Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2015-08-26
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wrzawach (dz. nr ewid. 1641/1).
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wrzawach (dz. nr ewid. 1641/1).
Data publikacji 2015-08-26
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 i 7 - Dokumentacja projektowa i przedmiary Ceglanka Wrzawy.
 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Zał. nr 8 - Wzór umowy.

  Ilość odwiedzin: 76645