Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 8 września 2019 r. na stadionie sportowym w Baranowie Sandomierskim zostaną przeprowadzone XI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W zawodach wezmą udział drużyny, które zajęły I miejsca w zawodach miejsko-gminnych i gminnych w 2019 roku w poszczególnych grupach, tj.: grupie A (dorosłych mężczyzn), C (kobiet) oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców.

Zawody sportowo - pożarnicze OSP i MDP od wielu lat są ważnym elementem podsumowującym cykl szkolenia w zakresie taktycznych i technicznych umiejętności  użycia sprzętu pożarniczego. Są ważnym elementem mobilizowania członków OSP do intensywnego samokształcenia pożarniczego, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, a także nieocenioną formą popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze potrzebę  poinformowania mieszkańców miasta i powiatu tarnobrzeskiego o organizacji ww. zawodów, w załączeniu przesyłamy plakat informacyjny, który prosimy rozpowszechnić wśród lokalnej społeczności.

Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w obserwowaniu strażackich zmagań. Rozpoczęcie zawodów został przewidziane na godz. 14:00.   

 

Plakat zawody powiatowe 2019

e-max.it: your social media marketing partner