logotyp21

 

 

 

 

Wójt Gminy Gorzyce informuje o uzupełniającym naborze wniosków dotyczących dofinansowania projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Gorzyce, w zakresie 15 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy min. 5,3kWc w tym:

·         z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej min. 200 L. – 11 szt. 

·         z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej min. 300 L. – 4 szt. 

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem uzupełniającego naboru należy złożyć w terminie do 24 maja 2019 r. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin uzupełniającego naboru wniosków.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzycach w pokoju nr 6A lub  pod nr telefonu  (15) 83 62 075 wew. 27, w godzinach pracy Urzędu. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia.

 

zal.1_Formularz_zgłoszeniowy.docx

zal.2_Deklaracja_przystąpienia_do_projektu.docx

zal.3_Umowa_użyczenia_nieruchomości.docx

zal.4_Oświadczenie_dotyczące_zasiedlenia_budynku_nowowybudowanego.docx

zal.5_Oświadczenie_o_wysokości_otrzymanej_pomocy_de_minimis.doc

6_Projekt_umowy_z_odbiorcą_ostatecznym.doc

7. Karta katalogowa powietrzne pompy ciepła.pdf

 

 

 Regulamin_naboru.pdf

 

 

e-max.it: your social media marketing partner