Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

AGROMARKET INFORMUJE

AGROMARKET INFORMUJE

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. 

TyDZIEŃ DZIECKA ON-LINE

TyDZIEŃ DZIECKA ON-LINE

Zapraszamy do udziału w nietypowym Dniu Dziecka. Tym razem świętowanie przenosimy do Internetu. Koniecznie odwiedzajcie profil „Gorzyce po Godzinach”. Od poniedziałku ruszamy z konkursami.

PAMIĘTALI O SAMORZĄDOWCACH

PAMIĘTALI O SAMORZĄDOWCACH

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Gorzyce, Wójt Gminy Gorzyce podziękował wszystkim, którzy przez 30 lat pracowali dla dobra i rozwoju samorządnej Polski.

POWRÓT DO SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM

POWRÓT DO SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM

Od 25 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych, zaś uczniowie ósmych klas korzystać z bezpośrednich konsultacji z nauczycielami.

XXIII SESJA RADY GMINY

XXIII SESJA RADY GMINY

Zawiadamia się, że   29 maja  2020 r. o godz. 11.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Gorzyce.

SZYJĄ FARTUCHY

SZYJĄ FARTUCHY

Mieszkanki i mieszkańcy Zalesia Gorzyckiego, pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, GOK, GOSiR oraz szkółki Jeździeckiej Astoria włączyli się w akcję szycia fartuchów.

BUDUJĄ I PRZEBUDOWUJĄ UL. SZKOLNĄ

BUDUJĄ I PRZEBUDOWUJĄ UL. SZKOLNĄ

Zadanie jest realizowane z udziałem dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt całkowity 1 345, 7 tys. złotych, dofinansowanie w wysokości 942 tyś. złotych.

OD PONIEDZIAŁKU RUSZAJĄ ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH

OD PONIEDZIAŁKU RUSZAJĄ ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH

Przedszkola, które funkcjonują na terenie gminy Gorzyce powoli otwierają swoje drzwi dla maluchów. Dzieci, które nie przyjdą do przedszkola nadal będą mogły korzystać ze zdalnych zajęć.

  • AGROMARKET INFORMUJE

  • TyDZIEŃ DZIECKA ON-LINE

  • PAMIĘTALI O SAMORZĄDOWCACH

  • POWRÓT DO SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM

  • XXIII SESJA RADY GMINY

  • SZYJĄ FARTUCHY

  • BUDUJĄ I PRZEBUDOWUJĄ UL. SZKOLNĄ

  • OD PONIEDZIAŁKU RUSZAJĄ ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH

OZE baner

UWAGA!

DOFINANSOWANIA DO ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ.

W związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. – kondensacyjne, oraz automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą i na ekogroszek, Gmina Gorzyce zorganizuje nabór chętnych mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Gorzyce”. Projekt skierowany jest do osób, fizycznych. Zgodnie z założeniami naboru wniosków mieszkańcy Gminy Gorzyce będą mogli uzyskać dotację do wymiany źródeł  ciepła w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych.

Nabór osób odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, które zostaną przygotowane na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Wszelkie dokumenty rekrutacyjne dotyczące naboru zamieszczane będą na stronie http://www.gminagorzyce.pl, w aktualnościach oraz w zakładce DOFINANSOWANIE  NA WYMIANĘ PIECA.

Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania od odbiorców końcowych (osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku lub lokalu w budynku), likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego urządzenia grzewczego.

Typy projektów realizowany w formie „projektów parasolowych”.

I. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”

II. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

- demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, - instalację kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012,

- niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

III. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła47 (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

- demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

-instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012,

 - niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ważne:

Instalowane nowe urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Zasady te odpowiadają wymogom dla klasy 5 normy produktowej PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.

„Projekt parasolowy” – w tego typu projekcie beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU i gazowej, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku. Beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, z uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w pkt. 11 SZOOP mogą być partnerami projektu. Pomoc udzielana przez beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia będzie udzielana w formie pomocy de minimis.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

Projekty muszą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującego na terenie gminy, pozytywnie zaopiniowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub przygotowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin ,na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h).

 W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła - wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012 lub wykorzystujące paliwa gazowe, pod warunkiem:

- braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,

- zwiększenia efektywności energetycznej,

- zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza - wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa.

W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – koszty kwalifikowalne prac, innych niż związanych z zakupem i montażem kotłów, mogą stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to dotyczy np. przebudowy wewnętrznej instalacji CO, wymiany grzejników, zaworów termostatycznych, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilanej nowym źródłem ciepła.

Źródło:

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 z 27 marca 2018 r.

(Załącznik do Uchwały Nr 413/8619/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 27 marca 2018 r.)

Referat Rozwoju i Promocji

e-max.it: your social media marketing partner

KALENDARZ WYDARZEŃ

Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • KONTAKT

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.