Orliska

Położenie

 Orliska to wieś położona w północno – wschodniej części województwa podkarpackiego, nad rzeką Łęg, w gminie Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim. Graniczy od północy z Gorzycami zaś od zachodu z Sokolnikami.  Zajmują powierzchnię 432, 32 ha, co stanowi 6, 26% powierzchni całej gminy Gorzyce.

Rys historyczny miejscowości Orliska

Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od siedliska orłów, gnieżdżących się w tej części Puszczy Sandomierskiej. tereny Puszczy Sandomierskiej, w skład której wchodzi lasowiacka wioska Orliska były nieprzerwanie zamieszkałe od epipaleolitu poprzez neolit i epokę brązu. Według przekazów ustnych pierwsze osady, na terenach zwanych Orliskiem lub Orliskami mogły powstać około 250 lat temu (relacja ustna Józef Grębowiec – sołtys Orlisk – pierwszymi osadnikami tego przysiółka była prawdopodobnie rodzina Kalinowskich (lub Tworków). Najważniejszym wydarzeniem historycznym Orlisk jest Uchwała Rady Gminy w Gorzycach z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zmiany rodzaju miejscowości, czyli decyzja o samodzielności terytorialnej , a co za tym idzie i zmiany nazewnictwa z „przysiółka” na „wieś”.

Ciekawostki

Czy wiesz że :

  • W 1786 r. ludność Orlisk  doświadczyła głodu, w dużej mierze spowodowanego ogromnym wylewem Wisły i Sanu
  • Kolejna wielka powódź nawiedziła te okolice w roku 1813r.
  • W roku 1835 rząd austriacki  sprzedał wioski: Sokolniki z przysiółkiem Orliska, Jamnica, Grębów, Wydrza z Jeziórkiem i Nadbrzezie Janowi Roch – Dolańskiemu.
  • Właścicielem dóbr tabularnych na przestrzeni lat byli: od 1835 r. Jan Roch Dolański, Feliks Dolański, następnie Wanda Dolańska, Henryk Dolański oraz ostatni spadkobierca Seweryn Dolański (do 1944 r.).
  • W 1952 r. powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną
  • Oprac. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach