Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-04-03
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie dot. przesięwzięcia pn.
Opis Zawiadomienie Wójta Gminy Gorzyce o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piasku "Wrzawy 3"na działkach o nr ew.: 1380, 1396, 1679, 1381, 1383, 1589/2, 1404/1, 1589/1 i 1586 w obrębie 0006 Wrzawy.
Data publikacji 2020-04-03
 

Załączniki:
 1. Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piasku "Wrzawy 3".

  Ilość odwiedzin: 105902