U W A G A !!!

 

 

WÓJT GMINY GORZYCE INFORMUJE O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy rolnik, który chce odzyskać w roku 2020 część środków pieniężnych wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2020r. do 29 lutego 2020r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Gorzyce wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2020.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach w pokoju 14,

telefon (0-15) 836-20-75 wew. 18

e-max.it: your social media marketing partner