Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Porady pedagogiczne
i psychologiczne dla rodziców zastępczych

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grębowie

Ogólnie pojęte zagadnienia pomocy rodzinie

39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

15 811 22 21

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy

Grębów

PSYCHOLOGICZNE

3.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nowej Dębie

Diagnoza, pomoc psychologiczna, profilaktyka

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 3

 

15 86 28 45

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego

4.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim

Pomoc osobom
w  trudnej sytuacji życiowej,
z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków.

39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

15 811 80 10

pon. 1400 – 1800,
piątek 800 – 1100,

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby korzystające

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baranowie Sandomierskim

5.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie –

Centrum Zdrowia Psychicznego

Kompleksowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. C. Skłodowskiej 1A

 

 

Koordynator CZP  15 846 26 51

wew. 185

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - tel. 888 289 431

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo  wolnych od pracy, w godz. 8.00-18.00.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze powiatu tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzega. 

6.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

 

Pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. utraty pracy, rozwodu, śmierci lub zaginięcia bliskiej osoby oraz zapobieganie depresji, samobójstwom
i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

Projekt Fundacji ITAKA realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany
ze środków Narodowego Programu Zdrowia

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00 –  958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla osób znajdujących się
w stanie kryzysu psychicznego, skierowana do osób
w każdym wieku.

PEDAGOGICZNE

7.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nowej Dębie

Diagnoza, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe dla dzieci
i młodzieży

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 3,

 

15 86 28 45

 

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego

POMOC SPOŁECZNA

8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Socjalne dla osób niepełnosprawnych

i pełnoletnich wychowanków  pieczy i opieki zastępczej 

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

9.

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gorzycach

 

3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim

 

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

 

 

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

 

 

 

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

 

4) 39 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

 

 

 

1) 15 811 22 21

 

 

2) 15 836 23 25

 

 

 

 

3) 15 811 80 10

 

 

 

 

4) 15 846 34 94,
     15 846 34 93

 

 

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

3) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

4) pon. - pt.

7.0     – 15.00

 

 

 

 

 

 

1)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

3) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

4)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

 

 

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

 

 

 

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

10.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie –

Poradnia Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie

Terapia Uzależnień

39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. C. Skłodowskiej 1A

 

15 846 26 51

wew. 148

 

pon. – 12.00 – 13.00

wt. – 15.00 –20.00

śr. – 09.35 – 14.35 oraz

śr. – 18.30 – 19.30

czw. – 15.00 –20.00

 

www.zoznowadeba.pl

 

Z porad mogą korzystać:

-osoby zagrożone uzależnieniem

- uzależnieni

- członkowie ich rodzin

- bez skierowań
i rejonizacji

11.

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gorzycach

Oferowana pomoc:

- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu
i substancji psychoaktywnych

- terapia dla osób współuzależnionych

- udzielanie osobom
i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych
i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

 

39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

 

721 346 323

Psycholog

czwartek w godz. 16.00 – 18.00, Specjalista terapii uzależnień – wtorek
i piątek w godz.
16.30 18.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc osobom, które zmagają się
z problemem uzależnia oraz ich rodzinom.

12.

Nowodębski Klub Abstynenta
w Nowej Dębie

Udzielanie członkom klubu
i ich rodzinom pomocy
w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 4

 

692 728 771

666 047 767

Dyżury w każdy wtorek
w godz. 11.00 – 12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc członkom klubu i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

13.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

 

1) Grębów

 

 

2)  Gorzyce

 

 

 

 

 

3) Baranów Sandomierski

 

 

 

 

4) Nowa Dęba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań mających na celu

przeciwdziałanie temu zjawisku; interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; informowanie o możliwościach udzielania

pomocy w środowisku lokalnym.

2. Poradnictwo osobom uwikłanym w przemoc udzielana przez członków ZI

3. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

4. Wsparcie  oraz poradnictwo  dla  rodzin uwikłanych w przemoc

informacja  o najbliższych instytucjach  udzielających pomocy.

5. Sprawy związane
z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, niebieskie karty.

6. Poradnictwo, motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji.

7. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

 

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

 

 

 

 

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

 

 

4) 39 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

 

 

 

 

 

 

1) 15 811 22 21

 

2) 15 836 23 25

 

 

 

 

3) 15 811 80 10

 

 

 

 

 

4) 15 846 34 94,
     15 846 34 93

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

 

3)  pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

 

4) pon. - pt.

8.0     – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

2)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

3) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

4)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

 

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

 

 

 

 

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

 

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 

14.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

1. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna.

2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia.

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach interwencji kryzysowej.

4. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

 

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

15.

Centrum Wsparcia
i Rehabilitacji Społecznej
w Gorzycach –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzycach (SOW)

W SOW w Gorzycach ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:

  • psychologicznej;
  • prawnej;
  • pedagogicznej;
  • terapeutycznej;
  • socjalnej.

39 – 432 Gorzyce

Ul. 11 Listopada 12

Telefon całodobowy:
15 836 28 69
wew. 110

 

całodobowo

www.sowgorzyce.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc w SOW jest
bezpłatna,
anonimowa,
całodobowa (hostelowa).

Działalność ośrodka obejmuje mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego.

16.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „ Niebieska linia”

Wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Infolinia
800 12 00 02 czynna przez całą dobę.

całodobowo

 

www.niebieskalinia.info

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób uwikłanych w przemoc
w rodzinie.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Oosoby doświadczające przemocy, będące w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające kryzys
z powodu doświadczania zdarzeń traumatycznych, straty, agresji, przemocy, borykające się z problemami wychowawczymi uzyskają możliwość konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, wsparcia
i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających
z zaistniałych sytuacji kryzysowych.

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

I piętro, pokój nr 25

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

oraz we wtorki do godziny 19.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

18.

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnobrzegu

Wsparcie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w znalezieniu pracy oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

39-400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 3

(15) 823 00 30

pon. – pt.

7.30 – 15.30

http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem

 

19.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Aby uzyskać informacje
o ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy lub skąd pozyskać pieniądze na własną firmę, należy skorzystać z pomocy Zielonej Linii.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia
ul. Trawiasta 20b
15-161 Białystok

19 524            

(z Polski)

 

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie
z taryfą operatora.

pn. – pt.

08.00 – 18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

- poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

20.

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ośrodek okręgowy)

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

35 – 959 Rzeszów,
ul. Fredry 4/57-58

796 600 429 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Pon. 8.00 15.00
Wt. 12.00
20.00
Śr. 8.00
15.00
Czw. 8.00
15.00
Pt. 8.00
15.00
Sob. 8.00
12.00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw i ich najbliżsi.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE

PRAWO KONSUMENCKIE

21.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Ochrona praw

konsumenckich

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

39 –  400 Tarnobrzeg

Ul. ul. 1 Maja 4

15 822 39 22
wew. 204

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego.

23.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo konsumenckie

 

PRAWA PACJENTA

24.

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22) 532 82 43

pn. pt.

08.00-20.00

 

 

 

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

25.

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02 – 390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie
z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn.pt.

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

26.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn. – pt.

08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

27.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt.

godz.08.15-16.15

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych
i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

28.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

PRAWO PRACY

29.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie 

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


PRAWO PODATKOWE

30.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43 – 300 Bielsko-Biała

 

801 055 055

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

   Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

31.

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.pt.

08.00-18.00

 

 

pn.pt.

11.00 15.00

 

 

pn.pt.

08.00-16.00

Porady e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby ubezpieczone
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

32.

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

33.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych
i komórkowych

·         pon.

·         10.00 18.00

wt.pt.

08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

CZĘŚĆ II: wg art. 8a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO

W 2020 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, usytuowane w czterech lokalach, według harmonogramu:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJI

(nie określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

 

Radcowie Prawni/Adwokaci

Lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3,
I piętro, pok. 105.

poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 11.30 – 15.30
czwartek w godz. 11.30 – 15.30

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 846 26 71

www.tarnobrzeski.pl

Lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. gen. L. Okulickiego 1.

wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
piątek w godz. od 8.00 do 12.00

 

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 85 81

 

Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg  

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. Sandomierska 75.

wtorek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 7.30 – 11.30

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 836 20 75

www.tarnobrzeski.pl

Lokal w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1.

czwartek w godz. 15.00 – 19.00

piątek w godz. 8.00 – 12.00

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 811 27 15

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg  

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. Sandomierska 75.

poniedziałek: 
w godz. 7.30 – 11.30

 

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 836 20 75

www.tarnobrzeski.pl

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”
o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,

3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

3a)  nieodpłatną mediację, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie. 

 

 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Porady pedagogiczne
i psychologiczne dla rodziców zastępczych

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grębowie

Ogólnie pojęte zagadnienia pomocy rodzinie

39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

15 811 22 21

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy Gminy

Grębów

PSYCHOLOGICZNE

3.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nowej Dębie

Diagnoza, pomoc psychologiczna, profilaktyka

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 3

 

15 86 28 45

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego

4.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim

Pomoc osobom
w  trudnej sytuacji życiowej,
z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków.

39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

15 811 80 10

pon. 1400 – 1800,
piątek 800 – 1100,

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby korzystające

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baranowie Sandomierskim

5.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie –

Centrum Zdrowia Psychicznego

Kompleksowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. C. Skłodowskiej 1A

 

 

Koordynator CZP  15 846 26 51

wew. 185

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - tel. 888 289 431

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo  wolnych od pracy, w godz. 8.00-18.00.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze powiatu tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzega. 

6.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

 

Pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. utraty pracy, rozwodu, śmierci lub zaginięcia bliskiej osoby oraz zapobieganie depresji, samobójstwom
i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

Projekt Fundacji ITAKA realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany
ze środków Narodowego Programu Zdrowia

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00 –  958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla osób znajdujących się
w stanie kryzysu psychicznego, skierowana do osób
w każdym wieku.

PEDAGOGICZNE

7.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nowej Dębie

Diagnoza, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe dla dzieci
i młodzieży

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 3,

 

15 86 28 45

 

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego

POMOC SPOŁECZNA

8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Socjalne dla osób niepełnosprawnych

i pełnoletnich wychowanków  pieczy i opieki zastępczej 

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

9.

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gorzycach

 

3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim

 

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

 

 

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

 

 

 

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

 

4) 39 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

 

 

 

1) 15 811 22 21

 

 

2) 15 836 23 25

 

 

 

 

3) 15 811 80 10

 

 

 

 

4) 15 846 34 94,
     15 846 34 93

 

 

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

3) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

4) pon. - pt.

7.0     – 15.00

 

 

 

 

 

 

1)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

3) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

4)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

 

 

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

 

 

 

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

10.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie –

Poradnia Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie

Terapia Uzależnień

39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. C. Skłodowskiej 1A

 

15 846 26 51

wew. 148

 

pon. – 12.00 – 13.00

wt. – 15.00 –20.00

śr. – 09.35 – 14.35 oraz

śr. – 18.30 – 19.30

czw. – 15.00 –20.00

 

www.zoznowadeba.pl

 

Z porad mogą korzystać:

-osoby zagrożone uzależnieniem

- uzależnieni

- członkowie ich rodzin

- bez skierowań
i rejonizacji

11.

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gorzycach

Oferowana pomoc:

- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu
i substancji psychoaktywnych

- terapia dla osób współuzależnionych

- udzielanie osobom
i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych
i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

 

39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

 

721 346 323

Psycholog

czwartek w godz. 16.00 – 18.00, Specjalista terapii uzależnień – wtorek
i piątek w godz.
16.30 18.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc osobom, które zmagają się
z problemem uzależnia oraz ich rodzinom.

12.

Nowodębski Klub Abstynenta
w Nowej Dębie

Udzielanie członkom klubu
i ich rodzinom pomocy
w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 4

 

692 728 771

666 047 767

Dyżury w każdy wtorek
w godz. 11.00 – 12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc członkom klubu i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

13.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

 

1) Grębów

 

 

2)  Gorzyce

 

 

 

 

 

3) Baranów Sandomierski

 

 

 

 

4) Nowa Dęba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań mających na celu

przeciwdziałanie temu zjawisku; interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; informowanie o możliwościach udzielania

pomocy w środowisku lokalnym.

2. Poradnictwo osobom uwikłanym w przemoc udzielana przez członków ZI

3. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

4. Wsparcie  oraz poradnictwo  dla  rodzin uwikłanych w przemoc

informacja  o najbliższych instytucjach  udzielających pomocy.

5. Sprawy związane
z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, niebieskie karty.

6. Poradnictwo, motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji.

7. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

 

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

 

 

 

 

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

 

 

4) 39 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

 

 

 

 

 

 

1) 15 811 22 21

 

2) 15 836 23 25

 

 

 

 

3) 15 811 80 10

 

 

 

 

 

4) 15 846 34 94,
     15 846 34 93

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

 

3)  pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

 

4) pon. - pt.

8.0     – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

2)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

3) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

4)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

 

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

 

 

 

 

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

 

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 

14.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

1. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna.

2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia.

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach interwencji kryzysowej.

4. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

 

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

15.

Centrum Wsparcia
i Rehabilitacji Społecznej
w Gorzycach –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzycach (SOW)

W SOW w Gorzycach ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:

  • psychologicznej;
  • prawnej;
  • pedagogicznej;
  • terapeutycznej;
  • socjalnej.

39 – 432 Gorzyce

Ul. 11 Listopada 12

Telefon całodobowy:
15 836 28 69
wew. 110

 

całodobowo

www.sowgorzyce.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc w SOW jest
bezpłatna,
anonimowa,
całodobowa (hostelowa).

Działalność ośrodka obejmuje mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego.

16.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „ Niebieska linia”

Wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Infolinia
800 12 00 02 czynna przez całą dobę.

całodobowo

 

www.niebieskalinia.info

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób uwikłanych w przemoc
w rodzinie.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Oosoby doświadczające przemocy, będące w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające kryzys
z powodu doświadczania zdarzeń traumatycznych, straty, agresji, przemocy, borykające się z problemami wychowawczymi uzyskają możliwość konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, wsparcia
i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających
z zaistniałych sytuacji kryzysowych.

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

I piętro, pokój nr 25

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

oraz we wtorki do godziny 19.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

18.

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnobrzegu

Wsparcie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w znalezieniu pracy oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

39-400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 3

(15) 823 00 30

pon. – pt.

7.30 – 15.30

http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem

 

19.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Aby uzyskać informacje
o ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy lub skąd pozyskać pieniądze na własną firmę, należy skorzystać z pomocy Zielonej Linii.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia
ul. Trawiasta 20b
15-161 Białystok

19 524            

(z Polski)

 

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie
z taryfą operatora.

pn. – pt.

08.00 – 18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

- poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

20.

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ośrodek okręgowy)

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

35 – 959 Rzeszów,
ul. Fredry 4/57-58

796 600 429 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Pon. 8.00 15.00
Wt. 12.00
20.00
Śr. 8.00
15.00
Czw. 8.00
15.00
Pt. 8.00
15.00
Sob. 8.00
12.00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw i ich najbliżsi.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE

PRAWO KONSUMENCKIE

21.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Ochrona praw

konsumenckich

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

39 –  400 Tarnobrzeg

Ul. ul. 1 Maja 4

15 822 39 22
wew. 204

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego.

23.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo konsumenckie

 

PRAWA PACJENTA

24.

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22) 532 82 43

pn. pt.

08.00-20.00

 

 

 

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

25.

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02 – 390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie
z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn.pt.

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

26.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn. – pt.

08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

27.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt.

godz.08.15-16.15

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych
i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

28.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

PRAWO PRACY

29.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie 

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


PRAWO PODATKOWE

30.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43 – 300 Bielsko-Biała

 

801 055 055

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

   Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

31.

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.pt.

08.00-18.00

 

 

pn.pt.

11.00 15.00

 

 

pn.pt.

08.00-16.00

Porady e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby ubezpieczone
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

32.

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

33.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych
i komórkowych

·         pon.

·         10.00 18.00

wt.pt.

08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

CZĘŚĆ II: wg art. 8a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO

W 2020 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, usytuowane w czterech lokalach, według harmonogramu:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJI

(nie określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

 

Radcowie Prawni/Adwokaci

Lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3,
I piętro, pok. 105.

poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 11.30 – 15.30
czwartek w godz. 11.30 – 15.30

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 846 26 71

www.tarnobrzeski.pl

Lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. gen. L. Okulickiego 1.

wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
piątek w godz. od 8.00 do 12.00

 

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 85 81

 

Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg  

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. Sandomierska 75.

wtorek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 7.30 – 11.30

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 836 20 75

www.tarnobrzeski.pl

Lokal w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1.

czwartek w godz. 15.00 – 19.00

piątek w godz. 8.00 – 12.00

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 811 27 15

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg  

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. Sandomierska 75.

poniedziałek: 
w godz. 7.30 – 11.30

 

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 836 20 75

www.tarnobrzeski.pl

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”
o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,

3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

3a)  nieodpłatną mediację, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.