Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Filtr
 • Krzyże przydrożne to pomniki kultury sakralnej, które są zarazem świadkami dziejów. Takim pomnikiem stał się postawiony ćwierć wieku temu Krzyż na zaleskim Cyplu. Gorącą orędowniczką i zarazem główna inicjatorką jego budowy była mieszkanka Cypla Maria Wnuk. Powstał on wiosną 1989 roku ze składek mieszkańców. Stanął przy skrzyżowaniu dróg na postumencie ogrodzonym stalowym płotkiem. Mszę św. odprawił oraz Krzyż poświęcił 28 maja 1989 roku proboszcz gorzyckiej parafii ks. Władysław Drewniak. Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców Zalesia i okolicznych miejscowości. Dało się wtedy odczuć szczególną atmosferę związaną z wyborami 4 czerwca, pojawiły się plakaty i ulotki nawołujące do głosowania na kandydatów Solidarności. Nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał jakie czekają nas zmiany… I przyszedł 29 lipiec 2001 roku po przerwaniu wału na Cyplu woda zalewa okoliczne wsie. Symboliczne staje się, że woda nie dotyka wizerunku ukrzyżowanego Chrystusa. Wtedy narodził się pomysł wzniesienia kopca do wysokości zalania i ustawienia tam Krzyża. W rocznicę powodzi Msza św. została odprawiona już przy Krzyżu ulokowanym na nowym miejscu. Kto wtedy mógł przypuszczać, że przyjdzie jeszcze znacznie wyższa woda w maju i czerwcu 2010 roku…

 • W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje, organizacje, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy do składania propozycji działań, które Państwa zdaniem powinny być uwzględnione przy formułowaniu zapisów powstającej Strategii.

  Zgłoszeń można dokonywać za pomocą ujednoliconego formularza. W celu zapewnienia dogodnej formy przewidziano dwa sposoby zgłaszania propozycji:

   1. poprzez Internet (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego)
   2. w formie tradycyjnej (papierowej) - dla podmiotów nie posiadających dostępu do Internetu.

  W pierwszym przypadku należy otworzyć poniższy link i po wypełnieniu przesłać zgłoszenie do bazy projektów za pomocą specjalnego przycisku w dolnej części każdego formularza.

   Formularz do zgłaszania działań do bazy projektów na lata 2014-2020

   W drugim przypadku należy pobrać puste formularze w Sekretariacie Urzędu Gminy i po wypełnieniu złożyć je w godzinach pracy Urzędu.

  Ankieta jest jawna, a każdy podmiot może złożyć dowolną liczbę propozycji.

  Wszystkie złożone propozycje zostaną zebrane w formę bazy projektów, a na jej podstawie zostanie sformułowana struktura celów powstającej Strategii.

  Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 16 czerwca 2014 .

 • OSTRZEŻENIE BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE
  ZJAWISKO – BURZE Z GRADEM (prawdopodobieństwo 80%) STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 1

  Ważność: OD GODZ. 11:00 DNIA 29.05.2014 DO GODZ. 00:00 DNIA 30.05.2014

  Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów burzowych od 20 mm

  do 30 mm. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 65 km/h.

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach tel. 15 8362 075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

 • W dniach 27 i 28 maja na scenie Środowiskowego Domu Kultury w spektaklu teatralnym zatytułowanym „BAJKA O STRASZNYM SMOKU, DZIELNYM SZEWCZYKU, PIĘKNEJ KRÓLEWNIE I KRÓLU GWOŹDZIKU" wystąpiły dzieci z klasy III a Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach. Nad przygotowaniem przedstawienia pracowały ze swoim wychowawcą Panem Jackiem Biłejszysem. Kostiumy, scenografia i opracowanie muzyczne przygotowane zostało przez pracowników ŚDK Gorzyce.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ I WARSZTATÓW-AKTUALIZACJA z dnia 29.05.2014 r.

  W RAMACH OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GORZYCE NA LATA 2014-2020

  UWAGA!!!

  Zastrzega się możliwość zmian terminów przedstawionych w harmonogramie. O ewentualnych zmianach będziemy niezwłocznie informować .

 • Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 1 czerwca 2014 na świętowanie Dnia Dziecka, które odbędzie się przy scenie plenerowej GOK Gorzyce. Początek o godzinie 16:00. W razie złej pogody organizator zaprasza wszystkich do Środowiskowego Domu Kultury. Podczas imprezy GOK przewidział gry i zabawy sportowe oraz grill dla każdego dziecka, mamy i taty.

   

  W imieniu organizatora zapraszamy Wszystkich do wziędzia udziału!

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach zapraszają do udziału w pikniku rodzinnym, który odbędzie się 30 maja 2014 w godzinach 1000 - 1500 na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. Program wydarzenia znajduje się w rozwinięciu tej wiadomości. Serdecznie Wszystkich zapraszamy!

 • Zespół Szkół w Gorzycach po raz drugi uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach programu Comenius. W dniach 1 – 5 czerwca 2014 r. gorzycką szkołę odwiedzi 34 uczniów i nauczycieli z Czech, Słowacji i Turcji. Główny temat współpracy to „Komunikacja między pokoleniami”.

 • UWAGA

  W DNIACH 27-29 MAJA BR. PRZEWIDUJE SIE WYSTĄPIENIE INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU O CHARAKTERZE BURZOWYM I PORYWISTEGO WIATRU DO 75 KM/H.

  OPADY WYNIOSĄ W NOCY Z 27 NA 28 MAJA BR. LOKALNIE OD 40 MM DO 50 MM ORAZ OD RANA DNIA 28 MAJA DO 40 MM.

 •  

  DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY GORZYCE

   

  Informujemy, że w dniu 27.05.2014 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Remizie OSP w Gorzycach odbędzie się zgłaszanie i szacowanie strat w uprawach rolnych powstałych wskutek nawalnych deszczy i podtopień, które miały miejsce w dniach 13.05.2014 – 19.05.2014 r.

  Wójt Gminy Gorzyce

  mgr inż. Marian Grzegorzek

 • Informujemy, że w godzinach porannych dnia dzisiejszego (22.05.2014 r.) została przywrócona przejezdność na drodze gminnej „Zalesie Gorzyckie – Ostrówek”, w ciągu której położony jest most na rzece Trześniówce w Zalesiu Gorzyckim.

  Tak więc wszystkie drogi na terenie Gminy Gorzyce są już przejezdne.

  http://www.gminagorzyce.pl/j3/index.php/46-gmina/zarzdzanie-kryzysowe/1063-info

 • Duży niepokój wśród mieszkańców naszej gminy, szczególnie wśród mieszkańców Zalesia Gorzyckiego, wywołał fakt prowadzenia akcji uszczelniania przesiąków na zaleskim Cyplu.

  Prawie całą noc z niedzieli na poniedziałek - 18/19 maja, prowadzono działania zapobiegawcze w tym miejscu. Przypominamy, że tutaj w roku 2001 doszło do przerwania wału Wisły. Wtedy było to bezpośrednią przyczyną powodzi. W roku 2010 też w tym miejscu wał został przerwany – co prawda wskutek przelewania się wody z terenu zalanego ponownie do Wisły.

 • Informujemy, że w godzinach porannych dnia dzisiejszego (21.05.2014 r.) została przywrócona przejezdność na drodze gminnej nr 100130R „Gorzyce – Orliska” (w ciągu której położony jest most na rzece Łęg w Orliskach) i na drodze gminnej nr 100140R „Sokolniki – Młynarska – Błonie” (w ciągu której położony jest most na rzece Trześniówce w Trześni).

  Nadal nieprzejezdny jest most na rzece Trześniówce w Zalesiu Gorzyckim i droga gminna „Zalesie Gorzyckie – Ostrówek”, położona w międzywalu rzek Wisły i Trześniówki.

 • Informuje się, że został odwołany alarm przeciwpowodziowy dla Gminy Gorzyce.

   

  W załączeniu Zarzadzenie nr15/2014 Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

 •  

  Pomimo trwającego nadal alarmu przeciwpowodziowego Wójt podejmuje wszelkie działania aby bieżące i zaplanowane zadania realizowane były bez zakłóceń.

  Wczoraj (poniedziałek 19.05) miała miejsce konferencja prasowa Wójta dotycząca rozpoczęcia prac nad Strategią Rozwoju Gminy Gorzyce ma lata 2014-2020.

  Zgodnie z wystąpieniem Wójta Gminy Mariana Grzegorzka prace nad strategią rozpoczną się od szeregu otwartych spotkań z mieszkańcami w każdej miejscowości, przy czym w Gorzycach odbędą się odrębne spotkania w sołectwie i osiedlu. Takie podejście zagwarantuje, że opracowany dokument będzie odzwierciedlał oczekiwania i plany mieszkańców  każdej miejscowości.

 •  

  Kolos płynie c.d.

  Przygotowane wcześniej dźwigi do podjęcia z barki turbiny zostały przeniesione w bezpieczne miejsce, natomiast sama turbina oczekuje na barce na obniżenie poziomu wody Sanu.

  Poniżej prezentujemy galerię zdjęć.

   

 •  W noc z niedzieli na poniedziałek (18/19 maja) zgromadzili się kibice przy remizie OSP w Gorzycach. Zgromadzili się samorzutnie lub być może na czyjeś wezwanie, głośno sygnalizując swoją obecność – może w celu, aby zauważono ich wielką gotowość do udziału w akcji. Wychodzącego ze sztabu straży wójta Mariana Grzegorzka „powitali” typowymi dla siebie okrzykami. Następnie udali się do Zalesia Gorzyckiego, na Cypel, gdzie trwała akcja zabezpieczająca pojawiające się przecieki. Na zdecydowaną „prośbę” jednego z policjantów mężczyźni opuścili rejon akcji.

 • W związku z wystąpieniem wysokich stanów wód w międzywalach rzek: Trześniówka i Łęg na terenie Gminy Gorzyce zamknięte dla ruchu są następujące mosty położone  w ciągu dróg gminnych:

  -       most na rzece Łęg w Orliskach w ciągu drogi gminnej nr 100130R „Gorzyce – Orliska”

  -       most na rzece Trześniówka w Zalesiu Gorzyckim w ciągu drogi gminnej nr 100110R „Zalesie Gorzyckie – Ostrówek”

  -       most na rzece Trześniówka w Trześni w ciągu drogi gminnej nr 100140R „Sokolniki – Młynarska – Błonie”.

  Przejezdność na mostach zostanie przywrócona po obniżeniu się poziomu wód do stanu umożliwiającego bezpieczne warunku ruchu.

 •  

  W chwili obecnej stan rzeki Wisły w Sandomierzu ustabilizował się na poziomie prawie 760 cm. Jak widać prognozy się potwierdziły.

  Sytuacja w naszej gminie jest stabilna.

  Przez minioną noc, do godz. trzeciej trwały prace polegające na zabezpieczaniu pojawiających się przesiąków na wale Wisły w Zalesiu Gorzyckim – poniżej mostu kolejowego.

  Prowadzono także prace zabezpieczające we Wrzawach, Gorzycach, Trześni i Orliskach: na wałach Wisły, Łęgu i Trześniówki.

  Dziękujemy strażakom z OSP i PSP za duży wysiłek i zaangażowanie.

 • Zgodnie z najnowszą prognozą, kulminacja stanu wody Wisły w Sandomierzu ma nastąpić 19 maja w godzinach 2.00-6.00 i ma wynosić 752 cm.

  W załączeniu najnowsze prognozy.

 • stan wody1

 •  

  O godzinie 10.00 poziom Wisły w Sandomierzu wynosił 683 cm. Był więc nieco niższy od prognozy IMiGW, która zakładała poziom 715 cm.

  Życzymy sobie wszyscy aby ta prognoza nie sprawdzała się – właśnie w taki sposób …

 • prognoza stanu

  Prognoza opracowana jest w oparciu o aktualną i prognozowaną pracę zbiorników retencyjnych otrzymywaną z Centrum Operacyjnego RZGW w Krakowie, a także o aktualny i prognozwany przebieg sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

   Prognoza jest aktualizowana co 6 godzin i może ulec zmianie w przypadku zmiany prognozy odpływu ze zbiorników oraz zmian w przebiegu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

  Jak oceniać dzisiejszą prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotycząca   stanu wody rzeki Wisły?

  Przypominamy, że w 2001 r. poziom Wisły w Sandomierzu wyniósł 835 cm, a maju 2010 r. osiągnął 843 cm, w czerwcu 2010 r. – 835 cm.

  Obecna prognoza zakłada, że będzie to 773 cm.

  Jest to więc ponad 60 cm mniej niż cztery lata temu.

   

  Źródło: www.imgw.pl

 • OSTRZEŻENIE!

  BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – BURZE Z GRADEM

  STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 1

  Ważność:

  od 2014-05-17 07:00:00 do 2014-05-17 22:00:00

  Przebieg:

  Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą do 25 mm, lokalnie około 40 mm, a wiatr w porywach do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568

 • OSTRZEŻENIE!

  BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – BURZE Z GRADEM

  STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 1

  Ważność:

  OD 2014-05-16 12:05:00 DO 2014-05-16 20:00:00

  Przebieg:

  Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą do 25 mm,a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

 •  

  ZARZĄDZENIE NR 38/14 WÓJTA GMINY GORZYCE 

  z dnia 16 maja 2014 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

   

   

 • ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

  Starosta Tarnobrzeski Zarządzeniem nr 13 /2014 z dnia 16 maja 2014 r.

  wprowadził na terenie powiatu tarnobrzeskiego dla gmin: Gorzyce, Grębów, Miasta i Gminy Baranów Sandomierski alarm przeciwpowodziowy

  od godziny 13:00 16 maja 2014 r.

 • 9 maja, o godzinie 19:00, 24 uczniów naszej szkoły, zaangażowanych w koło harcerskie, koło PCK oraz tworzenie gazetki szkolnej, przybyło do szkoły tym razem ze śpiworami.

 • Adepci wschodnich sztuk walki z Gorzyckiego Klubu karate Kyokushin wzięli udział w turnieju organizowanym przez uks karate Kyokushin przy pomocy Urzędu Miejskiego w Brzostku.Zawody odbyły się w pięknej nowo oddanej hali widowiskowo-sportowej. W turnieju udział wzięło 65 zawodników z Dębicy, Leżajska, Gorzyc, Ropczyc, Brzostku, Pilzna. Otwarcia i wręczenia nagród dokonał burmistrz Brzostku Pan Leszek Bieniek. Sędzią głównym był sensei Dariusz Burda z Lezajskiego Klubu Karate.

 • Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy pobierali do końca czerwca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się o przywrócenie wypłat i wyrównanie wstrzymanych świadczeń.

  W dniu 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U., poz. 567), która określa warunki nabywaniaoraz zasady ustalania i wypłacania świadczeń osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

  Zasiłek dla opiekuna będzie przysługiwał w kwocie 520 zł miesięcznie.

 • Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U., poz. 559) z dniem 1 maja 2014 r. podwyższono wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

  Świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

  1. w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
  2. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - 1200 zł miesięcznie,
  3. od 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

 • W dniu dzisiejszym Gminę Gorzyce odwiedził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po spotkaniu, które odbyło się w gorzyckim biurze poselskim polityk wraz z rzecznikiem PiS Adamem Hofmanem, marszałkiem Władysławem Ortylem, europosłem Tomaszem Porębą, wójtem Gminy Gorzyce Marianem Grzegorzkiem oraz pełnomocnikiem PiS w Gorzycach Krzysztofem Laskowskim udali się na Wrzawy, gdzie spotykają się dwie duże rzeki- San wpada do Wisły, aby sprawdzić stan wałów przeciwpowodziowych, na których strażacy prowadzili działania prewencyjne o których pisaliśmy.

 • Wczoraj w godzinach nocnych oraz w rano w dniu dzisiejszym, we Wrzawach - w miejscu gdzie 6 czerwca 2010 r. poziom wody rzeki Wisły przewyższył koronę wału, przeprowadzono przeciwpowodziowe działania prewencyjne. W ramach tych działań podniesiono koronę wału na odcinku 300m. W tych działaniach uczestniczyli kursanci z Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku oraz jednostki OSP z terenu naszej gminy. Decyzję o przeprowadzeniu tych działań podjął Podkarpacki Komendant PSP.

 • Nadleśnictwo Rozwadów informuje, że w dniach od 19.05.2014r. do 15.06.2014r.planowane jest przeprowadzenie zabiegu agrolotniczego, którego celem jest ograniczenie liczebności osnui gwiaździstej na terenie leśnictwa Żupawa (gm. Gorzyce i Grębów) oraz na terenie lasów niepaństwowych (gm. Gorzyce).

  W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu w strefie zagrożenia zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie) zbioru runa leśnego( przez okres  14  dni od wykonania zabiegu),
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem ,
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych   zlokalizowanych   w   pobliżu strefy objętej opryskiem

  Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny.

  Szczegóły na temat akcji zwalczania można uzyskać na stronie internetowej nadleśnictwa: www.rozwadow.lublin.lasy.gov.pl lub pod numerem telefonu 15 842 17 55 w. 17

  Nadleśniczy Nadleśnictwa

  Rozwadów 

  ZARZĄDZENIE nr 12/2014 Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 14 maja 2014 r.

   

 • W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli:

  1. Marian Grzegorzek - Wójt Gminy Gorzyce
  2. Jan Czech-Sekretarz Gminy Gorzyce
  3. Jerzy Łakomy –Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  4. Andrzej Swatek – Komendant Komisariatu Policji w Gorzycach
  5.  Leszek Węgiel – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
  6. Ryszard Nowocień – Prezes Zarządu Związku Gminnego OSP
  7. Wiesław Barnaś- Federal-Mogul Gorzyce
  8. Piotr Wdowiczak -pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach
  9. Marzena Michalska-pracownik Urzędu Gminy w Gorzycach
  10. Marian Urbaniak – pracownik Urzędu Gminy w Gorzycach
  11. Paweł Warzycki - pracownik Urzędu Gminy w Gorzycach
  12. Tomasz Słowiński - pracownik Urzędu Gminy w Gorzycach
  13. Andrzej Paczkowski- pracownik Urzędu Gminy w Gorzycach

  Głównym tematem posiedzenia była sprawa ochrony przeciwpowodziowej Gminy Gorzyce, a w szczególności zabezpieczenie prac budowlanych prowadzonych na prawym i lewym wale rzeki Łęg. 

 • Drodzy absolwenci gimnazjów,


  Zachęcamy Was do bliższego zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnobrzeskiego:
  Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie,
  Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,
  Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach.
  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie, i odwiedzenie ich stron internetowych:
  - www.zsnowadeba.info
  - www.zs2nd.pl
  - www.zsgorzyce.com.pl
  - www.soswgrebow.republika.pl


  Nauka w szkołach Powiatu to gwarancja wysokiej jakości, profesjonalnej kadry nauczycielskiej i indywidualnego podejścia do ucznia.
  Dowodem są świetne wyniki egzaminów maturalnych, wysoka zdawalność na prestiżowe, wymarzone uczelnie oraz sukcesy uczniów w różnych zawodach, konkursach i olimpiadach.
  Dobrej atmosferze w szkołach sprzyjają mało liczne klasy oraz nauczyciele, którzy rozumieją potrzeby uczniów.
  Do dyspozycji uczniów są m.in. nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe i klasopracownie wyposażone w laptopy, projektory, tablice interaktywne, biblioteki szkolne z Multimedialnym Centrum Informacyjnym, bogate zaplecze sportowe (hale sportowe, boiska typu Orlik, lodowisko, siłownia), a także kawiarenki i sklepiki szkolne.

 • OSTRZEŻENIE!

  BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – intensywne opady deszczu (prawdopodobieństwo 90%)

  STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 2

  Ważność:

  OD 2014-05-14 18:00:00 DO 2014-05-16 06:00:00

  Przebieg:

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów na południu województwa: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm. Prognozowana wysokość opadów na północy województwa: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm.

   O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

 •        Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczy w VI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich, który odbędzie się w dniach 17 – 23 maja 2014 r. Z tej okazji w naszej gminie Gorzyce odbędą się imprezy okolicznościowe o charakterze sportowym, skierowane do wszystkich mieszkańców. m.in. Turniej Piłki Nożnej „OLD BOY’’ 2014 , biegi w szkołach podstawowych.

   

  ZGŁOSZENIE DO EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU

 • W sobotę 10 maja 2014 r. odbył się Bieg Rodzinny ulicami Gorzyc. Był to już VII bieg, mimo niesprzyjającej pogody na start przybyło ok. 110 dzieci i młodzieży ze szkół. W tej wyjątkowej imprezie byli też rodzice, a nawet dziadkowie ze swoimi pociechami. Była to szansa dla wszystkich amatorów biegania. Udział w naszej imprezie był bezpłatny dla wszystkich uczestników.

  Na mecie biegu rodzinnego nie była prowadzona kwalifikacja zawodników, bo liczy się udział, a nie wynik. Każdemu uczestnikowi biegu wójt Gminy Marian Grzegorzek wręczył okolicznościowy medal. Każdy mógł się napić ciepłej herbaty i zjeść kiełbaskę z grilla lub smaczny bigos.

  Organizatorami tej imprezy był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach.

   

 • Poniżej przedstawiamy kolejną galerię zdjęć z Wrzaw gdzie trwają prace przygotowawcze do rozładunku elementów turbiny dla Elektrociepłowni Stalowa Wola.

   

   

  KOLOS PŁYNIE...

 •  

  Trześniowski dworek ma swoje tajemnice. Wiele na to wskazuje, że ten obecny to nie ten „niewielki, drewniany, biały, dużemi drzewami otoczony dworek” – jak we wspomnieniach pisał Aleksander Fredro. Dworek, który w roku 1809 przez kilka ostatnich dni maja i kilka pierwszych dni czerwca był siedzibą sztabu generalnego wojsk polskich w czasie wojny z Austrią, został ponoć rozebrany i przeniesiony do Tarnobrzeg a w tym samym miejscu w połowie XIX w. wybudowano nowy dworek, który istnieje do dzisiaj.

  ...

  Niezależnie od tych wątpliwości miejsce to ma swoją duszę, ma swoją oryginalną historię. Dzisiaj trześniowski dworek jest w bardzo podupadłym stanie. Ostatnia powódź przypieczętowała tą sytuację.

 •  

  Odpowiedzialnością za wymieranie pszczół obarcza się w znacznej części człowieka, który przekształca środowisko naturalne i niszczy bioróżnorodność stosując monokulturowe uprawy. Niestety wielu rolników wprowadza coraz bardziej inwazyjne środki ochrony roślin nie przestrzegając  przy tym terminów i pór dnia, kiedy dopuszczone są opryski. Skutkuje to osłabieniem rodzin pszczelich, a często również wymieraniem pasiek. Populacja tych owadów, niezwykle ważnych z punktu widzenia nie tylko pojedynczych ekosystemów, ale także całej planety, zmniejszyła się w niektórych regionach świata nawet o 96%!

  Czy zabraknie nam miodu? Czy zabraknie nam owoców?

  Jednak produkcja 1/3 żywności i 90 proc. owoców zależy od zapylania przez owady, przede wszystkim przez pszczołowate, do których zaliczają się pszczoły i trzmiele. Trudno  więc sobie dzisiaj wyobrazić skalę  skutków gdyby tych pożytecznych owadów nie było.

   

 • Blisko 300 młodych wykonawców zaprezentowało swój talent podczas VIII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych, który odbył się w dniach 7 i 8.05.2014 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach.

  W pierwszym dniu swoje  umiejętności muzyczne prezentowali wykonawcy ze środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaleszanach, grupa „Ekoludki” z Przedszkola Samorządowego w Gorzycach, Domu Kultury w Sokolnikach, Domu Kultury we Wrzawach i Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach. Wykonawców do popisów scenicznych przygotowali: Marek Pszeniczny, Aleksandra Gadzalska, Zofia Bełz, Agata Ryba, Krzysztof Kapała, Marek Bartoszek i Krystian Cieślak.

 • rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 15 maja 2014 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Gorzyce.

   

 • 8 maja 2014 r. (czwartek) odbyły się w Gorzycach Dni Otwarte Zespołu Szkół. Z zaproszenia skorzystali gimnazjaliści z Gorzyc, Sokolnik, Zaleszan, Wrzaw, Turbi, Zbydniowa i Grębowa. Łącznie szkołę odwiedziło około 270 gimnazjalistów.

 •  

  KONKURS MATEMATYCZNY

  30 kwietnia 2014 r. Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach zorganizowała I Gminny Konkurs Matematyczny „ Bystrzak”. W konkursie wzięło udział jedenastu uczniów z klas VI z następujących szkół z gminy Gorzyce: Szkoła Podstawowa w Furmanach, Szkoła Podstawowa w Trześni, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach. Cele konkursu to: popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej, rozwijanie zdolności matematycznych, umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości.


 • W piątkowy wieczór 2 maja br. w Środowiskowym Dom Kultury w Gorzycach w trwającym blisko trzy godziny koncercie wystąpiły zespoły In Silent, Goat Force One oraz Slaughter Of The Souls. Koncert zgromadził liczną rzeszę miłośników thrash i death metalu.

  .
 •  

  We Wrzawach trwają prace przygotowawcze do rozładunku elementów turbiny dla Elektrociepłowni Stalowa Wola.

  Wkrótce do Stalowej Woli dotrze olbrzymi element turbiny gazowej - jednej z dwóch, które zostaną zainstalowane w powstającej elektrociepłowni. Turbina ze względu na swoje rozmiary była transportowana Wisłą na barkach.

  W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do rozładunku elementów turbiny na ląd, następnym etapem będzie przewiezienie turbiny drogą wojewódzką, a następnie drogą krajową do Stalowej Woli przez Gorzyce, Zaleszany, Zbydniów i Turbię.

   

  .
 • Zarząd Osiedla Gorzyce informuje, że podatki lokalne za 2014 zbierane będą w biurze Zarządu Osiedla Gorzyce ul. 3 Maja 4 /stare przedszkole/ pokój nr 12 w dniach: 

  13 maja 12:00-16:30

  14 maja 12:00-16:30

  15 maja 12:00-16:30

   

  Przewodniczący Zarządu Osiedla

   

   

  .
 • Gorzyce, dnia 05.05.2014 r.

                                              

  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. odbędzie się 7 maja 2014 r. o godz. 1500 w Świetlicy Remizy OSP w Gorzycach.

  Wójt Gminy Gorzyce

  /-/ Marian Grzegorzek  

   

  .
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

  O G Ł O S Z E N I E

                 W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego  na podst. art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz.112 ze zm.) – informuję, że spis wyborców Gminy Gorzyce będzie udostępniony do wglądu w dniach od 5 maja do 16 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75 - na stanowisku ds. ewidencji ludności – piętro I pok. 20 w godzinach pracy Urzędu  tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.

   

  Wójt Gminy Gorzyce
  Marian Grzegorzek

  .
 • .
 • W dn.26.04.14r. zespół tańca estradowego Fokus I S ze Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach wziął udział w XX Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych w Małogoszczu, w których brało udział 76 zespołów tanecznych z całej Polski.

  .

 • Zapraszamy do lektury wywiadu z Marianem Grzegorzkiem, wójtem gminy Gorzyce. Rozmawiał Piotr Jackowski. Wywiad znajduje się w rozwinięciu tej wiadomości oraz na stronie Magazynu Nadsańskiego "Nasz Czas".

  .
 • .
 • .
 • Kolejna inwestycja dofinansowana z Unii Europejskiej rozpoczęta….

  Na Osiedlu w Gorzycach przy ul. Edukacji  Narodowej 3 trwają  intensywne prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych”

  Projekt ten stanowi jeden z elementów programu zmierzającego do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z budynków użyteczności publicznej. Przeprowadzony audyt energetyczny budynków wykazał, że znaczna część z nich charakteryzuje się poważnymi stratami ciepła, a co za tym idzie wysokimi kosztami utrzymania.

  .
 • .
 • Realizacja projektów profilaktycznych w Gminie Gorzyce

   

  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach wystąpiło do Gminy Gorzyce o wsparcie realizacji zadań  z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Pozyskana została ze środków publicznych kwota w  wysokości 24 500 zł. Została ona przeznaczona na  prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami Gminy Gorzyce, profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. .

 • .

 • Rozbudowa remizy OSP w Gorzycach dobiega końca.

   

  Już wkrótce mieszkańcy Gorzyc będą mogli korzystać z rozbudowanej świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach. .

 • PREZENT DLA TROJACZKÓW Z FURMAN

   

   

  Filip, Oskar i Kuba - tak mają na imię trojaczki, które urodziły się  2.04 br. w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.

   

  Niezwykłym wydarzeniem, jakie w ostatnich miesiącach miało miejsce na terenie gminy Gorzyce, były narodziny trojaczków. .

 • GSILm

  Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza na  bezpłatne szkolenie na temat: ALKOHOLIZM – PROBLEM MŁODZIEŻY XXI WIEKU

  Zapraszamy, osoby uzależnione od alkoholu. Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi oraz wszystkich innych mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia oraz wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień.

  • Szkolenie odbędzie się w dniu 24 MAJA 2013 o godz. 14:00 ul. 3 Maja 4/15
  • Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego:PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Gorzyce.
  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat: CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

  Zapraszamy, osoby uzależnione od alkoholu. Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi oraz wszystkich innych mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia oraz wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień.

  • Szkolenie odbędzie się w dniu 24 MAJA 2013 o godz. 16:00 ul. 3 Maja 4/15
  • Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Gorzyce.
  .
 • Rozstrzygnięcie konkursu „Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima”

  17 maja 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima” zorganizowanego w ramach obchodów roku Juliana Tuwima.

  W konkursie brały udział  przedszkolaki, oraz klasy I-IV szkół podstawowych, które wykonały piękne , niezwykle pomysłowe prace plastyczne ilustrujące wiersze Juliana Tuwima. Na konkurs wpłynęło 56 prac dzieci z całej gminy. Jury konkursu doceniło wkład pracy dzieci oraz walory artystyczne prezentowanych prac.

   

  .
 • GSILmGorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza naBEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA

   Zapraszamy, wszystkich mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy oraz wsparcia. Osoby uzależnione od alkoholu. Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi.

  Spotkanie odbędzie się w dniu 23 Maja 2013 od godziny 12 do godziny 15 przy ul. 3 Maja 4/15 Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego:PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYMSzkolenie jest współfinansowane ze środkówGminy Gorzyce.

  .
 • GSILm

  Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przypomina:

  że w I oraz III poniedziałek każdego miesiąca,w godz. 16 – 18, czynny jest punkt konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych, w budynku przy ulicy 3 Maja 4/15.Porady udzielane są w ramach realizacji zadania publicznego:

  PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYMPorady są współfinansowane ze środków  Gminy Gorzyce.

  .
 •  

  W ostatnią sobotę  /11 maja/  po raz szósty  zorganizowany został przez  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  oraz Gminny Ośrodek Kultury  „ Bieg dla zdrowia”.   Bieg ten  organizowany jest w ramach   akcji    „POLSKA  BIEGA”.    Tegoroczny gorzycki   - zgromadził na starcie  116 uczestników , najmłodszy  miał 5 lat  zaś najstarszy  64 lata. Po dobiegnięciu  na metę na   Stadionie  Sportowym  uczestnicy biegu uzupełnili utracone kalorie skromnym posiłkiem. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone przez  Wójta Gminy Mariana Grzegorzka oraz Marka Chmiela  radnego  Gminy Gorzyce.

  .
 • Drodzy Gimnazjaliści,                                                             

              ciekawą i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów  przygotowały szkoły ponadgimnazjalne w naszym Powiecie, tj :

   

  Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie,

  Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,

  Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny  w Gorzycach.

  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie.

   

  Szkoły Powiatu Tarnobrzeskiego oferują zarówno kierunki ogólne jak i kształcenie techniczne zawodowe, na dobrym, wysokim poziomie. Świadczą o tym wysokie pozycje w rankingach szkół zawodowych oraz wyniki uczniów w olimpiadach i konkursach.

  .
 • Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.

   

  Uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 chętnie biorą udział w różnych konkursach  i odnoszą w nich wiele sukcesów. Tym razem wykazali się znakomitą wiedzą ekologiczną i o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

  - II miejsce w XIII Regionalnym Konkursie Ekologicznym pt: „Przyjaciel przyrody” w Tarnobrzegu zajęła uczennica kl. III Roksana Leśniak.

  - III miejsce w VII Powiatowym Konkursie o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zajęła Julia Korczak uczennica kl. III.

  Do konkursów uczniów przygotowała mgr Jolanta Strzeszewska – wychowawczyni  klasy III.

  Gratulujemy!! Życzymy dalszych sukcesów.

  .

 • W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach przystąpiła do projektu Fundacji Orange „Akademia Orange: Program dla Bibliotek”, dzięki czemu uzyskaliśmy refundację kosztów dostępu do Internetu.

  Projekt „Akademia Orange: Program dla Bibliotek” obejmuje w tej chwili wiele bibliotek z całej Polski.

  Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci   i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy. Dodatkowym celem Programu jest pokazanie, że Internet i nowoczesne technologie mogą i powinny być narzędziem edukacji, dzięki którym można odkrywać otaczający nas świat. Tematem przewodnim pierwszej edycji Programu jest edukacja kulturalna.

  .
 • Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, zaprasza na kolejny dyżur Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się 15.05.2013 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75. Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-15).

  Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat m.in.: zasad podejmowania i wykonywania
  działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z różnych źródeł.

  .
 • Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez NFZ co dwa lata.

  Panie, u których w najbliższej rodzinie (matka, siostra, córka) wystąpił nowotwór piersi,mogą wykonać badanie mammograficzne po upływie 12 miesięcy od daty poprzedniego badania.

   

  MAMMOBUS USTAWIONY BĘDZIE W GODZINACH OD 9:00-16:00

  (parking przy budynku Urzędu Gminy w Gorzycach)

   

  27 maj 2013 r.

   

  Obowiązuje wcześniejsza rejestracja:

  tel.(12) 633 02 18

  kom. 501 620 281

  pon.-pt.: 9:00-17:00

   

  .
 •  

  19 maja br. w Tarnobrzegu odbędą się bezpłatne badania krwi dla osób powyżej 40 roku życia, pozwalające wykryć schorzenia nerek we wczesnych stadiach. Badania odbywają się w ramach ogólnopolskiej akcji NEFROTEST,której celem jest szerzenie wśród Polaków wiedzy na temat chorób układu moczowego oraz promocja profilaktyki chorób nerek. Organizatorami akcji są Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska (organizacja zrzeszająca operatorów stacji dializ w Polsce) oraz Centrum Dializ Fresenius w Tarnobrzegu.

   

  .
 •  

   

   

  Biblioteka we Wrzawach sedecznie zaprasza na wystawę prac -rysunków, grafik i linorytów -Małgorzaty Jonaszek z cyklu "Postrzeganie"

  Małgorzata Jonaszek -urodzona w 1979r. w Stalowej Woli. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni dr Waldemara Kozuba.W swojej twórczości rozwija działalność z zakresu grafiki warsztatowej i rysunku oraz ilustracji.

  .
 •  30.04.13 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach odbył się uroczysty apel poświęcony 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.  Uczniowie klasy VI przedstawili program artystyczny przybliżający to ważne dla Polski wydarzenie. Przypomnieli, że każdy z nas rodzi się w jakiejś Ojczyźnie, wśród ludzi, którzy mówią tym  samym językiem, mają podobną tradycję, troszczą się o losy swojej Ojczyzny, losy swoich rodaków i w razie potrzeby jej bronią. Występujący przenieśli się zatem w czasy panowania ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego i przedstawili , jak doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja.

   

  .
 • GSILmGorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza na  bezpłatne szkolenie na temat:

  ALKOHOLIZM, JAKO CHOROBA.

  Zapraszamy, osoby uzależnione od alkoholu. Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi oraz wszystkich innych mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia oraz wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień.
  Szkolenie odbędzie się w dniu 10 MAJA 2013 o godz. 14: 00 ul. 3 Maja 4/15
  Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Gorzyce.

   

  .
 • GSILmGorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnychzaprasza na bezpłatne szkolenie na temat:

  RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.

  Zapraszamy, osoby uzależnione od alkoholu. Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi oraz wszystkich innych mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia oraz wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 10 MAJA 2013 o godz. 16: 00 ul. 3 Maja 4/15

  Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego:PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  Szkolenie jest współfinansowane ze środków  Gminy Gorzyce.

   

  .
 •  

  .
 •  

  .
 •  

  Wójt Gminy Gorzyce informuje, że mieszkańcy zainteresowani usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gorzyce, pok. nr 6 w terminie do 15 maja 2013 r. w celu złożenia wniosku.

   

  Do wniosku należy załączyć:

  - kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, związanych ze zmianą pokrycia dachowego zawierającego azbest lub innych decyzji administracyjnych (np. decyzje nakazujące rozbiórkę),

  - tytuł prawny władania nieruchomością.

   

  Gmina Gorzyce otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 30.040,29 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 42.914,70 zł.

  W związku z powyższym demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest będą dla mieszkańców nieodpłatne.

   

  Więcej informacji pod numerem tel. (15) 83 62 075 wew. 22.

   

  Do pobrania:

  WNIOSEK

  .
 •  

  Wójt Gminy Gorzyce przypomina, że mieszkańcy zainteresowani usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gorzyce, pok. nr 6 w terminie do 15 maja 2013 r. w celu złożenia wniosku.

   

  Do wniosku należy załączyć:

  - kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, związanych ze zmianą pokrycia dachowego zawierającego azbest lub innych decyzji administracyjnych (np. decyzje nakazujące rozbiórkę),

  - tytuł prawny władania nieruchomością.

   

  Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest będą wykonane nieodpłatnie.

   

  Więcej informacji pod numerem tel. (15) 83 62 075 wew. 22.

   

  Do pobrania

  WNIOSEK

  .
 •  Maj, najpiękniejszy polski miesiąc, jest tradycyjnie poświęcony książce. Dlatego w maju szczególnie serdecznie gościmy w Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach wszystkich naszych mieszkańców. Jak co roku odwiedzają nas dzieci ze szkół i przedszkoli, a my chętnie oprowadzamy po bibliotece, opowiadamy o pracy bibliotekarza, uczymy korzystać z elektronicznego katalogu.

  25 i 28 maja naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie z kl II Szk.Podst. w Gorzycach.

  .
 • Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach zaprasza na

  SPOTKANIE KLUBU SZACHOWEGO

   w dniu 31.05.2012 r. godz.18:00 (czwartek)

   

  .
 • OSOBY ZAINTERESOWANE

  LEKCJAMI RYSUNKU I MALARSTWA

  ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE w dniu 5 czerwca 2012 r. godz. 17:00

  Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

   

  .
 •  ŚRODOWISKOWY DOM KULTURY W GORZYCACH

  zaprasza  na

  DZIEŃ DZIECKA Z MAMĄ I TATĄ

  2.06.2012 r. godz.16:00 (sobota)

  .
 •  W piątek 11-go maja w Sandomierzu zorganizowane zostało jednodniowe seminarium z udziałem legendy Karate Kyokushin D.C.COOK,uczniem i bliskim współpracownikiem OYAMY. Udział w nim wzięli trener Gorzyckiego Klubu Karate Ostrowski Krzysztof oraz członkowie klubu Dariusz Wziątek i Ostrowski Krystian.

  .
 •  W dniu 24 maja br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z następujących gmin: Nisko, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Tryńcza, Stalowa Wola, Gorzyce, Krzeszów.

  Spotkanie dotyczyło rozwoju turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i krajoznawcze rzeki San - na odcinku od zbiornika w Solinie do ujścia do Wisły.

  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych  przy współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Trześni , Sołtysem wsi Trześń, Radą Sołecką, Domem Kultury w Sokolnikach
  Zapraszają dzieci, młodzież, rodziców oraz całe rodziny z miejscowości Trześń i okolic na

  Festyn Rodzinny
  pod hasłem  ,,Razem silni – stawiamy na Rodzinę”

   który odbędzie się dnia 2 czerwca 2012r.  od godz. 14:00
        na terenach rekreacyjnych i boisku szkolnym przy  Szkole Podstawowej w Trześni

  .
 • Kolejne sukcesy dzieci uczęszczających na Świetlicę Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach

  Dzieci uczęszczające na Świetlicę szkolną wzięły udział w XIV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Świat w kolorach tęczy” organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

  .
 • W związku, zniepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:

  Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierzątgospodarskich.

  .
 • GOSPODARKA ŚMIECIOWA PO NOWELIZACJI USTAWY

  18 maja w msc. Rudna w gminie Bojanów przedstawiciele samorządów gminnych na naszego regionu dyskutowali na temat zadań jakie zostały nałożone  na gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Znowelizowana  ustawa o utrzymania czystości i porządku  w gminach wprowadza odpowiedzialność gmin za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców.

   

  .
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje, że Światowy Dzień bez Tytoniu przypada na dzień 31 maj 2012 roku .

  Hasło ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego".

  W tegorocznych obchodach adresatem kampanii jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet.

  .
 • Spotkania z poetką Panią Sławą Czarnecką w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach

  Biblioteka szkolna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach w ramach cyklu spotkań „To jest interesujący człowiek” zorganizowała spotkanie z regionalną poetką panią Sławą Czarnecką.

  .
 • Realizacja projektów profilaktycznych w Gminie Gorzyce

  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach wystąpiło do Gminy Gorzyce o wsparcie realizacji zadań  z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Pozyskana została ze środków publicznych kwota w  wysokości 23 000 zł. Zostanie ona przeznaczona na  prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami Gminy Gorzyce, profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

  .
 •  W dniu 13 maja 2012 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach przedstawili w miejscowym kościele program artystyczny poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II. Okazją była pierwsza rocznica beatyfikacji, kolejna rocznica zamachu na życie Jana Pawła II oraz urodziny Karola Wojtyły. 

  Na program składały się chronologiczne wspomnienia od narodzin poprzez życie młodzieńcze, kapłaństwo, po działalność i święte życie Papieża. Recytowano wiersze, śpiewano pieśni religijne. Całość poparta była prezentacją multimedialną.
  Za przedstawiony program uczniowie otrzymali gromkie brawa i ustne podziękowania od księdza i jednej z mieszkanek Furmanów.

  .
 •  12 maja 2012 r. w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbyła się druga edycja Ogólnopolskich Zawodów Tańca Breakdance BBOY FACTORY 2. Podobnie jak w roku ubiegłym tak i teraz, zawody zgromadziły zawodników z różnych stron naszego kraju.

   

  Głównym organizatorem zawodów byłoForum Mieszkańców Wsi "SANŁĘG" Lokalna Grupa Działania i Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. Pomysłodawcą    i koordynatorem imprezy jest Jakub Osuch, pracownik GOK, od wielu lat związany  z breakdance.

  .
 • Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek był „Magiczny wieczór z Harrym Potterem” zorganizowany 11 maja w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.  Mimo późnej pory, bo  o godz. 20.00 impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Na uczestników czekało wiele atrakcji: poczęstunek, zabawy, konkursy i quizy ze znajomości książek o małym czarodzieju. Wiele radości sprawiła dzieciom zabawa, która polegała na przyczepianiu z zamkniętymi oczami świńskiego ogonka Dadleyowi.

  .
 • Od 7.05.- 11.05.2012 r. w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach odbył się IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Było to święto czytelnictwa, bibliotekarzy ale także prawdziwa uczta obcowania z książką.

  W dniach 7-9 maja bajki dla dzieci czytali Wójt Gminy Gorzyce Pan Marian Grzegorzek, Pani Halina Jaskuła radna Gminy Gorzyce oraz Pan Sylwester Kotwica radny powiatu tarnobrzeskiego, Dyrektor Gimnazjum w Gorzycach. 

  .
 • Majowe spotkania z teatrem

  Uczestnicy projektu „Sukces w zasięgu ręki – II edycja”  - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach w maju mieli okazję wyjechać na dwa przedstawienia. Pierwsze z nich było w Krakowie, a drugie w Kielcach. 

  .
 • Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnychzaprasza na bezpłatne szkolenie na temat: 

  ALKOHOL I NASZE ŻYCIE.

  Zapraszamy, osoby uzależnione od alkoholu.Członków rodzin osób uzależnionych, wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi.Dzieci i młodzież do lat 18, na których życie wpłynął alkoholizm któregoś z rodziców lub innej bliskiej osoby oraz wszystkich innych mieszkańców gminy, którzy potrzebują pomocy oraz wsparcia.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 14 maja 2012 o godz. 18:00 ul. 3 Maja 4/15

  .
 •  W niedzielę  6  maja w organizowanym wspólnie z GOSiR , V GMINNYM BIEGU DLA  ZDROWIA wzięło  udział  blisko 100 zawodników. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe dyplomy i skromne upominki rzeczowe.  Następnie zgromadzona publiczność wysłuchała koncertów Kapeli Ludowej, Kapeli „Nad Łęgiem” oraz znanych przebojów w wykonaniu  zespołu  Project Band, całość spotkania zakończyła dyskoteka.

  .
 • Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę, przemarsz pod Pomnik Grunwaldzki, złożenie kwiatów i krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów  SP2  to główne uroczystości związane z obchodami  rocznicy Konstytucji 3 Maja , które odbyły się w  Gorzycach. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe; SP1, SP2, Gimnazjum,  NSZZ „Solidarność” oraz OSP Gorzyce.

  W dniu 3 maja  roku o godz. 11:00 w Kościele Parafialnym we Wrzawach odbyła się Msza Święta za Ojczyznę, następnie w Domu Kultury we Wrzawach odbyła się uroczysta Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-maja.
  Cześć artystyczną przygotował Zespół Szkół we Wrzawach pod kierunkiem Pani Danuty Laskowskiej.W imprezie uczestniczyły poczty sztandarowe OSP Wrzawy oraz Zespołu Szkół we Wrzawach.

  .
 •  11 maja 2012 roku odbędzie się pierwsza edycja akcji "Noc Bibliotek". Akcja została wymyślona przez biblioteki biorące udział w II etapie Programu Rozwoju Bibliotek. Koordynatorem akcji została Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie. Akcja ma swoją stronę na portalu Facebook. W ramach tej akcji Noc Bibliotek  Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach zaprasza wszystkich miłośników Harrego Pottera  na nocne zabawy w Bibliotece.  Na czytelników czeka moc atrakcji: zabawy literackie, konkursy, quizy oraz poczęstunek. Wszystkim uczestnikom zapewniamy opiekę.

   

  .
 • W dniach od 8 do 15 maja biblioteki w całej Polsce będą obchodzić "IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek". Głównym celem tego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego. Według pomysłodawców hasło przewodnie tegorocznego tygodnia „Biblioteka ciągle w grze” jest aluzją i nawiązaniem do zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

   

  .
 •  Obchody Tygodnia Ziemi w Przedszkolu Samorządowym w Gorzycach

  Samorządowe Przedszkole w Gorzycach jest placówką o profilu ekologiczno-zdrowotnym już od najmłodszych lat rozwija u dzieci postawy ekologiczne i właściwe nawyki żywieniowe. W dniach 23.04. do 27.04. 2012r.  w tej placówce odbyły się Obchody Tygodnia Ziemi.

  .
 •  Z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego powstała strona internetowa „Witryna obywatelska”, która ma na celu stworzenie platformy współpracy między samorządem a społeczeństwem. W założeniu „Witryna” ma być miejscem gromadzenia opisu dobrych praktyk, mających zachęcać do podążania drogą wskazaną przezaktywne środowiska.

   

   

  .
 •  FORUM MIESZKAŃCOW WSI "SANŁĘG" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA iGminny Ośrodek Kultury w Gorzycach

   zapraszają na

  BBOY FACTORY 2

  12.05.2012 r. godz.13:00

  Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

   

   

   

  .

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.