motycze 2013 5

Motycze Poduchowne

Położenie

Motycze  Poduchowne to  wieś leżąca w międzyrzeczu Sanu i Wisły, nad starym łożyskiem Sanu. Jedna z mniejszych miejscowości gminy Gorzyce.   Notowana już w XIV wieku, wymieniana w XV w "Liber Beneficiorum" Jana Długosza (II: 355, 451) jako M.Major. Miejscowość zajmuje powierzchnię 238,94 ha, co stanowi 3, 46% powierzchni całej gminy Gorzyce.

Rys historyczny miejscowości Motycze Poduchowne

Wieś powstała w 1317 roku, z nadania króla Władysława Łokietka na prawie magdeburskim. W  połowie XV wieku wieś stała się własnością kolegiaty sandomierskiej. Odtąd nazywała się Motycze Poduchowne. Po upadku Rzeczypospolitej  została skonfiskowana kolegiacie i przeszła na własność rządu austriackiego, który w 1789 r. sprzedał ją szlachcie.  W tym czasie wieś zamieszkiwało 37 poddanych , głównie biedniejszych kmieci i zagrodników. We wsi znajdował się folwark i karczma stanowiąc własność Firlejów, później Mikołaja Chrząstowskiego i Wilhelma Żórawskiego, następnie Czyżewskich, a w XVIII Wiernickich. W II  połowie XIX w. właścicielem folwarku był Stanisław Rucki, później zaś Rachmiel Kanarek. Na  początku XX w. Motycze Poduchowne liczyło 285 mieszkańców, w tym 12 Żydów.

Ciekawostki

Czy wiesz że :

  • Na terenie Motycza Poduchownego znajduje się kapliczka powstała w drugiej połowie XIX wieku. Obiekt ten został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków
  • Malowniczym i atrakcyjnym turystycznie elementem miejscowości jest jezioro usytuowane w centrum wsi.
  • Do dziś można znaleźć pozostałości  po szańcach opisanych przez Henryka Sienkiewicza w „Potopie”
  • Oprac. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach
e-max.it: your social media marketing partner