OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ORLISKACH

Orliska 65;  39-432 Gorzyce

Adres do korespondencji:

Orliska 4;    39-432 Gorzyce

Prezes - Jerzy Stachula

Naczelnik - Andrzej Stachula

 

NAZWA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ORLISKACH

ZAKRES DZIAŁANOŚCI

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnooświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

DATA ZAŁOŻANIA/POWOŁANIA  JEDNOSTKI

1952 r.

DATA REJESTRACJI STOWARZYSZENIA

29.01.2004 r.

ZARZĄD OSP

Prezes - Jerzy Stachula

Naczelnik - Andrzej Stachula

Sekretarz - Adam Łukaszek

Skarbnik - Damian Krzyś

Gospodarz - Wiesław Serafin

NR KRS/ NIP/REGON

KRS 0000191468

NIP 8671974845

REGON  831205546

ADRES SIEDZIBY

Orliska 65;  39-432 Gorzyce

ADRES DO KORESPONDENCJI

Orliska 4;    39-432 Gorzyce

TELEFON

669-358-665

STRONA WWW/FB

OSP Orliska

E-MAIL

-