Od 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Deklaracje w wersji papierowej lub listownie można składać w Urzędzie Gminy Gorzyce – Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Sandomierskiej 75; 39-432 Gorzyce. Więcej pod nr tel. 15 836 20 75 wew. 22

Załączniki:
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne (wersja PDF)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne (wersja PDF)