Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Filtr
 • archeologia okladkaArcheologia, to rzadko poruszany temat w publikacjach ostatnich lat dotyczących historii gminy Gorzyce. Najnowsze wydawnictwo pt. „Z dziejów badań archeologicznych w widłach Wisły i Sanu na przełomie XIX i XX wieku” stara się chociaż po części uzupełnić tą lukę.

  Autorem opracowania jest Waldemar Prarat z Wrzaw.

 • babciaŚrodowiskowy Dom Kultury w Gorzycach.

  Z okazji Dnia Babci i Dziadka pragniemy uczcić rodziców taty i mamy, dlatego na koncert "RADOŚĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH LAT" zapraszamy!
  W koncercie wystąpią zespoły artystyczne Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach oraz Chór Trzeciego Wieku.
  Koncert odbędzie się 25 stycznia (niedziela) o 17:30 w sal widowiskowej ŚDK Gorzyce

 • 00ŚRODOWISKOWY DOM KULTURY W GORZYCACH

  Czas  wokół Świąt Bożego Narodzenia sprzyja podniosłemu nastrojowi. Jest to okres, kiedy w wielu polskich domach, ale także w wielu miejscach całego świata, grane i śpiewane są kolędy, choć w dobie ogromnego tempa życia codziennego, tradycja ta powoli zanika. 

 • Trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostę Tarnobrzeskiego,w wyniku którego zostaną wypłacone odszkodowania za nieruchomości położone przyul. Działkowców w Gorzycach, które stały się własnością Gminy Gorzyce na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach”.

  Starosta Tarnobrzeski w dniu 15 stycznia br. wydał decyzje ustalające wysokość odszkodowania przysługującego właścicielom nieruchomości położonych przy ul. Działkowców w Gorzycach, których grunty zostały zajęte pod rozbudowę drogi. Trwa doręczanie decyzji 138 właścicielom nieruchomości, którym przysługuje odszkodowanie. Odszkodowania zostaną wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym powyższa decyzja stanie się ostateczna.

  .
 • W dniu dzisiejszym z inicjatywy wójta Gminy Gorzyce w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z reprezentantami Klubu Kibica „TŁOKI” Gorzyce.

  W czasie spotkania omówione zostały sprawy :

  • wielkości dofinansowania dla klubów piłkarskich z Gminy Gorzyce na tle innych klubów m.in. z Tarnobrzega ( dla porównania w budżecie Gminy Gorzyce - to kwota 129 tyś. zł dla klubu „Tłoki” występującego w klasie okręgowej, natomiast w budżecie Tarnobrzega OKS Mokrzyszów 78 tyś. zł-IV liga.)
  • utworzenia Akademii Piłkarskiej w  Gorzycach wspólnie z byłym reprezentantem Polski Mariuszem Kukiełką w celu podniesienia poziomu wyszkolenia „najmłodszego pokolenia” piłkarzy.
  • sprawy ogólne związane z działalnością na rzecz sportu.

  Mamy nadzieję, że rozmowy będą kontynuowane i stanowiska obu stron zostaną zbliżone.

  Rodziców i dzieci z terenu gminy Gorzyce zapraszamy na spotkanie w sprawie utworzenia Akademii Piłkarskiej w dniu 3 lutego (poniedziałek) na godz.17:00 do sali gimnastycznej Gimnazjum w Gorzycach (wejście od parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2).

  .
 • OSTRZEŻENIE!

  BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – ZAWIEJE/ZAMIECIE ŚNIEŻNE

  Stopień zagrożenia – 1

  Ważność:

  Od 2014-01-30 11:45 do 2014-01-30 21:00

   

  Przebieg:

  Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 do 40 km/h oraz porywami wiatru do 65 km/h.

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach
  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 15 8233507, tel./fax  15 8233568.

  .
 • UWAGA ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA !

   http://gminagorzyce.pl/j3/index.php/informacje-o-sp-723788140/konkurs-ofert/941-zmiana-ogloszenia

   

  OGŁOSZENIE

  o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu

  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

   

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 18 ust 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 135 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XLIII/247/13 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XLV/267/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs na zadania:

  .
 • Firma Energia Południe Sp. z o.o. poszukuje gruntów do dzierżawy z przeznaczeniem pod budowę farm fotowoltaicznych (słonecznych).

   

   Parametry, które powinna spełniać nieruchomość to:

  • powierzchnia, co najmniej 1 [ha];
  • dostęp do utwardzonej drogi dojazdowej;
  • sąsiedztwo linii śedniego napięcia maksymalnie do 500 metrów;
  • tereny dobrze nasłonecznione, niezadrzewione, niezalewowe;
  • wymagane grunty niskiej jakości – IV,V,VI klasa;

   

  W odpowiedzi prosimy podać:

  gminę miejscowość, numer ewidencyjny działi, klasęgruntu oraz informacje jakie jest aktualne przeznaczenie gruntu.

   

  .
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach powstał 15 grudnia 2006 roku. Jednostką prowadzącą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

  Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej  i zawodowej między innymi poprzez rozwijanie umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się, współpracy w grupie, dokonywania wyborów, poprzez wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej.

  .
 •  

  DSCN2805Mimo mroźnego sobotniego /25.01./ popołudnia kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci i ich rodziców wzięła udział w zabawie karnawałowej odbywającej się w Środowiskowym Domu Kultury. Gwiazdka Nastka i Bałwanek Franek ze Studia Teatralno-Muzycznego FAMA z Dębicy zabrali dzieci w podróż pełną niespodzianek, piosenek, zabaw i konkursów, w których uczestniczyły dzieci i rodzice. Dodatkową atrakcją był deszcz konfetti i baniek mydlanych. Po trzech godzinach dynamicznej zabawy wszyscy w dobrych nastrojach i uśmiechem na ustach opuszczali miejsce zabawy by w drodze powrotnej do domu zmagać się z zawieją śnieżną.

  .
 • bioeco stronaW odpowiedzi na nasze informacje zawarte w artykule W Zalesiu Gorzyckim: rekultywacja terenu czy składowisko odpadów? otrzymaliśmy od spółki Bioeco z siedzibą w Zalesiu Gorzyckim pismo, które poniżej w całości przedstawiamy.

  .
 •  
  Poseł do Parlamentu Europejskiego
  Tomasz Poręba
  serdecznie zaprasza
  Mieszkańców Gminy Gorzyce na spotkanie.
   
  .
 •  

  Mirosław Pluta, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na I edycję konkursu fotograficznego pt. "Cztery Pory Roku".

   

  Rozpoczęcie styczeń 2014, zakończenie 31 styczeń 2015 r.

   

  .
 •  

  W dniu 24 stycznia br. bezpośrednio po sesji wójt pospieszył na noworoczne spotkanie podkarpackiego środowiska piłkarskiego do Stalowej Woli. Za wieloletnie działanie na rzecz rozbudowy infrastruktury sportowej i popularyzację piłki nożnej Podkarpacki Związek Piłki Nożnej – Podokręg Stalowa Wola uhonorował Wójta Mariana Grzegorzka piłkarską statuetką.

  .
 • W dniu 24 stycznia, kilkanaście minut po godzinie trzynastej rozpoczęła się sesja rady gminy. Sesja szczególnie ważna ze względu na to, że głównym punktem przyjętego porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok 2014. W czasie gdy przystępowano do obrad, na salę weszło kilkunastu młodych mężczyzn, którzy zajęli miejsca przeznaczone dla publiczności. Przewodniczący rady podszedł do tej grupy i zapytał się jaki jest cel tej wizyty a następnie zdecydował aby udzielić im głosu. Młodzi ludzie dali wyraz swojego zaniepokojenia faktem, że rodzi się w gminie inicjatywa zorganizowania szkółki piłkarskiej dla najmłodszych.

  .
 • OSTRZEŻENIE!

  BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

  Stopień zagrożenia – 1

  Ważność:

  Od 2014-01-25 06:00:00 do 2014-01-26 12:00:00

   

  Przebieg:

  Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm. Strefa opadów przemieszczać się będzie od południowego wschodu

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach
  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel.15 8233507, tel./fax 15 8233568.

  .
 • OSTRZEŻENIE!

  BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

  Stopień zagrożenia – 1

  Ważność:

  Od 2014-01-25 06:00:00 do 2014-01-26 12:00:00

   

  Przebieg:

  Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm. Strefa opadów przemieszczać się będzie od południowego wschodu

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach
  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel.15 8233507, tel./fax 15 8233568.

  .
 •  

  Wójt Gminy Gorzyce oraz Biuro Projektowe KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. zapraszają wszystkich zainteresowanych – szczególnie z sołectw: Gorzyce, Wrzawy i Zalesie Gorzyckie – na konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Wisła Etap II - Rozbudowa prawego Wału rzeki Wisły na dł. 14,116 km i prawego wału rzeki San na dł. 2,037 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem”.

   

  Spotkanie prezentacyjne odbędzie się 05.02.2014 r. o godzinie 15.00 w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach,ul. Pańska 1.

  .
 • W dniach od 13 do 20 marca 2014r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Gorzyce (rocznik podstawowy 1995 oraz rocznik starsze). Powiatowa Komisja Lekarska będzie miała siedzibę w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2 (tereny ogródków działkowych nad Wisłą).

  .
 • wsciekliznaKOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

  W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PSÓW I KOTÓW.

   

  WŚCIEKLIZNA to śmiertelna wirusowa choroba zakaźna, atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Lis wolno żyjący jest w Europie jej rezerwuarem.

  Prowadzone przez Inspekcje Weterynaryjną szczepienia ochronne lisów spowodowały znaczny spadek liczby ognisk wścieklizny. Jednakże wciąż niepokojące są liczne przypadki tej choroby u zwierząt domowych,zwłaszcza nieszczepionych psów i kotów.

  .
 • W Zalesiu Gorzyckim, na działkach ewidencyjnych o numerach 411 i 412 położonych przy drodze krajowej nr 77, blisko dwadzieścia lat temu funkcjonowała jeszcze cegielnia i wydobywano tutaj kopalinę pod potrzeby produkcji cegły. Ten obszar pozostawiony przez wiele lat bez ingerencji człowieka stał się dzikim uroczyskiem porośniętym trawami, zaroślami oraz w części pokryty wodą.

   

  .
 •                                                                                                                                                                          Wójt gminy ponowił zaproszenie do przewoźników obsługujących dalekobieżne przewozy osobowe na liniach komunikacyjnych do: Warszawy, Łodzi, Kielc, Wrocławia, Zamościa i Rzeszowa a korzystających obecnie tylko z przystanku przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach (droga krajowa nr 77) w rejonie Urzędu Gminy – do wprowadzenia komunikacji dalekobieżnej na teren Osiedla Gorzyce.     

   

  .
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach już dziś zaprasza wszystkich, i dużych i małych na spędzanie wolnego czasu w Środowiskowym Domu Kultury. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego - zarówno ci najmłodsi jak i młodzież z gimnazjów i szkół średnich. Pełny rozkład zajęć, które GOK prezentuje na najbliższe ferie 2014 znajduje się na załączonym plakacie.

  .
 • Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach zaprasza na Bal Karnawałowy dla dzieci, który odbędzie się w sobotę, 25 stycznia 2014 o godzinie 16:00 na sali widowiskowej ŚDK.

   

  Program poprowadzą aktorzy Studia Fama!

   

  Przedsprzedaż biletów od 20 stycznia 2014 w godzinach 8:00 - 17:00 w cenie 7 zł.

   

  Wszystkich serdecznie zapraszamy!

  .
 • .
 • 1nb14

  .
 • W Gorzycach, przy drodze "dla zajęcy", jak niektórzy  jeszcze niedawno mówili...

   

  Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan powstaje nowy obiekt - hala o powierzchni około 1000 m2.

   

  Dzięki łagodnej zimie prace budowlane szybko postępują i mamy nadzieję, że przedsięwzięcie zacznie wkrótce funkcjonować. Każda inwestycja to nowe miejsca pracy zarówno na etapie budowy obiektu jak i w przyszłości.

  .
 • ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH POWIATU TARNOBRZESKIEGO W ROKU 2014

  L. p.

  Adres apteki /punktu aptecznego

  Kierownik

  Godziny otwarcia

  Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

  1.

  ul. Rynek 23,
  39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI

  Kierownik apteki
  mgr Elżbieta GAZDA
  Tel,15/811-80-13

  pon.-pt.  800-1600
  sob.     800-1200
  nie prowadzi dyżurów

  2.

  Punkt apteczny
  ul. Mickiewicza 2
  39-451 SKOPANIE

  Kierownik punktu 
  Techn. ferm. Jolanta GRUDZIEŃ Tel.15/812-14-07

  pon.-pt.  900-1600
  sob.     830-1300
  nie prowadzi dyżurów

  3.

  Punkt apteczny "Rumianek" ŚLĘZAKI 36 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI

  Kierownik
  Alina WOJCIECHOWSKA
  661-619-676

  pon.-pt.  730-1300
  sob.     nieczynne
  nie prowadzi dyżurów

  4.

  Punkt apteczny „Twoje zdrowie"
  ul. Wschodnia 10
  WOLA BARANOWSKA
  39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI

  Kierownik punktu
  Techn. farm. Iwona BORYCKA
  Tel.15-811-62-14

  pon.-pt.  900-1600
  sob.     nieczynne
  nie prowadzi dyżurów

  5

  Apteka ul. Włókniarzy 1

  39-451 SKOPANIE

  Kierownik apteki
  dr n. med. Ireneusz SOWA
  Tel. 15/8 12-15-16

  pon.-pt.800- 1600
  sob. 800- 1200
  nie prowadzi dyżurów

  Gmina Gorzyce

  1.

  ul. Piłsudskiego 17
  39-432 GORZYCE

  mgr Małgorzata DUBIEL
  Tel. 15/836-17-76

  pon.-pt.  800-1800
  sob.     900-1200
  nie prowadzi dyżurów

  2.

  ul. Porucznika Sarny 5
  39-432 GORZYCE

  mgr Anna JABŁONSKA
  Tel. 15/836-22-67

  pon.-pt.  800-1900
  sob.     800-1400
  nie prowadzi dyżurów

  3.

  Apteka
  ul. Ks. Michalca 2 3
  9-434 TRZEŚŃ

  Małgorzata NOWAK
  Tel. 15/836-10-31

  pon.-pt.  800-1700
  sob.     800-1300
  nie prowadzi dyżurów

  4.

  Punkt apteczny
  ul. Szkolna 8 SOKOLNIKI 39-432 GÓRZYCE

  Kierownik punktu : 
   Elżbieta PĘGIELSKA
  Tel. 15/836-36-06 

  pon.-pt.  900-1700
  sob.     nieczynna
  nie prowadzi dyżurów

  5.

  Punkt Apteczny
  WRZAWY 540
  39-4342 Gorzyce

  Kierownik punktu : 
  Tech. farm.Małgorzata NOWAK
  Tel. 503 649 37

  pon.-pt.  800-1600
  sob.     nieczynna
  nie prowadzi dyżurów 

  Gmina Grębów

  1.

  Apteka Prywatna „IZABELA" GRĘBÓW 394 39-4 10 GRĘBÓW

  Kierownik apteki:
  mgr Ewa ZAGUŁA
  Tel. 15/811-28-28

  pon.-pt.  800-1600
  sob.     800-1400
  nie prowadzi dyżurów

  2.

  Apteka Prywatna „Rodzinna"
  GRĘBÓW 401 A
  39-4 10 GRĘBÓW

  Kierownik apteki:
  mgr Dominik SZEWC
  692-764-322

  pon.-pt.  900-1600
  sob.     800-1300
  nie prowadzi dyżurów

  3.

  Punkt Apteczny "Tanie leki"
  Stale 89
  39400 Tarnobrzeg

  Kierownik Apteki - Beata Szewc
  Tel. 502-566-231

  pon.-pt.  745-1545
  sob.     nieczynne
  nie prowadzi dyżurów

  Miasto i Gmina Nowa Dęba

  1.

  Apteka 4 Pory Roku
  ul. Kościuszki 1
  39-460 NOWA DĘBA

  mgr Artur CYZIO
  Tel. 5/846-20-25

  pon.-pt.  800-2000
  sob.     800-1600
  niedz.    800-1500
  nie prowadzi dyżurów

  2.

  ul. Rzeszowska 5 
  39-460 NOWA DĘBA

  mgr Jadwiga SZULA
  Tel. 15/846-23-81

  pon.- pt.  800-2000
  sob.     800-1500
  niedz.    900-1200
  nie prowadzi dyżurów

  3.

  ul. Jana Pawła II 3
  9-460 NO W A DĘB A

  Dariusz TOMCZYK
  Tel. 15/846-34-66

  pon.- pt.  830-1830
  sob.     830-1430
  nie prowadzi dyżurów

  4.

  Apteka „Pod Różą"
  Al. Zwycięstwa 3/37 
  39-460 NOWA DĘBA

  Kierownik apteki
  mgr Małgorzata ŁYSOŃ
  Tel. 15/846-20-89

  pon.-pt.  800-2000
  sob.     800-1600
  niedz.   nieczynne
  nie prowadzi dyżurów

  5.

  Apteka „Słoneczna" 
  ul. Krasickiego 17
  39-460 NOWA DĘBA
  Kierownik apteki
  mgr Dariusz Duma
  tel. 15 846 20 29

  pon.-pt.  800-1800
  sob.     800-1400
  nie prowadzi dyżurów

   

  6.

  39-442 CHMIELÓW

  mgr Izabela DERYŁO
  Tel. 15/64 1-1 8-42

  pon.-pt.  900-1600
  sob.     900-1300
  nie prowadzi dyżurów

  .
 • Z-dziejw-okadkaNa regionalnej półce pojawiła się ostatnio kolejna publikacja Waldemara Prarata pt. Z dziejów regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem, T. II, Wrzawy 2013.

  Jest to zbiór opracowań historycznych o różnorodnej tematyce i szerokim przedziale czasowym, obejmującym okres od XVI wieku po II wojnę światową.

  Ta różnorodność tematyczna łączy się z szerokim obszarem geograficznym. Jego granice zakreśla dawny powiat tarnobrzeski, w kształcie, który dotrwał do 1939 r.

  .
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:


  Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2014 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

  .
 • oplatek02Zdrowia, kolejnych pomysłów oraz wytrwałości w realizacji zaplanowanych imprez, życzyli sobie słuchacze Uniwersytetu III Wieku z Gorzyc, podczas corocznego spotkania świąteczno – noworocznego. Seniorzy z Gorzyc, to jedyni słuchacze w Polsce, którzy od czterech lat prowadzą Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku na terenie wiejskim.

  Krystyna Gozdyra, prezes gorzyckiego stowarzyszenia przypomina, że było to trzecie spotkanie świąteczno – noworoczne jej seniorów. Z zadowoleniem przyznaje, że pojawiają się coraz nowe twarze, a sala, w której zadomowiło się stowarzyszenie powoli zaczyna pękać w szwach.
  Źródło: www.echodnia.eu
   Galeria zdjęć w rozwinięciu. 
  .
 • W projekcie porządku obrad sesji w dniu 30 grudnia 2013 znalazły się projekty uchwał dotyczące przedłużenia w trybie bezprzetargowym dzierżaw gruntów z mienia wiejskiego w miejscowościach Gorzyce i Wrzawy. Ponadto wójt zaproponował wprowadzenie jeszcze jednej takiej uchwały dotyczącej Sokolnik. Wszystkie wymienione projekty wynikały z wniosków zainteresowanych rolników i w okresie kilku ostatnich tygodni były przedmiotem różnego rodzaju uzgodnień i konsultacji: w Gorzycach na zebraniu wiejskim a we Wrzawach z radą sołecką, podobnie i w Sokolnikach.

  .
 •  

   

  "DO BETLEJEM” to tytuł koncertu kolęd i pastorałek,  który w ostatnią niedzielę 27 stycznia  zaprezentowany został w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach. Rokrocznie koncerty te cieszą się dużym zainteresowaniem, tak samo było i w tym roku. Sala z trudem pomieściła  licznie przybyłą publiczność, która wraz z wykonawcami na zakończenie koncertu pięknie odśpiewała  „Bóg się Rodzi”. Na scenie wystąpiły: Orkiestra Dęta GOK Gorzyce oraz zespoły z DK Sokolniki – małe Primo, Primo i Requiet.  Koncert poprowadził i jego artystyczną część przygotował P. Krzysztof  Kapała.

   

   

   

  .
 • Od 15 stycznia br. można składać wnioski o udzielenie pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego. Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. to kolejny projekt unijny realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., skierowany do osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Budżet Funduszu to ponad 5 mln złotych, których źródłem jest Regionalny Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu Gminy Tarnobrzeg, która przekaże na ten cel 349 000 złotych. To pierwsza taka inicjatywa w powiecie tarnobrzeskim.

  Z oferty Funduszu mogą skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy już prowadzący firmę z terenu województwa podkarpackiego.

  .
 • .
 •  

  W dniach od 13 do 19 marca 2013 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Gorzyce (rocznik podstawowy 1994 oraz rocznik starsze). Powiatowa Komisja Lekarska będzie miała siedzibę w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2 (tereny ogródków działkowych nad Wisłą). Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
  • dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się – w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu.

  OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego

  .
 •  

  Pomóżmy  ptakom przetrwać zimę !

  Apelujemy do wszystkich, którym nie jest obojętny los naszych skrzydlatych przyjaciół. Nastała dramatyczna w skutkach gołoledź, która całkowicie pozbawiła ptaki dostępu do naturalnego pokarmu. Zalegająca skorupa lodu i śniegu uniemożliwia ptakom i innym zwierzętom zdobycie pożywienia jakim są różne nasiona i owoce drzew i krzewów. Taka sytuacja skazuje wiele zwierząt na okrutną głodówkę, często prowadzącą do śmierci !

  Każdy z nas może w prosty sposób pomóc ptakom przetrwać ten trudny okres. Nasze domowe parapety, balkony, zadaszenia czy specjalne karmniki z wyłożoną karmą mogą stać się ostatnią deską ratunku.

   

  .
 • W dniu dzisiejszym (25 stycznia 2013 r.), w Auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, odbyła się konferencja z okazji zakończenia III edycji i inauguracji IV edycji studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Akademia Liderów Samorządowych.

  .
 • Konferencja Wójta Gminy „Rozwój Gminy naszą sprawą” miała na celu, m. in., wywołanie szerokiej dyskusji społecznej dotyczącej przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. W trakcie konferencji i bezpośrednio po niej zgłoszone zostały pomysły dotyczące:

  1. problemu niepełnego wykorzystania budynku przy ul. 11 Listopada 12, w którym funkcjonuje, m. in. jednostka organizacyjna Powiatu Tarnobrzeskiego: Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, z rozpatrzeniem możliwości usytuowania w nim Urzędu Gminy – zamiast podejmowania inwestycji rozbudowy obecnego budynku przy ul. Sandomierskiej;
  2. wykorzystania obecnych parkingów będących własnością Federal Mogul Gorzyce (na których obecnie odbywa się handel targowiskowy) na plac targowy – zamiast budowy nowego placu handlowego w Gorzycach pomiędzy  ul. 3 Maja i Placem Handlowym (wg koncepcji przedstawionej na konferencji). .
 •  

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartego porozumienia organizuje w roku 2013 wraz  z Impresariatem Artystycznym "AB ART" z siedzibą w Łodzi kolejną edycję Akcji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Celem akcji jest zbieranie środków na Fundusz Pomocy Dzieciom Niepelnosprawnym, propagowanie idei pomocy oraz wyzwalanie niezwykle cennych inicjatyw społecznych. Organizowane przez  Towarzystwo formy rehabilitacji dzieci mają na celu minimaliowanie skutków niepełnosprawności i zapewnienie maksymalnej samodzielności. .

 • „Kochamy Was Drodzy Dziadkowie”

  – spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka  w Szkole Podstawowej   im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach

  Jak każdego roku, także i w tym obchodziliśmy ten szczególny dla wszystkich dzień. Spotkanie to jest wielkim wydarzeniem dla szkoły i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych seniorów.

  Dzieci z klas 0-II pod kierunkiem wychowawców przygotowały część artystyczną  z wieloma akcentami humorystycznymi. Natomiast  uczniowie klasy III wystawili  jasełka przygotowane przez księdza katechetę, których dopełnieniem było wspólne śpiewanie z dziadkami tradycyjnych, polskich kolęd.  Rodzice zadbali o poczęstunek dla gości, który serwowały na stoły mamy z „trójek klasowych”.

  .
 •  

   

   

  Zawiadamia się, że  w dniu 29 stycznia 2013 r. o godz. 10.00w świetlicy wiejskiej  w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

   

  .
 • LOKALIZACJA

  2013

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  x

  XI

  XII

  Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
  ul. Rzeszowska 3

  9

  6

  6

  3

  8

  5

  10

  7

  4

  9

  6

  4

  Urząd Gminy Gorzyce
  ul. Sandomierska 75

  16

  13

  13

  10

  15

  12

  17

  14

  11

  16

  13

  11

  Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
  ul. Fabryczna 12

  23

  20

  20

  17

  22

  19

  24

  21

  18

  23

  20

  18

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego,
  ul. M. Dąbrowskiej 15

  30

  27

  27

  24

  29

  26

  31

  28

  25

  30

  27

  23

  Dyżury pełnione są przez Konsultantów PK Mielec w godzinach od 9:00 do 15:00.

  Bezpłatne usługi informacyjne świadczone będą przez następujących konsultantów:

  1. Ewelina Bik
  2. Monika Klimczak
  3. Małgorzata Bury
  4. Tomasz Ortyl
  .
 • OSTRZEŻENIE NR 9

  Centralnego BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB ODDZIAŁ W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – Opady marznące

  STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 2

  Ważność:

  OD GODZ. 09:00 DNIA 22.01.2013 DO GODZ. 14:00 DNIA 22.01.2013

  Przebieg

  Przewiduje się występowanie opadów marznącego deszczu lub mżawki,powodujących gołoledź.Opady marznące od zachodu przechodzić będą w opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

   

   

  O zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach tel. 15 8362 075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

  .
 •  

   W ostatnią sobotę 12 stycznia w Środowiskowym  Domu  Kultury  w Gorzycach  odbyło się spotkanie przewodniczących  Kół Gospodyń  Wiejskich  działających w  gminie  Gorzyce. Uczestniczyły w nim panie z Gorzyc, Zalesia Gorzyckiego, Motycza Poduchownego,  Orlisk, Sokolnik i Furman.   Po kilku latach   zastoju Koła Gospodyń  tworzą nowe struktury i planują ambitne działania  w swoich miejscach zamieszkania. Sobotnie popołudnie  było okazją do wymiany doświadczeń i zaplanowania wspólnych działań w roku bieżącym. Uczestniczące w nim panie miały  również możliwość zapoznania się  ze sztuką decoupage w  trakcie zajęć  prowadzonych przez panią Kingę Roszuk.

   

   

   

  .
 • OSTRZEŻENIE NR 8!

  Centralnego BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  ZJAWISKO – Opady marznące (prawdopodobieństwo 90%)

  STOPIEŃ ZAGROŻENIA - 2

  Ważność:

  OD GODZ. 21:00 DNIA 20.01.2013 DO GODZ. 09:00 DNIA 22.01.2013

  Przebieg

  Przewiduje się początkowo wystąpienie opadów śniegu przechodzących w opady deszczu ze śniegiem. Okresami będą występować opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

   

  O zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach
  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

  .
 • .
 •  

  Terminy dyżurów

  Adres apteki

  01.01.2013 r. -06.01.2013r.

  ul. 1 Maja l „Na Sokolej"

  07.01.2013r.-13.01.2013r.

  ul. Dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie"

  14.01.2013r.-20.01.2013r.

  ul. Dekutowskiego 1, PZF „Cefarm" Kielce

  21.01.2013r.-27.01.2013r.

  ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, „Na Dzikowie"

  28.01. 2013r.-03.02.2013r.

  ul. Konfederacji Dzikowskiej 16, „Apteka Dzikowska"

  04.02.2013r.-10.02.2013r.

  ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie"

  11.02.2013r.-17.02.2013r.

  ul. Kopernika 19, Apteka Prywatna

  18.02.2013r.-24.02.2013r.

  ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA"

  25.02.2013r.-03.03.2013r.

  ul. Mickiewicza 34 d, „Pod Aniołem"

  04.03.2013r.-10.03.2013r.

  ul. Mickiewicza 34 e , „Apteka Familijna"

  11.03.2013r.-17.03.2013r.

  ul. Moniuszki 1, Apteka „Centrum"

  18.03.2013r.-24.03.2013r.

  ul. Sienkiewicza 4/7 1B,  „Moja Apteka"

  25.03.2013r.-31.03.2013r.

  ul. Sienkiewicza 38/74A, PZF Cefarm Kielce

  01.04.2013r.-07.04.2013r.   '

  ul. Sienkiewicza 48, Apteka „Polifarm"

  08.04.2013r. - 14.04.2013r.

  ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna

  15.04.2013r.-21.04.2013r.

  ul. Targowa 6B, Apteka Prywatna

  22.04.2013r. -28.04.2013r.

  ul. Waryńskiego 1, „Pod Tapimą"

  29.04.2013r.-05.05.2013r.

  ul. Wyspiańskiego 25, „MEDIQ" Cefarm Rzeszów

  06.05.2013r. - 12.05.2013r.

  ul. Wyszyńskiego 20/32 Apteka Prywatna „ETIUDA"

  13.05.2013r.-19.05.2013r.

  ul. ul. Zwierzyniecka 18, Apteka Prywatna

  20.05.2013r. -26.05.2013r.

  ul. 1 Maja 1, „Na Sokolej"

  27.05.2013r. - 02.06.2013r.

  ul. Dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie"

  03.06.2013r.-09.06.2013r.

  ul. Dekutowskiego 1, PZF „Cefarm" Kielce

  10.06.2013r.-16.06.2013r.

  ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, „Na Dzikowie"

  17.06.2013r. -23.06.2013r.

  ul. Konfederacji Dzikowskiej 16, „Apteka Dzikowska"

  24.06.2013r. - 30.06.2013r.

  ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie"

  01.07.2013r.-07.07.2013r.

  ul. Kopernika 19, Apteka Prywatna

  08.07.2013r.-14.07.2013r.

  ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA"

  15.07.2013r.-21.07.2013r.

  ul. Mickiewicza 34 d, „Pod Aniołem"

  22.07.2013r. -28.07.2013r.

  ul. Mickiewicza 34 e, „Apteka Familijna"

  29.07.2013r. - 04.08.2013r.

  ul. Moniuszki 1 Apteka, „Centrum"

  05.08.2013r.-11.08.2013r.

  ul. Sienkiewicza 4/71B,  „Moja Apteka"

  12.08.2013r.-18.08.2013r.

  ul. Sienkiewicza 38/74A, PZF Cefarm Kielce

  19.08.2013r.-25.08.2013r.

  ul. Sienkiewicza 48, Apteka „Polifarm"

  26.08.2013r.-01.09.2013r.

  ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna

  02.09.2013r. -08.09.2013r.

  ul. Targowa 6B, Apteka Prywatna

  09.09.2013r.-15.09.2013r.

  ul. Waryńskiego 1, „Pod Tapimą"

  16.09.2013r. - 22.09.2013r.

  ul. Wyspiańskiego 25, ,JMEDIQ" Cefarm Rzeszów

  23 . 09.20 13r. -29.09.20 13r.

  ul. Wyszyńskiego 20/32, Apteka Prywatna „ETIUDA"

  30.09.2013r. -06.10.2013r.

  ul. Zwierzyniecka 18, Apteka Prywatna

  07.10.2013r.-  13.10.2013r.

  ul. 1 Maja 1, „Na Sokolej"

  14.10.2013r.-20.10.2013r.

  ul. Dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie"

  21.10.2013r.-27.10.2013r.

  ul. Dekutowskiego 1, PZF „Cefarm" Kielce

  28.10.2013r.-03.11.2013r.

  ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, „Na Dzikowie"

  04.1 1.2013r.- 10.1 1.2013r.

  ul. Konfederacji Dzikowskiej 16, „Apteka Dzikowska"

  11.11.2013r.-17.11.2013r.

  ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie"

  18.11.2013r.-24.11.2013r.

  ul. Kopernika 19, Apteka Prywatna

  25.11.2013r.-01.12.2013r.

  ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA"

  02.12.2013r.-08.12.2013r.

  ul. Mickiewicza 34 d, „Pod Aniołem"

  09.12.2013r.-15.12.2013r.

  ul. Mickiewicza 34 e, „Apteka Familijna"

  16.12.2013r.-22.12.2013r.

  ul. Moniuszki 1, Apteka „Centrum"

  23.12.2013r.-29.12.2013r.

  ul. Sienkiewicza 4/71B,  „Moja Apteka"

  30.12.2013r.- 05.01.2014r.

  ul. Sienkiewicza 38/74A, PZF Cefarm Kielce

  .
 • W nawiązaniu do konferencji Wójta Gminy Gorzyce „Rozwój Gminy naszą sprawą”, która odbyła się 26.10.2012 r. informujemy, że Wójt Gminy Gorzyce zaprasza do składania propozycji, wniosków i uwag dotyczących koncepcji zagospodarowania części działki o nr ewidencyjnym 2543 położonej przy skrzyżowaniu ulicy Działkowców i Placu Erazma Mieszczańskiego oraz ulicy Piłsudskiego, która przeznaczona jest wMiejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu Niwka-Żabieniec i Centrum w Gorzycach (uchwała Nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2012 r.)na obsługę ruchu drogowego i usługi.

  .
 • W nawiązaniu do ostatnich informacji prasowych dotyczących zamknięcia gabinetu lekarskiego znajdującego się budynku Dom Kultury we Wrzawach informujemy, że działalność lecznicza nie była prowadzona przez Gminę, lecz przez lekarzy prowadzących niepublicznych zakład opieki zdrowotnej.

  Gmina Gorzyce, jako właściciel budynku Domu Kultury we Wrzawach jedynie wynajmuje lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej. Obowiązki w zakresie wyposażenia i eksploatacji wynajętych pomieszczeń spoczywają na osobach (podmiotach) wykonujących usługi medyczne.

  .
 • pwsoc1W dniu dzisiejszym tj. 14.01.2013 r. przed godziną  dziesiątą wybuchł pożar w jednym z mieszkań w budynku socjalnym przy ul. Żwirki i Wigury 11 w Gorzycach. W akcji gaszenia uczestniczyła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  z Gorzyc i jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Tarnobrzegu. Ponadto wezwano Policję i Pogotowie Ratunkowe. Dwie osoby z mieszkania w którym doszło do pożaru odwieziono do szpitala ze względu na złe samopoczucie.

  Przyczyny pożaru w chwili obecnej nie są znane. Zniszczeniu uległ gazowy kocioł wielofunkcyjny. Przyczyny zdarzenia są badane przez Państwową Straż Pożarną w Tarnobrzegu. Pracownicy Urzędu Gminy Gorzyce którzy udali się na miejsce zdarzenia zastali w tym mieszkaniu zaklejoną kratkę wentylacyjną.

  .
 • Fundacja Fundusz Lokalny SMK, jako Lokalna Organizacja Stypendialna uczestniczy w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych. Celem Programu jest pomoc dla uzdolnionej młodzieży na 1. roku studiów stacjonarnych. Osoby najzdolniejsze a pochodzące z mniej zamożnych rodzin mogą uzyskać stypendium w kwocie 5.000 zł. W latach 2007-2012 Fundacji udało się przyznać ponad 100 stypendiów.
  W roku akademickim 2012/2013 objęliśmy wsparciem 7 stypendystów z terenu gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Samborzec.

  Więcej informacji na stronie www.fundacjasmk.pl w zakładce "Młodzi gniewni..." - "Stypendia 2013".

  .
 • Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych, w tym grypy. Obecna pora roku oraz aktualnie panujące warunki pogodowe, czyli  zmieniająca  się  temperatura i duża wilgotność powietrza sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych drogą kropelkową.  W związku z  tym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu  przypomina o  potrzebie propagowania działań edukacyjnych, a także  przestrzeganiu  zachowań prozdrowotnych wśród uczniów,  między innymi w zakresie:

   

  HIGIENY OSOBISTEJ  poprzez: 

  • kształtowanie   nawyku  korzystania z jednorazowych chusteczek w czasie kaszlu i kichania;
  • kształtowanie nawyku dokładnego i częstego  mycia rąk, po przyjściu z zewnątrz,
   przed spożywaniem posiłków,   po korzystaniu  z toalety;
  • unikanie  bliskiego kontaktu „twarzą w twarz”  szczególnie poprzez wykonywanie zadań grupowych, spotkań rówieśniczych, w czasie imprez organizowanych na terenie szkoły;
  • należytego    ubioru  stosownego  do warunków pogodowych i otoczenia, nie dopuszczając  do  przegrzewania ani wychłodzenia organizmu; 
  •  racjonalnego  gospodarowania  czasem w domu podczas nauki, wypoczynku   oraz  przestrzegania odpowiedniej ilości godzin snu.
  • .
 •  

  Na początku tego roku ukazała się książka Waldemara Prarata  pt. „Straty wojenne wsi Wrzawy w latach 1939-1945”.Publikacja jest próbą w miarę całościowego ujęcia strat ludzkich i materialnych poniesionych przez mieszkańców Wrzaw we wrześniu 1939 r., w okresie okupacji niemieckiej i działań frontowych w 1944/1945 r. Obejmuje imienny wykaz około 250 gospodarstw rolnych; w każdym z nich przedstawia poszczególne rodzaje strat – szkody niematerialne (utrata życia, utrata zdrowia, pobyt w więzieniach, obozach itd.), straty w gospodarstwie (w zabudowie, inwentarzu martwym, inwentarzu żywym, ziemiopłodach, paszach i gospodarstwie domowym), oraz inne – spowodowane przez np. wysiedlenie, przymusowe roboty, niedostateczne wynagrodzenie, bezprawne pozbawienie wolności. Podsumowaniem jest stopień zniszczenia gospodarstwa (w %) oraz szacunkowa wielkość poniesionych strat wg cen z 1 września 1939 r.

  .
 • Od 1 lipca wejdą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Z tą datą „właścicielem” odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych stanie się gmina. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który będzie odbierał te odpady.

  .
 • MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.

  Badania odbędą się  w miejscowości: Gorzyce, w dniu 24 stycznia 2013 r. (czwartek), przy Urzędzie Gminy, ul. Sandomierska 75. ZAPISY 42 254 64 10 lub 517 544 004.

  Medica Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa jest świadczeniodawcą z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie mammografii. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane są do
  kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2012 objęte są roczniki od 1943 do 1962), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej profilaktyki. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o
  charakterze złośliwym.

  .
 • JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH

  Przełom grudnia i stycznia to wyjątkowy czas dla wielu osób. W tym okresie spotykamy się w gronie rodzinnym i przeżywamy Święta Bożego Narodzenia. Szkoła jest naszym drugim domem, dlatego też w jej murach, dzielimy się naszą radością z okazji przybycia na świat Maleńkiej Miłości. Po wielodniowych próbach, nadszedł czas na przedstawienie bożonarodzeniowe. Jak przystało na domową atmosferę – w auli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach – zebrały się dzieci, rodzice, nauczycie i zaproszeni goście. Przebrani w odpowiednie stroje Świętej Rodziny, Aniołów, Pasterzy, Mędrców ze Wschodu i Krakowiaków, przygotowani do swoich ról i bardzo przejęci mali aktorzy zaprezentowali jasełka pt.: „Dziękując za światło wiary”.

  .
 • Nieco ponad miesiąc temu oddany został  do użytkowania nowy parking i chodnik przy ul. Edukacji Narodowej w Gorzycach. Przypominamy, że inwestycja była niecierpliwie oczekiwana przez mieszkańców, ale poprzedzał ją długotrwały proces regulacji spraw własnościowych w pasie drogowym tej ulicy oraz ponadto koniecznie było najpierw wykonanie remontu kanalizacji. W wyniku inwestycji, która kosztowała blisko 80 tys. zł (a wcześniejszy remont kanalizacji ok. 41 tys. zł) zostało utworzone 32 miejsca parkingowe oraz 227 m2 chodnika.

  .

 • WÓJT GMINY GORZYCE   INFORMUJE  O   TERMINIE  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO

   Rada Ministrów w dniu 29 listopada 2012 roku  określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2013 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej  w wysokości 0,95zł  na 1litr oleju.

  W 2013 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta w dwóch  terminach tj.:

  • od 1 lutego 2013 roku do 28 lutego 2013 roku – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 sierpnia 2012 rok do 31 stycznia 2013 roku..
 • Ciekawą inicjatywą wprowadzającą w  nastrój Świąt Bożego Narodzenia wykazali się w tym roku mieszkańcy Cypla – przysiółka Zalesia Gorzyckiego. W Wigilię wieczorem stanęła tu przed Krzyżem upamiętniającym powódź 2001 roku  Szopka  Bożonarodzeniowa. Mieszkańcy mają nadzieję, że budowa szopki stanie się tradycją i że z roku na rok uda się ją jeszcze rozbudować.

  .
 • Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przyznało naszej gminie tytuł „Gmina na 5!” w drugiej edycji rankingu „Dobrych praktyk w obsłudze przedsiębiorstw”.
  Ranking został przygotowany pod opieką naukową prof. SGH dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej i mgr Magdaleny Typy. Jego wyniki zostały opublikowane w czwartym raporcie z badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów.

  .
 • Na uroczystości spotkali się jubilaci - pary małżeńskie, którzy przeszło 50,a nawet 60 lat temu połączyli swój los węzłem małżeństwa, kiedy, wiedzieni głębokim uczuciem i wzajemną ufnością ślubowali sobie miłość. Z Ich wspólnego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub też wybiorą wspólnotę małżeńską. Jubileusz złotych i brylantowych godów to niepodważalny dowód, że dla wszystkich par miłość, tolerancja, szacunek, wzajemne porozumienie było i jest podstawą wspólnie przeżytych lat.

   Wójt Gminy Gorzyce Marian Grzegorzek wręczył jubilatom przyznane przez Prezydenta RP „medale za długotrwałe pożycie małżeńskie” 

  .
 • Gorzyce, dnia 27 stycznia 2012

   

  URZĄD  GMINY  GORZYCE

   

  Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem sali zajęć ruchowych wraz z pomieszczeniami przyległymi o łącznej powierzchni 150,53 m2znajdujące się w budynku administracyjno-biurowym w Gorzycach przy ul. 3 Maja 4.

  .
 • 25 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza  w Furmanach odbyła się impreza środowiskowa „ Na bazarach świata”. Występ był  podsumowaniem  działań  promujących zdrowie w szkole i w środowisku w ramach ubiegania się szkoły o wojewódzki certyfikat z promocji zdrowia. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, plastyczne, muzyczne, polonistyczne i recytatorskie, które zdobyli pod kierunkiem swoich nauczycieli.  Wspaniale przenieśli widzów na kolorowe bazary wielu krajów świata. W przygotowanie uroczystości zaangażowała się cała społeczność szkolna oraz rodzice.

  Imprezę poprzedziła wywiadówka, w czasie której zostały przedstawione wyniki nauczania dzieci oraz ich osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

  .
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  na wsparcie realizacji zadań z zakresuGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

  Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok dokonano wyboru następujących ofert:

  .
 • Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) unieważnia się w części konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

  .
 • OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy w Gorzycach oferuje do sprzedaży służbowy samochód osobowy marki:
  DEAWOO Nubira 1.6, rok produkcji 1999 (benzyna).

  Stan licznika 197 000 km
  Cena minimalna 2 500 zł.

  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie UG Gorzyce, ul. Sandomierska 75 do dnia 03.02.2012 do godz. 12.00.

  .
 • Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia plastyczne w Domu Kultury we Wrzawach, prowadzone przez instruktora –Małgorzatę Jonaszek wzięły udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM pt."PIRACI Z KARAIBÓW”, który został zorganizowany przez Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu.

  Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zobrazować charakterystyczne scenki oraz postaci z filmu Piraci z Karaibów.

  17 stycznia 2012 roku, odbyło się otwarcie wystawy i przyznanie nagród przez Jury.

  WYRÓŻNIENIA zdobyła WERONIKA RYBAK lat-12

  Serdecznie gratulujemy Weronice i życzymy kolejnych artystycznych sukcesów!"

  .
 •  Koncert kolęd już tradycyjnie wpisał się w kalendarz styczniowych działań ŚDK Gorzyce. W tym roku po raz dziesiąty zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej GOK Gorzyce i zespołu PRIMO z DKSokolniki. Sala widowiskowa ŚDK z trudem pomieściła wszystkich zainteresowanych.

  .
 •  Z okazji Dnia Babci i Dziadka w sobotę w Środowiskowym Domu Kultury odbył się koncert zatytułowany " SERDUSZKO DLA CIEBIE", w którym wystąpiły zespoły taneczne FOKUS I BBOY FACTORY. Ponad 200 osobowa widownia oklaskiwała popisy młodych tancerzy. Na zakończenie koncertu Babcie i Dziadkowie wraz z życzeniami od młodych artystów otrzymali serduszka wykonane w pracowni plastycznej ŚDK. Program przygotowali  Barbara Deville i Jakub Osuch.

   

  .
 • KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2012

   Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

   

  .
 • ZJAWISKO – Oblodzenie – stopień zagrożenia 1

  Ważność:
  Od 2012-01-20  18:00:00 do 2012-01-21  09:00:00

  Przebieg:Na przeważającym obszarze województwa prognozowany jest stopniowy spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie około -2°C. W rejonach górskich prognozowany jest spadek temperatury do około -6°C.

  Prawdopodobieństwo: 90%

  O ewentualnych zaistniałych zdarzeniach proszę informować w godzinach pracy Urząd Gminy w Gorzycach
  tel. 158362075, a po godzinach pracy, w nocy i w dni świąteczne KM PSP w Tarnobrzegu tel. 8233507, tel./fax 8233568.

  .
 • ŚRODOWISKOWY DOM KULTURY W GORZYCACH

  zaprasza na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

  "SERDUSZKO DLA CIEBIE"

  21.01.2012 r.(sobota) o godz.17:00

   

  Sala widowiskowa Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach

  .
 • W dniu 17 stycznia 2012 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

  Srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” z terenu Gminy Gorzyce otrzymali rodzice, których przynajmniej trzech synów odbyło służbę wojskową:

  - Państwo Maria i Mieczysław CHMIELOWSCY – zam. w Sokolnikach;

  - Państwo Zofia i Kazimierz LĄDOWIE – zam. w Gorzycach.

   

  .
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach zaprasza  na koncert

  BETLEJEMSKA KOLĘDA

  w dniu 22 stycznia 2012 r. (niedziela), godz. 17:30

  Sala widowiskowa ŚDK w Gorzycach

   

  .
 • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne,którego tematem  będzie przedstawienie rozwiązań  projektowych rozbudowy prawobrzeżnego i  lewobrzeżnego  obwałowania rzeki łęg na odcinkach:

  –  lewy  wał  w km 5+000-7+580  na  dł. 2,58  km (odcinek wału  od  aktualnie budowanego  mostu  na  drodze  gminnej Gorzyce  –  Orliska  do  mostu  na drodze powiatowej relacji Zaleszany-Zabrnie),

  –  prawy  wał w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km (odcinek wału  od aktualnie budowanego   mostu    na    drodze     gminnej     Gorzyce    –   Orliska    do    granicy ewidencyjnej z gminą  Grębów).

  Spotkanie odbędzie się w dniu 26.01.2012 r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach, Plac Mieszczańskiego 10

  .
 • Długie starania rolników zrzeszonych w  Stowarzyszeniu Producentów Fasoli Tycznej Piękny JAŚ we Wrzawach o zarejestrowanie nazwy fasola wrzawska zakończyły się sukcesem.

  Komisja Unii Europejskiej wydała w dniu 11 stycznia 2012 r. odpowiednie rozporządzenie wykonawcze.

  Fasola wrzawska staje się więc produktem regionalnym o chronionej nazwie.

  Mamy nadzieję, że ten sukces przyniesie w przyszłości rolnikom z Wrzaw konkretne korzyści ekonomiczne.

  Gratulujemy i życzymy powodzenia.

  .

 • Harmonogram pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnychnatereniemiasta Tarnobrzeg w 2012 r.

   

  Termin

  Nazwa apteki

  Adres apteki

  Uwagi

  02.01 - 08.01.2012 r.

  Apteka „Familijna"

  ul. Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  09.01 - 15.01.2012 r.

  16.01  - 22.01.2012 r.

  Cefarm Kielce S. A. Apteka Nr 83-048

  ul. Sienkiewicza 38/74 A tel. 15 823-81-69

  pełni dyżur

  23.01 - 29.0 1.20 12 r.

  Apteka „Familijna"

  ul. Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  30.01 - 05.02.2012 r.

  06.02 - 12.02.2012 r.

  13.02 - 19.02.2012 r.

  20.02 - 26.02.2012 r.

  27.02 - 04.03 .2012 r.

  05.03 - 11.03 .2012 r.

  12.03 - 18.03 .2012 r.

  19.03 - 25.03.2012 r.

  PZF „CEFARM -KIELCE" S. A. Apteka Nr 83-001

  ul. Dekutowskiego 1

  tel. 15 822-25-03

  pełni dyżur

  26.03 - 01.04.2012 r.

  Apteka „Familijna"

  ul. Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  02.04 - 08.04.2012 r.

  09.04 - 15.04.2012 r.

  Apteka Prywatna

  ul. Sienkiewicza 67 tel. 15 822-59-60

  pełni dyżur

  16.04 - 22.04.2012 r.

  Apteka „Familijna"

  ul. Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  23.04 - 29.04.2012 r.

  30.04 - 06.05 .2012 r.

  07.05 - 13.05.2012 r.

  14.05 - 20.05 .2012 r.

  21.05 - 27.05.2012 r.

  Cefarm Kielce S. A. Apteka Nr 83-048

  uL Sienkiewicza 38/74 A tel. 15 823-81-69

  pełni dyżur

  28.05 - 03.06.20 12 r.

  Apteka „Familijna"

  ul. Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  04.06 - 10.06.2012 r.

  11.06 - 17.06.2012 r.

  18.06 - 24.06.2012 r.

  25.06 - 01.07.2012 r.

  02.07 - 08.07.2012 r.

  09.07 - 15.07.2012 r.

  16.07 - 22.07.2012 r.

  23.07 - 29.07.2012 r.

  30.07 - 05.08.20 12 r.


  06.08 - 12.08.2012 r.

  PZF „CEFARM -KIELCE" S. A. Apteka Nr 83-001

  ul. Dekutowskiego 1

  tel. 15 822-25-03

  pełni dyżur

  13.08 - 19.08.2012 r.

  Apteka Prywatna

  ul. Sienkiewicza 67 tel. 15 822-59-60

  pełni dyżur

  20.08 - 26.08.2012 r.

  Apteka „Familijna"

  ul, Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  27.08 - 02.09.2012 r.

  03.09 - 09.09.2012 r.

  10.09 - 16.09.2012 r.

  17.09 - 23.09.2012 r.

  Ceferm Kielce S. A.

  Apteka Nr 83-048

  ul. Sienkiewicza

  38/74 A tel. 15 823-81-69

  pełni dyżur

  24.09 - 30.09.2012 r.

  Apteka „Familijna"

  ul. Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  01.10 - 07.10.2012 r.

  08.10 - 14.10.2012 r.

  15.10 - 21. 10.2012 r.

  22.10 - 28. 10.2012 r.

  29.10 - 04.1 1.2012 r.

  05.11 - 11. 11.2012 r.

  12.11  - 18.11.2012 r.

  Apteka Prywatna

  ul. Sienkiewicza 67 tel. 15 822-59-60

  pełni dyżur

  19.11 - 25. 11.2012 r.

  Apteka „Familijna"

  ul. Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  26.11  - 02. 12.2012 r.

  03.12 - 09.12.2012 r.

  10.12 - 16.12.2012 r.

  PZF „CEFARM -KIELCE" S. A.

  Apteka Nr 83-001

  ul. Dekutowskiego 1

  tel. 15 822-25-03

  pełni dyżur

  17.12 - 23. 12.2012 r.

  Apteka „Familijna"

  ul. Mickiewicza 34 e tel. 15 822-19-89

  czynna w systemie ciągłym całodobowym

  24.12 - 30.12.2012 r.

  31. 12.2012 r.

   


  .
 • Od stycznia 2011 r. w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczął funkcjonowanie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

  Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym regionie, a trzecia w województwie po Rzeszowie i Stalowej Woli.

  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stwarza wyśmienite warunki do rozwoju przedsiębiorczości, to miejsce, w którym można prowadzić swoją firmę po najniższych kosztach i przy minimalnym ryzyku. Przedsiębiorca nie musi posiadać własnego lokalu.

  Pomieszczenia zapewnia Inkubator, znajdujący się w siedzibie TARR S.A. w Tarnobrzegu przy ulicy M. Dąbrowskiej 15. Nie musi również posiadać znacznych środków finansowych, ponieważ koszt funkcjonowania firmy w AIP wynosi wyłącznie 250 zł miesięcznie, w tej kwocie zawarte są także inne usługi umożliwiające efektywne prowadzenie firmy (m.in. księgowość, porady prawne).

   

   

  .
 • U W A G A    Z M I A N A

   WÓJT GMINY GORZYCE   INFORMUJE  O NOWYM  TERMINIE  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO

  Rada Ministrów w dniu 20 grudnia 2011 roku  określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego  do produkcji rolnej  w wysokości 0,95zł na 1litr oleju.

  W 2012 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta w dwóch nowych terminach tj.:

  • od 1 lutego 2012 roku do 29 lutego 2012 roku – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego  do produkcji rolnej w okresie  od 1 września 2011 rok do 31 stycznia 2012 roku.
  • od 1 sierpnia 2012 roku do 31 sierpniu 2012 roku – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 lipca 2012 roku.
  .
 • DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

  OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU ZAPRASZADO UDZIAŁU W PROJEKCIEMoja przyszłość z własną firmą

   

  Projekt jest adresowany do mieszkańców powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega i realizowany w terminie:1.07.2010r. – 31.12.2012r.

  WNIOSKI O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU W RAMACH BIEŻĄCEGO, OSTATNIEGO,  CZWARTEGO  NABORU PRZYJMOWANE BĘDĄw dniach od 16 stycznia do 27 stycznia 2012r.

   

  .

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.