logotyp18

KOLEJNY ETAP OZE - HARMONOGRAM MONTAŻU INSTALACJI

Wszystkie urządzenia objęte projektem (panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła) zostaną zainstalowane do końca września br.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń (paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła) wyznaczeni pracownicy Wykonawców przeprowadzą ocenę każdej nieruchomości pod kątem wymagań technicznych i sprzętowych.

O rozpoczęciu tych czynności będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Wykonawcy przed montażem instalacji OZE mają obowiązek poinformować Państwa o dokładnym terminie montażu co najmniej 2 dni przed wejściem na budynek. Zgodnie z przedstawionym przez Wykonawców harmonogramem, montaż instalacji fotowoltaicznych powinien rozpocząć się w drugiej połowie czerwca, natomiast pomp ciepła we wrześniu.

Podane terminy mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Warunkiem przystąpienia do montażu urządzeń na danej nieruchomości jest podpisanie przez mieszkańców aneksu do umowy oraz dokonanie wpłaty określonej w aneksie.

O kolejności montażu decydować będzie kolejność wpłat zgodnie z zapisami w aneksie do umowy.

Referat Rozwoju i Promocji

e-max.it: your social media marketing partner