do 24.06.2013r. II runda od 26.08.2013r. do 04.10.2013r.

  .
 • Zalesie Gorzyckie - nad Wisłą, nad Trześniówką i nad Łęgiem, oraz ze starorzeczem pośrodku zabudowy. Linia kolejowa z prawobrzeżnego Sandomierza łukiem wchodzi na potężny most na Wiśle. I Wisła i tory omijają południowo-wschodni stromy garb Wyżyny Świętokrzyskiej, w tym fragmencie nazywany Górami Pieprzowymi.

  W takim miejscu i otoczeniu Państwo Marta i Jarosław Brzezińscy zdecydowali się na inwestycję życia. Okazały pensjonat już zaprasza gości. Z okien można oglądać panoramę Gór Pieprzowych oraz Sandomierza.

  .
 • Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, zaprasza na kolejny dyżur Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się 09-10-2013 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce.

  Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-14), Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat m.in.: zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z różnych źródeł.

   

  .
 •  

  3,5 mln dla ludzi 

   

  Dzisiaj, ponad trzy lata po klęsce powodzi z 2010 r., zatarły się już widoczne jej skutki. Tylko wprawne oko może dostrzec jakiś niewielki ślad. Ale w naszej pamięci te wydarzenia są pewnie jeszcze żywo obecne, chociaż powoli ustępują innym. Czas leczy rany, zaciera także pamięć o tym co nas dobrego spotkało w tej wielkiej traumie.

  Pamiętamy, jak po zejściu już pierwszej fali, składaliśmy wnioski o pomoc finansową na remonty i odbudowę naszych domostw. Wtedy jeszcze więcej było niewiadomych niż pewności, że pieniądze dostaniemy i w wysokości umożliwiającej powrót do normalnego życia. Wkrótce ta zapowiadana pomoc państwowa stała się faktem. Jednak, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Rzeczoznawcy wyceniający szkody uznali, że nie mogą doliczać podatku VAT do sporządzanych przez nich kosztorysów i wycen. Jak pamiętamy, wojewoda pomagając gminom sporządził listę tych specjalistów. W Gminie Gorzyce oraz w całej naszej okolicy, czyli w Tarnobrzegu i Sandomierzu, sporządzano wyceny w cenach netto. Żadne logiczne tłumaczenia nie pomagały … .

  .
 •  

  Dnia 6 października 2013 r. w kościele Parafialnym pw.Św. Andrzeja Boboli i Franciszka Salezego w Gorzycacho godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. Bp Edwarda Frankowskiego została odprawiona uroczysta msza św. w intencji naszej Ojczyzny oraz Związkowców w XXXIII rocznicę powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”.

  Po mszy św. ks Biskup dokonał aktu odsłonięcia i poświęcenia kaplicy Bł. ks Jerzego Popiełuszki.

  .
 • Wielu z nas chciałoby aby świat był w jakiś sposób uporządkowany, aby dało się przypisać osoby i wydarzenia do określonych kategorii. Z tego oczekiwania rodzą się też stereotypy, takie uproszczone oceny poszczególnych osób, grup społecznych a nawet narodów. Do tych naszych uproszczeń w postrzeganiu ludzi i świata przyczyniają się także media. Obecne codziennie informacje o negatywnych zjawiskach w życiu codziennym, w świecie polityki i biznesu, są powodem powstającego wrażenia o ich powszechności.

  .
 • Nie tak dawno, bo zaledwie przed kilku lat uroczyście obchodziliśmy 200. rocznicę bitwy pod Wrzawami z 12 czerwca 1809 r., pomiędzy woj­skami polskimi księcia Józefa Po­niatowskiego i austriac­kimi arcyksięcia Ferdy­nanda. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie a położonym tuż nad Wisłą w Dąbrowie wrzawskiej, niegdyś samodzielnej wsi a obecnie przysiółku Wrzaw.

  .
 • Ostatnie kilka lat, w bogatej bo ponad wiekowej historii, dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorzyce były okresem ogromnego wysiłku związanego z powodziami z 2010 r. a także okresem niespotykanego dotychczas wzbogacenia się w nowe wyposażenie i obiekty.

  Systematyczne aktywne działania strażaków ochotników, wsparte przez wielu zacnych ludzi, w tym przez wójta gminy, przyniosły konkretne efekty.

  .
 •  

  W dniu dzisiejszym (3 października 2013 r.) o godzinie dziesiątej na Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu została podpisana deklaracja o współpracy na rzecz realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Sygnatariuszami tej deklaracji są gminy z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Miasto Tarnobrzeg.

  .
 • Zakończyły się prace termomodernizacji budynków kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ul. Edukacji Narodowej oraz budynku administracyjno-biurowego przy ul. 3 Maja 4 w Gorzycach.

  Inwestycje termomodernizacyjne rozpoczęto już w roku 2009. Wtedy zmodernizowany został budynek Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. 3 Maja 6.

  .
 • Informuję, że projekt I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 „Obszar Wielofunkcyjny – Gorzyce i Motycze Poduchowne”
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Gorzyce, w zakładce ogłoszenia i komunikaty w okresie wyłożenia do publicznego wglądu tj. od w dniach od 11 października 2013 r. do 13 listopada 2013 r.         

  Wójt Gminy Gorzyce

  mgr inż. Marian Grzegorzek

  .
 • Już 103 osoby są z nami na Facebook”u. Cieszymy się, że ta nowa forma komunikacji społecznej znajduje coraz szersze poparcie i zainteresowanie. Dziękujemy Panu Ignacemu Gilewskiemu za założenie tej strony a także pracownikom urzędu gminy – Pani Monice Iwaszko oraz Paulinie Czernikowskiej za systematyczne zamieszczanie informacji o Gminie Gorzyce.

  Wiktorii Rybak, która polubiła obiekt GorzyceFace jako setna osoba, wójt Marian Grzegorzek wręczył w dniu dzisiejszym (2 października 2013r.) album Gmina Gorzyce.

   

  POLUB SWOJĄ GMINĘ

  https://www.facebook.com/GorzyceFace

  .
 •  

   

  Dnia 27.09.2013r. w GBP w Gorzycach odbyło się wręczenie dyplomów dla    nagrodzonych uczestników konkursu czytelniczego „Najlepszy czytelnik wakacji 2013 r.”

  W konkursie wzięli udział wszyscy czytelnicy, którzy w okresie wakacji tj. od 28.06.2013r. do 31.08.2013r. wypożyczali i czytali książki z Wypożyczalni dla dzieci.

  .
 • W ostatnią sobotę 27.10.2012 r. w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach 19 par małżeńskich z terenu gminy Gorzyce, które przeszło 50, a nawet 60 lat temu połączyli swój los węzłem małżeństwa, kiedy, wiedzieni głębokim uczuciem i wzajemną ufnością ślubowali sobie miłość. Z Ich wspólnego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub też wybiorą wspólnotę małżeńską. Jubileusz złotych i brylantowych godów to niepodważalny dowód, że dla wszystkich par miłość, tolerancja, szacunek, wzajemne porozumienie było i jest podstawą wspólnie przeżytych lat.

   

  .
 • PODSUMOWANIE KONFERENCJI

  W dniu 26 października 2012 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach odbyła się zorganizowana przez Wójta Gminy Gorzyce konferencja pt.”Rozwój Gminy naszą sprawą”.

  W trakcie konferencji Wójt Gminy Gorzyce Pan Marian Grzegorzek przedstawił najważniejsze inwestycje, które zostały oddane do użytkowania w roku bieżącym.

   

  .
 • W Sobotę 20 października 2012 roku w Gorzycach odbył się Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego. Tym razem 4 drużyny reprezentujące poszczególne gminy powiatu gościły na obiekcie Orlik w Gorzycach przy Zespole Szkół.

  Po zaciętej rywalizacji  I miejsce zajęła reprezentacja Gminy Gorzyce. Nagrody dla zawodników ufundowało Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

  Podczas uroczystego zakończenia dyplomy i puchary wręczali i gratulowali uczestnikom: Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego  Pan Krzysztof Pitra, Wójt Gminy Gorzyce Pan Marian Grzegorzek oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Dariusz Bukowski.

   

  .
 • Wójt Gminy Gorzyce

  Sz. Państwo!

  Zapraszam na konferencję: ROZWÓJ GMINY NASZĄ SPRAWĄ

  Program:

  .
 • W dniu dzisiejszym tj. 19 października 2012 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli na zaproszenie Prezesa Pana Mariusza Piaseckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli okolicznych samorządów w sprawie utworzenia spółki, której podstawowym zadaniem statutowym byłby odbiór od mieszkańców stałych odpadów komunalnych.

   

  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

   Zaprasza na: 

  BEZPŁATNE PORADY KURATORA SĄDOWEGO

  Które udzielane będą, w budynku przy ulicy 3 Maja 4/15

   w Gorzycach 

  24 października 2012 roku, w godz. 11-12.  

  Jednocześnie informujemy, że w I oraz III poniedziałek miesiąca,w godz. 16 – 18, czynny jest punkt konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych, w budynku przy ulicy 3 Maja 4/15.

  .
 • W centrum Gorzyc, przy zbiegu ulic Działkowców, Piłsudskiego i Plac Mieszczańskiego wybudowana została zatoczka dla autobusów. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców ponieważ obecnie funkcjonujący przystanek przy delikatesach stał się podjazdem do sklepu i nie pełnił w sposób właściwy swej funkcji. Budowa zatok autobusowych i dwudziestu kilku miejsc parkingowych usprawni komunikację oraz ułatwi mieszkańcom dostęp do funkcjonujących obok sklepów i placu handlowego.

   

  .
 • Wójt Gminy Gorzyce przypomina, że w latach 2010-2011 oddana została oddana do użytku sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Furmany, Motycze Poduchowne, Orliska, Zalesie Gorzyckie, a wcześniej w miejscowościach Gorzyce, Trześń, Sokolniki i istnieje możliwość przyłączania nieruchomości, na których zainstalowane są przydomowe przepompownie ścieków.


  Ponadto informuje się, że przyłączenie nieruchomości do kanalizacji jest obowiązkowe!


  Właściciel nieruchomości musi wykonać samodzielnie przyłącze i w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gorzycach dokonać połączenia przyłącza z przepompownią oraz uruchomienia przepompowni.

  .
 • logoosps

  Władze samorządowe Gminy Gorzyce i strażacy mogą być dumni ze swoich remiz, jak również ilości i jakości sprzętu, jakim dysponują.
  Skuteczne działanie wójta gminy i samych strażaków skutkują w ostatnim czasie licznymi inwestycjami i zakupami.

  .
 • >Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Gorzyce pragnie złożyć najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce.

  Dziękuję za Waszą odpowiedzialność, za upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

  To Nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności z ogromną pasją i zaangażowaniem kształtują umysły i serca młodych ludzi.
  Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom obsługi składam najserdeczniejsze życzenia radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

  Wójt Gminy Gorzyce

  Marian Grzegorzek

  .
 • W piątek 5-tego października Gorzycki Klub Karate Kyokushin oficjalnie rozpoczął nowy sezon treningowy. Z tej okazji zorganizowano ognisko integracyjne które odbyło się na strzelnicy w Tarnobrzeskim Zwierzyńcu. Udział w imprezie wzięli starzy i nowi adepci wschodnich sztuk walki oraz ich rodzice. Imprezie towarzyszyły zabawy i konkursy z udziałem dzieci i dorosłych. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich, oddając kilka strzałów z broni palnej.

  .
 • Zarządzenie Nr 90/2012

  Wójta Gminy Gorzyce

  z dnia 01.10.2012 r.


  w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie systemowym pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce”.


  Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy nr XXIII/125/12  z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do projektu w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jego realizacji, zarządza się, co następuje:

  §1

  1. Zobowiązuje się  dyrektorów szkół podstawowych biorących udział w projekcie systemowym pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce”, zwanym dalej Projektem,  do przeprowadzenia rekrutacji uczestników do w/w  projektu według następujących zasad:

  1)      uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie uczniowie i uczennice klas I-III uczęszczający do jednej ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce:

  a)  u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,

  b)  uzdolnieni i potrzebujący indywidualnego podejścia;

  2)      uczeń lub uczennica może uczestniczyć  w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.

  2. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w projekcie zgodnie z ustalonym przez dyrektora   szkoły harmonogramem zajęć.

  3. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.

  4.Projekt realizowany jest w okresie od  01.09.2012r. do  28.06.2013r.

   §2

   Na podstawie diagnozy przeprowadzonej na potrzeby Projektu oraz zasad rekrutacji, o których mowa w §1 ust. 1, dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, kwalifikują uczniów do grup zajęć:

   1)   zajęcia dla uczestników ze specyficznymi trudnościami:

   a)    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

   b)   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

   c)    zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy,

   d)   zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

   e)    zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

   2)   zajęcia rozwijające:

   a)    zajęcia rozwijające zainteresowania u uczniów szczególnie uzdolnionych z języka polskiego,

   b)   zajęcia rozwijające zainteresowania u uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,

   c)    zajęcia rozwijające zainteresowania u uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie,

   d)   zajęcia rozwijające zainteresowania u uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

   §3

   Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego, we właściwej dla ucznia/uczennicy szkole podstawowej, następujących dokumentów:

   a)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru  stanowiącego  załącznik nr 1,

   b)      oświadczenie uczestnika projektu  o  wyrażenie zgody na  wykorzystanie wizerunku, według wzoru  stanowiącego  załącznik nr 2.


   §4

   Na podstawie złożonych oświadczeń, o których mowa w §3, zobowiązuje się dyrektorów do sporządzenia listy zbiorczej uczestników projektu, zgodnie z załącznikiem  nr 3.

   §5

   1. Nieobecność na zajęciach  usprawiedliwia rodzic lub opiekun prawny w formie pisemnej na zasadach ustalonych przez dyrektora.

   2. Rezygnację z uczestnictwa rodzic lub opiekun prawny wystawia w formie pisemnej na zasadach ustalonych przez dyrektora.

   §6

   Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego uczestnika  na czas realizacji projektu będzie przechowywana w danej szkole podstawowej ucznia, w osobnej teczce i w miejscu a po zakończeniu realizacji  projektu, dokumentacja ta zostanie przekazana do biura Projektu mieszczącego się w Urzędzie Gminy w Gorzycach, pok. 19.

   §7

   Aktualna treść „Regulaminu” dostępna jest w biurze Projektu, w sekretariatach szkół  podstawowych realizujących Projekt oraz  jest  na  stronie  internetowej Urzędu Gminy Gorzyce http://www.gminagorzyce.pl.

   §8

   Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorów szkół podstawowych biorących udział w projekcie.

   §9

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

   Załączniki:

   załącznik nr 1,

   załącznik nr 2

   załącznikiem  nr 3

   .
  1. W dniach 10-14.09 oraz 18-21.09. 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni został zrealizowany program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "PROJEKTOR -  wolontariat studencki".

   W ramach projektu edukacyjnego "Szkoła - wędrówką pełną przygód" uczniowie z klasy I uczestniczyli w grach i zabawach integrujących grupę, rozwijali umiejętności muzyczne, plastyczne i ruchowe. Odbyli wędrówkę poprzez krainę zwierzątek, bujnej roślinności i krainę bajek do krainy Pierwszaków. Podróż ta zachęciła ich do odkrywania otaczającego świata.

   .
  2. zlotekListopad jest czasem sprzyjającym ludzkiej refleksji nad przemijaniem. W te dni na grobach naszych bliskich zapalamy znicze, rozmawiamy o tych, co odeszli, rozmyślamy o kruchości ziemskiej egzystencji i o śmierci. Ma listopad w polskiej tradycji, kulturze i historii swoje szczególne miejsce. Ma swoistą symbolikę nawiązującą nie tylko do święta zmarłych ale także do polskiego czynu niepodległościowego.

   Uznałem, że jest to dobry czas, aby przypomnieć postać mojego rodaka, chłopskiego syna, który wyruszył spod wiejskiej strzechy, by przemierzyć „pół świata” w poszukiwaniu drogi do wolnej Polski. Jest to jakże typowa biografia dla pokolenia urodzonego u schyłku XIX w., któremu przyszło przeżyć tragiczne, pełne burzliwych wydarzeń ale także i radosnych uniesień z odzyskania niepodległości w 1918 r., pierwsze półwiecze XX w.

   .
  3. Uwaga !!!

   Ważne dla osób, które wystapiły o zwrot kosztów poniesionych  na wycenę  wartości budynków mieszkalnych (lokali mieszkalnych)  przeznaczonych do rozbiórki w wyniku powodzi w 2010 r.

   Poniżej przedstawiamy Pismo Wojewody Podkarpackiego  z dnia 14.10.2011 r.

   TREŚĆ PISMA 

   .
  4.  W tym dniu gromadzimy się przy grobach naszych bliskich aby w zadumie wspomnieć o nich, aby w chwili refleksji zastanowić się nad przemijaniem i w modlitwie powierzyć dusze zmarłych Opatrzności Bożej.

    

   .
  5. UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

   W dniu 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl).
   W związku z tym od 1 lipca trwa przygotowanie do przenoszenia  danych z ewidencji gminnej do CEIDG.

   W związku z powyższym, przypominamy

   .
  6. Gmina Gorzyce pozyskała  środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na następujące zadania:

   1.       Zakup  agregatu pompowego wysokiej wydajności  oraz garażu z przeznaczeniem na przechowywanie ww. agregatu (zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego). Kwota pozyskana na to zadanie to 160.000,00 zł. Agregat pompowy w sytuacjach dużych opadów lub spiętrzeń wody na kanałach odpływowych umożliwi  strażakom z Gminy Gorzyce  skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom podtopień i zalań.

   2.       Zakup łodzi ratunkowej z wyposażeniem ratunkowym, silnikiem zaburtowym oraz przyczepą podłodziową – koszt zadania to ok. 62.000,00 zł. Zakup łodzi na potrzeby jednostki OSP w Gorzycach działającej na terenie Gminy Gorzyce pozwoli na jej samodzielne działanie w sytuacjach kryzysowych.

   3.       Termomodernizacja budynku remizy OSP we Wrzawach (zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW oraz Powiatu Tarnobrzeskiego). Koszt zadania to ok. 56.000,00 zł. Dzięki termomodernizacji zmniejszą się koszty ogrzewania, a budynek zyska nowy, estetyczny wygląd.

   .
  7. Modernizacja dróg w msc. Trześń, Sokolniki, Furmany

   W roku 2011 wykonano nawierzchnię bitumiczną na drogach : ul. Dębowa w Trześni na odcinku 0,208 km , ul. Gorzycka w Sokolnikach na odcinku 0,290 km ,ul. Strażacka w Furmanach 0,385 km ( II odcinki)

   Wartość inwestycji:141.657,85 zł

   .
  8. Gmina Gorzyce w roku 2011 uzyskała dotację  z budżetu Województwa Podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wrzawy.

   Modernizacja zostanie wykonana na odcinku 0,2 km . Aktualnie  została zawarta umowa  z wykonawcą robót.

   Wartość zadania to 13.530,00 zł,  w tym dotacja w wysokości 11.000 zł

   .
  9. W ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  Gmina Gorzyce uzyskała wsparcie w wysokości 600.000  zł na zadania:

   - Remont dachu na budynku remizy OSP Trześń zniszczonego  w wyniku powodzi  w roku 2010,

   Wartość dotacji z MSW i A w wysokości 199.401 zł.

   - Remont dróg przywałowych i dojazdowych do wałów w miejscowościach Wrzawy (remont drogi Zadole, Rynek, Łapiszów, Kąty Łapiszowskie). Remont zostanie wykonany na  odcinkach dróg o łącznej długości ponad 2 km.

   Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu  niegraniczonego rozpoczął prace budowlane.W ramach realizacji zadania usunięte zostaną szkody powstałe w wyniku podtopień, wykonana zostanie podbudowa dróg, odtworzone przepusty oraz nawierzchnia bitumiczna.

   Wartość inwestycji to: 424.252,23 w tym dotacja z MSW i A w wysokości 400.000 zł

   .
  10.  

   Zakończyła się realizacja projektu pn. „Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szkolnych przy ul. Edukacji Narodowej 3 w msc. Gorzyce-Gmina Gorzyce.” Aktualnie trwają prace odbiorowe.

   Prace budowlane trwały od maja br. Łączna wartość projektu wyniosła 704.311,79  zł z czego 483.017,14  zł  sfinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   .
  11.  W centrum Sołectwa obok odnowionego Domu Kultury powstał ładny placyk zabaw dla najmłodszych. Na realizację tego pomysłu pozyskaliśmy wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak widzimy plac zabaw cieszy się dużym zainteresowaniem.

   .
  12. Inwestycja pn. Budowy sieci  kanalizacji sanitarnej w msc.  Furmany, Orliska, Motycze Poduchowne , Zalesie Gorzyckie  zakończona!!!

   Informujemy, iż Gmina Gorzyce w dniu 31 sierpnia 2011 r. zakończyła rzeczowo, a 30 września 2011 r. finansowo realizację projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Furmany, Orliska, Motycze Poduchowne, Zalesie Gorzyckie.

   Gmina Gorzyce na realizacje  tego zadania uzyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321.Podstawowe usługi dla  gospodarki i ludności wiejskiej
   Wartość inwestycji to ponad 7 mln zł  w tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3 mln zł.

   .
  13. REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJBUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEŚNIORAZ BUDYNKU KOMUNALNEGO - OŚRODEK ZDROWIA W TRZEŚNI.

   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Gminie Gorzyce promesę w wysokości 450.000 zł na remont elewacji zewnętrznej budynków Szkoły podstawowej w Trześni oraz budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Trześni.Prace były wykonywane  w okresie od czerwca do września 2011 r. przez firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

   Wartość robót po przetargu to 233.360,59 zł. Realizacja tych inwestycji bezpośrednio przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców, w tym także w odniesieniu do budynku szkoły podstawowej poprawiła się jakość warunków kształcenia. Dzięki wykonanym pracom poprawiła się  także estetyka obiektów.

   .
  14.  Usuwanie azbestu z terenu naszej gminy przebiega sprawnie. Gmina Gorzyce otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 33.076,95 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 47.252,78 zł.

   Właściciele nieruchomości, z których nastąpił demontaż i odbiór azbestu popierają inicjatywę, ponieważ uzyskują wymierną pomoc związaną z tym trudnym problemem.
   Oprócz walorów z zakresu ochrony środowiska wiele obiektów uzyska nowy estetyczny wygląd poprzez wymianę pokryć dachowych.

   .
  15. Święto Patrona bł. Jana Pawła II 160. rocznica gorzyckiej oświaty i 25. rocznica  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gorzycach

   21 października 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gorzycach odbyła się potrójna uroczystość: Święto Patrona bł. Jana Pawła II, 160. rocznica powstania oświaty na terenie Gorzyc i 25. rocznica powstania ,,dwójki”. Uroczystość rozpoczęła się mszą święta w kościele parafialnym, którą celebrowali wszyscy księża z parafii, a homilię wygłosił ks. dziekan Władysław Drewniak. W homilii podkreślił znaczenie edukacji,  w niej rolę nauczycieli w kontekście nauczania papieskiego.

   .
  16. Urząd  Gminy Gorzyce informuje, że  w  dniu 3 listopada  2011r.odbędzie  się   bezpłatny  odbiór  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj.:

   lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek oraz baterii i akumulatorów zgodnie z poniższym harmonogramem.   

   .
  17.  W Szkole Podstawowej nr 2  odbyła się promocja Albumu Gminy Gorzyce. Album powstał z inicjatywy Wójta Gminy Gorzyce Mariana Grzegorzka i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. Przedstawia on krótką   historię naszej gminy i wszystkich miejscowości wchodzących w jej skład. Album ukazuje obiekty zabytkowe powstałe w przeszłości, a także zdjęcia obrazujące współczesny wygląd gminy. W albumie jest również wiele zdjęć przedstawiających gminę jako ośrodek przemysłowy, kulturalny, rolniczy, a zarazem ukazujących piękno przyrody.

   .
  18.  19 listopada po raz 18 w Gorzycach odbędzie się "Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej”.Akcja ta wpisała się na stałe w kalendarz młodych ludzi z naszej  gminy oraz całej diecezji sandomierskiej. Tak jak w zeszłych latach, liczymy na udział wielu zespołów, z takich miejscowości jak: Gorzyce, Wrzawy, Pniów, Zbydniów, Majdan Zbydniowski, Stalowa Wola, Janów Lubelski, Chwałowice, Lipa, Zaleszany i wiele innych.

   .
  19. KONKURS „CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

   Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie przedłużył  termin składania prac konkursowych w ramach Konkursu na najlepszy wiersz wpisujący się w tematykę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i hasło Programu „Człowiek najlepsza inwestycja”. Prace należy nadsyłać do dnia 31 października 2011 roku (liczy się data wpływu prac do Urzędu).

    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

   .
  20. W dniu 21 października br. w godzinach 17.00 do 17.30, w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych. W trakcie próby będą wyemitowane następujące sygnały alarmowe.

   1. Alarm powietrzny: ciągły modulowany dźwięk syreny trwający 1 minutę – godz. 17.00;
   2. Odwołanie alarmów: dźwięk ciągły trwający 3 minuty – godz. 17.30.

    

   .
  21. 13 października 2011 roku  Szkoła Podstawowa w Sokolnikach po raz dziewiąty  obchodziła uroczystości związane ze Świętem Szkoły. Jak corocznie połączono je z Dniem Patrona, Dniem Papieskim oraz Dniem Edukacji Narodowej. Uwieńczeniem tego szczególnego dnia było uroczyste ślubowanie pierwszaków na pełnowartościowych uczniów.

   W związku z Dniem Patrona tradycją szkoły stał się wybór hasła, stanowiącego określoną sentencję, która później w ciągu całego roku szkolnego jest  podkreślana na płaszczyźnie wychowawczej oraz dydaktycznej.

   Dyrektor szkoły Kazimiera Dziura w swoim przemówieniu podkreśliła iż w poprzednim roku towarzyszyły nam wymowne słowa ks. Jana Twardowskiego: Świat uczy pokory. Tego co nas otacza pojąć nie można.Słowa te nie były przypadkowe lecz stanowiły odzwierciedlenie zaistniałej wówczas sytuacji popowodziowej.

   .
  22. Wójt Gminy Gorzyce podpisał w dniu 10 października 2011 r. z Gminą Radomyśl nad Sanem porozumienie  o współpracy w zakresie działalności Centrum Edukacji Ekologicznej.

   W ramach zawartego porozumienia mając na uwadze bogate dziedzictwo naturalne, czyste środowisko oraz potrzebę ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenie województwa podkarpackiego - Gmina Radomyśl zobowiązała się utworzyć centrum edukacji ekologicznej i pokryć koszty jego działalności, natomiast Gmina Gorzyce zobowiązała się do korzystania z oferty programowej poprzez udział dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Gorzyce w zajęciach organizowanych przez CCE.

   Ponadto Gmina Gorzyce przygotuje i udostępni na potrzeby nowopowstałego Centrum Edukacji Ekologicznej informację na temat obszarów chronionych w szczególności informację dotyczącą Specjalnych Obszarów  Ochrony Natura 2000-Dolina Dolnego Sanu.

   .
  23. ,, Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej] przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie.’’

   ( Larysa Mitzner )

   Sobota 8 października była dla P.S.P. im. Marii Konopnickiej dniem szczególnym. Tego właśnie dnia szkoła obchodziła swój Złoty Jubileusz.

   To niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego przemarszu na mszę św. do kościoła p.w. Świętej Rodziny. Mszy św. przewodniczył proboszcz ks. Marian Kondysar. Natomiast kazanie wygłosił ks. Krzysztof Gużla – absolwent szkoły. Eucharystię koncelebrowali również inni księża zaproszeni na tą uroczystość.Podniosłość nabożeństwa podkreśliła obecność orkiestry dętej z Gorzyc.

   .
  24. „Wzmacniaj poradnictwo razem z nami” pod takim hasłem odbędzie się tegoroczny tydzień kariery. Ogólnopolską akcję wspiera Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

   Od poniedziałku (17 października) do piątku (23 października) we wszystkich   5 Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, jednostkach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie będą organizowane zajęcia, warsztaty i porady grupowe skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

   .
  25. Dnia 14 października Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach zaprosiła wszystkich przyjaciół Kubusia Puchatka na wspólne świętowanie jego 85 urodzin!

   Przybyli mali goście podarowali Misiowi przygotowane własnoręcznie prezenty. W rytmie przebojów, razem z towarzyszącym nam solenizantem brykaliśmy po całym Stumilowym Lesie. Następnie odbyły się zabawy i konkursy. Były zagadki dotyczące przyjaciół Kubusia Puchatka, w których dzieci wykazały się świetną znajomością lektury.

   .
  26. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  im. Jana Pawła II w Gorzycach informuje wszystkich absolwentów szkoły,że 21 października 2011 roku odbędą się obchodyjubileuszu 25-lecia szkoły.

   Program uroczystości:

   • 8.00 – Msza św. w Kościele w intencji Błogosławionego Jana Pawła II i społeczności szkolnej
   • 9.30 – Odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej złożenie kwiatów
   • 9.45 – Obchody jubileuszu w auli szkoły
   • 10.45 – Koncert Orkiestry Dętej
   .
  27. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Gorzyce pragnie złożyć najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce.

   Dziękuję za Waszą odpowiedzialność, za upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

   To Nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności z ogromną pasją i zaangażowaniem kształtują umysły i serca młodych ludzi.
   Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom obsługi składam najserdeczniejsze życzenia radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

   Wójt Gminy Gorzyce

   Marian Grzegorzek

   .
  28. ZMIANY W „BECIKOWYM” I DODATKU Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

   Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowego” ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

    

   .
  29. Dodatek dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne

   Jeśli masz przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do końca bieżącego roku, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w okresie listopad 2011 – grudzień 2011.

   Pomoc będzie przyznana jeśli w terminie do dnia 31 października wystąpisz ze stosownym wnioskiem (wzór wniosku do pobrania ).

   .
  30.                                                         Kubuś Puchatekoraz Przyjaciele ze Stumilowego Lasu serdecznie zapraszają dzieci

   w wieku od 2 do 7 lat na URODZINYKUBUSIA PUCHATKA

   do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach.

   Przyjęcie odbędzie się

   14 października (piątek)o godz. 11.00w Wypożyczalni GBPw Gorzycach.

    Można wykonać samodzielnie prezent urodzinowy dla Kubusia (laurka, namalowany tort, własnoręcznie wykonany bukiecik), który należy przynieść do biblioteki w dniu imprezy.

   .
  31. V MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY WORKEXPOORAZ III TARGI SZKOLEŃ

   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Międzynarodowe Targi Rzeszowskiezapraszają studentów oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy do wzięcia udziału w V Międzynarodowych Targach Pracy WorkExpo oraz III Targach Szkoleń.

   W najbliższy czwartek w hali Podpromie już od godziny 9.00 będzie można zwiedzać stoiska przygotowane przez pracodawców oraz instytucje wspomagające osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

   .
  32. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

   CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W TARNOBRZEGU
   zaprasza PRACODAWCÓW na spotkanie informacyjne,w dniu 05 października 2011 r. w godzinach od 10.00 do 12.00

   • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizowane na rzecz pracodawców i poszukujących pracy możliwości podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych przez przedsiębiorców i ich pracowników w ramach programów współfinansowanych ze środków  UE
   • zadania Powiatowego Urzędu Pracy jakie mogą być realizowane na rzecz pracodawców (m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, szkolenia)
   .
  33. Od ponad  tygodnia trwają prace przy budowie placu zabaw na terenie GOK przy ulicy 3 Maja.  Prace te wykonywane są w ramach projektu "Poprawa życia mieszkańców terenów wiejskich Gorzyc i Wrzaw poprzez modernizacje obiektów i adaptację terenów na cele społeczno kulturalne i rekreacyjne" oraz "Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na cele promowania aktywizacji społecznej poprzez Kulturę i rekreację" .W ramach tego projektu wykonywane są prace w Domu Kultury we Wrzawach i Budynku  Zespołów Muzycznych przy ulicy 3 Maja / remont pomieszczeń i sanitariatów/.

   .

  TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

  Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

  Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  KALENDARZ WYDARZEŃ

  Czerwiec 2023
  P W Ś C Pt S N
  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30

  Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

  Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem

  Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

  Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

  Pliki cookies

  Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

  Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

  Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

  Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

  $1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  $1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

  $1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

  W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

  Urządzenia mobilne:

  Narzędzia i treść z innych firm

  Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

  Prawa autorskie

  Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

  Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

  Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

  Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

  Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.