OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej
realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (PGW
WP RZGW w Rzeszowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom
PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej
Wisły,
Podkomponent 3.D - Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt 3D.1 - Program dla Sanu.
Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu.
„San III - rozbudowa lewego wały rzeki San w km 0+000 
-  4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie" (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

Każdy zainteresowany może:

zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 18.02.2019 do dnia01.03.2019 włącznie (10 dni roboczych), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00
  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Nadzór Wodny Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00, 
 • lub poprzez stronę internetową:
 1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej
  oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach roboczych od 18.02.2019 do 01.03.2019 (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Rzeszowie (osoba do kontaktu:
Barbara Telega, tel. +48 17 853 74 50).

Po ww. 10-dniowym okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 04.03.2019 o godzinie 16:00
w auli Domu Kultury we Wrzawach, Wrzawy 486, 39-432 Gorzyce odbędzie się spotkanie otwarte dla

wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także
uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Gazeta Codzienna NOWINY

-       czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Rzeszowie
i Nadzorze Wodnym w Tarnobrzegu oraz Urzędach Gmin w Gorzycach i Zaleszanach, jak również na
stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

Do pobrania:

 1. Obwieszczenie PL - PZS.pdf
 2. Annonucement EMP 3D.1 EN_07022019.pdf
 3. 3D.1 PZS SAN III_PL.zip
 4. 3D.1 PZS SAN III_ENG.zip

 

e-max.it: your social media marketing partner