logotyp 18

Dodatkowy nabór wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”

Wójt Gminy Gorzyce informuje o dodatkowym naborze wniosków dotyczących dofinansowania projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Gorzyce, w zakresie:

 

-        1 szt. instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 2,1 kW (produktywność ok. 1900 kWh/rok),

-        5 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2,4 kW (produktywność ok. 2150 kWh/rok),

-        18 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3kW  (produktywność ok. 2700 kWh/rok),

-        1 szt. kotła centralnego ogrzewania opalanego pelletem 15kW (dom pow. 50-150m2),

-        1 szt. kotła centralnego ogrzewania opalanego pelletem 20kW (dom pow. 70-200m2),

-        9 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 200L.,

-        3 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 300L.

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem dodatkowego naboru należy złożyć w terminie od 21 czerwca do 31 lipca 2018 r. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin dodatkowego naboru wniosków.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzycach w pokoju nr 6A lub pod nr telefonu (15) 83 62 075 wew. 27, w godzinach pracy Urzędu. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia.

 

e-max.it: your social media marketing partner