Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    BUDŻET


Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Zdzisława Roszuk
Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2008-11-14
 
Grupa: BUDŻET
Nazwa pozycji UCHWAŁA Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r.
Opis UCHWAŁA Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r.
Data publikacji 2008-11-14
 

Załączniki:
 1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2009 rok.
 2. Załącznik nr 1-PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2009 ROK. Załącznik nr 2- PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2009 ROK
 3. Załacznik nr 3 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
 4. Załącznik nr 4 -LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY pod nazwą : Rozwój infrastruktury technicznej Gminy Gorzyce
 5. Załącznik nr 4a- WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2009 r.
 6. Załącznik nr 5-PRZYCHODY Z TYTUŁU PLANOWANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH NA 2009 r
 7. Załacznik nr 6-PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 r
 8. Załącznik nr 7-DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2009 r.
 9. Załącznik nr 8- Dotacje podmiotowe w 2009 r.
 10. Załącznik nr 9-DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE w 2009 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
 11. Załącznik nr 10-Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
 12. PROGNOZA ZADŁUŻENIA
 13. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Gorzyce na 2009 rok.

  Ilość odwiedzin: 1341629