Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Przetargi 2018


Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2018-06-29
 
Dział: Przetargi 2018
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Gorzyce.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Gorzyce.
Data publikacji 2018-06-29
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
 3. Zał. nr 4 - Przedmiary robót.
 4. Zał. nr 5 - ST - Odcinek sieci KS i przydomowe pompownie.
 5. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 6. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 7. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 8. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 9. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 10. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 11. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 12. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 13. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 14. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 15. Zał nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip
 16. Załącznik nr 6 - wykaz robót.
 17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 915409