01usDzisiaj podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce tytuł Zasłużonego dla Gminy Gorzyce otrzymał Marian Kopyto – wieloletni sołtys Wrzaw, zostały również wręczone stypendia najzdolniejszym uczniom z terenu gminy Gorzyce.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia tytułu Zasłużony dla Gminy Gorzyce. Tytuł ten otrzymał Marian Kopyto. Marian Kopyto to jeden z najdłużej urzędujących sołtysów na terenie gminy Gorzyce. Swoją działalność rozpoczął w 1978 roku. – To niezwykły człowiek, człowiek, który zawsze budował i łączył ludzi. Pełniąc funkcję przez 41 lat dał się poznać jako osoba skromna, szlachetna i pełna empatii – podkreśla Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Statuetkę wykonaną przez lokalnego artystę Wiesława Grocholę dla „Zasłużonego” wręczył wójt oraz przewodniczący Rady Gminy Gorzyce – Krzysztof Maruszak.

Specjalne podziękowania dla Mariana Kopyty w dowód uznania za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Wrzaw, przekazali również przedstawiciele sołectwa – radny powiatu tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek, radni gminy Gorzyce – Alicja Wydra i Szczepan Bartoszek oraz obecny sołtys Wrzaw – Ryszard Fyda.

Podczas sesji wręczono również podziękowania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza. Okolicznościowe listy za długoletnią prace otrzymali pracownicy, którzy w tym roku obchodzą jubileusz pracy lub też odchodzą na emeryturę.

Z Urzędu Gminy Gorzyce podziękowania z rąk wójta Leszka Surdego, zastępcy wójta Lucyny Matyki oraz przewodniczącego rady – Krzysztofa Maruszaka otrzymali: skarbnik gminy – Marta Mazur-Matyka, kierownik referatu organizacyjnego - Marta Jarosz oraz inspektorzy Regina Kiełbasa i Lucyna Rydygier.

Wśród pracowników „kultury” okolicznościowe listy otrzymali Renata Denkowska oraz Mariola Stopińska-Hara.

Z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji został wyróżniony, obchodzący 50-lecie swojej pracy – Marian Czerwiński.

Z Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowania otrzymali Piotr Wdowiczak oraz Celina Śledź, zaś z Warsztatu Terapii Zajęciowej, który świętuje 10-lecie swojej działalności w strukturach OPS – Roman Stachowicz, Magdalena Gładysz oraz Monika Marzuchowska.

Wśród pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej wyróżnienia wręczono: Barbarze Świerkuli, Helenie Kloch i Dariuszowi Kopycie.

Tradycyjnie podczas uroczystej sesji zostały wręczone stypendia naukowe w ramach programu „Młodzi Zdolni” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie”.

Stypendia w wysokości 1400 zł otrzymało 10 uczniów z gminy Gorzyce. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Emilia Bryła uczennica klasy 1 liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, Emilia Dąbek uczennica klasy drugiej o profilu matematyczno-geograficznym w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Grzegorz Dąbek uczeń klasy drugiej o profilu biologiczno-chemicznym I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Jakub Gamoń – uczeń 8 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni, Antoni Łukawski uczeń 6 klasy Szkoły Podstawowej im .ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach, Karol Łysiak uczeń klasy 8 Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, Aleksander Matyka uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, Rozalia Nowak uczennica klasy 3 gimnazjalnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  Gorzycach, Kamila Skwara mieszkanka Trześni, uczennica klasy 8 o profilu pływackim w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu. Bartłomiej Skwaramieszkaniec Trześni, uczeń klasy 5 o profilu pływackim w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu.

Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce wręczono stypendium specjalne o wartości 2000 zł, a otrzymał je Aleksander Matyka. – Dziękuje za otrzymane stypendia. Co mogę powiedzieć o stypendium? To właśnie dzięki niemu mogę realizować swoje największe pasje – rozwijać zainteresowania związane z astronomią i grą na gitarze. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim sponsorom Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni”. Szczególne podziękowania kieruję do pana wójta, bo to jego inicjatywie ja mogę spełniać swoje marzenia. Podziękowania kieruję również do dyrekcji i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach – za trud włożony w moją edukację i za cierpliwość. Najważniejsze podziękowania kieruję do moich rodziców, za to, ze zawsze są przy mnie. Albert Einstein powiedział – ucz się z dnia wczorajszego, żyj dniem dzisiejszym, pokładaj nadzieje w tym co jutro i nigdy nie przestawaj zadawać pytań. Ja mam nadzieję, że jeśli dalej będę zadawał dużo pytań to jeszcze spotkam się z państwem na tej scenie – mówił wzruszony stypendysta.

Podziękowania za wsparcie programu stypendialnego otrzymali również przedstawiciele firm Alumetal i Federal Mogul.

Obecny na sesji starosta tarnobrzeski – Jerzy Sudoł gratulował stypendystom, podkreślał również zasługi Mariana Kopyty – wieloletniego sołtys Wrzaw, nagrodzonego za działalność tytułem Zasłużony dla Gminy Gorzyce.

------------

Radni Gminy Gorzyce pod zarządem uchwały nr 36/241/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”, jako pierwszemu na mocy niniejszej uchwały tytuł Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce przyznali Panu Janowi Pukowi.

W minionym roku, decyzją rady gminy Gorzyce, pośmiertnie tym najwyższym honorem odznaczono byłego wójta gminy Gorzyce - Stanisława Krawca.

Godność tę na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przyznano również dwóm zacnym osobom.

Pierwszą osobą w historii Gminy Gorzyce, która otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce był Prezydent Gdańska – śp. Paweł Adamowicz.

W 2014 roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce otrzymał również ksiądz dziekan Władysław Drewniak, proboszcz parafii Gorzyce.

Tytuł Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce i Zasłużony dla Gminy Gorzyce to najwyższe godności przyznawane tym, którzy w sposób szczególny pracowali i pracują dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

 

e-max.it: your social media marketing partner