Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2015-11-20
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 589, 590/1, 590/2, 590/3, 591, 592 we Wrzawach.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 589, 590/1, 590/2, 590/3, 591, 592 we Wrzawach.
Data publikacji 2015-11-20
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Dokumentacja projektowa - zał. 5.
 4. Przedmiar robót - zał. 6.
 5. Wzór umowy - zał. 7.
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 60630