Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

harmonogram wywozu nieczystościHarmonogram wywozu odpadów dla gminy Gorzyce na 2022 r.

 

 

 

 

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY GORZYCE NA 2022 R.

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

FURMANY
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 19 7 - 12
LUTY 9 16 4 28 9
MARZEC 9 16 4 - 9
KWIECIEŃ 13,27 14 1,15,29 - 13
MAJ 11,25 18 13,27 31 -
CZERWIEC 8,22 15 10,24 - -
LIPIEC 13,27 20 8,22 - -
SIERPIEŃ 10,24 17 5,19 31 -
WRZESIEŃ 14,28 21 2,16,30 - -
PAŹDZIERNIK 12,26 19 14,28 - 12
LISTOPAD 9 16 25 30 9
GRUDZIEŃ 7 14 16 - 7

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

GORZYCE
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 13 11 20 - 13
LUTY 10 8 18 17 10
MARZEC 10 8 18 - 10
KWIECIEŃ 14,28 12 8,22 - 14
MAJ 12,26 10 6,20 19 -
CZERWIEC 9,23 7 3,17 - -
LIPIEC 7,21 12 1,15,29 - -
SIERPIEŃ 4,18 9 12,26 30 -
WRZESIEŃ 1,15,29 13 9,23 - -
PAŹDZIERNIK 13,27 11 7,21 - 13
LISTOPAD 10 8 18 28 10
GRUDZIEŃ 15 6 9 - 15

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

MOTYCZE PODUCHOWNE
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 5 20 - 12
LUTY 9 2 18 17 9
MARZEC 9 2 18 - 9
KWIECIEŃ 13,27 6 8,22 - 13
MAJ 11,25 4 6,20 19 -
CZERWIEC 8,22 1 3,17 - -
LIPIEC 13,27 6 1,15,29 - -
SIERPIEŃ 10,24 3 12,26 30 -
WRZESIEŃ 14,28 7 9,23 - -
PAŹDZIERNIK 12,26 5 7,21 - 12
LISTOPAD 9 3 18 28 9
GRUDZIEŃ 7 2 9 - 7

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

ORLISKA
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 19 20 - 12
LUTY 9 16 18 17 9
MARZEC 9 16 18 - 9
KWIECIEŃ 13,27 14 8,22 - 13
MAJ 11,25 18 6,20 19 -
CZERWIEC 8,22 15 3,17 - -
LIPIEC 13,27 20 1,15,29 - -
SIERPIEŃ 10,24 17 12,26 30 -
WRZESIEŃ 14,28 21 9,23 - -
PAŹDZIERNIK 12,26 19 7,21 - 12
LISTOPAD 9 16 18 28 9
GRUDZIEŃ 7 14 9 - 7

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

PĄCZEK GORZYCKI
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 3 5 20 - 3
LUTY 3 2 18 17 3
MARZEC 3 2 18 - 3
KWIECIEŃ 4,19 6 8,22 - 4
MAJ 2,16,30 4 6,20 19 -
CZERWIEC 13,27 1 3,17 - -
LIPIEC 11,25 6 1,15,29 - -
SIERPIEŃ 8,22 3 12,26 4 -
WRZESIEŃ 5,19 7 9,23 - -
PAŹDZIERNIK 3,17,31 5 7,21 - 17
LISTOPAD 14 3 18 17 14
GRUDZIEŃ 12 2 9 - 12

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

SOKOLNIKI
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 10 18 7 - 10
LUTY 7 15 4 28 7
MARZEC 7 15 4 - 7
KWIECIEŃ 7,21 20 1,15,29 - 7
MAJ 5,19 17 13,27 31 -
CZERWIEC 2,15,30 14 10,24 - -
LIPIEC 14,28 19 8,22 - -
SIERPIEŃ 11,25 11 5,19 31 -
WRZESIEŃ 8,22 20 2,16,30 - -
PAŹDZIERNIK 6,20 18 14,28 - 6
LISTOPAD 4 15 25 30 4
GRUDZIEŃ 8 13 16 - 8

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

TRZEŚŃ
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 17 4 7 - 17
LUTY 14 1 4 28 14
MARZEC 14 1 4 - 14
KWIECIEŃ 11,25 5 1,15,29 - 11
MAJ 9,23 2 13,27 31 -
CZERWIEC 6,20 2 10,24 - -
LIPIEC 4,18 5 8,22 - -
SIERPIEŃ 1,16,29 2 5,19 4 -
WRZESIEŃ 12,26 6 2,16,30 - -
PAŹDZIERNIK 10,24 4 14,28 - 10
LISTOPAD 7 2 25 17 7
GRUDZIEŃ 5 1 16 - 5

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

WRZAWY
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 3 5 20 - 3
LUTY 3 2 18 17 3
MARZEC 3 2 18 - 3
KWIECIEŃ 4,19 6 8,22 - 4
MAJ 2,16,30 4 6,20 19 -
CZERWIEC 13,27 1 3,17 - -
LIPIEC 11,25 6 1,15,29 - -
SIERPIEŃ 8,22 3 12,26 4 -
WRZESIEŃ 5,19 7 9,23 - -
PAŹDZIERNIK 3,17,31 5 7,21 - 17
LISTOPAD 14 3 18 17 14
GRUDZIEŃ 12 2 9 - 12

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

ZABRODY
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 19 7 - 12
LUTY 9 16 4 28 9
MARZEC 9 16 4 - 9
KWIECIEŃ 13,27 14 1,15,29 - 13
MAJ 11,25 18 13,27 31 -
CZERWIEC 8,22 15 10,24 - -
LIPIEC 13,27 20 8,22 - -
SIERPIEŃ 10,24 17 5,19 31 -
WRZESIEŃ 14,28 21 2,16,30 - -
PAŹDZIERNIK 12,26 19 14,28 - 12
LISTOPAD 9 16 25 30 9
GRUDZIEŃ 7 14 16 - 7

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

ZALESIE GORZYCKIE
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

Segregowane

( papier, plastik, szkło, metale )

Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 17 4 7 - 17
LUTY 14 1 4 28 14
MARZEC 14 1 4 - 14
KWIECIEŃ 11,25 5 1,15,29 - 11
MAJ 9,23 2 13,27 31 -
CZERWIEC 6,20 2 10,24 - -
LIPIEC 4,18 5 8,22 - -
SIERPIEŃ 1,16,29 2 5,19 4 -
WRZESIEŃ 12,26 6 2,16,30 - -
PAŹDZIERNIK 10,24 4 14,28 - 10
LISTOPAD 7 2 25 17 7
GRUDZIEŃ 5 1 16 - 5

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7 30    

Popiół zbierany będzie tylko i wyłącznie w workach!  

Odbiór popiołu będzie się odbywał  sprzed posesji w wyznaczonych wyżej terminach.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe, budowalne oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2022
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – BLOKI

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów  
ODPADY KOMUNALNE Dwa razy w tygodniu Odpady prosimy wyrzucać tylko i wyłącznie do pojemników przeznaczonych na poszczególne odpady
SUROWCE WTÓRNE –               MAKULATURA,PLASTIK, SZKŁO, METALE Raz w tygodniu
ODPADY BIODEGRADOWALNE – ODPADY KUCHENNE, ODPADY ZIELONE Raz w tygodniu

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

ODPADY WIELOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

PRZETRMINOWANE LEKI

25 luty

31 maj

30 sierpień

29 listopad

Odpady te można na bieżąco oddawać do PSZOK’u

Odpady rozbiórkowe, budowalne oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach (PSZOK)

Mieszkańcy Gminy Gorzyce bezpłatnie mogą oddawać odpady segregowane, powstające w gospodarstwach domowych, do PSZOK zlokalizowanego w Gorzycach, przy ul. Wrzawskiej 9

PSZOK czynny we wtorki od 12.00 do 18.00 oraz piątki od 10.00 do 14.00

Rodzaje przyjmowanych odpadów:
1) papieru i tektury;
2) szkła;
3) opakowań wielomateriałowych;
4) tworzywa sztucznego;
5) metali;
6) bioodpadów;
7) przeterminowanych leków i chemikaliów;
8) zużytych baterii i akumulatorów;
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
11) zużytych opon;
12) popiołu,
13) odpady niebezpieczne;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) odpady tekstyliów i odzieży;
16) odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu substancji  we  krwi,  w szczególności igieł  i  strzykawek.

Załączniki:
- harmonogram wywowzu odpadów - Furmany
- harmonogram wywowzu odpadów - Gorzyce
- harmonogram wywowzu odpadów - Gorzyce (bloki)
- harmonogram wywowzu odpadów - Motycze Poduchowne
- harmonogram wywowzu odpadów - Orliska
- harmonogram wywowzu odpadów - Poczęk Gorzycki
- harmonogram wywowzu odpadów - Sokolniki
- harmonogram wywowzu odpadów - Trześń
- harmonogram wywowzu odpadów - Wrzawy
- harmonogram wywowzu odpadów - Zabrody
- harmonogram wywowzu odpadów - Zalesie Gorzyckie

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.