Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2015-07-02
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce, Furmany i Zalesie Gorzyckie.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce, Furmany i Zalesie Gorzyckie.
Data publikacji 2015-07-02
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 8 - wzór umowy.
 4. Zał. 7 - Przedmiary.
 5. SST 2271/4, 2272/8, 2273/6.
 6. SST 2705_4, 2463_6, 2705_12, 2705_19
 7. SST przepompownia przydomowa.
 8. Dok. pro. 1823,4.
 9. Dok. pro. Furmany 397_1.
 10. Dok. pro. Furmany 553_1.
 11. Dok. pro. Furmany 579_6.
 12. Dok. pro. Furmany 580_5.
 13. Dok. pro. Zalesie Gorzyckie 7_2.
 14. Dok. pro. Zalesie Gorzyckie 16.
 15. Gorzyce 2271/4, 2272/8, 2273/6.
 16. Dok. pro. Gorzyce ul. Zakole dz. 2705-4_ 2463-6_ 2705-12_ 2705-19.zip
 17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 18. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 19. Dok. proj. 1773,5.

  Ilość odwiedzin: 60073