Sokolniki 

Położenie

Sokolniki to wieś  położona  w  południowo-zachodniej części  gminy Gorzyce. To wieś królewska osadzona wśród lasów Puszczy Sandomierskiej.

Rys historyczny miejscowości Sokolniki

Historia  notuje  nazwę miejscowości Sokolniki  w Kodeksie Dyplomatycznym  Małopolski  już  w  roku  1191. Wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie wsi dowodzą, że istniała ona znacznie wcześniej, bowiem odkryte cmentarzyska pochodzą z czasów Kultury Łużyckiej. O tym, że takie osady łowców w puszczy zakładano wspomina kronikarz Gall Anonim i podaje, że Bolesław Chrobry sprowadził do Polski łowców rozmaitej narodowości, którzy chwytali mu wszelką zwierzynę. W  XV w. Jan Długosz pisząc  o  ziemi  sandomierskiej  wspomina o dwunastu kmieciach, karczmie, kościele i folwarku  na Tarnowie w  Sokolnikach. Dokumenty z pierwszej lustracja królewszczyzn starostwa sandomierskiego z lat 1564 – 65 wspominają o dwu stawach rybnych w Sokolnikach, które dostarczały ryb do sandomierskiego zamku. W  1586 r.  mieszkali  we  wsi  dwaj  hodowcy  sokołów  dla książąt  sandomierskich, stąd  upatruje  się pochodzenie  nazwy  miejscowości. W czasie zaborów Sokolniki weszły w skład dóbr austriacko- węgierskich. Właścicielem dóbr tabularnych na przestrzeni lat byli: od 1835 r. Jan Roch Dolański, Feliks Dolański, następnie Wanda Dolańska, Henryk Dolański oraz ostatni spadkobierca Seweryn Dolański do 1944 r. W  1856 r. w Sokolnikach powstała gromada, którą zarządzał wójt wraz z przysiężnymi. Wprowadzenie samorządu krajowego, powiatowego i gminnego było w owym czasie przełomem w stosunkach wewnętrznych w Galicji. Gmina Sokolniki funkcjonowała do 1934 r. następnie po utworzeniu gminy zbiorowej w Trześni weszła w jej skład. Wieś Sokolniki już w 1326 roku należała do kapelanii, a następnie do parafii w Trześni; stan ten trwa do dziś.

Ciekawostki

Czy wiesz że:

  • W Sokolnikach często przebywał Kazimierz Wielki.
  • w roku 1410 i 1433 polował Władysław Jagiełło
  • Król Władysław Warneńczyk przywilejem z roku 1443 zwolnił łowców z Sokolnik: Stanisława Karę i Jana Marca od wszelkich danin w zamian za obowiązek stawiania się przy królu do łowów
  • w roku 1478 Kazimierz Jagiellończyk zwolnił sołtysa z Sokolnik – Wojciecha Dula – od obowiązku brania udziału w wyprawach wojennych.
  • Król Zygmunt Stary osobnym przywilejem zapewnił dożywotnie użytkowanie 20 barci pszczół w lasach królewskich bez uiszczania daniny miodowej – Michałowi Kaliście – łowcy poprzedniego króla Aleksandra.
  • W roku 1786 tutejsza ludność doświadczyła głodu, w dużej mierze spowodowanego ogromnym wylewem Wisły i Sanu
  • Kolejna wielka powódź nawiedziła te okolice w roku 1813 następnie 2001 r. i 2010 r.
  • Z Sokolnik pochodzi Sława Czarnecka  pisarka i poetka
  • Oprac. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach