Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2014-06-06
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ?Budowa ? rozbudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+015 do km 0+470 i remont drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+470 do km 0+700?.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ?Budowa ? rozbudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+015 do km 0+470 i remont drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+470 do km 0+700?.
Data publikacji 2014-06-06
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Wzór umowy.
 4. Dokumentacja projektowa.
 5. Zapytanie do treści swiz oraz wyjaśnienie z dnia 18.06.2014 r.
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 93304