01 ogłoszenie herb Przedłużenie dodatkowego naboru wniosków dla mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”

 

logotyp21

Wójt Gminy Gorzyce informuje o przedłużeniu dodatkowego naboru wniosków dotyczących dofinansowania projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Gorzyce, w zakresie:

-        1 szt. instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 2,1 kW (produktywność ok. 1900 kWh/rok),

-        5 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2,4 kW (produktywność ok. 2150 kWh/rok),

-        8 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3kW  (produktywność ok. 2700 kWh/rok),

-        1 szt. kotła centralnego ogrzewania opalanego pelletem 15kW (dom pow. 50-150m2),

-        1 szt. kotła centralnego ogrzewania opalanego pelletem 20kW (dom pow. 70-200m2),

-        9 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 200L.,

-        3 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 300L.

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem dodatkowego naboru należy złożyć w terminie do 17 sierpnia 2018 r. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin dodatkowego naboru wniosków.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzycach w pokoju nr 6A lub pod nr telefonu (15) 83 62 075 wew. 27, w godzinach pracy Urzędu. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia.

Szczegółowe Wyliczenia Ostatecznego Wkładu Mieszkańca W Rozbiciu Na Poszczególne Rodzaje  Instalacji tj. Na Panele Fotowoltaiczne, Kotły C.O. Opalane Biomasą, Powietrzne Pompy Ciepła

zal.1_Formularz_zgłoszeniowy.docx

zal.2_Deklaracja_przystąpienia_do_projektu.docx

zal.3_Umowa_użyczenia_nieruchomości.docx

zal.5_Oświadczenie_o_wysokości_otrzymanej_pomocy_de_minimis.doc

zal.6_Projekt_umowy_z_odbiorcą_ostatecznym.doc

Regulamin_naboru.pdf

e-max.it: your social media marketing partner