Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Paczkowski
Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2013-06-26
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji 2013 r.- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce- II ZMIANA
Opis Uchwała nr XXXV/198/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce
Data publikacji 2013-06-26
 

Załączniki:
 1. Uchwała nr XXXV/198/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce
 2. Zał. nr 1-STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE – II ZMIANA
 3. część graficzna Studium: załącznik nr 2-Uwarunkowania przestrzenne w skali 1:10 000,
 4. część graficzna Studium:załącznik nr 3-Kierunki i zasady polityki przestrzennej w skali 1:10 000,
 5. załącznik nr 4-Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń studium

  Ilość odwiedzin: 3667836