harmonogram wywozu nieczystościHarmonogram wywozu odpadów w miesiącach kwiecień - grudzień 2021 roku.

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W MIESIĄCACH KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROKU

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

GORZYCE

MIESIĄC

Odpady zmieszane

Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół

KWIECIEŃ

8, 22

20

16, 30

-

Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach

MAJ

6, 20

18

14, 28

-

CZERWIEC

2, 17

15

11, 25

29

LIPIEC

1, 15, 29

13

9, 23

-

SIERPIEŃ

12, 26

10

6, 20

-

WRZESIEŃ

9, 23

14

3, 17

29

PAŹDZIERNIK

7, 21

13

1, 15, 29

-

LISTOPAD

18

10

19

-

GRUDZIEŃ

16

8

17

28

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Gorzyce znajdują się:
- na parkingu obok Starego Cmentarza
- obok placu zabaw na Przybyłowie przy ul. Chopina

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

TRZEŚŃ
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 1, 15 ,29 13 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 13, 27 11 7, 21 -
CZERWIEC 10, 24 8 4, 18 29
LIPIEC 8, 22 6 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 5, 19 3 13, 27 -
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 5 8, 22 -
LISTOPAD 22 3 12 -
GRUDZIEŃ 20 1 9 27

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Trześń znajdują się:
- na parkingu obok Starego Cmentarza
- obok stadionu przy ul. Błonie

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Zalesie Gorzyckie
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane (papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 1, 15 ,29 13 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 13, 27 11 7, 21 -
CZERWIEC 10, 24 8 4, 18 29
LIPIEC 8, 22 6 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 5, 19 3 13, 27 -
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 5 8, 22 -
LISTOPAD 22 3 12 -
GRUDZIEŃ 20 1 9 27

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół w miejscowości Zalesie Gorzyckie znajduje się:
- naprzeciwko Świetlicy

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Wrzawy
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 6 ,19 14 16, 30 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 4, 17, 31 12 14, 28 -
CZERWIEC 14, 28 9 11, 25 29
LIPIEC 12, 26 7 9, 23 -
SIERPIEŃ 9, 23 4 6, 20 -
WRZESIEŃ 6, 20 7 3, 17 29
PAŹDZIERNIK 4, 18 12 1, 15, 29 -
LISTOPAD 8 4 19 -
GRUDZIEŃ 6 2 17 29

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Wrzawy znajdują się:
- na parkingu obok cmentarza
- obok placu rekreacyjnego – Kawęczyn

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Pączek Gorzycki
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 6 ,19 14 16, 30 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 4, 17, 31 12 14, 28 -
CZERWIEC 14, 28 9 11, 25 29
LIPIEC 12, 26 7 9, 23 -
SIERPIEŃ 9, 23 4 6, 20 -
WRZESIEŃ 6, 20 7 3, 17 29
PAŹDZIERNIK 4, 18 12 1, 15, 29 -
LISTOPAD 8 4 19 -
GRUDZIEŃ 6 2 17

29

 

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół w miejscowości Pączek Gorzycki znajduje się:
- obok nieczynnego sklepu

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Furmany
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 7, 21 28 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 5, 19 26 7, 21 -
CZERWIEC 1, 16, 30 23 4, 18 29
LIPIEC 14, 28 21 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 11, 25 18 13, 27 -
WRZESIEŃ 8, 22 21 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 6, 20 27 8, 22 -
LISTOPAD 17 25 12 -
GRUDZIEŃ 15 23 9 30

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół w miejscowości Furmany znajduje się:
- na placu Ochotniczej Straży Pożarnej  

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Zabrody
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 7, 21 28 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 5, 19 26 7, 21 -
CZERWIEC 1, 16, 30 23 4, 18 29
LIPIEC 14, 28 21 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 11, 25 18 13, 27 -
WRZESIEŃ 8, 22 21 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 6, 20 27 8, 22 -
LISTOPAD 17 25 12 -
GRUDZIEŃ 15 23 9 30

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół dla mieszkańców z miejscowości Zabrody znajduje się:
- na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Furmanach

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Orliska
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 7, 21 28 16, 30 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 5, 19 26 14, 28 -
CZERWIEC 1, 16, 30 23 11, 25 29
LIPIEC 14, 28 21 9, 23 -
SIERPIEŃ 11, 25 18 6, 20 -
WRZESIEŃ 8, 22 21 3, 17 29
PAŹDZIERNIK 6, 20 27 1, 15, 29 -
LISTOPAD 17 25 19 -
GRUDZIEŃ 15 23 17 29

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Orliska znajdują się:
- na parkingu obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Orliskach

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Motycze Poduchowne
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 7, 21 14 16, 30 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 5, 19 12 14, 28 -
CZERWIEC 1, 16, 30 9 11, 25 29
LIPIEC 14, 28 7 9, 23 -
SIERPIEŃ 11, 25 4 6, 20 -
WRZESIEŃ 8, 22 7 3, 17 29
PAŹDZIERNIK 6, 20 12 1, 15, 29 -
LISTOPAD 17 4 19 -
GRUDZIEŃ 15 2 17 29

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół w miejscowości Motycze Poduchowne znajduje się:
- obok sklepu

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Sokolniki
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 12, 26 27 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 10, 24 25 7, 21 -
CZERWIEC 7, 21 22 4, 18 29
LIPIEC 5, 19 20 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 2, 16, 30 17 13, 27 -
WRZESIEŃ 13, 27 15 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 11, 25 19 8, 22 -
LISTOPAD 15 24 12 -
GRUDZIEŃ 13 22 9 30

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Sokolniki  znajdują się:
- parking koło szkoły
- zajezdnia przy ul. Górki

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – BLOKI

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów  
ODPADY KOMUNALNE Dwa razy w tygodniu Odpady prosimy wyrzucać tylko i wyłącznie do pojemników przeznaczonych na poszczególne odpady
SUROWCE WTÓRNE –               MAKULATURA,PLASTIK, SZKŁO, METALE Raz w tygodniu
ODPADY BIODEGRADOWALNE – ODPADY KUCHENNE Raz w tygodniu
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

29 czerwca

29 września

28 grudnia

Odpady te można na bieżąco oddawać do PSZOK’u
ODPADY WIELOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

29 czerwca

29 września

28 grudnia

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

Załączniki:

- harmonogram wywozu odpadów - Gorzyce

- harmonogram wywozu odpadów - Trześń

- harmonogram wywozu odpadów - Zalesie Gorzyckie

- harmonogram wywozu odpadów - Wrzawy

- harmonogram wywozu odpadów - Pączek Gorzycki

- harmonogram wywozu odpadów - Furmany

- harmonogram wywozu odpadów - Zabrody

- harmonogram wywozu odpadów - Orliska

- harmonogram wywozu odpadów - Motycze Paduchowne

- harmonogram wywozu odpadów - Sokolniki

- harmonogram wywozu odpadów - Gorzyce (osiedle)