informacjaPrzedłużenie terminu realizacji zadania dotyczącego dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych.

logotyp21

Jedną z części projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych.

            Z uwagi na skomplikowany charakter w/w zadania, podczas realizacji wystąpiły trudności w jego wykonaniu w pierwotnie określonym terminie. Ponadto, z uwagi na szeroką skalę montażu instalacji z Odnawialnych Źródeł Energi na terenie województwa podkarpackiego, wystąpiły braki i opóźnienia w produkcji urządzeń spełniających określone w ramach realizowanych zadań wymagania. Stąd też, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania. Lider projektu w porozumieniu z partnerami projektu, podjął decyzję o zmianie terminu realizacji tego zakresu projektu do dnia 30 listopada 2018r. 

            Kolejną częścią zadania jest dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła z zasobnikiem ciepłej wody. Termin realizacji zadania określony na dzień 30.09.2018 roku ulegnie zmianie w związku z koniecznością rozwiązania umowy z firmą LEVADA sp. z o.o., wybraną w formie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z zapisami przetargu na wyłonienie wykonawcy w/w zadania, przed zawiadomieniem o wyborze i przed podpisaniem umowy wykonawca miał obowiązek przedstawienia kart katalogowych urządzeń, jakie będą montowane. Firma Levada sp. z o.o. zaproponowała agregat pompy ciepła SPLIT model CKRS X6.0W3A/LH firmy CHIGO i wymienniki ciepła (zbiorniki) typu W2W300 i W2W200 firmy TERMICA. W czerwcu i lipcu przedstawiciele firmy Levada podejmowali kroki zmierzające do zmiany wcześniej zaproponowanych i zaakceptowanych urządzeń na urządzenia firmy ENERGY FLOW. Należy tu zaznaczyć, że w wyniku podjętych przez Gminę działań kontrolnych okazało się, że firma nie ma w swojej ofercie urządzenia, które spełniałoby postawione wymagania w dokumentacji przetargowej. Firma również nie wskazała choćby jednej lokalizacji gdzie takie urządzenie zamontowano celem sprawdzenia jego działania i parametrów. Z dużym prawdopodobieństwem należało, zatem stwierdzić, że urządzenie było tylko „na papierze”, z planem podjęcia produkcji pomp ciepła o mocy 6,8 kW i Państwo byliby pierwszymi beneficjatami do testowania tych urządzeń.

            Gmina, reprezentując Państwa interesy, nie mogła pozwolić na zmianę urządzeń z zaproponowanych CHIGO i Termica (urządzeń sprawdzonych i istniejących na rynku od znacznego już czasu) na urządzenia jeszcze nieistniejące na rynku!!! Ponadto wprowadzenie takiej zmiany, wiązałoby się z nałożeniem na projekt, przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, korekty finansowej. W związku z powyższym partnerzy projektu wystąpili do Marszałka Województwa o zmianę terminu realizacji projektu i możliwość ogłoszenia przetargu na wyłonienie innej firmy celem dostawy i montażu u Państwa powietrznych pomp ciepła. W związku z faktem, iż procedura wyłonienia wykonawcy zgodnie z przepisami będzie trwała ok. 4 miesięcy, wykonanie prac rozpocznie się najprawdopodobniej w II kwartale 2019 r.

            Jako samorząd Gminy dokładamy najwyższych starań, aby instalacje, które Państwo otrzymacie była wysokiej klasy i generowały możliwie najwyższe oszczędności dla budżetu domowego.

e-max.it: your social media marketing partner