Furmany

Położenie

Furmany to miejscowość gminy Gorzyce położoną na północnych krańcach Kotliny Sandomierskiej, otoczonej wodami rzek Wisły i Sanu. Graniczą z następującymi miejscowościami: Trześń, Sokolniki, Poręby Furmańskie, dzielnicą Tarnobrzega – Sobowem oraz Żupawą. Zajmują powierzchnię 412, 41 ha, co stanowi 5, 96% powierzchni całej gminy Gorzyce.

Rys historyczny miejscowości Furmany

Wieś Furmany położona jest na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, w pięknej zwartej zabudowie z nowoczesnymi budynkami. Osadę na swych dobrach założyli Tarnowscy w roku 1750 i stanowiła wtedy osiem rodzin z liczbą 38 mieszkańców. Wieś stopniowo się rozwijała i już w 1794 roku liczyła 92 mieszkańców. W wyniku reform gminnych w 1786 roku znoszono mniejsze gromady i przysiółki wcielając je do większych gmin. W rezultacie rozporządzenia cyrkułu rzeszowskiego (urząd obwodowy) miejscowość Furmany wraz z miejscowością Jeziórko włączone zostały do Żupawy. Stan ten przetrwał do końca rozbiorów Polski. W latach 70 – tych dwudziestego wieku miejscowość, na skutek kolejnego osadnictwa ludzi przybyłych szczególnie z Jeziórka po wywłaszczeniu tych terenów pod potrzeby Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki, rozwinęła się w znaczącym stopniu. W czasach współczesnych wieś Furmany zmieniła swoje oblicze. Z niewielkiej wioski lasowskiej o słabych glebach, rozdrobnionej i niezamożnej stała się miejscowością nowoczesną, zajmującą znaczną pozycję w strukturze gminy.

Ciekawostki

Czy wiesz że :

  • Od 1898 roku istniała w Furmanach szkoła zimowa
  • w 1934 r. mieszkańcy powołali Ochotniczą Straż Pożarną
  • Helena Samolej z wielkim poświęceniem propagowała kulturę na wsi
  •  6 czerwca 1983 r. otwarto Dom Strażaka
  • Oprac. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach

e-max.it: your social media marketing partner