O G Ł O SZ E N I E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach informuje, iż od dnia 27.11.2018 r zostaje uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach                             PSZOK czynny jest we wtorki w godz. 12-18 oraz w piątki w godz. 10-14.

           Rodzaj przyjmowanych odpadów, warunki ich odbierania i sposób dostarczania określa Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych       w Gorzycach będący Załącznikiem do Zarządzenia nr 136/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia   6 grudnia 2017 roku zamieszczony na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce oraz bezpośrednio w PSZOK-u.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 574 777 405 .

e-max.it: your social media marketing partner